Palve Tulipunktid

Lähis-Ida Piirkond (Jesaja)
 • Kaitse ja turvalisus juutidele ja kristlaste, keda kiusatakse tänapäeval taga kogu Lähis-Idas.
 • Et Jumal tõstaks üles eestpalvetajad, kes palvetavad Tema südameigatsusi iga rahva ja ja inimeste grupi jaoks.
 • Tulgu esile ühendatud jõud (füüsiline armee ja vaimsed eestpalvetajad), kes võitlevad evangeeliumi vaenlaste vastu, et täituks Jesaja 19 visioon.
 • Andku Jumal sellele ühendatud armeele üleloomulikku tarkust.
 • Saagu kõik rahvad ilmutuse vaenlase deemonlikust sõjapidamisest, tulgu arusaamine islami mõrvarlikest plaanidest ja nende positsioonide paigutusest, mille kaudu teostatakse terrorirünnakud igasse riiki.
 • Tulgu riikide valitsusjuhtidele arusaamine praeguse aja kriitilisest tähtsusest, et nad kardaksid Jumalat ja mitte inimeste või rahva arvamust.
 • Kajastagu meedia ainult tõele rajatud fakte, mitte oma isiklikke arvamusi.
Valitsus

"Ma kutsun siis üles anuma, palvetama, tegema eestpalveid ja tänupalveid kõigi inimeste eest, kuningate ja kõigi ülemuste eest, et me võiksime elada vaikset ja rahulikku elu kõiges jumalakartuses ja väärikuses. See on hea ja meeldiv Jumala, meie Päästja silmis, kes tahab, et kõik inimesed pääseksid ja tuleksid tõe tundmisele." (1 Tm. 2: 1-5).

 • Et meie (Iisraeli) Knesset mõistaks vastutust, mille Jumal on neile andnud inimeste ohutuse tagamiseks ja päästmiseks.
 • Et teiste riikide sekkumine Iisraeli siseasjadesse ei omaks mingit edu.
 • Et saaksid valitud need õiged inimesed, keda Jumal on määranud.
 • Meie juhtide, sõjaväe ja kodanike turvalisus ja kaitse.
 • Sotsiaalne õiglus maal, amoraalsuse ja korruptsiooni paljastamine kõigil ühiskonnatasanditel.
 • Leskede, orbude ja võõraste kaitse meie keskel.
Hamaayan

Aga nemad jäid alati apostlite õpetusse ja osadusse ja leivamurdmisse ja palvetesse. (Ap 2:42).

 • Et koguduste juhtkond ja vanematekogu saaksid tugevaks tarkade otsuste vastuvõtmisel, kuuldes otse Jumala südamest ja leides kinnitust Sõnast. (1 Pt 5, 1 Kr. 10)
 • Et tulevasel põlvkonnal oleks kirg Sõna järele ning õige ja tõeline Elohimi kartus juhiks neid oma kutsumise leidmisel. (Õpetussõnad 3-7)
 • Tulgu Elohimi täielik varustus nii vaimses kui materjaalses valdkonnas, et välja osta ja renoveerida kogu meie Unify saatkonna maja ja sealne pommivarjend.
 • Meie liikmelisuse ärkamine ja uuenemine, varustus teenimiseks ja armastus nende vastu, kes on kadunud. (Ef. 4)
 • Meie liikmete sügav tervenemine ja taastamine, et nende elu kannaks rikkalikku vilja, mõistes viivitamatu meeleparanduse ja andestuse tähtsust.
 • Panna oma lootus kõigis asjus Elohimi peale, jättes kõrvale ohvri mentaliteedi. See toob kaasa endaga sügava meeleparanduse.
Kegitades loori

"Sest mina ei taha, et teile jääks teadmatuks see saladus - et teie ei oleks eneste meelest targad - et Iisraelile osalt on tulnud paadumus, kuni paganate täisarv on läinud sisse, ja kogu Iisrael päästetakse, nõnda nagu on kirjutatud: "SIIONIST TULEB PÄÄSTJA JA KÕRVALDAB JAAKOVIST JUMALATUSE. SEE ON MINU LEPING NENDEGA, KUI MA ÄRA VÕTAN NENDE PATUD!" (Rm 11:25-26)).

 • Tulgu ilmutuse vaim, mis avab Iisraeli rahva silmad oma juudi Messia Jeshua äratundmisele. (Sk 12:10)
 • Messia ihu saagu varustatud lõikuseks. Paluge lõikuse Isandat. (Mt 9:38, 2Kr 3:14-18)
 • Tulgu kõik diaspora (hajutatud) juudid Iisraeli mitte rahutuste pärast, vaid vabast tahtest. Palvetage eriti Prantsusmaa ja Ukraina juutide eest.
 • Tõusku paganate kogudus Iisraeli ja juutide toetuseks keset rahvusvahelist isoleeritust. (Jr 31:7-10)