Choosing Life

Velg livet

Av Pastor Debra Barnes Torah lesing BEHA`ALOTCHA – Bamidbar (4.Mosebok) 8,1-12.15 Om du slutter å tråkke på sabbaten og gjøre som du vil på min helligdag, men kaller sabbaten en lyst og Herrens helligdag ærverdig, om du holder den i …

A Divine Call to Rally to The Banner of Truth

Et guddommelig kall til forening under sannhetens banner

Torah lesing BAMIDBAR – Chukat-Balak (4.Mosebok) 1,1-4,20 YHVH sa til Moses og Aron: Israelittene skal slå leir, hver under sitt banner og sin families merke. Leiren skal ligge omkring telthelligdommen og være vendt mot den. 4.Mosebok 2,1 Shabbat shalom du …

Counting of the Omer

Tellingen av Omer

Torah lesing BECHUKOTAI – Vayikra (3.Mosebok) 26,3-27,34 Fra dagen etter sabbaten, fra den dagen dere kommer med kornbåndet som skal svinges, skal dere telle sju fulle uker (eng: sju fulle sabbater). 3.Mosebok 23,15 Shabbat shalom du høyt elskede! Telling av …

Crumbs or Cream

Smuler eller krem?

Torah lesing BEHAR – Vayikra (3. Mosebok) 25,1-26,2 Shabbat shalom du høyt elskede! Hvor mange av oss gir vår Mester vårt livs smuler i stedet for kremen? Jeg tenkte på dette da jeg innså at så mange troende tilbringer livene …

Do you believe in yourself

Tror du på deg selv?

Torah lesing EMOR – Vayikra (3.Mosebok) 21,1-24,23 Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og ha det godt, like godt som du har det åndelig. 3. Johannes 2 Shabbat shalom du høyt elskede! En shabbat …

Are the 7 Noahide Laws Legit

Er de 7 Noaittiske lovene legitime?

Torah lesing KEDOSHIM – Vayikra (3.Mosebok) 19,1-20,27 Sett alt inn på å stå din prøve overfor Gud! Vær en arbeider som ikke har noe å skamme seg over, men som legger fram sannhetens ord på rett måte. 2.Timoteusbrev 2,15 Hva …

Purim 2019 in Papua New Guinea

FORENE (UNIFY) PNG MED ISRAEL

Purim 2019 i Papua New Guinea Torah lesing ACHAREI MOT – Vayikra (3.Mosebok) 16,1-18,30 Mange folkeslag skal slutte seg til YHVH den dagen. De skal være mitt folk, og jeg skal ta bolig hos deg. Da skal du kjenne at …

Take Off the Mask of the Messiah

Pessach og Bibelsk politikk

Spesiell Pessach Utgave 5779/2019 SHEMINI SHEL PESACH – Torah: 5.Mosebok 14,22-16,17 | Profetene: Jesaja 10,32-12,6 | Evangeliene: Johannes 20,15-20 For nå har skriket fra israelittene (Bnei-Yisrael) nådd meg, og jeg har også sett hvor hardt egypterne undertrykker dem. 2.Mosebok 3,9 …

Take Off the Mask of the Messiah

Ta av Messias` maske

SPESIELL PESACH UTGAVE PESACH – Torah: 2. Mosebok 12:21-51 | Profetene: Josva 3:5-7, 5:2-6:1, 6:27 | Evangeliene: Johannes 19:31-20:1 Messias er ikke en jøde som ble en kristen. Heller ikke er Han en jøde som later som om Han er …