YHVH Perazim is on the Move

YHVH Perazim är på Väg!


Titta på: Profetiskt Ord för det Bibliska Nyåret

UNIFY UPPDATERINGAR – April 2022 /ChodeshAviv, 5782

Adonai svarade David: “Drag upp, Jag skall ge filistéerna i din hand.” Så kom David till Baal-Perazim och där besegrade David dem. Han sade: “Adonai har brutit ner mina fiender inför mig, så som vatten bryter fram.” Därav fick platsen namnet Baal-Perazim. 2 Samuelsboken 5:19b–20

Profetiskt Ord som gavs till Archbishop Dominiquae Bierman för det Bibliska Nyåret 2022 / 5782 delades genom video:

Vi börjar Hans sanna nyår idag (första Aviv, “huvudmånaden” som i 2 Mosebok 12): “Detta är året då YHVH Perazim (Genombrottets Herre) kommer att vara i rörelse”. Trots svårigheter (skakningar, krig) kommer de som fruktar Hans namn att resa sig med helande under Hans vingar (tzitzit, mantelfållen). Hålla fast vid Budorden och Hans gudomliga instruktioner antyds här för att uppnå ett genombrott. Lyssna noga på Hans strategier och lyd utan antaganden.

Vi läste från 2 Samuels boken 5:20-25 att när David kom till makten som Kung, bestämde YHVH att det var dags att besegra Hans fiender Filistéerna. Det var i Baal Perazim, platsen namngiven eftersom det en gång var ett fäste, men det skulle också bli den plats där deras avgudar övergavs, och Baal (högsta guden av soldyrkan) besegrades. David segrade genom en övernaturlig strategi som Gavs av Yah – genom lydnad till ledarskapet och Israels barn uppnåddes en fullständig seger!

För oss i dag är vi ombedda att ta bort avgudar och lämna bakom oss det som kommer att hindra oss från att få vårt genombrott i denna profetiska säsong, en säsong där Han vill att vi ska uppnå stora segrar inför Hans återkomst och Hans Rike framöver.

YHVHs Ord som gavs till Arkebishop innehåller dessa punkter:

  • Det som fungerade tidigare kommer inte att fungera i framtiden. I år måste vi lägga tonvikten på ett nytt förhållande till den Helige Ande för att få nya strategier för segrar.
  • Undvika ofruktsamma kontroverser genom att hålla vårt hjärta rätt inför Honom under denna tid då stora uppenbarelser kommer. Vi måste förbli ödmjuka och inse att vi inte vet allt, inte ens nu när återupprättandet av sanningen utvecklas i denna nuvarande säsong.
  • Hedra och respektera alla de (Judar och Hedningar) som gick före oss och betalade priset. Även när de som listas i Hebréerbrevet 11 offrade, så gjorde även våra förfäder som vandrade troget i allt de då hade ljus över.
  • ” Saker som ser omöjliga ut kommer att vara möjliga under det här nya året”, säger YHVH.
  • Yeshua förbereder sig för att etablera sin tron i Jerusalem, men satan har också siktet inställt på den Heliga Staden för att etablera anti-Messias. Vi måste fokusera på vad YHVH gör och inte bli distraherade av fiendens list. Vi vet vem som kommer att segra, även om kampen fortsätter. Vi måste hålla oss fokuserade och engagerade i dessa tider av stora skakningar, som inkluderar plågor, krig och rykten om krig.

Var uppmuntrad att “Flyga Högre, Se Högre och Sikta Högre” i detta nyår!

Detta Profetiska Ord släpptes i triangelområdet mellan Jerusalem, Hebron och Betlehem: Hebron, området för vår första titelakt – Jerusalem, dit Yeshua kommer att återvända för att härska och regera över nationerna – och Betlehem, där Yeshua föddes. En helig triangel, ett heligt år, som avskilts och separerats till YHVH. Mitt i dom och skakningar är YHVH Perazim på väg att besegra Baal!


Detta är säsongen för att besegra Baal i kyrkan, i troende, i Israel – överallt! UNIFY är unikt positionerad för detta ändamål. Kom ihåg att Rikets framsteg görs under negativa vindar: örnar lyfter alltid och går högre. Så vi siktar också högre när vi rör oss tillsammans med YHVH Perazim. UNIFY / Kad-Esh MAP är ett smort ministry som är en “apostolisk spjutspets”, som öppnar upp territorium för fårnationer när de ansluter sig till evangeliet som skapades i Zion.

Vi har kommit till den tid som profetiskt beskrivs i Jesaja 49:13-23 när det gäller den nuvarande vågen av aliyah “från norr” (Ryssland och Ukraina specifikt). Men vi tror att det också kommer att förmå fler att flytta till Israel från andra länder också. Israel förbereder sig för ytterligare 1 miljon. Archbishop tror att det är en del av “den sista slutfasen innan Han återvänder”.

YHVH Perazim is on the Move

Lyft upp dina ögon och se dig omkring: alla samlas de hos dig. Så sant jag lever, säger YHVH, du skall få klä dig i dem alla som en skrud och lik en brud fästa dem omkring dig. Jesaja 49:18

Det är den känsligaste Aliyah som någonsin har funnits: männen stannade kvar för att slåss, så många kvinnor och barn kommer, plus äldre och handikappade. Och de kommer berövade, trasiga och traumatiserade.

UNIFY hjälpte till att rädda Judar som nyligen behövde fly kriget i Ukraina (försåg med resurser för 10 bussar, som kostar $30,000). Och vi fortsätter arbetet med volontärerna i vår partnerorganisation som arbetar vid den Ukrainska gränsen till Polen som hjälper till med aliyah (donerade/gav $ 5,000). Dessutom börjar vi nu hjälpa två Messianska församlingar i Israel som öppnar sina hjärtan för att hjälpa Ukrainare att bosätta sig där- var och en fick $1 000 dollar. Behovet är enormt, och vi kommer att fortsätta att ge när vi kan.

För att hjälpa oss att fortsätta supporten kan du skicka dina donationer/gåvor till:

https://unitednationsforisrael.org/ukrainian-jews/

Enligt Jesaja 49 läser vi att det är dags för oss att vara beredda att styra och regera med Messias och ödmjukt böja oss ned som tjänare i denna stund när Israel har stora behov. Många har gjort restitution för sina nationers synder, som ni kommer att läsa i Delegaternas rapporter som följer.

Kungar skall vara dina barns vårdare och furstinnor dina ammor. De skall falla ner inför dig med ansiktet mot jorden och slicka stoftet vid dina fötter. Och du skall inse att Jag är YHVH och att de som hoppas på Mig inte kommer på skam. Jesaja 49:23

Titta på: Stå med Ukrainsk Aliyah

Rapporter från Nationerna

Fängelse Ministry, GRM-inskrivningarna Ökar

Archbishop Dominiquae Bierman, USA

Vi har nu 140 interner som är inskrivna i GRM (Engelsktalande) och 4 Spansktalande studenter. Prisad vare Yah, det här är 40 fler än förra månaden! Vi vill att det ska spridas vitt och brett, att se mer människor befrias genom det sanna evangeliet som skapades i Zion. Många skickar också sina offergåvor från sin mycket magra inkomst som interner – det visar var deras hjärta är och hur deras liv har förändrats. Rabbin, Archbishop och teamet förbereder sig för att hålla Passover seder för den Messianska gruppen i UCI-fängelset som tillhandahåller både fysisk och andlig högtidsmat.

YHVH Perazim is on the Move

Förberedelser för Rysk Aliyah

Pastor Terhi Laine, Finland

Archbishop noterade att vårt Finska Team inom en mycket snar framtid kommer att vara grundligt involverade i en förväntad våg av desperata Ryssar som flyr från sitt land och försöker göra aliyah. Teamet är positionerat för att arbeta med våra partners och vet att många i Finland redan har flyttats för att skapa tillflyktshem för flyende Ryssar.

Många Teammedlemmar har återhämtat sig från viruset och Prisar Yah för Hans trofasthet genom denna kamp, för Han har övervunnit döden! De träffas varje vecka för bön via Skype.

YHVH Perazim is on the Move

7:e Cykeln av GRM Studenter som tar Examen

Pastor Sonia Gotelli, Peru

Vi gläds med alla i Peru när de förbereder sig för den kommande examen av studenter i den 7: e cykeln av GRM (AGIMAP). Dessutom kommer två medlemmar i Ima Bat Ami-gruppen att starta AGIMAP den första veckan i April.

Den 16 Mars firade vi Purim högtiden med en teatralisk representation av berättelsen om Esther med alla ungdomar i vårt ministry och barnen till medlemmarna i Ima Bat Ami.

Alla medlemmar i vårt ministry anslöt sig med ett ekonomiskt och andligt stöd för gruppen “Operation Räddning”, och skickade $1,300 dollar för att hjälpa till med våra Judiska bröder och systrars avresa från Ukraina.

Varje vecka sänds Apostel Dominiquaes budskap via TV La Luz och Radio Pacífico.

Vittnesbörd Bekräftar Kraften i Restitution

Pastor Cesar Silva, Mexiko

Att ge en Restitutionsoffergåva till Israel förlöser mycket viktiga, nödvändiga och kraftfulla uppenbarelser. Vi förmedlade denna sanning till en dam som var mitt i en cancersituation – och vi sa till henne att denna troshandling skulle tillåta henne att ta Abrahams Nyckel för att aktivera Adonais välsignelse över hennes liv och bringa helande. Hon gick med på det. Det kraftfulla vittnesbördet är att hennes bröst hade fyllts med sår igen och nuvarande tester sa att cancern hade återvänt. Men bara den här Mars månad har cancern torkat ut och såren och utslagen har försvunnit! Hon fick också oväntade finanser, dubbelt så mycket som behövs för att täcka utgifter för operationer och behandlingar. Det är därför ordet säger att Han ger oss mycket mer än vad vi bett om eller förstår.

Mycket uppvaknande, uppenbarelse och drömmar uppstår när vi fortsätter att se många nya människor komma in i vår församling på vår nya plats. De lär sig att hedra Israel.

YHVH Perazim is on the Move

Fasta för Seger över Omicron

D’vorah Cheung, Kina/ Hongkong

Allt Pris och lov till YHVH: antalet fall av detta dödliga virus minskade avsevärt (från 57 000 till 14 000 fall) inom tidsperioden för att de 3 utökade fastorna hade avslutats, tillsammans med Restitution och Omvändelsehandlingar som gjorts. Han är trogen!

Rapporterar också hur GRI har förmedlat radikal befrielse och shalom till en kvinna. Hon påverkades av att lyssna på “Kristen musik” och behövde mer befrielse – låtarna från Hyllningen till Juden i Dig förde shalom tillbaka till henne igen.

YHVH Perazim is on the Move

Japansk Bok Översättning Fortsätter

Yutong Tagawa, Japan

Vi är i slutfasen att översätta och korrekturläsa den tredje boken Får Nationer. Arbetet med att översätta Inympad till Japanska har påbörjats.

Tryckta exemplar av boken Yeshua är Namnet (på Japanska) har anlänt! Nästa dag efter att jag fått dem skickade Yah ett par till mig från Kobe (namnet på denna stad betyder “Guds Port”) för att köpa en bok. Och en annan Japansk kvinna frågade mig om Påsken via sms. Jag sa att vi firade Passover – sen köpte hon en bok av mig! Be att Herren ska hjälpa dem att återvända till de Bibliska Hebreiska rötterna.

Som en del av den Asiatiska Koalitionen går Japan med i Taiwans bönegrupp varje kväll, och går också med i Ima Bat Ami-gruppen varje Sabbat.

YHVH Perazim is on the Move

Att underordna sig Auktoritet är Nyckeln

Pastor Dawid Yosef Lee, Malaysia

Våra trofasta förbindelser och underordnande till våra andliga föräldrar, Archbiskop och Rabbin, är Nyckeln till att föra Riket framåt i vår nation. Vi har sett det i ske i Malaysia och i hela den Asiatiska Koalitionen (inklusive Taiwan, Kina / Hong Kong och Japan) eftersom varje område växer och multipliceras. Detta kräver mod, ödmjukhet och tro av varje person för att bära frukt.

Vi firar också det senaste köpet av mark, som letts av Ruach, för att användas för en mishkan (Tabernakel, plats för tillbedjan). Detta kommer att vara en sådan välsignelse för vårt Kad-Esh MAP / UNIFY Team i Malaysia.

YHVH Perazim is on the Move

Omvändelse från Anti-Mesitojuz

Perach Serena Yang, Taiwan

På Purim, 18 Mars, blåste Fjärran Östern gemensamt Shofar på Zoom, ledd av Pastor Dawid Yosef. Vi omvände oss för Anti-Mesitojuz och för all Ersättningsteologi (opposition mot Israel och Judarna) – och bad sedan om Aliyah till Israel för Judar i Taiwan (uppskattningsvis 600 – 800). Vi vill tacka den första Judiska Rabbinen, Dr Ephraim Ferdinand Einhorn, som kom och bodde i Taiwan 1975. Han hade bett för detta land och välsignat Taiwan i mer än 40 år.

Prisad vare Yah för en lokal GRM-student från Kina som har tagit examen i Mars. Dessutom registrerade sig en ny student från Kina den här månaden.

Det finns en GRM-student i Taiwan vars man fortfarande är i kyrkan, men han har deltagit i våra Sabbatsmöten, Ima Bat Ami, och bönemöten online med sin fru varje gång. En natt drömde hennes man att pastorn i hans kyrka stod på predikstolen och sa: “Herrens namn är Yeshua. ” Så den här systern köpte två böcker av Yeshua är Namnet. Den ena gavs till hennes man, och efter att han läst den gav han den andra boken till pastorn i sin kyrka. När pastorn fick boken svarade han med att säga: “Guds namn är YHVH.” Nu ser vi fram emot att denna pastor står i predikstolen och säger, “Yeshua är Herrens namn”, precis som i drömmen! HalleluYah.

Restitutionshandling – Ljusmission på Judisk kyrkogård i Oslo

Apostel Sana Enroos, Sverige och Pastor Hanne Hanson, Norge

När vi var på väg från Sverige till Norge under Purim började vi få olika uppenbarelser om vad som behövs i Norge. Vi såg att det var som ett litet Tyskland andligt, med ett Nazistiskt Hakkors i andevärlden fortfarande verksamt. På något sätt hade nationen stannat i utvecklingen, 80 år i tiden. Yah ville rena den mörka historien och förlåta. Han ville förlösa Den Tredje Dagens Väckelse till nationen och gav oss en strategi.

Trots det regniga, kalla vädret uppnådde vårt lilla men enade Team vårt mål för denna Handling av Restitution: alla gravar och Davidsstjärnans struktur mitt på den Judiska kyrkogården i Oslo var fyllda med ljus. Det blev ett Minnesmärke för dessa dyrbara Judiska folk. Vi såg hur Magen David brann djupt ner i marken och förstörde hakkorset som hade vilat över landet Norge sedan Andra Världskriget. Pastor Hanne blåste shofar kraftigt och vi var fyllda av stor glädje. Efter denna omvändelseakt och böner förlöstes en vacker Shalom på platsen och atmosfären i Oslo förändrades. Vi kände det alla mycket tydligt. Prisad vare Yah!

YHVH Perazim is on the Move

Sverige: Bygga ett Minnesmärke

Bakgrund: 1992 vägrade Sverige att låta Judar som var på väg till Israel för att göra Aliyah att resa igenom deras land – och lät 501 judar vända tillbaka till Ryssland trots att de hade fått tillstånd tidigare. Sverige blev som Edom (5 Moseboken 20:17-21) och det hela blev en blodsskuld på Sveriges händer som ropade efter hämnd. De Judar som skickades tillbaka till Ryssland mötte svårigheter, förföljelse, och några av dem omkom. Jag visste att något mer måste göras, mer än en omvändelsehandling och att be om förlåtelse.

Yah instruerade mig att bygga ett Minnesmärke med stenar för dessa Judar – de kom till Sverige genom Estland men skickades tillbaka. Två år senare, den 28 September 1994, kryssade M/S Estonia samma rutt. Fartyget kom aldrig tillbaka till Stockholm utan sjönk den kvällen. I denna tragedi dog 501 svenskar – exakt lika många som de Judar som Sverige nekade tillträde.

Detta Stenminnesmärke blev som EBENEZER, Hjälpens Sten. Yahs finger vilade över denna Restitutionshandling som skulle ta bort förbannelsen i Sverige. Jag tror att den Magen David (byggd med 50 kg vita marmorstenar) är en Ebenezer för Sverige som opererar för Rachem!

När jag byggde Minnesmärket var hela skapelsen på alerten. Olika fåglar grät, skrek högt och en häst tittade. Smörjelsen var så stark! Jag välsignades bortom mått när jag byggde den och lyssnade på “Hyllningen till Juden i Dig” på samma gång. När jag var klar med Minnesmärket ville jag inte åka, för Himlen var öppen på den platsen. Jag sjöng Sh’ma Israel många gånger och bröt Edoms förbannelse i Sverige. HalleluYah!

Det kommer mycket frukt från denna Skandinaviska Koalition – “YHVH Perazim är i rörelse i Norge och Sverige!”

Apostel Sana bekräftade att det är genom vår lydnad som vi vrider om Abrahams Nyckel, står under auktoritet och griper tag i våra Judiska andliga föräldrars tzitzits – detta gör det möjligt för smörjelsen från ledarskapet i detta Ministry att operera genom oss. Det är också vår villighet att bli fulländade och få våra gåvor renade av GRM som gör att Han kan flöda mäktigt genom oss alla.


Ära till Israels Gud för allt Han har gjort! Vårt månatliga möte och att höra om all frukt i nationerna är som “mat för min själ”. Jag kan se Yahwehs DNA i var och en av våra Teammedlemmar som har “helgats i sanningen”. (Johannesevangeliet 17)

Tack alla för att ni är trofasta gentemot missionen – och vi kommer snart att se er alla i Israel under Shavuot!

Nu, ha en mycket Välsignad Passover säsong!

Archbishop Dr. Dominiquae & Rabbi Baruch Bierman och UNIFY Teamet

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Bli medlem i Förenade Nationerna för Israel & delta i vår månatliga medlems onlinekonferens.

Du kommer att få nya uppdateringar, instruktioner och profetisk undervisning live varje månad och vara en del av Esterkyrkan som står för Israel!

Gå med i UNIFY →

Förenade Nationerna för Israels Online Konferens – 3 Maj 2022 @ 18:00 – 20:00 (SVENSK TID)

Som medlem får du en personlig inbjudan med en länk till konferensen via e-post.

Stöd Missionen:

  • Donera/Ge online: https://unitednationsforisrael.org/unify-donations/
  • Vänligen mejla till oss på info@unitednationsforsrael.org för att få bankuppgifter
  • Ring oss i USA på 1-972-301-7087
  • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams adresseras till Paulette Cowan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, FL 32092, USA

The Prophetic Restoration Tour of Israel

Profetisk Restaureringsresa till Israel

Shavuot/Pingst

3–13 Juni 2022 (10 dagar)

Med Archbishop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

“Rättfärdighet skall gå framför Honom och bereda väg för Hans steg.”
Psaltaren 85:14 SFB

Greppa era shofarer och SKYNDA för att komma in i Hans Land genom den öppna dörren som vi alla har bett om!

Inga gröna pass behövs, bara PCR-tester

Mer information:
tours@dominiquaebierman.com | 1 (972) 301-7087 ext. 2

Mer information →

The Identity Theft

Övervinn antisemitismen – Upptäck den Judiske Messias

Upptäck din identitet i Messias genom att återställa Hans identitet som Jude, inte Romare. Archbishop Dominiquae Biermans senaste bok Identitetsstölden & GRI:s onlinekurs besegrar antisemitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradets kraft och smörjelse!

Beställ Nu för att Börja Studera →

*Kursåtkomst kommer med boken endast när boken beställs via webbplatsen www.against-antisemitism.com

Gå med i De 70 Rättfärdiga i Nationerna!

Bli en special partner till Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till en månatlig kärleksgåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

Gå med Nu →

Gå med i vår Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

https://t.me/dominiquaebierman

Prenumerera på vår YouTube Kanal!

Titta på de senaste sändningarna från Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på Förenade Nationerna för Israels YouTube Kanal!

https://www.youtube.com/channel/UCpYddpF0nftGv6uLwEu5ARg