Revival Fires!

Vekkelses-branner!


Revival Fires!

UNIFY OPPDATERINGER – August 2021 / Elul 5781

Den dagen skal det være en åpen kilde for Davids hus og for dem som bor i Jerusalem, til å rense bort synd og urenhet. Sakarja 13: 1

Shalom, kjære UNIFY -medlemmer og delegater,

Apostel Dominiquae Bierman delte en kraftfull åpenbaring med oss ​​under vår nettkonferanse om hva som skjer med Israel ​​: Se hele undervisningen her ved å trykke på linkene nedenfor. Du vil lære hvordan du skal forholde deg til Israel og stå sammen med henne, mot alle odds! La oss glede oss og løfte våre hoder når Israels forløsning nærmer seg!

Hva skjer med Israel Del 1

Hva skjer med Israel Del 2

Hva skjer med Israel Del 3

Revival Fires!

Vekkelsesbranner i nasjonene!

Nasjonale rapporter fra UNIFY -delegater

Vekkelse tent i Morningside, Missouri

USA – Apostel Dominiquae Bierman

YHVH talte til Apostel Dominiquae for noen måneder siden og sa: “Jeg skal åpne noen dører for deg, så vær forberedt!” Dette har virkelig skjedd. Hun har blitt invitert som gjest til flere radioprogrammer og TV -intervjuer. Etter hvert åpnet døren seg for et intervju i Jim Bakker Show. Det ble filmet i Morningside USA i Blue Eye, Missouri. Apostel Dominiquae, Rabbi Baruch, Hadassah og Coltin kjørte hele vegen til Missouri, og på veien tilbake til Florida dukket Apostel opp som gjest på en annen innspilling for Watchman Broadcasting Club 36 i Nord Augusta Sør Carolina.

Å besøke Morningside USA var det vi beskriver som en familie-sammenkomst. Vi ble ønsket hjertelig velkommen og følte enorm oppriktighet og kjærlighet. Apostel Dominiquae betjente og ga profetiske ord til nesten hvert teammedlem hun møtte. Mange av dem fant ut for første gang at de har jødiske røtter og opplevde stor indre helbredelse.

Revival Fires!

Apostel Dominiquae var først gjest i Mondo Show, arrangert av pastor Jims adopterte sønn og våpenbærer, Mondo DeLaVega. Den hellige ånd ledet Apostel da hun delte om jødiskheten til Yeshua og hennes nye bok, Identitetstyveriet. Vi fant ut at Mondo er en ekte tjener for Yah, som søker sannheten fra dypet av sitt hjerte. De koblet lett i Ånden, med YHVHs herlighet som fløt mellom dem. Dagen etter var det innspilling av Jim Bakker Show. Det som var planlagt som ett show ble til tre show: Pastor Jim og Lori og teamet deres ble veldig berørt av budskapet som Apostel brakte. Profetiens ånd var veldig sterkt til stede der – du se alle tre showene. GÅ IKKE GLIPP AV DEM!

Apostel Dominiquae og teamet planlegger allerede et nytt besøk, og vil holde deg oppdatert om deres neste besøk til Morningside USA. Fortsett å be om sunn vekst for den nyfødte babyen for Evangeliet fra Sion!

Fra Morningside dro Apostel Dominiquae og teamet til Nord Augusta, Sør Carolina, for å spille inn et program med Watchmen Network Broadcasting’s Club 36. Igjen ble et salvet budskap om gjenopprettelse delt med publikum. Verten, Dorothy Spaulding, tar et frimodig standpunkt mot antisemittisme og for troens jødiske røtter. Det beste er ennå foran oss, og vi setter pris på alle dine bønner som bærer mye frukt! Vi følte dem virkelig, det var som om vi gikk med en sky av herlighet.

Revival Fires!

KALL til HANDLING: Del lenken for å se Jim Bakker Shows med Apostel Dominiquae Bierman med alle du kjenner:

Restoring Messiah’s Identity – Day 1

The Esther Church – Day 2

Identity Crisis – Day 3

Revival Fires!

Ima Bat Ami er født i Peru!

Peru – Pastora Sonia Gotelli

Vi ser en fantastisk trofasthet fra teamet vårt i Peru, ledet av Pastora Sonia, som har mottatt en apostolisk kappe. De forbereder seg på å uteksaminere en GRM -gruppe denne Yom Teruah (Basun-høytiden). Sendingene deres på TV La Luz og Radio Pacífico hver uke fortsetter å nå mange i hele regionen. Den første Ima Bat Ami -bønnegruppen er plantet. Bønn for å finne lederen ga et faktisk mor/datter team som meldte seg frivillig til å lede. De deltok også i 21-dagers fasten mot antisemittisme.

Peru -teamet fortsetter med et Tzedakah -fond der de velsigner familier i nød med dagligvarer og klær. Denne utadrettede virksomheten til deres samfunn i nød fortsetter å bære frukt for Hans rike – og en ser Yahs hånd tydelig i den økonomisk forsørgningen også for dette. En ny kreativ forretningside ble lansert ved å selge kildevann, som hjelper til med å skaffe til veie nødvendig økonomi (basert på Åp 22:17 – “La den som er tørst komme”). De skal være som et Josefs forrådshus i disse tider for Peru.

Revival Fires!

Arven mottatt for å ha stått sammen med Israel – Til ære for apostel Saara Selonen

Pastor Terhi Laine, Finland

Dette teamet fortsetter trofast å dele Yeshuas kjærlighet. Mens de besøkte Apostel Saara på sykehuset, betjente de kvinnen som delte rom med henne. Denne kvinnen led av ryggsmerter. Apostel Saara kunne ikke selv nå bort til kvinnen for å legge hendene på henne for å formidle helbredelse. De sang en lovsang sammen med Apostel mens denne kvinnen sov. Da hun våknet, spurte hun om de sang eller om hun hadde drømt. ‘Det var så vakkert! ’utbrøt hun! De snakket om åndelige sanger en stund, og før de dro, sang de den Aronittiske velsignelsen på hebraisk for alle. Etter dette ba pastor Terhi for ryggen hennes og fortalte henne hvorfor hun bruker navnet Yeshua. Det så ut til at kvinnen allerede kjente til dette. Pastor Terhi spurte henne om hun ville be frelsesbønnen etter henne, og hun takket ja til det. Priset være Yahweh for Hans godhet!

Ikke lenge etter ble den elskede tjeneren til Yah, Apostel Saara Selonen, ønsket velkommen i armene til Yeshua, og hun beveget seg inn i Hans herlighet for å høre ordene: “Vel gjort, gode og trofaste tjener!” Vi er så takknemlige for hennes liv og arven av utholdende tro og at hun har stått sammen med Israel. (Hun reiste til Israel over hundre ganger!)

Revival Fires!

Rensing av landet

Apostel Sana Enroos, Sverige

I noen måneder har de renset landet for onde altere, der det har skjedd uskyldig blodsutgytelse. Apostel Sanas sønn Shlomo har også vært på en misjonsreise sammen med dem, der Ruach ga ham mot til å blåse i shofaren mens den var innpakket i det israelske flagget. Det er et nøyaktig bilde av Salme 8: 2 – ” Fra småbarns og spedbarns munn har du reist et vern mot dem som står deg imot, for å gjøre ende på fienden og hevneren.”

Elsker det jødiske folket

Pastor Hanne Hansen, Norge

Et annet medlem av UNIFY er nå i den nordlige delen av Norge. Hun har mange forbindelser med de kristne der, og mange er åpne for troens jødiske røtter. Noen troende der ber allerede i navnet Yeshua. De ber også mot antisemittisme og ber om tilgivelse for handlinger av grusomheter og antisemittisme som har skjedd der.

Den ukentlige fredag- lunsjen i synagogen har endelig startet igjen (etter å ha vært stengt i mer enn 6 måneder på grunn av viruset). Hun velsigner det jødiske folket der, og viser sin kjærlighet og støtte til det jødiske folket rundt om i verden. De inviterte også sin jødiske venn fra synagogen til sabbatsmiddag, hvor de også leste den ukentlige Parashat sammen, snakket om innholdet og ba.

Revival Fires!

Å kaste ut demoner

D’vora Cheung, Hong Kong (“en modig løvinne”, erklærte Apostel Dominiquae)

De gjorde en profetisk handling ved en regjeringsbygning på den nylige minnedagen for overleveringen av Hong Kong til Kina, 1. juli. Selv midt blant politiets store tilstedeværelse var det fullstendig Shalom, da de følte at de var i skyggen av Hans vinger.

En dør åpnet seg for at D’vora kunne dele en kopi av boken Identitetstyveriet med legen hennes, som sa at han er kristen. Hun fikk mye favør hos ham, og hun mottok til og med en vaksinasjonsfritaks-attest – priset være Yah! Hun håper å reise til Israel denne Chanukah hvis myndighetene godtar dette sertifikatet.

Hun deltok også i 21-dagers fasten mot antisemittisme; kort tid etter var det en kvinne som kom for å motta forbønn og en demon ble tydelig kastet ut av henne. Det var på grunn av denne salvede tiden med faste som Yah brukte henne på denne måten for første gang. HalleluYah!

Sabbat gjenopprettet ekteskap!

Hadassah Ping Jing, Kina

Hadassah startet den første Ima Bat Ami -gruppen, og de hadde et online møte på WeChat kl. 21.00 lørdag 17. juli. De kom sammen fra forskjellige byer. De har nå fire søstre i Ima -gruppen.

De delte et vitnesbyrd for å bringe ære til YHVH :. En søster var i ekteskapskrise med mannen sin, som var uvillig til å kommunisere med henne og til og med nektet å snakke med henne. 17. juli studerte Hadassah GRM -leksjon 70 der Apostel underviste om sabbaten. Så hun delte med denne søsteren at å holde sabbat vil redde ekteskapet og familien. Så hun begynte sin første sabbat fredag ​​23. juli – priset være Yah! Den 24. kom mannen tilbake og begynte å kommunisere med henne, og viste vilje til å komme hjem. HalleluYah! All ære til YHVH!

Klar med et stort hjerte

Perach Serena Yang, Taiwan

Teamet i Taiwan holder et bønnemøte online hver kveld. Enheten dem imellom er så tydelig fordi de har samme grunnvoll. Oversettelsen av materialene er også veldig viktig. I denne tiden føler de et presserende behov for å være klare; å ha et stort hjerte for å nå så mange som mulig.

Revival Fires!

Revival Fires!

Bli Josefs forrådshus

Pastor Dawid Yosef Lee, Malaysia

De har fullført oversettelsen av tretten av Apostels bøker til tradisjonell kinesisk, og for Kina vil de også oversette dem til forenklet kinesisk. Den siste trykkingen er The Woman Factor (Kvinne-faktoren) – 100 eksemplarer (tradisjonell kinesisk) trykket i Malaysia. Priset være YHVH! De har også startet å gjøre lyd/tale-opptak av GRM Online Bibelskole på tradisjonelt kinesisk, og de har som mål å sluttføre dette i slutten av august.

Pastor Dawid delte også en nylig åpen visjon de mottok: «Når vi fysisk sår en rekke grønnsaker og frukt på landstykket utenfor huset vårt, velsigner YHVH oss slik at vi kan høste 100 fold, 1000 fold det vi har sådd (5.Mos 28). En beholder/container som står på gårdsplassen vår, skulle vise at vi skal være som et “forrådshus for Yosef” i Egypt under de syv årene av innhøstning og syv år av hungersnød. Det er det samme på det åndelige området: Når vi sår, høster vi i Ånden. Denne åpne visjonen er for hele UNIFY i nasjonene: Når vi står sammen med Israel mot antisemittisme, har vi sådd evangeliet fra Sion. Vi vil høste fysisk og åndelig som et “Yosefs forrådshus”, for å være en velsignelse for nasjonene med fysisk og åndelig mat.

Revival Fires!

Dåp i Yeshuas Navn!

Pastor Surendra Kumar, India

Pastor Surendra lovpriste Yah fordi hans bror Premsagar ble mirakuløst frisk. Han kom ut fra sykehuset der han var i kritisk tilstand uten håp. Han er nå hjemme og bærer frukt og blir mangfoldiggjort!

Det har også blitt frelst ti sjeler, og dåp er gjort i Yeshuas Navn i juli! De har jevnlige bønner om fred for Jerusalem og for Israel og utvalgte mennesker i Yahveh. Mange flere velsignelser og Yahvehs nåde var over det indiske teamet i juli måned.

Yeshua er Navnet-boken blir oversatt til japansk!

Yutong Tagawa, Japan

Yutong har fullført GRM Bibelskole den 22. juli! Dette er enda en ny begynnelse der Yah leder henne til å utbre Hans evangelium fra Sion. Hun begynner å oversette boken Yeshua er Navnet til japansk. Lovet være Yah!

Denne måneden mottok hun også den kinesiske boken Grafted In fra Taiwan. Hun ber til Yah om at Han skal lede henne slik at hun kan få kontakt med mennesker som virkelig er villige til å omvende seg og er sultne på Hans Ord.

Revival Fires!

Kvinne-faktoren er nå tilgjengelig på estisk!

Eicha Lohmus, Estland

Det estiske teamet fulgte opp og fullførte de 21 dagene med bønn og faste mot antisemittisme. Den siste dagen var Tisha Be’av; der de fastet 25 timer som en full tørrfaste. Denne måneden ga to nye estiske mennesker donasjoner til kjøp av UNIFY -ambassaden.

Oversettelsen av boken Kvinne-faktoren til estisk er fullført. Dette er den sjette av Apostels bøker som er oversatt til estisk. Også det aller første eksemplaret av boken Identitets-tyveriet som pocketbok ankom til Estland: til Eichas glede kjøpte hennes mor Ellen den!

Revival Fires!

Apostolisk kappe

Pastor Mollie George, Papua Ny -Guinea

“Vi ser en apostolisk kappe komme over pastor Mollie George,” sa Apostel Dominiquae. Hun blir sendt for å møte regjeringssjefer, i tillegg til å lede et team som gjør profetiske handlinger på høye steder som river ned festninsverk i PNG, på steder som det nasjonale parlamentet, inngangsporter (flyplasser og havner), katolske monumenter, frimurer Loger, muslimske og Bahai -helligdommer og yogasystemer.

Neste måneds rapport vil inneholde hennes spesielle invitasjon fra Faith Group Roundtable med den amerikanske ambassadøren. (Det er her hun vil sitte sammen med muslimske imamer, katolske biskoper og religionsoverhoder). Den amerikanske ambassadøren i PNG kommer til å motta boken Identitets-tyveriet på dette møtet.

–––––––––––––––

Som du har lest, vi har mottatt mange fantastiske vitnesbyrd og rapporter fra alle nasjonene. Det er mye grunn til å glede seg! Fortsett innsatsen, så ser vi mye frukt!

Dine israelske mentorer og venner,

Apostlene Dominiquae & Baruch Bierman

Revival Fires!

Bli en del av De forente nasjoner for Israel

Du er kalt til å være en Ester for Israel. Vær en del av en ustoppelig styrke ved å stå for Israel i din nasjon!

Bli en del av De forente nasjoner for Israel →

Forente Nasjoner For Israel online konferanse – september,

Tirsdag 7. september 2021 12:00 – 14:00 PM (EDT) (kl. 18-20 norsk tid).

Som medlem vil du motta en personlig invitasjon med en lenke til konferansen på e-post.

Støtt Oppdraget:

  • Gi online: https://unitednationsforisrael.org/no/gaver/
  • Send en e-post til oss for bankdetaljer info@unitednationsforsrael.org
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Sjekker i USD, Kanadiske Dollar eller Britiske Pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Union & Money Grams sendes til: Adriana Dominiquae Bierman, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Bli med på en ny ting mot antisemittisme.

Oppdag identiteten din i Messias ved å gjenopprette Hans identitet som en jøde, ikke som en romer. Apostel Dominiquae Biermans nye bok Identitets Tyveriet & GRI online kurset bekjemper antisemittisme ved å vise deg den jødiske identiteten til Messias. Du kommer til å lære å vandre i kraften og salvelsen fra det første århundre!

Bestill nå for å begynne å studere →

*Tilgangen til kurset kommer bare sammen boken når boken er bestilt gjennom web-siden www.against-antisemitism.com

Bli en av de 70 rettferdige fra nasjonene!

Støtt driften av ambassaden til de Forente Nasjoner for Israel på Jerusalem høyder med $ 100 i måneden. Trykk på knappen nedenfor eller send oss ​​en e-post for flere donasjons-alternativer: info@unitednationsforisrael.org

Bli med nå →

https://unitednationsforisrael.org/no/ambassaden/

Abonner på YouTube kanalen vår!

Se de siste videoene fra Apostel Dominiquae Bierman, and abonner på United Nations for Israel YouTube kanalen!

Vår YouTube kanal →