Israel – The Holy Triunity

Israel – Den Heliga Treenigheten Part 2


Israel – The Holy Triunity
Torah Portion VAYECHI – Bereshet (1 Moseboken) 47:28 – 50:26

Han tänker för evigt på sitt förbund, — på det ord Han påbjudit för tusen släkten — på det förbund Han slöt med Abraham och på sin ed till Isak. Han fastställde det för Jakob som en stadga, för Israel som ett evigt förbund. Han sade: “Till dig ger jag Kanaans land, det skall bli er arvedel.” Psaltaren 105: 8-11

Shabbat shalom, kära älskade!

Detta budskap är fortsättningen på Israel, Den Heliga Treenigheten Del 1

Det finns inget annat namn som väcker mer känslor än Israels namn – i vissa väcks det kärlek och i några irrationellt hat. Men varför är det så här? Vad är det med Israel som gör det till centrum för världens uppmärksamhet både positivt och negativt?

Israel, den Heliga Treenigheten:

 1. Israels Gud
 2. Israels Folk
 3. Israels Land

Tillbaka i Landet

Efter 2000 smärtsamma år av exil och förföljelser har Israels Folk återvänt till en liten del av sitt Förlovade Land, detta efter den mest fruktansvärda och grymma utrotningen av Judar. Nazistiska Shoá eller Förintelsen var resultatet av 1600 år av anti-Semitiska Kristna doktriner. Detta lanserades från den mest Protestantiska nationen vid denna tiden (Tyskland) och utfördes främst i den mest Katolska nationen på denna tiden (Polen), som hade majoriteten av koncentrations- och dödlägren etablerade där. Trots detta skedde många hänsynslösa mord i Ryssland och Ukraina, som var Ortodoxa Kristna nationer.

Pånyttfödelse av Israels folk i Israels land var en miracle act avIs rael Gud. Dessa överlevande från förintelsen, liksom överlevande från otaliga europeiska förföljelser, lyckades köpa sina förfäders land från händerna på det styrande turkiska riket. De köpte överprisad sumpmark, sanddyner och rockeries. Ennd med blod, svett och tårar – och ingen liten tro – lyckades de förvandla öknen och ödelägga Israel till en Edens lustgård. Israels Söner har äntligen kommit hem mot alla odds. Några kristna gick med för att hjälpa dem och erkände den sionistiska rörelsen att bosätta sig i landet som en uppfyllelse av profetian.

Israel – The Holy Triunity

Hitlers Barn

Men ett annat religiöst system som kallas Islam uppstod för att förfölja Jakobs folk, Israels folk. Den här var fylld av grym svartsjuka och irrationellt hat. De kokade ihop en avskyvärd plan för att fortsätta den Slutliga Lösningen som Hitler utförde (baserat på vad den store kyrkoreformatorn Martin Luther rådde alla att göra i sin bok Om Judarna och deras lögner), vilket resulterade i mer än sex miljoner Judiska dödsfall och lämnade efter sig ett oändligt berg av aska. Grand Mufti av Jerusalem placerades i sin position av den Brittiska Regeringen under det Brittiska Mandatet i Landet Palestina. (Obs: namnet Palestina gavs till det Heliga Landet av det Romerska Riket i ett försök att radera Israels Förbundsnamn från detta Land. De ersatte det med namnet på Filistéerna, Ärkefienderna till Israel: så föddes namnet Palestina).

Denna Grand Mufti, den största Muslimska religiösa ledaren under det Brittiska Mandatet, hette Haj Aminel Husseini och var ökänd för sin grymhet. Han utlöste två förödande massakrer mot fredliga Judiska samhällen under år 1921 och år 1929, innan staten Israel grundades. På grund av sin obevekliga grymhet förvisades han slutligen från det Heliga Landet av Britterna, som hade upphöjt honom från första början. Samma blod-törstiga Muslim besökte Hitler i Berlin 1941. Vid den tiden bad han Hitler att bygga honom en Muslim armé inom Landet för att utföra Den Slutgiltiga Lösningen i Landet Israel. Hitler gick glatt med på det och PLO, Palestinska befrielseorganisationen föddes. Det här var Hitlersbarn, tilltänkt med Grand Mufti. Ut ur PLO kom alla andra terrorgrupper som kämpar för den Palestinska saken, helt enkelt uppfyllandet av Hitlers agenda. Dessa organisationer är, för att nämna några, Fatah, Hamas, Hezbollah (Allahs parti) , Al-Qaida, Muslimska Brödraskapet och ISIS.

Mot alla odds har Israel överlevt de ändlösa attackerna från sina Arabiska grannar inifrån och utifrån. De anti-Semitiska, anti-Zionistiska pro-Palestinskaorganisationerna har inlett obevekliga attacker mot Judarna i Landet och utanför det i andra nationer. Hitlers Barn har vuxit och blivit moget. FN har gjort det till en punkt att vårda Hitlers Barn, den Palestinska saken, genom ändlösa orättvisa resolutioner och verbala attacker mot staten Israel. De viktigaste medierna har lagt till giftig bensin till elden. Ett nytt märke av Anti-Semitism i form av anti-Zionism har släppts lös ännu giftigare än före Andra Världskriget.

Israel – The Holy Triunity

Fårnationer som reser sig

“Gud, var inte tyst, tig inte var inte stilla, Gud! Ty se dina fiender larmar och de som hatar dig lyfter huvudet. Mot dit folk har de onda planer, de rådslår mot dem som du beskyddar. De säger: ”Kom vi utrotar dem, så att de inte mer är ett folk och så att ingen mer tänker på Israels namn!”gör uppror. Psaltaren 83:2-5 SFB

Och ändå består och gäller Israels Guds Ord för evigt!

Ett helgat, profetiskt folk bland nationerna hade börjat resa sig upp för att stå med Israel mot alla odds. Detta är Förenta Nationerna för Israel (UNIFY), bestående av pånyttfödda troende från hela världen som har ympats in i Olivträdet, älskande och tillbedjare av en Judisk Messias i Hans Shabbater och Högtider. Detta är Messias Brud, en kropp av Judiska och Hedniska Messianska, Apostoliska, Profetiska troende: En Ny Man har fötts! Dessa är ledarna för de framtida Fårnationerna – som uppfyller den Judiska apostelns hjärtrop till Hedningarna, Paulus från Tarsus, för att göra det Judiska folket avundsjukt på att få tillbaka sin Messias,

Många hednafolk skall på den dagen sluta sig till YHVH och bli Mitt folk, och Jag skall bo idig. Du skall förstå att YHVH Sebaot har sänt mig till dig” Sakarja 2:11 SFB

“Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till Mig som de har genomborrat. De skall sörja Honom så som man sörjer ende sonen, och de skall gråta bittert över Honom, så som gråter över sin förstfödde.” Sakarja 12:10 SFB

“Ty om du har blivit borthuggen från det vilda olivträd som du av naturen tllhörde, och mot naturen har inympats på ett äkta olivträd, hur mycket lättare kommer då inte dessa naturliga grenar att ympas in på sitt eget olivträd.” Romarbrevet 11:24 SFB

“Bröder, jag vill att ni skall känna till denna hemlighet, för att ni inte skall ha högre tankar om er själva: förstockelse har kommit över en del av Israel och så skall det förbli, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så hela Israel skall bli frälst, som det står skrivet: ”Från Zion skall Frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob.” Och detta skall vara Mitt förbund med dem, när Jag tar bort deras synder.” Romarbrevet 11:25-27 SFB

Israel – The Holy Triunity

Detta kommer att fullborda Den Heliga Treenigheten:

 1. Israels Gud
 2. Israels Folk
 3. Israels Land

“YHVH Adonai skall äga Juda som sin del i det Heliga Landet, och än en gång skall Han utvälja Jerusalem.” Sakarja 2:12 SFB

Den som motsätter sig Hans plan kommer att kastas in i Domens Dal, men Juda kommer att etableras för alltid.

“Ty, se i de dagarna och på den tiden, när Jag gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap, skall Jag samla alla hednafolk och föra dem till Josafats dal. Där skall Jag hålla dom över dem för Mitt folks, min arvedels Israels, skull, som de har förskingrat bland hednafolken. De har delat Mitt land.” Joel 3:1-2 SFB

“På den dagen skall Jag bestämma mig att utrota alla hednafolk som kommer mot Jerusalem.” Sakarja 12:9 SFB

“Juda skall vara bebott för alltid och Jerusalem från till släkte till släkte.” Joel 3:20 SFB

“Var stilla inför YHVH Adonai, allt kött, ty Han har trätt fram ur sin heliga boning.” Sakarja 2:13 SFB

Dessutom kommer Fårnationerna som överlever Guds vrede på grund av fientligheten mot Zion att fira Sukkot – Lövhyddohögtiden, Tabernaklets Högtid med Israels folk från år till år.

“Det skall ske att var och en som är kvar av alla de hednafolk som kom emot Jerusalem skall dra dit upp, år efter år, för att tillbe konungen, YHVH Sebaot, Adonai-Tzva’ot, och för att fira Lövhyddohögtiden. Men om någon av jordens folkstammar inte drar upp till Jerusalem för att tillbe konungen YHVH Sebaot, Adonai-Tzva’ot, skall inget regn komma över dem. Detta skall vara det straff som drabbar Egypten, ja, det straff som drabbar hednafolk som inte drar upp för att fira Lövhyddohögtiden.” Sakarja 14:16-18 SFB

Julen firas inte någonstans i Bibeln, inte heller under yeshuas millenniala Styre, men Sukkot har mandat. Detta är den mest sannolika Högtiden när Messias troligen föddes, medan Julen lånades från den Romerska Högtiden Saturnalia med sina hedniska seder att dekorera vintergröna träd.

Nationerna, tillsammans med Israel, kommer att fira Yeshuas liv för alltid under Sukkot Högtiden och de kommer ta bort all lögn och falskhet från sitt hjärta och sina läppar och offra med en ren tillbedjan till Honom Som är värdig.

Am Israel Chai!

Israels Folk LEVER!

Dina Israeliska Mentorer och Vänner,
Archbishop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman

Så här skickar du dina tionden och offergåvor:

 • Online: https://kad-esh.org/donations/
 • Mejla oss till kad_esh_map@msn.com för bankuppgifter
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams adresseras till Hadassah Paloma Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Titta på den senaste Undervisningen: Heligt Givande – Del 1

Lär dig trons Judiska rötter

Du behöver aldrig gå en bibelskola igen. GRM Bibelskola är en tvättmaskin som leder dig till 1:a århundradets sanning som leder dig in i det ursprungliga Evangeliet som skapades i Zion som har gjort många fria.

Anmäl Dig & Starta Dina Studier →

The Identity Theft

Gå med i en ny sak mot antisemitism.

Upptäck din identitet i Messias genom att återställa Hans identitet som Jude, inte Romare. Archbishop Dominiquae Biermans nya bok Identitetsstölden & GRI:s onlinekurs besegrar antisemitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradet kraft och smörjelse!

Beställ Nu för att Börja Studera →

Från läsarna:

Jag vill säga att jag nu vet en hel del fakta relaterad till Kyrkans historia, om ocker/tillskansandet med identitetsstöld, om hela det Judiska folkets historia och antisemitism: den här boken är otroligt rik! En sann källa av information och uppenbarelser: Prisad vare Gud! – François Foisil, Frankrike

När du läser denna otroliga bok av Archbishop Bierman kommer du att upptäcka chockerande sanningar som har tystats ner och gömts av historiker och teologer i generationer. Den här boken är en tsunami av uppenbarelse om vårt förflutna, nutid och framtid för Yahs folk. – Archbishop General Dr. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Tecken och under var vanliga i den tidiga kyrkan, men denna kraft stals från troende. Hur? Genom att ändra vår Herres identitet. Denna identitetsstöld avslöjas och beskrivs tydligt i denna genombrottsbok. Det kommer att öppna ögon och svara på många frågor och återställa vår sanna grund till tro som gavs till lärjungarna i Yeshua, vår Judiska Messias. – Pastor Debra Barnes, USA

Beställ Nu →

*Kursåtkomst kommer med boken endast när boken beställs via webbplatsen www.against-antisemitism.com

Gå med i vår Nya Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

https://t.me/dominiquaebierman

Prenumerera på vår YouTube Kanal!

Titta på de senaste sändningarna från Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på Förenade Nationerna för Israels YouTube Kanal!

Vår YouTube Kanal →

GRM prison

Stöd vårt Fängelse Ministry!

Vi har öppnat ett fängelse ministry i USA under ledning av Rabbin Baruch Bierman, en GRM Bibelskolegrupp i UCI-fängelset i Florida. Steg för steg leds de till evangeliet som skapades i Zion, och vi har sett många mirakel hända i deras liv! När Rabbin Baruch besöker dem i fängelset återvänder han alltid med rapporter om helande och förvandling av liv. Yah har öppnat oss en mäktig dörr!

Vi har lanserat GRM i en plattform som gör den tillgänglig för alla fångar att studera med sina surfplattor. Vi inbjuder er att stödja detta viktiga ministry genom böner och donationer/gåvor för att utvidga denna ansträngning att introducera Yeshua, den Judiske Messias till fängelsesystemet över hela USA!

När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentaravsnittet: “Fängelse Ministry”

Donera/Ge online →

Läs mer →

Gå med i Förenade Nationerna för Israel!

Du är kallad att vara en Ester för Israel. Var en del av en ostoppbar kraft att stå för Israel i din nation!

Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

Gå med i De 70 Rättfärdiga av Nationerna!

Bli en special partner till Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till en månatlig kärleksgåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

Gå med Nu →