We are posessing the land

Me pärime maa!


We are posessing the land

UNIFY UUDISED – September 2021 / Elul 5782

“Ja bnei Israel (Iisraeli laste) vangiviidud vägi, kes on kaananlaste seas Sareptani, ja Jeruusalemmast vangiviidud, kes on Sefaradis, pärivad Negevi linnad.” Obadja 1:20

Shalom armsad UNIFY liikmed ja delegaadis,

Üks osa meie UNIFY (Ühinenud Rahvad Iisraeli eest) missioonist on taastada usu juudi või heebrea juured ja ka nende juutide usu juured, kes on kaotanud oma identiteedi juudina. Paljud meie liikmed on vere poolest juudid, eriti sefaradid (kellest paljud pöörati katoliiklusesse). Sefaradi juutide taastamise liikumine on meid alati puudutanud. Meeleparandussõnum asendusteoloogiast, piibellike pühade ja shabbati pidamine on aidanud oma identiteedi unustanud juutidel seda taasleida.

“Paluge shalom (rahu) Jeruusalemmale! Käigu hästi nende käsi, kes sind armastavad! Shalom olgu su müüride vahel, hea käekäik su kuninglikes kodades! Oma vendade ja oma sõprade pärast tahan ma nüüd öelda: shalom sinule!”” Psalmid 122:6-8

We are posessing the land

UNIFY saatkonna vabaks laskmine (shmita)

Meie saatkonnahoone, mille rentisime Jerusalemma mägedel, on müüdud ja see juhtus vahetult enne shmita aasta algust. On aeg liikuda edasi ja JHVH’l on täiuslik plaan! Sel nädalal toimetatakse saatkonnas olnud kõige väärtuslikumad ja ajaloolisemad asjad hoiukohta ning enamik mööblit, köögitehnikat, majapidamistarbeid ja kööginõusid on annetatud peamiselt olim hhadashim’dele
alia teinud juutidele teistest riikidest või uutele juudi immigrantidele, kes alustavad oma elu Iisraelis nullist, aga ka uuele messiaanlikule narkomaanide võõrutusravi keskusele. UNIFY on jätkuvalt õnnistuseks Iisraelis!

Meie sõber, teleprodutsent ja saatkonna pikaajaline valvur Jan Karnis on kolimist truult jälginud ning pastor Anita Beer Shevast on pakkimisel suureks abiks olnud.

Jääme ootama Jahve täiuslikku ajastust uueks saatkonnaks, võib-olla Jeruusalemma linnas!

Vaata Saatkonna mälestusvideo koos peapiiskop Dominiquae sõnumiga!

Ühinenud Rahvad Iisraeli eest saatkonna vabatahtlike auks

Kolimine viljapuuaeda!

Jahve tarkus on nii hämmastav! Vahetult enne saatkonna müüki otsustasime istutada Iisraeli 100 puust koosneva viljapuuaia. Nüüd on UNIFY nimel Iisraeli maale istutatud vähemalt 122 apelsinipuud. Kui Iisrael turismile taas avaneb, saavad meie inimesed seda viljapuuaeda külastada. See viljapuuaed on sügavmõttelise tähendusega, sest oleme kolinud kivist tehtud majast maasse endasse. Puud esindavad meie inimesi, kes on sinna istutatud! Selle viljapuuaia silt ütleb: „Ühinenud Rahvad Iisraeli
eest
liikumise paljudest rahvastest pärit liikmete poolt on see viljapuuaed istutatud” , koos kirjakohaga Sakarja 2:15–17.

We are posessing the land

“Sel päeval hoiab JHVH poole palju paganaid ja nad saavad tema rahvaks! Ja mina asun sinu keskele ja sa hakkad mõistma, et JHVH Tsevaot (vägede) on mind läkitanud sinu juurde! Ja JHVH võiab Juuda enesele pärisosaks pühal pinnal ning valib taas Jeruusalemma! Vaiki JHVH ees, kõik liha, sest tema tõuseb oma pühast asupaigast!” Sakarja 2:15-17

Et aastaid tagasi Iisraelis kanda kinnitada, istutas Juudi Rahvusfond puid kogu Iisraelis. Samamoodi istutavad araablased meelega juutide “asundustesse” ja selle ümbrusse oliivipuid, et siis ütelda: „See on minu maa, sest mu oliivipuu on seal.” Kui me neid viljapuid istutame, kuulub see maa meile, milleks on Jahve kuningriik.

2005. aastal sunniviisilise lahkumise ajal Gazast, viis Iisrael 10 000 juuti nende piibellikult maalt ära. Need juudid olid töötanud väsimatult, isegi araablaste õnnistustega, et selle koha neetud liivad õitsema panna, ja nad tegid selle ära! Juudid panid kõrbeliiva õitsema Gush Katif’is (praegune Gaza sektor). Dominiquae ja rabi Baruch Bierman olid nende juutide kõrval viimase lahkumispäevani. Nad tegid eestpalveid viimase hetkeni ja tõid Gaza juutidele ühe viimaseid ohvriande, öeldes, et nad naasevad veel sellele maale. See ohvriand oli 3000 USD. Kui peapiiskop Dominiquae maksis nende apelsinipuude eest ette, et need saaksid enne shmita aasta algust istutatud, ei teadnud ta, kus see viljapuuaed asub. Hiljem sai ta teada, et see on asula nimega
Shavei Darom, mis tähendab „Tagasipöördujad lõunasse (Negevisse)”. See juudi kogukond on üles ehitatud nende kunagiste ellujäänute poolt Kfar Darom’ist, mis varem asus Gush Katif’is. Imekombel oli ka viljapuuaia 100 puu istutamise maksumus 3000 USD. See viljapuuaed asub Negevi kõrbe väravas. Need puud toovad lootust, elu ja toitu neile asunikele, kes on nii palju leina ja häda läbi elanud. Milline lootuse sõnum tulevikuks!

We are posessing the land

“Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks – neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud.” Roomlastele 8:28

Täname teid kõigi pingutuste, külvamise ja andmise eest. UNIFY saatkond on nüüd shmita’s (vabaks lastud). Mis saab edasi on tagasitulek ja püha kättemaks. Midagi suurt on sündimas, kuid me ei saa seda tagant sundida. Aga mida me saame teha, on jääda ustavaks sellele, mida Jahve on meid kutsunud tegema.

We are posessing the land

UNIFY rahvuslike delegaatide aruanded

UUte prohvetlike laulude salvestamine!

Peapiiskop Dominiquae Bierman, USA

Ruach (Vaim) on juhtinud peapiiskop Dominiquae uue muusikaalbumi salvestamisele pealkirjaga “Tribuut: juudile sinu sees”. Ta on just alustanud lugude salvestamist ja me eeldame, et album valmib oktoobris.

Ootame teid kõiki nautima uut muusikat, mille Dominiquae Bierman on viimase paari aasta jooksul prohvetlikult taevast saanud. Hoiame teid kursis!

ÜLESKUTSE: Selle albumi valmimise toetuseks saad annetada veebilehe kaudu https://kad-esh.org/et/annetused/ , märkides kommentaaridesse „TRIBUUT

Võit covid deemoni üle!

Pastor Cesar, Mehhiko.

Eelmisel kuul tabasid neid mitmed vaenlase rünnakud, kuid nad mõistsid, et see kõik oli hirmutamiseks ja JHVH töö takistamiseks Mehhikos. Covid “tabas” mitmeid pastor Cesari pereliikmeid, kuid nad paranesid kiiresti, hoolimata erinevatest ja rasketest sümptomitest. Ja kuigi nad hoolitsesid nende eest oma kodus, jäid pastor Cesar ja ta naine Nelda sellest puutumata!

Pastor Cesar ja tema meeskond on käinud ka prohvetlikel missioonidel, et palve ja soofari puhumisega vaimus maha kiskuda vaenlase kindlustused. Nende kogudus korraldas lastele ka suvekooli, õpetades neile piibellikkest pühadest ja ka erinevaid heebreakeelseid laule. Kõigele lisaks saatis peapiiskop Dominiquae neile annetuse ja see kattis täielikult kõik nende tehtud kulutused!

We are posessing the land

Perekond sai vabaks deemonlikust ususektist

Pastor Sonia Gotelli, Peruu

Pastora Sonia on oma meeskonnaga ustavalt töötanud ja on lisandunud kolm uut GRM piiblikooli õpilast. Kaks peagi piiblikooli lõpetavat tudengit abiellusid mais. Nüüd ootavad nad oma esimest last ja nende kogudus määras nad õpetama usu heebrea juurtest kõigile selle koguduse rakurühmadele! Samuti sai päästetud terve perekond, kes oleks ennast peaaegu lasknud ristida Joona nimesse ühe ususekti poolt. Kui see perekond Toora sõna kuulis, said nad päästetud ja tegid mikve Jeshua nimes! Samuti alustas Ima Bat Ami grupp oma iganädalasi koosolekuid 14 liikmega, kuhu kuulub kaks džunglipiirkonnast naist. Jahve liigub pärismaalaste seas!

We are posessing the land

Lapimaalt pärit noor ema tegi mikve Jeshua nimesse!

Pastor Terhi Laine, Soome

Pastor Terhi ja UNIFY Soome tiim pidasid mikve-kastmispeo ühe noore ema jaoks, kes reisis kaugelt Lapimaalt Kesk -Soome, et teha mikve Jeshua nimesse. Kuigi tema füüsiline seisund ei olnud reisimiseks kõige sobilikum, oli tal põletav soov saada kastetud Jeshua nimesse.

JHVH kutsus 5. augustil apostel ja mama Saara oma auhiilgusesse. Saara oli usukindral, eestpalvetaja ja järeleandmatu võitleja, kes oli alati valmis õpetama, kuidas tuua au Jahve nimele, rõõmustada tema nimes ja Püha Vaimu väes ning ennekõike armastada Iisraeli ja juudi rahvast. Tervitame teda!

We are posessing the land

Tõstes üles UNIFY lippu Balti ketil

Eicha Lohmus, Eesti

Eicha on seisnud oma rahva eest müüripraos, osaledes Laul 64 paastus ja kiskudes palves maha Uue maailmakorra kurjuse kantsid, globalistlide tegevuskava ja COVID-19 pettused. Samuti osales ta koos UNIFY liikme Shlomitiga Balti keti aastapäevaüritusel. Kolmkümmend kaks aastat tagasi moodustasid Eesti, Läti ja Leedu rahvad ühise
inimketi, mis seisis vastu kolm päeva varem sündinud Eesti Vabariiki Moskvast lämmatama saadetud Vene tankidele. Eicha ja Shlomit osalesid ka meeleavaldusel COVID-19 piirangute ja vaktsiini süstide vastu, millest on saanud Eesti valitsuse surve-poliitika tööriistad. Nendel üritustel osalesid Eicha ja Shlomit, kandes Eesti ja UNIFY lippe. Nad kogesid ahistamist vähemalt ühelt lipule sülitavalt kristlaselt, kes väitis, et kirik on uus Iisrael. Samas tulid mitmed inimesed Iisraeli lippu nähes ka küsimusi esitama ja avaldasid tunnustust, soovides teha pilti koos lipuga. “Vahelduvad külmad ja kuumad dušid” saatsid neid sellel meeleavaldusl, aga kõik on Jahve auks!

We are posessing the land

Austades 97-aastast shoa ellujäänut

Apostel Sana Enroos, Rootsi

Apostel Sana Enroos on sel kuul ette võtnud mitmeid võimsaid prohvetlikke missioone. Lisaks on ta näidanud armastust juudi kogukonna vastu väga erilisel viisil. Koos perega sõitsid nad kohtumisele 97-aastase shoa (holokaust) ellujäänu Emerich Rothiga, kellel õnnestus elusalt välja tulla viiest natside surmalaagrist. Sana ja tema pere veetis seal mitu tundi, rääkides muuhulgas Rootsis valitsevast antisemitismist ja sellest, kuidas jätkata shoa-alast haridust. Emerich Roth on jätnud pärandi, õpetades 30 aastat Rootsi koolilapsi ja noori shoa kohta. Paljud nendest noortest on lahkunud jõukudest ja kuritegevusest.

Emerich oli vahetult enne seda külastust saanud 97-aastaseks ja nad tõid talle ka lilli ja kingitusi. Apostel Sana arvas, et see oli oluline algus ning armastuse ja austuse tegu selle kalli juudi vastu. Samal nädalal hiljem saatis Sana talle palverätiku ja enne shabatit kaks pätsi hhala’t (shabbati leib). Emerich ja ta naine olid väga puudutatud ja tänulikud kõige eest. Apostel Sana on valmis teenima seda abielupaari ja igat juuti hüvitusena kõige juudi rahva vastu tehtud kurja eest.

We are posessing the land

Uus ase-delegaat

Pastor Hanne Hansen, Norra

Pastor Hanne ja Norra meeskond valisid UNIFY ase-delegaadiks Unni-Elisabeth Støveri. Mazal tov! Nad on osalenud UNIFY ühistes palvetes ja paastus Iisraeli eest. Pastor Hanne võtab jätkuvalt osa iganädalasest Zoomi kohtumisest
Bønnelistaga – organisatsiooniga, mille eesmärk on tuua Piibel ja Püha Vaim Norra kirikusse tagasi. Ta jätkab ka iganädalast sünagoogi külastamist, et saaks sealseid juute õnnistada, olla neile valguseks ja teha nad kadedaks meie usu pärast Iisraeli Elohimi ja juudi Messiasse Jeshuasse!

We are posessing the land

Rosh Hashanah koos sefaradi juutide kogukonnaga

D’vora Cheung, Hong Kong

Õde D’vora on avastanud oma apostelliku teenimise anni, ajanud välja deemoneid, jaganud raamatut „Identiteedivargus” ja istutanud prohvetlikult puid maa pühitsemiseks, kasutades selleks palveid, võide-õli ja soofari hüüdu. Ta loodab näha erinevust saagi vahel, mida tema puud toovad, võrreldes teiste puudega läheduses, sest D’vora on istutanud oma puud austades selle shmita (shabbati) aasta seadust andes maale puhkust.

D’vora teeb kohalikud juudid pidevalt kadedaks, sest nad näevad jumalikult seatud kohtumistes nende oma Messiat, eriti hiljuti kohalikus sefardi juutide kogukonnas, kuhu D’vora oli kutsutud Rosh Hashanah tähistamisele. Nüüd saab ta lõigata oma varasema töö vilju, sest ta on õnnistanud Iisraeli ja juudi rahvast (1. Moosese 12:3).

We are posessing the land

Hiina on tulemas, üks inimene korraga!

Hadassah Ping Jing, Hiina

Meie õde Hadassah on võtnud ette apostellikke reise erinevatesse Hiina linnadesse, et viia läbi inimeste mikve-kastmist Jeshua nimesse. Ta on korraldanud Jeshua nimel kaks mikve-kastmist ja toonud UNIFY pardale kaks uut liiget. Me muudame Hiina lammas-rahvaks, üks inimene korraga!

We are posessing the land

Ima Bat Ami grupid kogevad sisemist tervenemist

Perach Serena Yang, Taiwan

Serena Yang on tegutsenud oma rahva seas Jahve Ruahhi (Vaimu) väes, mille tulemusena on tulnud uusi GRM piiblikooli tudengeid ja kaks uut UNIFY liiget. Nad on igal õhtul pidanud palvekoosolekuid, palvetades Kad-Eshi MAP Teenistuse, UNIFY (Ühinenud Rahvad Iisraeli eest), GRM piiblikooli õpilaste, nende perede ja iseenda eest. Serena Yang ja Taiwani meeskond on korraldanud ka Ima Bat Ami grupi kohtumisi, mida on saatnud vastatud palved ja tervenemised. Nad on pidanud palju koosolekuid, kogenud tohutut Jahve armastust, näinud nägemusi ja murdnud koos läbi kurjuse kantsidest. Kiitke JHVH’t selle eest, mida ta Taiwanis teeb!

We are posessing the land

Malaisia töötegijad lõikavad kasu sulgemisest!

Pastor Dawid Yosef Lee, Malaisia

Pastor David on teinud oma meeskonnaga palju tööd, et muuta miljardite hiina keelt kõnelejate elu, tõlkides kõik peapiiskop Dominiquae raamatud lihtsustatud ja traditsioonilisse hiina keelde. Praeguseks on trükivalmis saanud 13 raamatut traditsioonilisse hiina keelde. Samuti on nad lõpetanud GRM piiblikooli video õppetundide subtitreerimise hiina keelde. Tänu JHVH’le, et keset pikka aega kestnud Covid sulgemist on neist saamas tõeline Joosepi vilja-ait!

Samuti on nad ette võtnud olulisi prohvetlikke missioone Uue maailmakorra ja Covidi terrorismi vastu võtmepaikades, näiteks Pharmaniaga tehase ja vabamüürlaste hoone ees, lastes kõlada soofarihäälel ja kuulutades JHVH sõna:

“Nemad mõtlevad jultunud tegudele: “Me oleme valmis, kava on hästi kavatsetud!” Sest sügav on mehe sisemus ning süda! Kuid Jumal laseb nad maha, neid haavatakse äkilise noolega! Ta paneb nad komistama nende keele pärast, kõik, kes neid näevad, vangutavad pead!” Psalmid 64:7-9

We are posessing the land

Kuulutades Jeshua nime Indias

Pastor Surendra Kumar, India

Pastor Surendra on külastanud arvukalt külakogudusi, kes kuulutavad Jeshua nime kolmes erinevas Odisha linnaosas, Indias. Ta jutlustab Juuda lõvi julgusega Siionis alguse saanud evangeeliumi! Jeshua nimes õnnistatakse paljusid inimesi ja ravitakse erinevaid haigusi. Palun palvetage nende meeskonnatöö eest kõigis India osariikides!

We are posessing the land

Raamatut “Jeshua on see nimi” tõlgitakse jaapani keelde!

Yutong Tagawa, Jaapan

Augusti algusest on Yutong hakanud jaapani keelde tõlkima raamatut “Jeshua on see nimi”. Tema abikaasa, kes ei ole UNIFY liige ega täielikult vastu võtnud Jeshuat oma päästjaks, aitab naisel teksti korrektuuri teha ja see on tohutu õnnistus, sest võimaldab istutada mehe südamesse tõe seemet! Yutongi ema on liitunud GRM piiblikooli Taiwani õpilaste grupi kogunemistega interneti vahendusel.

We are posessing the land

UNIFY esindamine religioonidevahelise ümarlaua koosolekul

Pastor Mollie George, Paapua Uus Guinea

Pastor Mollie sai kutse USA saatkonna PNG suursaadikult, et esindada usunditevahelisel ümarlaual messiaanlikku juudi usku. Pastor Mollie eelnev pinna sondeerine näitas, et suursaadik soovis teistsuguse usu esindajat, millel oleks juutlusega tugev seos. Ta kutsus seetõttu pastor Mollie, kuna viimane osales PNG-s mitmetel usuliikumiste konverentsidel eestkõnelejana usu heebrea juurte teemal. Pärast mõningaid tuliseid arutelusid tulid üllataval kombel kaks Bahai esindajat pastor Mollie juurde ja palusid: “Palun räägi meile lähemalt oma messiaanlikust usust ja kõigest,” ja pastor Mollie tegi seda suurima rõõmuga! Kiitus Jahve’le kõige selle eest, mis PNG-s toimub; avanegu ärkamise uksed ka valitsuse tasemel. Jeshua nimes!

–––––––––––––

Nagu lugesid, on need imelised tunnistused ja teated kõigilt UNIFY rahvastelt. Rõõmustamiseks on palju põhjust! Jätkake jõupingutustega ja näeme ka edaspidi palju vilja!

Sinu Iisraeli mentorid ja sõbrad,

Peapiiskop dr Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

AB red and Rabbi blue

Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega.

Sa oled kutsutud olema nagu Ester Iisraelile. Ole osa peatamatust jõust, et seista Iisraeli ja oma rahva eest!

Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega →

Ühinenud Rahvad Iisraeli eest veebikonverents – oktoober

Teisipäev, 12. oktoober 2021 19.00–21:00 (kohalik aeg)

Liikmena saad e-posti teel isikliku konverentsi kutse koos lingiga.

Toeta missiooni:

  • Anneta online: https://kad-esh.org/et/annetused/
  • Pangaandmete jaoks Ameerikas saada meile email: kad_esh_map@msn.com
  • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
  • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams addressed to: Hadassah Paloma Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Identiteedi Vargus EST

Liitu uue antisemitismi vastase asjaga.

Avasta oma Messia identiteet, taastades tema identiteedi juudina, mitte roomlasena. Peapiiskop Dominiquae Biermani uus raamat „Identiteedivargus” ja GRI veebikursus võidab antisemitismi, näidates sinule Messia tõelist juudi identiteeti. Sa õpid käima 1. sajandi väes ja võidmises!

Telli nüüd ja hakka õppima →

* Juurdepääs kursusele kaasneb raamatuga ainult siis, kui raamat on tellitud veebilehe kaudu

https://www.against-antisemitism.com/et/

Ühine 70 õigega rahvaste seas!

Hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest eriliseks partneriks, toetades armastuse anniga 100 USD kuus. Klikka allolevaile linkidele või saada meile e-kiri rohkemate võimaluste jaoks: info@unitednationsforisrael.org

Liitu nüüd →

Hakka meie Youtube kanali tellijaks!

Vaata peapiiskop Dominiquae Biermani viimaseid saateid ja hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest Youtube kanali tellijaks!

Meie YouTube kanal →