We are posessing the land

Vi Äger Landet!


We are posessing the land

UNIFY UPPDATERINGAR
September 2021 / Elul 5782

Och de som förts bort av denna Israels här, de som bor i Kanaan ända till Sarefat, liksom de som förts bort från Jerusalem, de som bor i Sefarad, dessa skall ta Negevs städer i besittning. Obadja 1:20

Shalom, älskade UNIFY-medlemmar och delegater,

En del av vårt uppdrag som UNIFY är återupprättandet av trons Judiska rötter och även för Judar som har glömt sin identitet som Judar. Många av våra medlemmar bär Judiskt blod, särskilt Sefardiska (som Conversos konverterade till Katolicismen). Rörelsen av återupprättelse av Sefarderna har alltid berört oss. Budskapet om omvändelse från ersättningsteologin, firandet av högtiderna, MAP-revolutionen återställer Judarnas identitet som har glömt sina identiteter.

”Önska Jerusalem frid! Må det gå dem väl som älskar dig. Må frid råda inom dina murar, välgång i dina palats. För mina bröders och vänners skull vill jag önska dig frid” Psaltaren 122:6–7

We are posessing the land

Släppa taget (Shmita) om UNIFY Ambassaden

Vår ambassadbyggnad som vi hyrde på Jerusalem Hills har sålts, vilket skedde strax innan Shmita-året började. Det är dags att flytta, och Yah har en perfekt plan! Vid denna tidpunkt går de mest värdefulla och historiska sakerna till en förvaring, och mestadels av möblerna, alla apparater, husgeråd och köksutrustning har donerats mestadels till Olim
chadashim,
Nya immigranter som startar sitt liv i Israel från början, och till ett nytt Messianiskt Rehab för narkomaner. UNIFY fortsätter att vara en välsignelse i Landet!

Jan Karnis, vår tv-producent och långvariga väktare över ambassaden, har troget övervakat flytten och Pastor Anita från Beersheva har varit till stor hjälp med packningen.

Vi väntar på Hans perfekta timing för nästa ambassad, kanske inne i staden Jerusalem!

Titta på memorial videon med Archbishop Dominiquaes insiktsfulla budskap här!

För att Hedra UNIFY Ambassadens Volontärer

Flytta till en Fruktträdgård!

Yah´s visdom är så fantastisk! Precis innan ambassaden såldes, åtog vi oss att plantera en fruktträdgård med 100 träd i Israel. Nu har minst 122 apelsinträd planterats i Israels land i UNIFY:s namn. När Israel öppnar för turism kan människor besöka denna fruktträdgård. Denna fruktträdgård är outgrundlig, eftersom vi har flyttat från en stenbyggnad till själva marken. Träden representerar vårt folk planterat där! På skylten vid denna fruktträdgård kommer det att stå: “Denna fruktträdgård planterades
av Förenade Nationerna för Israel med medlemmar från många nationer”, tillsammans med bibelordet från Sakarja 2:15-17.

We are posessing the land

“Många hednafolk skall på den dagen sluta sig till YHVH och bli Mitt folk, och Jag skall bo i dig.” Du skall förstå att YHVH Sebaot har sänt mig till dig. YHVH skall äga Juda som sin del i det heliga landet, och än en gång skall han utvälja Jerusalem. Var stilla inför YHVH, allt kött, ty Han har trätt fram ur sin heliga boning.” Sakarja 2:11-13

För att sätta sin fot i landet planterade Judiska Nationalfonden träd i hela Israel. På samma sätt gör Araberna “anspråk” på land emot Judiska bosättningar genom att plantera ett enda olivträd och sedan säga: “Det är min mark eftersom mitt olivträd är där.” När vi planterar dessa träd, tillhör den mark vi kan göra anspråk på oss, som tillhör Yah´s kungariket.

Under tillbakadragandet från Gaza 2005 flyttade Israel 10 000 Judar från bibliskt land. Dessa Judar arbetade outtröttligt, även med Arabernas välsignelse, för att få den förbannade sanden på denna plats att blomma, och det gjorde de! Judarna fick sanden att blomma i Gush Katif. Archbishop Dominiquae och Rabbin Baruch var där med dem till dagen för tillbakadragandet. De var förebedjare där i sista stund och gav dem en av de sista offergåvorna och sade att de skulle återvända till landet. Denna offergåva var $3,000. När Archbishop betalade för att plantera dessa apelsinträd visste hon inte var fruktträdgården skulle vara. Efteråt fick hon reda på att de var i
Shavei Darom, vilket betyder “återvändarna till söder (Negev).” I det här samhället bor de överlevande från Kfar Darom som brukade vara i Gush Katif. Mirakulöst nog var kostnaden för att plantera träden också $3,000. De är vid Negevs port. Dessa träd kommer att ge hopp, liv och mat till dessa bosättare som har gått igenom så mycket sorg och ångest. Vilket budskap om hopp för framtiden!

We are posessing the land

Vi vet att för dem som älskar YHVH samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter Hans beslut. Romarbrevet 8:28

Tack för alla era ansträngningar, sådd och givande. Ambassaden ligger i Shmita. Vad som kommer att hända är en comeback, en handling av helig hämnd. Något stort kommer att hända, men vi kan inte tvinga det att hända. Men vad vi kan göra är att fortsätta vara trogna med vad Han har kallat oss att göra.

We are posessing the land

Nationella Rapporter från UNIFY-Delegater

Nya Profetiska Sånger spelas in!

Archbishop Dominiquae Bierman, USA

Ruach har lett Archbishop Dominiquae att producera ett nytt musikalbum med titeln Tribute: To the Jew in You/Hyllning: till Juden i Dig. Hon har precis börjat spela in sångerna, och vi kan förvänta oss att albumet blir klart i Oktober. Lu är producenten vi har hittat i St. Augustine, Florida. Med över 25 års erfarenhet har han artister som reser från Nashville till sin studio, och han är en begåvad multiinstrumentalist, ljudtekniker, låtskrivare och kompositör.

Vi ser fram emot att ni alla njuter av den nya musik som Archbishop har fått profetiskt under de senaste åren. Vi kommer att hålla dig uppdaterad!

KALLAD TILL HANDLING: Du kan donera/ge till det här albumets produktion genom att besöka www.Kad-Esh.org/donaitons och skriva “TRIBUTE/HYLLNING” i noteringarna med din generösa gåva.

Övervinna demonen Corona!

Mexiko, Pastor Cesar

Under den senaste månaden började fiendens frontattacker mot dem, men de kunde inse att allt var en plan för att avskräcka och hindra YHVH:s arbete i Mexiko. Pastor Cesar har haft många familjemedlemmar som drabbats av covid-19 men helats, trots allvarliga symtom. Och trots att de tog hand om dem i sitt eget hem, höll Pastor Cesar och Nelda sig i perfekt hälsa!

Han och hans team har också gjort profetiska missioner för att bryta ner fiendens fästen i Anden genom bön och blåsa i shofar. Deras församling höll också en sommarskola för barnen och lärde dem de bibliska högtiderna. Det betjänade dem djupt, och de lärde sig också olika sånger på Hebreiska. Dessutom skickade Archbishop Dominiquae dem en offergåva, och det täckte alla utgifter de hade gjort; bokstavligen återställdes 100% av kostnaderna till dem!

We are posessing the land

Familjen befriad från en religiös sekt!

Pastora Sonia Gotelli, Peru

Pastora Sonia har arbetat troget tillsammans med sitt team och fått tre nya GRM studenter. Sex av deras elever har avslutat lektionerna och frågesporterna och läser nu böckerna för nivå tre. Två snart utexaminerade studenter gifte sig i Maj. Nu väntar de sitt första barn och tilldelas av sin kyrka att undervisa om de Hebreiska rötterna till alla cellgrupper i den församlingen! Dessutom räddades en hel familj som nästan döptes i Jonas namn för en Israelisk sekt! När de hörde Ordet blev de befriade och de gjorde sin
mikveh i Yeshua namn! Sist men absolut inte minst inledde Ima Bat Ami-gruppen sina veckomöten med 14 medlemmar som inkluderar två damer i djungelregionen. Yah rör sig bland infödingarna!

We are posessing the land

Ung mor från Lappland döptes i Yeshua namn!

Pastor Terhi Laine, Finland

Pastor Terhi och hennes team hade en mikveh-dop fest; en ung mor reste från Lappland långt till mellersta Finland för sin mikveh. Även om hennes fysiska tillstånd var emot att resa, förutom barnen, hade hon en brinnande önskan att döpas i Yeshua namn.

YHVH kallade Apostel Mama-Saara till härligheten den femte Augusti. Hon var en trosgeneral, en förebedjare och en orubblig kämpe, alltid redo att undervisa om att förlösa Yah´s härlighet, godhet, glädje och framför allt att älska Israel och det Judiska folket. Vi saluterar henne!

Pastor Terhi hade också Shabbat möten i två nya hem, och evangelisera på gatorna med evangeliet skapat i Zion har fortsatt i Uleåborg och i kyrkan. Den Helige Ande verkar!

We are posessing the land

Lyfta upp UNIFY-Flaggan i Baltic Chain-evenemanget

Eicha Lohmus, Estland

Eicha har stått i gapet för sitt land genom att delta i Psaltaren 64 fastan och bryta ner de andliga fästena i den Nya Världsordningen, globalist agendan och COVID-19 bedrägerierna. Hon deltog också tillsammans med en annan teammedlem, i Shlomit, jubileumsevenemanget i Baltic Chain. För 32 år sedan skapade folket i Estland, Lettland och Litauen en mänsklig kedja, hand i hand, som stod mot Ryska stridsvagnar som skickades från Moskva för att kväva den Estniska Republiken som föddes tre dagar tidigare. Demonstrationer mot COVID-19 vacciner följde, eftersom det försöker bli en obligatorisk policy. Eicha och Shlomit deltog i dessa evenemang bärandes Estniska och UNIFY-flaggor. De upplevde trakasserier från minst en Kristen som spottade på flaggan och hävdade att kyrkan är det nya Israel. Vissa människor kom för att ställa frågor och visade sin uppskattning och ville ta bilder med dem och flaggan. “Kalla och varma duschar”, allt för Yah´s härlighet!

We are posessing the land

Hedra en 97-årig Shoa/Förintelse Överlevare

Apostel Sana Enroos, Sverige

Apostel Sana Enroos har gjort många kraftfulla, profetiska uppdrag runt om i landet den här månaden. Utöver detta har hon visat kärlek till det Judiska samfundet på ett mycket speciellt sätt. Hon och hennes familj träffade 97-årige Shoah Överlevaren Emerich Roth
, som lyckades överleva fem dödsläger under Nazisternas Förödelse. Där ägnade de 2,5 timmar åt att diskutera Anti-Semitismen i Sverige och hur man kan fortsätta utbildningen om Shoah/Förintelsen. Han har lämnat ett arv i Sverige genom att undervisa svenska skolbarn och ungdomar om Shoah/Förintelsen i 30 år. Många ungdomar har lämnat gäng och kriminalitet.

Det var hans 97-åriga födelsedag dagen före besöket, så de hedrade honom också med blommor och gåvor. Apostel Sana ansåg att detta var en viktig öppning och en handling av kärlek och respekt mot denna dyrbara Jude. Senare samma vecka levererade hon en böneduk till honom, före Sabbaten, och två limpor challah bröd. Han och hans fru var mycket berörda och tacksamma för allt de gjorde. Apostel Sana är villig att betjäna dem och varje Jude genom upprättelsehandlingar.

We are posessing the land

Ny Vice Delegat vald

Pastor Hanne Hansen, Norge

Pastor Hanne och hennes team i Norge har valt en vice delegat för UNIFY, Unni-Elisabeth Støver. Mazel tov! De har deltagit i bönerna och fastan för Israel. Pastor Hanne fortsätter att delta i zoommötet med Bønnelista varje vecka, organisationen som arbetar för att föra Bibeln och Den Helige Ande tillbaka till den Norska kyrkan. Hon fortsätter också att delta i en veckolunch i en synagoga så att hon kan välsigna dem, vara ett ljus för dem och göra dem avundsjuka på vår tro på deras Elohim och den Judiska Messias Yeshua!

We are posessing the land

Rosh Hashanah med den Sefardiska Judiska Gemenskapen

D´vora Cheung, Hong Kong

Syster D’vorah har också öppnat sin gåva av apostoliskt ministry, kastat ut demoner, delat ut Identitetsstölds boken och har planterat träd profetiskt för att helga landet, med hjälp av böner, smörjelse och blåsning i shofar. Hon förväntar sig att se skillnaden mellan skörden, hennes träd kommer att medföra, jämfört med närliggande planteringar av andra, eftersom hon är engagerad i att ge Shmita årsvilan till de träd hon har planterat.

D’vorah provocerar ständigt Judar till svartsjuka för att de skall få möta deras Messias genom många gudomliga möten, nyligen särskilt i det lokala Sefardiska Judiska samhället, där hon var inbjuden till Rosh Hashanah-firande. Hon får nu se frukten av sitt arbete från det förflutna eftersom hon välsignar Judarna (1 Mos 12:3). Hon har också startat en Ima Bat Ami-grupp och delat Rabbin Baruch´s bok, The Woman Factor/Kvinno
Faktorn
, med dem för att bryta all religiös is som skulle hindra dem från att ta emot smörjelsen.

We are posessing the land

Kina kommer in, en person i taget!

Hadassah Ping Jing, Kina

Vår syster Hadassah har rest apostoliskt för att döpa och träna/undervisa många människor. Hon har organiserat två mikveh-dop i Yeshua namn, och även tagit ombord två nya UNIFY-medlemmar. Hon träffar regelbundet sin Ima Bat Ami-grupp. Vi gör Kina till en Fårnation, en person i taget!

We are posessing the land

Ima Bat Ami-grupper förmedlar inre helande

Perach Serena Yang, Taiwan

Serena Yang har dragit in Ruach i sitt land och fått sju nya GRM studenter och två nya UNIFY-medlemmar. De har hållit bönemöten varje kväll och bett för Kad-Esh MAP Ministries, UNIFY, GRM, studenter, familjer och sig själva. Serena Yang och hennes team har också varit värd för Ima Bat Ami-grupper med enorma, besvarade böner och inre helanden. De har hållit många möten, samlats i enorm kärlek, sett visioner och brutit igenom fästen tillsammans. Prisad vare YHVH för vad han gör i Taiwan!

We are posessing the land

Malaysiska arbetare övervinner nedstängningen!

Pastor Dawid Yosef Lee, Malaysia

Pastor David har arbetat med sitt team för att revolutionera livet för miljarder Kinesiska talare genom att översätta alla Archbishop Dominiquaes böcker till Förenklad och Traditionell Kinesiska. Hittills har de färdigställt 13 böcker till Traditionell Kinesiska. De senaste böckerna tryckta i Malaysia är Stormy Weather/Stormigt Väder, Restoration of Holy Giving/Upprättelse av Heligt Givande, och Eradicating the Cancer of Religion/Utrota
Religionscancer
. De har också avslutat inspelningen av de 81 GRM-lektionerna baserat på de Kinesiska manus översatta från Archbishop Dominiquaes videor. De hade för avsikt att tillhandahålla manus och de 81 lektionerna i det kommande GRM online för Taiwan på Traditionell Kinesiska. Prisa YHVH – mitt i den långa nedstängningen håller de på att bli ett riktigt Josefs förråd!

De har också gjort viktiga profetiska missioner gentemot den Nya Världsordningen och Covid-terrorn på viktiga platser som vid Pharmaniaga Manufakturerings planteringen och framför frimurarhallen, blåst i shofarer och proklamerat Ordet:

”De smider sina onda planer och säger: Nu är vi färdiga med det vi tänkt ut! Ja människans hjärta och inre är outgrundligt. Då skjuter YHVH en pil mot dem, plötsligt blir de sårade. De bringas på fall av sina egna tungor, alla som ser dem skakar på huvudet.”
Psaltaren 64:7-9

We are posessing the land

Proklamera namnet Yeshua i Indien

Pastor Surendra Kumar, Indien

Pastor Surendra har besökt en uppsjö av byförsamlingar som proklamerar namnet Yeshua i tre olika distrikt i Odisha, Indien. Han predikar i djärvhet med Lejonet av Juda, evangeliet skapat i Zion! Många människor välsignas i Yeshua namn och helas i Hans namn från olika sjukdomar. Be för deras teamarbete i alla delstater i Indien!

We are posessing the land

Yeshua is the Name/Yeshua är Namnet Boken översätts till Japanska!

Yutong Tagawa, Japan

I början av Augusti har Yutong börjat översätta Yeshua is the Name/Yeshua is the Name till Japanska. Och även om hennes man inte är en GRM student, kommer han att hjälpa henne att korrekturläsa: Detta är en enorm välsignelse och kommer verkligen att plantera många frön i hans hjärta! Yutong har delat Identitetsstöldboken med människor, tillsammans med Archbishop Dominiquaes Shabbatsbrev. Hennes mor har också gått med i en GRM Taiwanesisk sammankomst i Tainan, Taiwan.

We are posessing the land

Företräda UNIFY i interreligiöst rundabordsmöte

Pastor Mollie George, Papua Nya Guinea

Pastor Mollie kallades direkt från US-Ambassad Ambassadören för PNG för att representera Messiansk Judisk tro inom ett interreligiöst rundabordsmöte. Pastor Mollies forskning fick reda på att Ambassadören ville ha en annan tro som hade en stark koppling till den Judiska tron, så hon ringde pastor Mollie på grund av hennes engagemang i MAP-Rörelsen i PNG och andra forum som hon har engagerat sig i som konferenstalare. Efter några hetsiga diskussioner, överraskande, gick de två representanterna från Bahai snabbt till Pastor Mollie och frågade, “berätta mer om din Messianska tro och allt”, och det gjorde hon! Utanför detta möte startade deras Ima Bat Ami-grupp med Bibelstudier, och många av dessa kvinnor är inte helt läskunniga, så studierna var skräddarsydda för deras lärande. Prisa Yah för allt som händer i PNG; må väckelsedörrar öppnas, även i regeringen i Yeshua namn!

–––––––––––––

Som ni har läst fick vi ta emot många underbara vittnesmål och rapporter från alla nationer. Det finns stor anledning att glädjas! Fortsätt ansträngningarna och vi kommer att fortsätta att se mycket frukt!

Dina Israeliska mentorer och vänner,

Archbishop Dr. Dominiquae Bierman
& Rabbin Baruch Bierman

AB red and Rabbi blue

Gå med i Förenade Nationerna för Israel.

Du är kallad att vara en Ester för Israel. Var en del av en ostoppbar kraft att stå för Israel i din nation!

Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

Förenade Nationerna för Israels Onlinekonferens – Oktober

Tisdag, 12 oktober 2021 12:00 – 14:00 PM (EDT)18:00-20.00 (Svensk Tid)

Som medlem får du en personlig inbjudan med en länk till konferensen via e-post.

Stöd Missionen:

  • Donera/ge online: https://unitednationsforisrael.org/no/gaver/
  • Vänligen mejla oss till info@unitednationsforsrael.org för bankuppgifter
  • Ring oss i USA på 1-972-301-7087
  • Checkar in USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams adresserat till Hadassah Paloma Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, FL 32092, USA

The Identity Theft

Gå med i en ny sak mot antisemitism.

Upptäck din identitet i Messias genom att återställa Hans identitet som Jude, inte som Romare. Arcbishop Dominiquae Biermans nya bok Identitetsstölden & GRI:s onlinekurs besegrar antisemitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradets kraft och smörjelse!

Beställ Nu för att Börja Studera →

*Kursåtkomst kommer endast med boken när boken beställs via www.against-antisemitism.com

Gå med i Nationernas 70 Rättfärdiga!

Bli en spesiell partner for De Forente Nasjoner for Israel ved å forplikte deg til en månedlig kjærlighetsgave på $ 100 eller mer. Trykk på knappen nedenfor eller send oss en e -post for flere donasjonsalternativer: info@unitednationsforisrael.org

Bli med nå →

Prenumerera på vår YouTube Kanal!

Titta på de senaste sändningarna från Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på United Nations for Israels YouTube Kanal!

Vår YouTube Kanal →