Will Hardship Stop You

Kas kitsikused peatavad sind?


Will Hardship Stop You
Toora potsjon KORAH – Bamidbar (4. Moosese) 16:1-18:32. Haftara: 1Sm 11:14-12:22

Aga see olgu sul teada, et viimseil päevil tuleb raskeid aegu. 2. Timoteosele 3:1

Shabbat shalom armsad!

Me elame mugavuse põlvkonnas, eriti nn “valgustatud” või “lääne tsivilisatsiooni” riikides. Meie lapsed on juba noorest east alates harjunud oma tahtmist saama ja kapriise rahuldama. Kui inimesed on veidi masenduses või ei saa magada, julgustavad arstid neid võtma tablette, aga mitte otsima Jumalat ja meelt parandama. Meedia julgustab inimesi otsima seda, mis on parim iseendale, mitte tingimata kogukonnale ega Jumalale, vaid oma isekatele tahtmistele.

Aga see olgu sul teada, et viimseil päevil tuleb raskeid aegu, sest siis on inimesi, kes on enesearmastajad, rahaahned, kelkijad, ülbed, teotajad, sõnakuulmatud vanemaile, tänamatud, nurjatud,halastamatud, leppimatud, laimajad, ohjeldamatud, jõhkrad, hea põlgajad, reetlikud, tormakad, upsakad, rohkem lõbu- kui jumalaarmastajad. 2. Timoteosele 3:1-4

Selle põlvkonna emotsionaalne vastupidavus on nii madal, et inimestel tekivad närvikahjustused väiksemategi katsumuste puhul. Raskusi ja katsumusi peetakse pigem vaenlasteks, millest tuleb vabaneda, kui sõpradeks, mis võivad meile midagi õpetada ja iseloomu tugevdada. Põhimõtted on pea peale pööratud. See, mis kunagi varem oli hea ja soovitatav- nagu pühadus, õiglus, ausus, tagasihoidlikkus, ustavus ja nii edasi, on muutunud “antiigiks”. Me elame selles põlvkonnas praegu, kus kannatlikkust ei ole millegi suhtes vaja. Paljud lapsed kannatavad aktiivsus- ja tähelepanuhäirete all.

Siis on inimesi, kes on enesearmastajad, rahaahned, kelkijad, ülbed, teotajad, sõnakuulmatud vanemaile, tänamatud, nurjatud,halastamatud, leppimatud, laimajad, ohjeldamatud, jõhkrad, hea põlgajad, 2. Timoteosele 3:2-3

Kannatlikkus ja pikameelsus on aegunud mõisted tänapäeva põlvkonnas, mis tahab kogu aeg “end hästi tunda”, isegi kui see tähendab narkootimkumide või muude mõnuaeinete tarbimist. Tundub, et tehakse kõik endast oleneva, et end “hästi tunda”. Mida teeb rahutus, hüperaktiivsus, kannatamatus ja isekus selle põlvkonnaga? See hävitab selle täielikult; vundament on puruks ja koda/maja vajub.

Aga see olgu sul teada, et viimseil päevil tuleb raskeid aegu, sest siis on inimesi, kes on enesearmastajad, rahaahned… 2. Timoteosele 3:1-2

See, mida me näeme kui “globaalne soojenemine” koos maavärinate ja tsunamide arvu suurenemisega, ei ole midagi muud kui globaalne hoiatus, et maailma alused kõiguvad. Kõige tähelepanuväärsem on minu arvates see, et ühe maavärina või tsunami ja teise vahel tundub elu jätkuvat, nagu ei oleks midagi juhtunud. Vahepeal rändavad miljonid ümberasustatud, kodutud inimesed paljudes riikides ringi, kes on selle või teise katastroofi ohvrid.

Aga see olgu sul teada, et viimseil päevil tuleb raskeid aegu. 2. Timoteosele 3:1

Enesetappude määr aina tõuseb nagu ka prostitutsioon, homoseksuaalsus ja narkomaania, laste ahistamine ja vägivald, aga ometi püüavad inimesed pigemini meelelahutust leida. Rooma- babüloonia vaim on meie kohal. Rooma impeerium roostetas ja mädanes seestpoolt iseka ja enesekeskse, “mina” elustiili kaudu! Kuigi Rooma oli hävimas, rahustasid keisrid rahvamasse meelelahutustega kolossiumides ja staadionitel. Nii nagu tänapäeval rahustatakse rahvamasse kõige räpasemate meelelahutustega, mis tulevad iga päev ja öö läbi televiisori ja arvutiekraanide ja levitavad hoorust, kõlvatust, roppusi, halba kõnepruuki, pornograafiat, valetamist, petmist, vägivalda, nõidust, pettust ja nii edasi ja edasi….

Sest nõnda nagu inimesed olid neil päevil enne veeuputust: sõid ja jõid, võtsid naisi ja läksid mehele selle päevani, mil Noa läks laeva, ega saanud aru, enne kui tuli veeuputus ja võttis nad puha ära; nõnda on ka Inimese Poja tulemine. Matteuse 24:38-39

Will Hardship Stop You

Ma näen kohtumõistmise märke üle kogu maailma ja kirik/kogudus tervikuna on magama jäänud “meelelahutuste” ja “meelt lahutavate” jumalateenistuste platseebo (petteravimi) mõju all. Inimesed lähevad pühapäeval meelelahutust saama, kus enamasti ei tegeleta selliste küsimustega nagu patt ja sõnakuulekus, meeleparandus ja pühadus.

Ja et ülekohus läheb väga võimsaks, jaheneb paljude armastus. Aga kes otsani vastu peab, see pääseb! Matteuse 24:12-13

Enamasti, kui keegi hakkab kuuletuma Jahve (Jumala) kutsele, siis tulevad üsna pea raskused ja katsumused ja läheb vaimseks ning füüsiliseks sõjaks, sest saatanale ei meeldi kergelt kaotada. Aga tänapäeva põlvkond on selleks halvasti ettevalmistatud ja paljud jooksevad esimese raskuse, ebamugavuse või tagakiusamise märgi peale Jahve kutse eest minema nagu hirmunud hiired.

Ja kõiki, kes tahavad elada jumalakartlikult Messias Jeshuas, kiusatakse taga. 2. Timoteosele 3:12

Armsad, katsumused on normaalsed teekonnal igavikku. Me peaksime nendega sõbraks saama ning õppima, kuidas neid ületada ja nendest läbi minnes iseloomu kasvatada. See, mida meile kõigile tänapäeval tegelikult vaja on – on terve annus hirmu/kartust Jahve ees! Humanismi ja meelelahutuse vaim on enamiku inimesi uskmatusega nii ära mürgitanud ja uinutanud, et ainus asi, mida me võime oodata, on veel rohkem raputusi, mis raputavad meid kõiki siin maa peal üles patu ja mugavuse sügavast unest.

Sest nõnda ütleb JHVH Tsevaot: veel pisut aega, ja ma panen värisema taeva ja maa, mere ja kuiva maa! Haggai 2:6

Amoraalsus on muutunud normiks igal viisil. Kes ohkab sisemiselt selle olukorra üle? Me oleme nagu konn, keda keedeti aeglasel tulel nii, et ta ei märganudki kui ära kees. Me oleme harjunud saastaga kõikjal meie ümber muusikas, plakatitel ja reklaamtahvlitel, televisioonis, ajakirjades ja ajalehtedes ja kedagi ei pane see ohkama, ägama ega langema põlvili Kõigeväelise ette. Jhvh, halasta! Me tahame ärkamist, kuid ärkamine on kallis, see läheb palju maksma ja see käib alati läbi meeleparanduse, aga meeleparandusele eelneb raputamine.

Sest aeg on kohtul alata Jumala kojast; kui see aga algab kõigepealt meist, missugune ots ootab neid, kes ei ole sõnakuulelikud Jumala evangeeliumile? Ja kui õige vaevalt pääseb, kuhu siis saab õel ja patune? Seepärast usaldagu need, kes Jumala tahtmise järgi kannatavad, oma hinged ustava Looja hooleks, tehes head. 1. Peetruse 4:17-19

Will Hardship Stop You

Kas sa kannatade raskuste käes sõnakuulekuse teel? Tee jätkuvalt seda, mis on Kõigeväelise silmis õige ja püsi tema kutses. Pane vastu kiusatusele loobuda, põgeneda või kergendada oma olukorda kompromisside kaudu. On viimane aeg, et me kõik muutuksime tõelisteks sõduriteks! Jhvh kutsub meid üles heitma kõrvale kõik tsiviilriided ja riietuma sõja jaoks.

Kannata siis ühtlasi kurja kui Jeshua Messia õilis sõdur! 2. Timoteosele 2:3

Tulevatel päevadel valmistatakse üha rohkem raputusi ja ainult need, kes on end treeninud ning sõbrunenud raskustega, saavad seista ja särada oma kuulekuse tõttu Kõigeväelisele Iisraeli Jumalale ja kanda head vilja tema Ruahhile (Vaimule).

Aga Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, heatahtlikkus, ustavus, tasadus, kasinus; selliste vastu ei ole käsk. Aga kes on Messia Jeshua päralt, need on oma liha nõudmistele ei ütelnud, ühes tema ihalduste ja himudega. Galaatlastele 5:22-24

Lõppeks, mu vennad, saage vägevaks Jahve’s ja ta tugevuse jõus! Varustage endid kogu Elohimi sõjavarustusega, et te suudaksite seista saatana kavalate rünnakute vastu! Efeslastele 6:10-11

Kui oled oma teel kuulekusele sattunud raskustesse, siis milline on olnud su reaktsioon? Põgeneda sellest või “kohandada” see millegi meeldivamaga või jääda selle kutsumuse juurde, tulgu, mis tuleb? Minu kogemuse kohaselt põgeneb enamik inimesi kutsumuse eest või “kohandab” seda oma oludele ja vabandab end välja. Väga vähesed on tõeliselt kuulekad kuni lõpuni, tulgu, mis tuleb, aga need viimased on ka ainsana tõhusad selle langenud ja uppuva põlvkonna ettevalmistamisel Messia tagasitulekuks.

Aga nüüd, et sa oled leige ja mitte külm ega kuum, siis tahan ma sind välja sülitada oma suust! Ilmutuse 3:16

Jumala arm kannab meid läbi kõigi raskuste, kui me julgeme teda täielikult usaldada ja talle kuuletuda, hoolimata kõigist takistustest!

Ent nüüd ei ela enam mina, vaid Messia elab minu sees! Ja mida ma nüüd elan lihas, seda ma elan usus Jumala Pojasse, kes mind on armastanud ja on iseenese andnud minu eest. Galaatlastele 2:20

Sinu Iisraeli sõbrad ja mentorid

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

“Siioni pärast ma ei vaiki” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Ohvriandide ja kümniste saatmiseks:

 • Anneta online: https://kad-esh.org/et/annetused/
 • Pangaandmete jaoks Ameerikas saada meile email: kad_esh_map@msn.com
 • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
 • Western Unions & Money Grams addressed to:Paulette Cowan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Vaata viimast õpetust: Esimesed turistid, osa 1

 • Shabbat Letter ads
  Exposing Antisemitism in America
  Kirjutage alla meie petitsioonile, et keelustada neonatsismi ideoloogia ja jagage seda kõigi oma kontaktidega Facebooki, Twitteri, Messengeri, WhatsAppi, e-posti ja tekstisõnumite kaudu. Iga allkiri loeb!

  Kirjuta alla siin →

  Pesah Sheni Tour

  Pesahh sheni 2023

  Teise võimaluse Jumal – Prohvetlik ringreis Iisraelis

  2.-12. mai 2023

  Iisraeli 75. aastapäeva ja rabi Baruch 77. sünnipäeva tähistamine

  Koos peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Biermaniga

  Seda peetagu teise kuu neljateistkümnenda päeva õhtul; paasatalle söödagu ühes hapnemata leiva ja kibedate rohttaimedega.” 4. Moosese 9:11

  Tulge ja tähistage teist paasapüha koos meiega Iisraelis, et õnnistada Kõigeväelise JHVH maad ja rahvast oma kohaloleku ja palvetega. Saate nautuda koos meiega täielikku paasapüha sederit.

  ***Vaktsineerimise tõendit ega covid testimist ei nõuta.

  Lisateave →

  GRM Banner

  Õpi tundma usu juudi juuri

  Sul ei ole vaja õppida enam üheski teises piiblikoolis. GRM piiblikool on nagu pesumasin, mis puhastab ja valmistab sind ette avastama 1. sajandi tõde ning juhib edasi Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde, mille kaudu on paljud vabaks saanud.

  Registreeru ja alusta õpingutega (inglise keeles) →

  Eestikeelseks õppeks palun saada e-kiri aadressile: estonia@unitednationsforisrael.org

  Võida antisemitism ja avasta juudi Messia

  Avasta oma Messia identiteet, taastades tema identiteet juudina, mitte roomlasena. Peapiiskop Dominiquae Biermani uus raamat „Identiteedivargus” ja GRI veebikursus võidab antisemitismi, näidates sinule Messia tõelist juudi identiteeti. Sa õpid käima 1. sajandi väes ja võidmises!

  Telli nüüd ja hakka õppima →

  Telli nüüd →

  * Juurdepääs kursusele kaasneb raamatuga siis, kui raamat on tellitud veebilehe kaudu https://www.against-antisemitism.com/et/

  Eestikeelset pehmeköitelist raamatut saab tellida ka Eestis. Selleks palun saada e-kiri aadressile: info@against-antisemitism.com

  GRM prison

  Toeta meie vanglateenistust!

  Oleme käivitanud USA-s vanglateenistuse, mida juhib rabi Baruch Bierman ja GRM piiblikooli grupi UCI vanglas Floridas. Sammhaaval juhatatakse kinnipeetavaid Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde ja me oleme näinud nende elus palju imesid! Kui rabi Baruch külastab neid vanglas, naaseb ta alati teadetega tervenemistest ja elu muutustest. Jahve on avanud meile võimsa ukse!

  Kutsume teid toetama seda olulist teenistust palvete ja annetuste kaudu, et saaksime veelgi laiemalt viia sõnumit juudi Messiast Jeshuast vanglasüsteemis üle kogu Ameerika Ühendriikide

  Annetuse saatmisel kirjuta palun kommentaaridesse: “Vanglateenistus”

  Anneta veebilehel →

  Loe rohkem →

  UNIFY Banner

  Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega!

  Liitu meiega ja saad liikmena osa igakuistest veebikoosolekutest ning prohvetlikest õpetustest ja juhistest otseülekannete kaudu. Sind on kutsutud olema Estriks Iisraeli jaoks ja Iisraeli eest hoolimata kõigest.

  Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega →

  Ühine 70 õigega rahvaste seas!

  Hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest eriliseks partneriks, toetades armastuse anniga 100 USD kuus. Klikka allolevaile linkidele või saada meile e-kiri rohkemate võimaluste jaoks: info@unitednationsforisrael.org

  Liitu nüüd →

  Liitu meie Telegrammi kanaliga ja ole kursis peapiiskop Dominiquae Biermani uute õpetustega:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Hakka meie Youtube kanali tellijaks!

  Vaata peapiiskop Dominiquae Biermani viimaseid saateid ja hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest Youtube kanali tellijaks!

  Meie Youtube kanal →