Ärka, Ameerika missioon

Sissejuhatus ja tänu

Me kiidame Iisraeli Jumalat, kes on näidanud üles oma halastust, avades Ameerikale lootuse ukse. Me (Iisraeli juudid ja ameeriklased) oleme seisnud müüripraos Ameerika Ühendriikide eest meeleparanduse ajal Idaranniku PEAväravate juures St Augustine’is, Floridas, Williamsburgis, Virginias, New York City’s ja Orlandos Floridas ning me usume, et JHVH on kuulnud ja vastanud soosivalt! Temale olgu kõik au!

Me usume, et UUSSÜND leiab aset just nüüd, kui me jätkame palve, kiituse ja meeleparandusega ning seisame müüripraos. Meeleparandus suureks tõotatud ärkamiseks on tõesti alles alanud! Palun vaata allolevat nägemust ja vasta seejärel, et ühineda meiega ja olla katalüsaatoriks üle kogu Ameerika Ühendriikide VEEL ÜHEKS KORRAKS, nagu Püha Vaim tõotas peapiiskop Dominiquae Biermanile 2009. aastal, kui ta Georgias jutlustas:

Simsoni prohveteering

(Antud peapiiskop Dominiquae Biermanile, kui ta Georgias 2009. aastal jutlustas)
Ameerika, Ameerika, sa oled nagu pime Simson.
Sa oled kaotanud ebamoraalsuse tõttu oma nägemise ja magad koos vilistitega, kes on minu valitud rahva Iisraeli vaenlased.
Aga kui sa oled piisavalt meeleheitel ja omadega lõpul, hüüad sa VEEL KORD appi.
Ja ma teen sind VEEL KORD tugevaks
ja annan sulle VEEL KORD ÄRKAMISE.
Ja see on kallihinnaline ärkamine.

Ärka, Ameerika

The wellbeing of America is tied up with the wellbeing of all the nations of the world that have been in alliance with her. The condition of the USA Ameerika heaolu on seotud kõigi temaga liidus olnud maailma rahvaste heaoluga. Ameerika olukord mõjutab nii ameeriklasi kui ka kõiki ülejäänuid!

Kaksiktornide langemine mõjutas kogu maailma rahandust. Paljud prohveteerivad Ameerikale hukatust ja pimedust ning on rääkinud temast kui “uppuvast Titanicust”, aga kui paljud tahavad loovutada oma elu, et teda märjast hauast päästa? Või vähemalt päästa nii palju kui võimalik, kui ta alla vajub?
Lihtne on näpuga näidata, aga kus on ARMASTUS?
Aukartust äratav ARMASTUS sunnib meid vastama Jumala kutsele aidata Ameerikal PARANDADA MEELT ja hüüda appi VEEL ÜKS KORD!

Adonai, ma olen kuulnud sinu kuulsusest; ma olen aukartuses su tegude ees, JHVH. Aga lase sellel sündida meie ajal veel kord, tee see meie ajal tuntuks ja mõtle oma vihas halastusele!  Habakuk 3:1

See VIIMANE tõotatud ärkamine Ameerikas MÕJUTAB maailma ja paljusid teisi rahvaid! Te mõistate, armsad, et see viimaste päevade ÄRKAMINE on kõigist teistest erinev. JHVH ei tee sama asja kaks korda! See ÄRKAMINE lähtub SIIONIST. See on ÄRKAMINE ja ÄRATUS Siionist lähtuva algupärase evangeeliumi juurde, nagu see oli antud juutidest apostlitele 2000 aastat tagasi!

See on 21. sajandi TAASTAMINE, nagu oli 1. sajandil! See on MAP REVOLUTSIOON – messiaanlik, apostellik, prohvetlik revolutsioon – ja see on siin, et jääda, kuni Jeshua meile järele tuleb.

See viimsete päevade ärkamine ei lähe tagasi reformatsiooni ega ühegi endise kristliku liikumise juurde. See ärkamine läheb tagasi apostelliku juudi liikumise juurde, mis tõi kaasa suurima hingede pääste, mida maailm eales näinud on.
Peapiiskop Dominiquae Bierman

Võõrustage meid

Peapiiskop Dominiquae, rabi Baruch Bierman ja Ärka, Ameerika meeskond on avatud kutsetele igasse Ameerika Ühendriikide ossa. Kuna see sõnum on ülioluline, siis peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman tulevad teie linna, teie kogudusse, teie sünagoogi! Seiske oma rahva eest müüripraos ja olge muutumise katalüsaatoriks.

Ühinege meiega selles missioonis

Ühinege meiega selles missioonis

  • Võõrustage meid
  • Palvetage meie eest
  • Olge meie finantsparneriks

Saage meie partneriks

Veel informatsiooni/kontaktid

Email: info@kad-esh.org
Telefon: 1-972-301-7087

VAADAKE VÕIMSAT ÄRKA, AMEERIKA VIDEOT ALLPOOL!