Draining the swamp of religion

Drenere religionens sump

Torah lesing TETZAVEH – Shemot (2.Mosebok) 27,20-30,10 Jeg vil stå opp mot dem, sier Herren over hærskarene. Jeg vil utslette Babels navn og rest, både barn og etterkommere, sier YHVH. Jeg skal gjøre byen til en sump der hegrer holder …

Repairing the Destroyed Foundations

Reparere de ødelagte grunnvollene

Torah lesing TERUMAH – Shemot (2.Mosebok) 25,1-27,19 «Når grunnvollene blir revet bort, hva kan da den rettferdige gjøre?» Salme 11,3 Shabbat shalom du høyt elskede! Denne siste uken ble jeg gjort oppmerksom på en uløst mordsak i Florida som ble …

The Key fot Mental Health part 2

Nøkkelen til mental helse #2

Torah lesing MISHPATIM – Shemot (2.Mosebok) 21,1-24,18 «Husk loven jeg ga Moses, min tjener, på Horeb for hele Israel, med forskrifter og bud.» Malaki 4,4 Shabbat shalom du høyt elskede! Det meste av dette sabbatsbrevet handler om skriftsteder som kommer …

The Key fot Mental Health part 1

Nøkkelen til mental helse #1

Torah lesing YITRO – Shemot (2.Mosebok) 18,1-20,23 Huske og glemme «Husk loven jeg ga Moses, min tjener, på Horeb for hele Israel, med forskrifter og bud.» Malaki 4,4 Shabbat shalom du høyt elskede! Det meste av dette sabbatsbrevet handler om …

GRM Eng header

Det som virkelig betyr noe

Torah lesing BESHALACH – Shemot (2.Mosebok) 13,17-17,16 Se, dager skal komme, sier YHVH Gud, da jeg sender sult i landet, ikke sult etter brød og ikke tørst etter vann, men etter å høre YHVHs ord. Amos 8,11 Shabbat shalom du …

Discovering what you are created to be

Oppdage hva du er skapt til å være

Torah lesing BO – Shemot (2.Mosebok) 10,1-13,16 Herren sa til Moses: «Se, jeg lar deg være som Gud for farao, og Aron, din bror, skal være din profet. 2.Mosebok 7,1 Shabbat shalom du høyt elskede! Er du sikker på at …

Holy Vacations

Hellige ferier

Torah lesing VA`ERA – Shemot (2.Mosebok) 6,2-9,35 Du skal glede deg på denne høytiden, både du og din sønn og din datter, din slave og din slavekvinne, levittene og innflytterne, de farløse og enkene som bor i byene dine. 5. …

It's all about the tree

Det handler om treet #2

Torah lesing SHEMOT – 2.Mosebok 1,1-6,1 Joh.åp 2,7 Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, ham vil Jeg gi å ete av livets tre, som er midt i Guds Paradis. Shabbat shalom du …

It's all about the tree

Det handler om treet #1 – Et julebudskap

Torah lesing VAYECHI – B`Reisheet (1.Mosebok) 47,28-50,26 Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, ham vil Jeg gi å ete av livets tre, som er midt i Guds Paradis. Johannes åpenbaring 2,7 Shabbat …