Will Hardship Stop You

Vil vanskeligheter stoppe deg?


Will Hardship Stop You
Torah lesing KORACH – Bamidbar (4.Mosebok) 16:1-18:32. Haftarah: 1.Sam. 11:14-12:22

Du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. 2 Timoteus 3:1

Shabbat shalom kjære elskede!

Vi lever i en generasjon av komfort, spesielt i de såkalte “opplyste” eller “vestlige sivilisasjons landene”. Våre barn er fra ung alder vant til å slippe unna med sin egen vilje og innfall. Hvis folk er litt deprimerte eller ikke får sove, blir de oppmuntret av leger til å ta piller, ikke til å søke Gud, ikke til å omvende seg, men heller til å ta piller. Folk oppfordres av media til å søke det som er best for seg selv; ikke for samfunnet eller Gud, men for den egoistiske livsstilen de ønsker.

Du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. For da skal menneskene være selvopptatte og pengegriske, brautende, hovmodige og spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige og uten respekt for det hellige, ukjærlige og uforsonlige, baktalende, ubeherskede, rå og ondsinnede, svikefulle, oppfarende og innbilske. De elsker nytelser høyere enn de elsker Gud. 2 Timoteus 3:1-4

Den emosjonelle utholdenheten til denne generasjonen er så lav at folk får nervøse sammenbrudd for nesten den minste ting. Vanskeligheter og prøvelser anses som fiender vi må bli kvitt i stedet for venner som kan lære oss noe, og som kan styrke vår karakter. Prinsipper har blitt opp-ned; det som pleide å være godt og ønskelig i fortiden, som hellighet, rettferdighet, integritet, beskjedenhet, trofasthet, lojalitet og så videre, har blitt “foreldet”. Vi er i generasjonen av «nå» ; ingen tålmodighet er nødvendig for noe. Mange barn lider av hyperaktiv oppmerksomhetsunderskudds-forstyrrelse.

For da skal menneskene være selvopptatte og pengegriske, brautende, hovmodige og spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige og uten respekt for det hellige, ukjærlige og uforsonlige, baktalende, ubeherskede, rå og ondsinnede, svikefulle, oppfarende og innbilske. De elsker nytelser høyere enn de elsker Gud. 2 Timothy 3:2-3

Tålmodighet er utdatert i denne generasjonen som søker å “føle seg bra” hele tiden, selv om det betyr å ta stoff eller å gjøre andre mennesker elendig. Alle ser ut til å gjøre alt de kan for å “føle seg bra”. Hva gjør rastløshet, hyperaktivitet, utålmodighet og egoisme med denne generasjonen? Det ødelegger den helt; grunnvollen er ødelagt og huset synker.

Du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. For da skal menneskene være selvopptatte og pengegriske,… 2 Timoteus 3:1

Det vi ser på som global oppvarming med det økende antallet jordskjelv og tsunamier, er ingenting annet enn en global advarsel om at jordens grunnvoller rystes. Det jeg synes er mest bemerkelsesverdig er at mellom ett jordskjelv eller tsunami og et annet, ser livet ut til å fortsette som om ingenting virkelig hadde skjedd. I mellomtiden er det millioner av fordrevne, hjemløse mennesker som streifer rundt i mange land nå, som er ofre for denne eller en annen katastrofe.

Du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. 2 Timoteus 3:1

Selvmord-statistikken fortsetter å gå høyere og høyere, det samme gjør prostitusjon, homoseksualitet og narkotikamisbruk, overgrep mot barn og vold, og likevel søker folk generelt å bli underholdt. Romas ånd er over oss. Det store romerske imperiet korroderte innenfra på grunn av den egoistiske, selvsentrerte “meg” livsstilen! Og mens Roma sank, så beroliget keiserne massene med underholdning i Colosseum og store stadiumer. De holdt massene bedøvet gjennom verdiløs underholdning. Akkurat som det skjer i dag, der massene blir bedøvet med de verste underholdninger som kommer gjennom TV- og dataskjermene deres hver dag og natt, der det strømmer ut ondskap, uanstendighet, banning, forbannelse, pornografi, løgn, juks, vold, hekseri, bedrag og så videre og videre …

For i tiden før storflommen spiste og drakk de, giftet seg og giftet bort, helt til den dagen Noah gikk inn i arken, og de skjønte ingenting før flommen kom og tok dem alle. Slik skal det være når Menneskesønnen kommer. Matteus 24:38, 39

Will Hardship Stop You

Jeg ser tegnene på dom over hele jorden, og Menigheten sover på placeboet av “underholdning” både fra TV og Internett, og også på “gudstjenestene”. Folk går for å bli underholdt på søndag og til og med på shabbat, men de fleste blir ikke konfrontert med spørsmål som synd og lydighet, omvendelse eller hellighet.

Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Men den som holder ut til enden, skal bli frelst. Matteus 24:12, 13

Jeg har lagt merke til at når noen begynner å adlyde Yahs (Guds) kall, kommer det vanskeligheter, det er krigføring, satan liker ikke å miste sine så lett. Men denne generasjonen er dårlig forberedt på det, og mange løper bort som redde mus fra Guds kall ved første tegn på vanskeligheter, ubehag eller forfølgelse.

Alle som vil leve et gudfryktig liv i Messias Yeshua, skal bli forfulgt. 2 Timoteus 3:12

Kjære dere, vanskeligheter er normalt på veien til evigheten. Vi bør bli venner med og bli kjent med det og lære hvordan vi skal overvinne vanskeligheter og hvordan vi kan styrke vår karakter gjennom det. Det som virkelig trengs i alles liv i denne generasjonen er en sunn dose av frykt for Yah (Gud)! Humanismens og underholdningens ånd har gjort de fleste så forgiftet og kneblet av vantro, slik at det eneste vi kan forvente er noen flere rystelser som vil riste oss alle på denne jorden ut av den dype søvnen av synd og bekvemmelighet.

For så sier YHVH T`zevaot (Herren over hærskarene): Enda en gang, om kort tid, rister jeg himmelen og jorden, havet og det tørre landet. Haggai 2:6 STB

Umoral har blitt normen på alle måter, gjennom hver skjerm. Hvem sukker inni seg på grunn av denne tilstanden? Vi er som frosken som ble kokt sakte og ikke la merke til det. Vi har blitt vant til smussen rundt oss i musikken, på TV, hovedaviser, reklametavler og jeg vet ikke hva, og ingen sukker, eller faller ned på sitt ansikt foran Den Høyeste. Herre, ha BARMHJERTIGHET! Han kan ikke fylle oss med sin herlighet før Han ryster oss alle fra all skitt og

selvtilfredshet. Vi ønsker vekkelse, men vekkelse har en høy pris, en veldig høy pris, og den kommer alltid gjennom omvendelse, og rystelser kommer før omvendelse.

For nå er tiden kommet da dommen skal begynne, og den skal begynne med Guds hus. Men kommer dommen over oss først, hvordan går det da til slutt med dem som er ulydige mot Guds evangelium? Og er det vanskelig for den rettferdige å bli frelst, hvordan skal det da gå den ugudelige og synderen? Derfor skal de som lider etter Guds vilje, overgi sin sjel til den trofaste Skaperen og gjøre det gode. 1 Peter 4:17-19

Will Hardship Stop You

Lider du under vanskeligheter på veien mot lydighet? Fortsett å gjøre det som er rett i Hans øyne, hold ut i Hans kall. Motstå fristelsen til å slutte, å stikke av eller til å lette dine omstendigheter gjennom kompromisser. Det er på høy tid at vi alle blir ekte soldater! Han kaller oss til å kvitte oss med alle sivile klær og kle oss for krig.

Kjære dere, dette er YHVHs ord for oss alle,

Bær også du lidelsene som en god stridsmann (eng: soldat) for Messias Yeshua! 2 Timoteus 2:3

I dagene som kommer forberedes flere og flere rystelser. Bare de som har blitt venn med vanskeligheter, vil være i stand til å stå og skinne, på grunn av deres lydighet mot den Høyeste Gud. Ingen kjepphest, ingen store kor, band, høyteknologiske rekvisitter eller noe som mennesket kan utarbeide vil hjelpe, bare «god gammeldags karakter» som viser Åndens frukt.

Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven! De som hører Messias til, har korsfestet kjøttet med dets lidenskaper og begjær. Galaterne 5:22-24

Yeshua har lagt ut en “Etterlyst” post som sier: Folk fulle av tro, trofasthet, utholdenhet, lydighet, ydmykhet og integritet for høyrisiko posisjon; finnes det noen slike? De som svarer på kallet om å skinne midt i denne tidens mørke, vil bli evig belønnet, men i verden vil de lide mye motgang.

Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft! Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. Efeserne 6:10, 11

Har du opplevd vanskeligheter på veien mot lydighet? Hva var din reaksjon? Unnslippe kallet; “justere” kallet (til noe mer “velsmakende”) eller forbli i kallet, komme det som komme må?

Etter min erfaring flykter de fleste fra kallet, eller religiøst “tilpasser” det til sine omstendigheter og “unnskylder” seg selv. Svært få er virkelig lydige helt til enden. Bare disse vil være effektive i å forberede denne tapte generasjonen for Messias’ gjenkomst. De andre vil gå inn i dunkelhet og vil drive bort og inn i satans armer og inn i evig ødeleggelse.

Men du er lunken, ikke varm og ikke kald. Derfor skal jeg spytte deg ut av min munn. Åpenbaringen 3:16

Herrens nåde vil bære oss gjennom alle vanskeligheter hvis vi våger å tro på Ham, stole på Ham og fortsette å adlyde Ham til tross for alle utfordringer!

Jeg er korsfestet med Messias; jeg lever ikke lenger selv, men Messias lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Galaterne 2:19b-20

Å dø fra det selvsentrerte livet er sant liv i Messias. Korsfest din vantro, stol på Ham og adlyd Ham hele veien! Du behøves i Hans hær!

Dine venner og mentorer i Israel

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

“For Sions skyld vil jeg ikke tie” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Slik sender du dine tiender og offer

 • Gi online: https://kad-esh.org/no/gaver/
 • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Sjekker i USD, Kanadiske dollar eller Britiske pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams sendes til: Paulette Cowan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Se den siste undervisningen: The First Tourists Part 1

 • Shabbat Letter ads
  For de siste oppdateringene fra Israel, bli med i vår Telegram kanal

  Telegram →

  Se våre siste TV program fra Israel

  YouTube → Rumble →

  Be og erklær Ordet over Israel

  Bønner for Israel →

  Bli med i FORENTE NASJONER FOR ISRAEL – For en tid som dette!

  Bli med i UNIFY →

  The Voice of These Ashes

  Motta min nye bok, The Voice of These Ashes!

  Restitusjon eller dom

  Hvorfor gråter askene?

  Hva ropte Abels blod til skaperen om? Hva roper blodet og asken til jødene som ble utryddet under shoah (nazistenes holocaust), russiske pogromer, spansk inkvisisjon, kristne korstog, islamsk terror og mye mer til universets Gud om? Og hvorfor skulle det ha betydning for deg, leseren? Dette er hva du vil finne ut om på sidene i denne boken.

  Bestill nå →

  Bli med på de kommende Israel turene med Dr. Dominiquae og Rabbi Baruch Bierman

  Resurection Tour of Israel banner

  Oppstandelses tur i Israel 2024

  Fra Yom HaShoa til Yom Haatsmaut

  Fra ødeleggelse til oppstandelse

  3-15 mai, 2024

  12 dager med forvandling som kulminerer i feiringen av Israels 76-årsjubileum den 14. mai.

  Mer informasjon & for å registrere deg →

  The Roar of the Lion

  Løvens brøl – Sukkot tur 5785/2024

  14-27 oktober

  YHVH skal brøle fra Sion, la røsten runge fra Jerusalem, himmel og jord skal skjelve. Men YHVH er et vern for sitt folk, en borg for Israels barn. Joel 3:21

  Vi kaller alle venner av Løven av Juda til å komme til Sion for å stå med Hans brødre, det jødiske folket, og nasjonen Israel. Når vi plasserer våre føtter i landet, så vil det være en bemerkelsesverdig tid av forbønn på NØKKEL-steder, som påvirker historien!

  Mer informasjon og for å registrere deg →

  Våre tjenester og ressurser

  Besøk vår resurs Hub →

  Exposing Antisemitism in America
  Skriv under på vår underskriftskampanje for å forby nynazisme i Amerika og del den med alle kontaktene dine via Facebook, Twitter, Messenger, WhatsApp, e-post og tekstmeldinger. Hver underskrift teller!

  Logg nå →

  For å invitere de jødiske apostlene til å forkynne og tjene i din by og ditt land,

  send en e-post til info@kad-esh.orgUNIFY Banner

  Bli et medlem av de Forente Nasjoner for Israel og bli med på vår månedlige medlems- online konferanse.

  Du vil motta ferske oppdateringer, instruksjoner og profetisk undervisning «live» hver måned, og være en del av Ester menigheten som står for Israel!

  Bli med i de Forente Nasjoner for Israel →

  Bli en av de 70 Rettferdige blant nasjonene!

  Bli en spesiell partner av de Forente Nasjoner for Israel ved å forplikte deg til en månedlig kjærlighets-gave på $ 100 eller mer. Trykk på knappen under eller kontakt oss for flere donasjons- alternativer: info@unitednationsforisrael.org

  Bli med nå →

  Bli med på våre Israel-turer!

  Kommende turer

  GRM Bible Institute banner

  Studer ved GRM israelske bibelinstitutt!

  Du behøver aldri ta en ny bibelskole igjen. GRM bibelskole er en vaskemaskin som vil føre deg til sannheten fra det første århundre. Du vil oppdage det opprinnelige evangeliet fra Sion som har satt mange fri.

  Registrer deg og start studiet →

  *Helt eller delvis stipend kan etterspørres ved store økonomiske behov. Vennligst send din forespørsel til info@grmbibleschool.com og forklar årsaken til din forespørsel.

  Bli med i vår Telegram kanal for de siste oppdateringene fra apostel Dominiquae Bierman:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Abonner på vår YouTube-kanal!

  Se de siste programmene med Apostel Dominiquae Bierman

  Vår YouTube-kanal →

  Bli med i vår Rumble kanal

  Se de siste sendingene fra Apostel Dominiquae Bierman

  Vår Rumble kanal →

  MAP Prison Ministry

  Støtt fengsels-arbeidet vårt!

  Vår MAP fengselstjeneste, som Rabbi Baruch Bierman er pioner for, har ekspandert hurtig. Vi vokser fort til tusenvis av studenter som studerer GRM bibelskole bak murene, og antallet fortsetter å øke ukentlig. Mange studenter har sendt oss vitnesbyrd om deres forvandlede liv.

  Vitnesbyrd fra våre innsatte studenter:

  Jeg har hatt feil hele livet, men nå forstår jeg hva Gud ønsker fra meg for første gang i mitt liv!
  – Ronald

  GRM Bibelskole har reddet livet mitt! Jeg var ikke frisk fysisk, og mitt åndelige liv hang i en tynn tråd fordi det hele var bygget på falske læresetninger og løgner. Nå har jeg et dypt, sunt og blomstrende forhold til Yeshua. Hele livet mitt har forandret seg!
  – Deborah

  Jeg behøver deperat at Gud kommer inn i livet mitt og frelser meg fra denne kaotiske måten å leve på. Tusen takk for denne boken. Vær så snill å be for meg, og jeg håper dere vil fortsette å undervise meg; Jeg behøver dette!
  – Jerred

  Sannhetene jeg har lært gjennom GRM Bibelskole har forandret meg til å bli en bedre innbygger i Hans Kongerike.
  – Scott

  Støtt denne livsforvandlende tjenesten gjennom bønner og donasjoner

  Når du sender inn donasjonen din, vennligst skriv i kommentarfeltet: ” Prison Ministry”

  Les mer og støtt fengsels-tjenesten vår →