Israel – The Holy Triunity

Israel – Den Heliga Treenigheten Del 1


Israel – The Holy Triunity
Torah Portion VAYIGASH – Bereshet (1 Moseboken) 44:18- 47:27

Han minns för evigt sitt förbund — i tusen släktled ordet Han gett, — förbundet Han slöt med Abraham och eden Han gav till Isak. Han bestämde det för Jakob som en lag, för Israel som ett evigt förbund: ”Till dig ger jag Kanaans land som en arvedel och egendom.” Psaltaren 105:8-11

Shabbat shalom, kära älskade!

Det finns inget annat namn som framkallar mer känslor än namnet Israel: i vissa framkallar det kärlek och i några irrationellt hat. Men varför är det så här? Vad är det med Israel som gör det till centrum för världens uppmärksamhet både positivt och negativt?

Israel, den Heliga Treenigheten:

  1. Israels Gud
  2. Israels Folk
  3. Israels Land

En lydig man vid namn Abram gjordes till en nation av Guden som skapade Himlarna och Jorden. Denna Gud har många namn – bland annat kallas Han Abrahams, Isaks och Jakobs Gud och även Israels Gud.

Abrahams sonson hette Yaakov (Jakob) och efter en intensiv kamp med Guds ängel döptes han om till ISRAEL, vilket betyder Guds Prins. Det är till Abraham och hans ättlingar (hans son Isak och sonson Jakob) som Gud lovade ett Land som heter Kanaan, som senare döptes om till Israel. På grund av detta historiska löfte fick landet namnet Israels Land eller Landet som tillhör Israel (Jakob), Abrahams sonson. Jakob-Israel avlade 12 söner som kallades Israels tolv stammar, med en av stammarna som kallades att bringa frälsning och återlösning till hela världen. Detta är Juda stam, från vilken termen Jude eller Judisk härstammar.

Judarnas Kung skulle födas till kungahuset i Juda stam, Davids hus. Denna Kung, även om Han föddes ur livmodern från en Judisk ung kvinna vid namn Miriam, föddes på ett mirakulöst sätt av hennes jungfruliga livmoder. Och fastän Han var den andre Adam kallades Han Guds Son så som det profeterades av de Israelitiska profeterna från förr. Den som skulle acceptera denne Judiske Kung och överlämna sig till Honom skulle få förlåtelse för sina synder och få frälsning – och den som skulle avvisa Honom skulle dö i sina synder och gå förlorad i all evighet. Denne Israeliske Judiske Kung, som kallades Messias eller Den Smorde, namngavs av Sin Fader, Israels Gud.

YESHUA

Betyder FRÄLSNING

Så föddes Den Heliga Treenigheten.

Israel – The Holy Triunity

Guden som skapade Himmel och Jord – Elohim, El Shadai, YHVH, den Store Jag Är – blev Israels Gud. Det folk som Han skapade för att vara en välsignelse och ett ljus för alla nationer kallades nu Israels Folk. Och det land som den Allsmäktige gav Sitt Folk kallades nu Israels Land.

Varje separation mellan dessa tre profetiska komponenter skulle påverka världen negativt.

Denna Heliga Treenighet kommer att vara det profetiska hjulet som får världen att snurra.

Israels Gud gav Abraham ett nyckel löfte. Denna Abrahams Nyckel tjänar som ett skydd för Hans Folk Israel, liksom att vara ett roder för de icke-Judiska nationernas rätt förhållande till Israel, som sträcker sig hela vägen till dagens Judiska Folk.

”Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall jordens alla släkten bli välsignade.” 1 Moseboken 12:3 SFB

Israel – The Holy Triunity

Ljus till nationerna

Det sätt på vilket Israel skulle vara ett ljus för nationerna är genom att instruera nationerna om de Heliga principerna om moral och tillbedjan, som hon fick som äktenskapsförbund. Detta kallas Toran eller INSTRUKTION. Grunden för denna Torah skulle vara DE TIO BUDORDEN som blev som en Himmelsk Konstitution för alla moraliska, gudfruktiga och framgångsrika samhällen.

Även Gudomligt Bestämda Högtider gavs som en ram för Helig Tillbedjan som började med Sabbatsdagen (Vilodagen) som upprättats sedan skapelsens början.

Dessa högtider skulle vara Heliga Kallelser, ljuva möten med Skaparen och skulle firas för alltid – även av icke-Judar som håller fast vid tillbedjan av Israels Gud och Hans Judiske Son, Yeshua, världens Frälsare.

De främlingar som sluter sig till YHVH och vill tjäna Honom och älska YHVHs namn och vara Hans tjänare, alla som tar vara på Sabbaten och inte ohelgar den, som håller fast vid mitt förbund, dem skall Jag föra till mitt heliga berg och ge dem glädje i mitt bönehus. Deras brännoffer och slaktoffer ska tas emot på mitt altare, för mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Jesaja 56:6-7

Det ska ske att var och en som är kvar av alla de hednafolk som kom mot Jerusalem ska dra dit upp, år efter år, för att tillbe Kungen, YHVH Sebaot, och fira Lövhyddohögtiden, Sakarja 14:16 SFB

Israel – The Holy Triunity

Inympad

När Yeshua, den Judiske Messias, sändes för att ge Sitt liv på altaret för både Judars och Hedningars frälsning och återlösning blev Han också Toran i mänsklig form eller den Levande Toran. Alla Hans Faders Ord, som tidigare gavs till Israels folk, blev kött och bodde bland oss.

Hedningar inbjuds att ta del av det Nya Förbundet som det ges till Israels Folk. Det finns inget Nytt Förbund som ingåtts med någon Hednisk Nation, eftersom Israels Gud valde Sitt Folk för att frambringa frälsning och återlösning till världen.

“Nej, detta är det förbund som Jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger YHVH: Jag skall lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud, och de ska vara mitt folk. Då ska de inte mer behöva undervisa varandra, ingen broder och säga:”Lär känna YHVH!” Alla ska känna mig, från den minste av dem till den störste, säger YHVH, för jag ska förlåta deras missgärningar och aldrig mer minnas deras synder.” Jeremia 31:33-34

De är inbjudna att ta del av Olivträdets rika rot (Romarbrevet 11), som representerar nationen Israel, med alla rättfärdiga instruktioner om helig livsstil, moral och helig tillbedjan.

Men de varnades för att inte bli arroganta genom att tillskansa sig Guds Utvalda Folks plats. Eller genom att förakta dem genom att dröja sig kvar för att känna igen sin egen Messias.

Men om några av grenarna har brutits bort, och du som är en vild olivgren har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets näringsrika rot, då ska du inte förhäva dig över grenarna. Om du förhäver dig ska du veta att det inte är du som bär roten utan roten som bär dig. Romarbrevet 11:17-18

Blindhet kom delvis (inte i sin helhet) över dem så att frälsningen, Yeshua, kunde gå till nationerna. Det yttersta syftet var att göra dem AVUNDSJUKA för att få tillbaka sin Messias.

Historien säger oss dock att hedningarna blev arroganta genom att upprätta ett religiöst system som förödmjukade och förföljde Judarna – hela vägen till utrotning i det Romaniserade namnet på deras Messias, Jesus Kristus. Detta är ett religiöst system som är skilt från den Judiske Messias, Hans Torah instruktioner, Hans heliga kallelser och högtider, som försöker tillskansa sig Hans utvalda folk Israels plats. Detta har orsakat oräkneligt elände och förstörelse för det Judiska Folket under 1600 år. Det har också medfört ändlösa förbannelser för individer, kyrkor, familjer och nationer som har lyft upp sina händer mot Hans Folk. Detta har inte provocerat Israel till svartsjuka; Då har Aposteln Paulus hjärtas längtan i stort sett inte uppfyllts.

“För så säger YHVH Adonai-Tzva’ot, Han som för sin härlighets skull har sänt mig till hednafolken som har plundrat er: ”Den som rör vid er, rör vid Hans ögonsten.” Sakarja 2:8 SFB

Detta budskap fortsätter i nästa veckas Sabbatsbrev.

Am Israel Chai!

Israels Folk LEVER!

Dina Israeliska Mentorer och Vänner,
Archbishop Dominiquae & Rabbi Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman

Så här skickar du dina tionden och offergåvor:

  • Online: https://kad-esh.org/donations/
  • Mejla oss till kad_esh_map@msn.com för bankuppgifter
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams adresseras till Hadassah Paloma Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Titta på den senaste Undervisningen: Definierad Utan Kompromiss

Lär dig trons Judiska rötter

Du behöver aldrig gå en bibelskola igen. GRM Bibelskola är en tvättmaskin som leder dig till 1:a århundradets sanning som leder dig in i det ursprungliga Evangeliet som skapades i Zion som har gjort många fria.

Anmäl Dig & Starta Dina Studier →

The Identity Theft

Gå med i en ny sak mot antisemitism.

Upptäck din identitet i Messias genom att återställa Hans identitet som Jude, inte Romare. Archbishop Dominiquae Biermans nya bok Identitetsstölden & GRI:s onlinekurs besegrar antisemitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradet kraft och smörjelse!

Beställ Nu för att Börja Studera →

Från läsarna:

Jag vill säga att jag nu vet en hel del fakta relaterad till Kyrkans historia, om ocker/tillskansandet med identitetsstöld, om hela det Judiska folkets historia och antisemitism: den här boken är otroligt rik! En sann källa av information och uppenbarelser: Prisad vare Gud! – François Foisil, Frankrike

När du läser denna otroliga bok av Archbishop Bierman kommer du att upptäcka chockerande sanningar som har tystats ner och gömts av historiker och teologer i generationer. Den här boken är en tsunami av uppenbarelse om vårt förflutna, nutid och framtid för Yahs folk. – Archbishop General Dr. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Tecken och under var vanliga i den tidiga kyrkan, men denna kraft stals från troende. Hur? Genom att ändra vår Herres identitet. Denna identitetsstöld avslöjas och beskrivs tydligt i denna genombrottsbok. Det kommer att öppna ögon och svara på många frågor och återställa vår sanna grund till tro som gavs till lärjungarna i Yeshua, vår Judiska Messias. – Pastor Debra Barnes, USA

Beställ Nu →

*Kursåtkomst kommer med boken endast när boken beställs via webbplatsen www.against-antisemitism.com

Gå med i vår Nya Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

https://t.me/dominiquaebierman

Prenumerera på vår YouTube Kanal!

Titta på de senaste sändningarna från Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på Förenade Nationerna för Israels YouTube Kanal!

Vår YouTube Kanal →

GRM prison

Stöd vårt Fängelse Ministry!

Vi har öppnat ett fängelse ministry i USA under ledning av Rabbin Baruch Bierman, en GRM Bibelskolegrupp i UCI-fängelset i Florida. Steg för steg leds de till evangeliet som skapades i Zion, och vi har sett många mirakel hända i deras liv! När Rabbin Baruch besöker dem i fängelset återvänder han alltid med rapporter om helande och förvandling av liv. Yah har öppnat oss en mäktig dörr!

Vi har lanserat GRM i en plattform som gör den tillgänglig för alla fångar att studera med sina surfplattor. Vi inbjuder er att stödja detta viktiga ministry genom böner och donationer/gåvor för att utvidga denna ansträngning att introducera Yeshua, den Judiske Messias till fängelsesystemet över hela USA!

När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentaravsnittet: “Fängelse Ministry”

Donera/Ge online →

Läs mer →

Gå med i Förenade Nationerna för Israel!

Du är kallad att vara en Ester för Israel. Var en del av en ostoppbar kraft att stå för Israel i din nation!

Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

Gå med i De 70 Rättfärdiga av Nationerna!

Bli en special partner till Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till en månatlig kärleksgåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

Gå med Nu →