Kes me oleme

Kad- Esh MAP (Messiaanlik-apostellik-prohvetlik) Teenistus

On aeg üheks aegade suurimaks taastamiseks: Juudi rahvas tagasi oma kodumaale ja Messia juurde ning kristlased tagasi algse evangeeliumi juurde, mida juudi apostlid 2000 aastat tagasi kuulutasid.

Maailm on seda suurt taastamist oodanud peaaegu 2000 aastat. Inglid vaatavad, deemonid ja kurjad vaimud värisevad.

21. Sajand on nagu 1. Sajand.

Dominiquae kuulis, kuidas Jeshua kutsus teda Galilea järve ääres ja ütles talle: “Jookse elu eest, saa kastetud ja päästetud.” Baruch oli Ameerika Ühendriikides vanglas, kus ilmus talle juuda soost Messia. Nad olid mõlemad sündinud juutidena, kuid olid eksinud, haavatud ja vajasid tunda, et Iisraeli Jumal on ikka veel ELUS …

Täna on peapiiskop Dominiquae Kad-Esh MAP Teenistuse ja Ühinenud Rahvad Iisraeli eest (UNIFY) asutaja ja juht, koos tema abikaasa rabi Baruch Biermaniga. Juutidest apostlitena on Dominiquae ja Baruch Bierman läkitatud välja ja reisinud rohkem kui 50 rahva juurde, kuulutades Siionist lähtunud evangeeliumi, mida saadavad imed ja tunnustähted!

Peapiiskop Dominiquae on ka GRM piiblikooli asutaja ja director. GRM on piiblikool, mis on vaba asendusteoloogiast ja kus õpetatakse kristluse ajaloo, usu heebrea juute, Iisraeli maa ja juudi rahva kohta. Piibikool on olnud edukas mitmete rahvaste seas, muutes paljude elusid.

Rabi Baruch ja peapiiskop Dominiquae kuulutavad evangeeliumi kultuurideüleselt. Nad reisivad paljude rahvaste juurde, kuulutades kuningriigi evangeeliumi selle algses juudi kontekstis apostelliku meelevalla ja prohvetliku võidmisega. Nad on lõpetanud Christ for the Nations instituudi Dallases, Texases, ja on liitunud Londonis asuva koguduste alliansiga TAPAC (Trans-Atlantic and Pacific Alliance of Churches).

Rabi Baruch on suurepärane näide ustavusest ja teenimisest, kes toetab oma naist, peapiiskop  Dominiquae, ja saadab teda isikliku “ihukaitsjana” ja  eestpalvetajana enamikul nende apostellikest reisidest. Ta kannab endas imelist tervendusandi ja kaasahaaravat vabastussõnumit naistele.  Kui ta jutlustab teemal “Naised teenistuses”, siis paljud mehed ja naised saavad vabaks ja mitmed saavad imeliselt tervendatud haigustest ja rasketest tõvedest.

Peapiiskop Dominiquae on kirjutanud mitmeid raamatuid, et taastada kogudus oma algupärasele apostellikule juudi vundamendile ja kutsuda rahvaid meeleparandusele. Tema raamatud taastavad algse evangeeliumi, nagu seda kuulutasid juudi apostlid 2000 aastat tagasi. Tema viimane raamat on “Identiteedivargus”, mis taastab Messia juudi identiteedi.

Peapiiskop Dominiquae on ka telesaatejuht ja laulja. Tema telesaadet “Iisraelist rahvastele” edastatakse mitmetes telejaamades Ameerikas ja teistes riikides ja ka sotsiaalmeedia vahendusel. Ta on lindistanud viis muusikaalbumit, millest viimane on “Tribuut juudile sinus”.

Olles ka litsentseeritud Iisraeli giid, on ta korraldanud sadu reise Iisraelis, mida nimetatakse “Piiblikool ratastel”, kus inimesed eri rahvastest õpivad Messia Jeshua ja usu juudi juurte kohta, reisides samal ajal mööda kaunist Iisraeli maad.

Dominiquae Bierman on saanud piiblikoolist “Tabernacle Bible College and Seminary” Tampas, Floridas, doktorikraadi tänu oma elutööle Jumala kuningriigi edendamisel ning on omandanud ka doktorikraadi religioonifilosoofias.

22. märtsil 2004 pühitseti dr. Dominiquae Bierman Londonis asuva koguduste alliansi TAPAC (Trans Atlantic Pacific Alliance of Churches) poolt piiskopiks ja 2016. aasta mais tõsteti ta peapiiskopiks TAPACi piiskopide foorumil, mis toimus Jeruusalemmas, Iisraelis, ja temast sai esimene juuditarist naispeapiiskop maailmas. Tema teenistusi järgivad tunnustähed ning lepituse, vabastuse ja taastamise imed. Tema mandaat on kolmekordne: tõsta üles kogudusi, kes on nagu Ester ning õnnistada Iisraeli ja päästa rahvaid.

Selle mandaadi raames on peapiiskop Dominiquae olnud tegev liikumises, et taastada sefardide juutide identiteet, mis kaotati Hispaania inkvisitsiooni ajal, valmistades neid seega ette naasmiseks oma tõotatud koju Negevi kõrbe, Iisraeli.

Tema enda sõnadega:

“Kui Kõigeväeline saadab mind ühe rahva juurde, siis on tema see, kes valmistab selle rahva seas ette Jumala liikumise, et teha kättesaadavaks õnnistust toova Aabrahami võtme, nagu on öeldud 1. Moosese 12:3. See võti pöörab terve rahva õnnistusse, et saada lammas-rahvaks vastavalt Matteuse 25:32. Olgu su rahvas valmis vastu võtma seda tähtsat võtit ja saagu kõik rahvuslikud needused murtud JHVH nimes! Me oleme põnevil! Me loodame, et teil on eestpalvetajad, kes palvetavad!

Kuna me käime JHVH antud lõpuaja võidmises, näeme mitmeid perekondlikke ja rahvuslikke needusi murdumas, terved pered ja üksikisikud saavad taastatud vaimus, hinges ja ihus. Kui me Peruus jutlustasime, said 11 perekonda, kes olid oma lapsed kaotanud jõukude ja inimröövide tõttu, oma lapsed tagasi vähem kui 48 tunni jooksul!

Ecuadoris kavatses üks sõjaväelane oma poja tappa, sest tema naine oli ta maha jätnud, ja ta oli meeleheitel. Kui ta tuli koosolekule ja needused murdusid, sai ta lepitatud oma Jumala ja oma pojaga ning ta juhatas oma naise Jeshua juurde. Kogu tema perekond sai sel õhtul pärast koosolekut taastatud!

Prantsusmaal oli üks üle 60-aastane naine, kelle jaoks tuli tunnetuse sõna, mis hoidis ära lahutuse tema juudi mehest, kellega ta oli üle 30 aasta abielus olnud!

Saksamaal, kus me tühistasime ja murdsime vaimus deemonliku rahvusliku lepingu natsiparteiga, sai üks naine vabaks mitmetest deemonitest. Lisaks on avanenud sündimisest saati pimeda silmad ja kurdi kõrvad, tervenenud on vigased jalad, taasloodud on deformeerunud suguelundid, on toimunud rahaimesid, on tühistatud plaanitud kirurgilisi lõikusi, Iisraelis on halvatud kõndima hakanud ja palju muud. Võiksin rääkida veel rohkemastki, aga see kõik ei mahuks siia ära. Jeshua nimi olgu kiidetud!”