Kes me oleme

Kad- Esh MAP (Messiaanlik-apostellik-prohvetlik) Teenistus

Oleme kõigi aegade suurimas ennistamise ajas: Iisraeli rahvas tagasi oma kodumaale ja oma Messia juurde ning kristlased tagasi algse evangeeliumi juurde, mida kuulutasid juutidest Iisraeli apostlid 2000 aastat tagasi.

Maailm on seda suurt taastamist oodanud peaaegu 2000 aastat. Inglid vaatavad ja kurjad vaimud värisevad.

21. Sajand on nagu 1. Sajand.

Dominiquae kuulis Jeshua häält kutsumas teda Galilea järve ääres ja ütlemas: “Jookse elu eest, saa kastetud ja päästetud.” Baruch oli Ameerika Ühendriikides vanglas, kus ilmus talle juuda soost Messia. Nad olid mõlemad sündinud juutidena, kuid täiesti eksinud, haavatud ja vajasid teada, et Iisraeli Jumal on ikka veel ELUS…

Praegu on peapiiskop Dominiquae Kad-Esh MAP Ministries International direktor, abiks tema abikaasa rabi Baruch Bierman. Teenistus käivitus Iisraelis ja liikus edasi USAsse, Peruusse, Soome, Norrasse, Ecuadori, Ühendatud Kuningriiki, Paapua Uus-Guineasse ja on liikumas edasi. Juutidest apostlitena on Dominiquae ja Baruch Bierman reisinud rohkem kui 50 riigis, kuulutades Siionist lähtuvat evangeeliumi ülistuslaulude, imede ja tunnustähtedega!

Peapiiskop Dominiquae on ka GRM piiblikooli president. Piiblikool on vaba asendusteoloogiast, õpetab tundma kiriku ajalugu, usu heebrea juuri ja Iisraeli. Kool on rahvaste seas toiminud edukalt, muutes paljude elusid.

Rabi Baruch ja peapiiskop Dominiquae kuulutavad evangeeliumi kultuurideüleselt; nad reisivad paljude rahvaste juurde, kuulutades Kuningriigi evangeeliumi selle algupärases juudi kontekstis apostelliku jõu ja prohvetliku võidmisega. Nad on lõpetanud Texases asuva Dallase Kristus Rahvastele piiblikooli ja liitunud Londonis asuva koguduste alliansiga TAPAC (Trans Atlantic and Pacific Alliance of Churches).

Rabi Baruch on suurepärane näide ustavusest ja teenimisest toetades oma abikaasat, peapiiskop Dominiquae’t ning saates teda isikliku ülevaataja ja eestpalvetajana enamikel nende apostellikel reisidel. Ta kannab endas imelist tervendusandi ja kaasahaaravat vabastussõnumit naistele. Kui ta jutlustab teemal “Naised teenistuses”, siis paljud mehed ja naised saavad vabaks ja mitmed saavad imeliselt tervendatud haigustest ja ravimatutest tõbedest.

Peapiiskop Dominiquae on kirjutanud mitmeid raamatuid, et taastada kogudus oma algupärasele apostellikule juudi vundamendile ja kutsuda rahvaid meeleparandusele. Tema raamatud taastavad tõelise evangeeliumi, nagu seda kuulutasid juutidest apostlid 2000 aastat tagasi. Tuntuim neist on “Juurte tervendav vägi”.

Teda on nimetatud audoktoriks tänu oma panusele Jumala riigi edendamises ja tal on doktori teaduskraad religioonifilosoofias. 22. märtsil 2004 pühitseti dr. Dominiquae Bierman Londonis asuva koguduste alliansi TAPAC (Trans Atlantic Pacific Alliance of Churches) poolt piiskopi ametisse ja ülendati peapiiskopiks 14. mail 2016 Iisraelis Jeruusalemmas peetud TAPAC piiskopite foorumi poolt, saades esimeseks juuditarist peapiiskopiks maailmas. Tema teenistust järgivad tunnustähed ning lepituse, vabastuse ja taastamise imed. Tema mandaat on kolmetine: rajada kogudusi nagu Ester, õnnistada Iisraeli ja päästa rahvaid.

Selle mandaadi osana on peapiiskop Dominiquae üks sefardi juutide taastamisliikumise peajõude. Antud liikumine taastab need juudid Hispaania inkvisitsioonis kadumaläinud identiteedi juurde, valmistades neid tagasi pöörduma oma tõotatud kodusse, Negevi kõrbe Iisraelis. Paljud neist saavad taastatud, kui ta kuulutab Jumala Sõna.

Tema enda sõnadega:

“Kui Ta saadab mind ühe rahva juurde, siis on Tema see, kes valmistab selle rahva seas ette Jumala liikumise, et teha kättesaadavaks õnnistust toova Aabrahami võtme, nagu on öeldud 1 Moosese 12:3. See võti pöörab terve rahva õnnistuse asendisse, et saada LAMMAS-RAHVAKS vastavalt Matteuse 25:32. Olgu su rahvas valmis vastu võtma seda kõige tähtsamat võtit ja saagu kõik rahvuslikud needused murtud JHVH nimes! Me oleme põnevil! Me loodame, et teil on eestpalvetajad, kes palvetavad!

Kuna me käime Tema antud lõpuaja võidmises, näeme paljusid perekondlikke ja rahvuslikke needusi murdumas, perekonnad ja üksikisikud saavad taastatud vaimus, hinges ja ihus. Kui me kuulutasime Peruus, siis 11 perekonda, kelle lapsed olid liitunud gängidega ja isegi röövitud, said oma lapsed tagasi vähem kui 48 tunniga!! Ecuadoris oli üks armeesõdur peaaegu tapmas oma poega, sest ta naine oli ta maha jätnud ja ta oli väga vihane. Kui ta tuli koosolekule ja needused murdusid, sai ta lepitatud oma Jumala ja oma pojaga ning ta juhatas oma naise Jeshua juurde. Kogu tema perekond sai sel õhtul pärast koosolekut taastatud! Prantsusmaal oli üks üle 60-aastane naine, kelle jaoks tuli tunnetuse sõna, mis hoidis ära lahutuse tema juudi abikaastast, kellega ta oli üle 30 aasta abielus olnud! Saksamaal, kus me murdsime natsiparteiga tehtud deemonliku lepingu rahva üle, sai üks naine vabaks mitmetest deemonitest. Kõige selle tipuks on avanenud sündimisest saati pimedad silmad ja kurdid kõrvad, tervenenud on vigased jalad, taasloodud on deformeerunud suguelundid, on toimunud rahaimesid, on ilmunud kullatolmu, operatsioone on tühistatud, Iisraelis on surnuid üles ärganud ja vaevatud on taastunud. Võiksin rääkida veel rohkemastki, aga see võtaks palju ruumi. Jeshua nimi olgu kiidetud!!!

Peapiiskop Dominiquae Bierman

Meie ringreisid ja koolitused Iisraelis on REVOLUTSIOONILISED!
Me kutsume teid tegema vaimset Alijah’d ja TÕUSMA ÜLES SIIONILE!
Need VARUSTAVAD teid ja teie uskkonda, et astuda Jumala lõpuaja liikumisse. Meie raamatud ja materjalid taasühendavad teid usu juudi juurtega ja te saate muudetud!