YHVH Perazim is on the Move

YHVH Perazim er på farten!


Se: Profetisk ord for det bibelske nyttår

UNIFY OPPDATERINGER – April 2022 / Chodesh Aviv, 5782

Og Adonai svarte David: «Dra opp! Jeg vil gi filisterne i dine hender.» Så dro David til Baal-Perasim, og der slo han dem. Da sa han: «Adonai har brutt igjennom fiendens rekker foran meg, slik vann bryter seg vei.» Derfor kalles dette stedet Baal-Perasim. 2 Samuel 5:19b–20

Profetisk ord gitt til apostel Dominiquae Bierman for det bibelske nyttår 2022 / 5782 ble delt via video:

Vi starter Hans sanne nyttår i dag (1.Aviv, “hodet for månedene,” som i 2 Mosebok 12): “Dette er året som YHVH Perazim (Herren for gjennombrudd) vil være på farten”. Til tross for vanskeligheter (rystelser, kriger), vil de som frykter Hans navn reise seg med helbredelse i Hans vinger (tzitzit, kanten av plagget). Å holde tett fast i budene og Hans guddommelige instruksjoner er underforstått her for å oppnå et gjennombrudd. Lytt nøye til Hans strategier, og adlyd uten antagelser eller forutsetninger.

Vi leste fra 2 Sam. 5:20-25 at da David kom til makten som Konge, bestemte YHVH at det var på tide å beseire Hans fiender, filistrene. Det var ved Baal Perazim, stedet oppkalt fordi det en gang var et festningsverk, men det skulle også bli stedet der deres avguder ble forlatt, og Baal (høyeste gud for soltilbedelse) ble beseiret. David seiret gjennom en overnaturlig strategi gitt av Yah – gjennom lydighet hos ledelsen og Israels barn ble en fullstendig seier vunnet!

For oss i dag blir vi bedt om å rense oss fra avguder og legge bak oss de tingene som vil hindre oss i vårt gjennombrudd i denne profetiske tiden, der Han ønsker at vi skal oppnå store seire for at Hans gjenkomst og Hans rike skal komme.

Ordet YHVH gav til apostel inkluderer disse punktene:

 • Det som fungerte tidligere, vil ikke fungere i fremtiden. I år må vi legge vekt på et nytt forhold til den Hellige Ånd for å motta nye strategier for seire.
 • Unnvike ufruktsomme kontroverser ved å bevare vårt hjerte rett med Ham i denne tiden da stor åpenbaring finner sted. Vi må forbli ydmyke og innse at vi ikke vet alt, selv nå som gjenopprettelsen av sannheten utfolder seg i denne nåværende tiden.
 • Hedre og respekter alle (jødiske og hedninger) som gikk foran oss og betalte prisen. Slik som de som er beskrevet i Hebreerne 11 ofret, slik gjorde også våre forfedre som vandret trofast i lyset som de hadde.
 • ” Ting som ser umulig ut vil være mulig i dette nye året”, sier YHVH.
 • Yeshua forbereder seg på å sette opp Sin trone i Jerusalem, men satan har også sine øyne på Den hellige byen for å etablere anti-Messias. Vi må fokusere på det YHVH gjør og ikke bli distrahert av fiendens knep. Vi vet hvem som vil seire, selv om kampen fortsetter. Vi må forbli fokusert og hengitt i disse tider av store rystelser, som inkluderer pest, kriger og rykter om kriger.

Du oppfordres til å “Fly høyere, se høyere og sikte høyere” dette nye året!

Dette profetiske ordet ble utgitt i triangel-området mellom Jerusalem, Hebron og Betlehem: Hebron, området for den første skjøtet på vår arv – Jerusalem, dit Yeshua vil vende tilbake for å herske og regjere over nasjonene – og Betlehem, der Yeshua ble født. En hellig trekant, et hellig år, satt til side og adskilt for YHVH. Midt i dommen og rystelsene er YHVH Perazim på farten og beseirer Baal!


Dette er tiden for å beseire Baal i menigheten, i troende, i Israel – overalt! UNIFY er unikt posisjonert for dette formålet. Husk at Rikets fremskritt blir gjort under ugunstige vinder: ørner benytter alltid vindene til å gå høyere. Så vi sikter også høyere når vi beveger oss sammen med YHVH Perazim. UNIFY / Kad-Esh MAP er en salvet tjeneste som er en “apostolisk spydspiss”, som åpner opp territorium for sauenasjoner når de knytter seg til evangeliet fra Sion.

Vi har kommet til den tiden som er profetisk beskrevet i Jesaja 49:13-23 med hensyn til den nåværende bølgen av aliyah “fra nord” (Russland og Ukraina spesielt). Men Israel forbereder seg på at 1 million flere skal komme i denne tiden. Apostel tror det er en del av «den siste siste fasen før Han kommer tilbake».

YHVH Perazim is on the Move

Løft øynene, se deg omkring! Alle samler seg og kommer til deg. Så sant jeg lever, sier Adonai:
Du skal ta dem alle på deg som et smykke, som en brud skal du binde dem om deg
. Jesaja 49:18

Det er den mest følsomme Aliyah som det noen gang har vært: mennene blir igjen for å kjempe; så mange kvinner og barn kommer, pluss eldre og handikappede. Og de kommer berøvet, ødelagt og traumatisert.

UNIFY hjalp nylig til med å redde jøder som trengte å flykte fra krigen i Ukraina (betalte for utgifter til 10 busser, som kostet $ 30,000). Og vi fortsetter arbeidet sammen med de frivillige i vår partnerorganisasjon som jobber på den ukrainske grensen til Polen som bistår med aliyah (donert $ 5,000). Vi begynner nå også å engasjere oss i å hjelpe to Messianske menigheter i Israel som åpner sine hjerter for å hjelpe til med å bosette Ukrainere – hver fikk $ 1000. Behovet er enormt, og vi vil fortsette å gi ettersom vi er i stand til det.

For å hjelpe oss med å fortsette å støtte dem, kan du sende bidragene dine til:

https://unitednationsforisrael.org/ukrainian-jews/

Ifølge Jesaja 49 leser vi at det er tiden for å forberede oss på å herske og regjere sammen med Messias, og bøye oss ydmykt som tjenere i denne tiden av Israels store behov. Mange har gitt godtgjøring for sine nasjoners synder, som dere vil lese i delegatenes rapporter som følger.

Konger skal være fosterfedre for deg og dronninger ammene dine. De skal kaste seg ned for deg med ansiktet mot jorden og slikke støvet foran føttene dine. Da skal du kjenne at jeg er Adonai. De som setter sitt håp til meg, skal ikke bli til skamme. Jesaja 49:23

Se: Står med den ukrainske Aliyah

Rapporter fra nasjonene

Fengsels tjenesten, GRM-påmelding øker

Apostel Dominiquae Bierman, USA

Vi har nå 140 innsatte som er registrert i GRM (engelsk-talende) og 4 spansk-talende studenter. Priet væres Yah, dette er 40 flere enn forrige måned! Vi ønsker at det skal spre seg vidt og bredt, for å se flere satt fri ved det sanne evangeliet fra Sion. Mange sender også sine offergaver fra sin svært magre inntekt som innsatte – noe som viser hvor deres hjerte er og hvordan deres liv har endret seg. Rabbi, apostel og teamet forbereder seg på å holde Pessach (Påske) sedere for den messianske gruppen i UCI fengselet, og gi dem både fysisk og åndelig festmat.

YHVH Perazim is on the Move

Forbereder seg på Russisk Aliyah

Pastor Terhi Laine, Finland

Apostel bemerket at i nær fremtid vil vårt finske team være mye involvert i en forventet bølge av desperate russere som flykter fra sitt land og søker å gjøre aliyah. Teamet er posisjonert til å samarbeide med våre partnere, og de vet at mange i Finland allerede har beveget seg for å skape tilfluktssteder for flyktende russere.

Mange teammedlemmer har kommet seg etter viruset og priser Yah for Hans trofasthet gjennom denne kampen, for Han har overvunnet døden! De møttes ukentlig for bønn gjennom Skype.

YHVH Perazim is on the Move

7. gruppe av GRM-studenter som er uteksaminert

Pastor Sonia Gotelli, Peru

Vi fryder oss sammen med alle i Peru når de forbereder seg på den kommende uteksamineringen (graduation) av studenter fra den sjunde gruppen av GRM (AGIMAP). To medlemmer av Ima Bat Ami-gruppen starter også AGIMAP (GRM) studiet den første uken i april.

 1. mars feiret vi Purim-festen med en teatralsk fremstilling av historien om Ester med alle de unge i tjenesten, og barna til medlemmene av Ima Bat Ami.

Alle medlemmene av tjenesten sluttet seg til økonomisk og åndelig støtte for gruppen “Operation Rescue (Operasjon Redning)”, og sendte $ 1300 dollar for å hjelpe våre jødiske brødre og søstre til å reise fra Ukraina.

Hver uke fortsetter budskapene fra apostel Dominiquae å bli sendt gjennom TV La Luz og Radio Pacífico.

Vitnesbyrd bekrefter kraften av godtgjøring

Pastor Cesar Silva, Mexico

Å gi et godtgjørings-offer til Israel bringer svært viktige, nødvendige og mektige åpenbaringer. Vi formidlet denne sannheten til en dame som var midt i en kreftsituasjon – og vi fortalte henne at denne troshandlingen ville tillate henne å ta Abrahams nøkkel for å aktivere Adonais velsignelse over hennes liv og bringe helbredelse. Hun var enig. Vel, det kraftige vitnesbyrdet er at brystet hennes hadde blitt fylt med sår igjen, og nåværende tester sa at kreften hadde kommet tilbake. Men bare denne måneden i mars har kreften tørket opp og sårene har forsvunnet! Hun mottok også penger helt uventet, dobbelt så mye som var nødvendig for å dekke utgiftene til operasjoner og behandlinger. Det er derfor ordet sier at Han gir oss mye mer rikelig enn det vi ber om eller forstår.

Mye oppvåkning, åpenbaring og drømmer skjer når vi nå fortsetter å se mange nye mennesker komme inn i vår forsamling på vårt nye sted. De blir lært å hedre Israel.

YHVH Perazim is on the Move

Fasting for seier over Omicron

D’vorah Cheung, Kina/ Hong Kong

All pris til YHVH: Antall tilfeller av dette dødelige viruset gikk betydelig ned (fra 57 000 til 14 000 tilfeller) innen tidsperioden på 3 utvidede faster ble fullført, sammen med godtgjøring og omvendelseshandlinger som ble gjort. Han er trofast!

De rapporterer også om hvordan GRI har brakt radikal utfrielse og shalom til en kvinne. Hun ble senere påvirket av å lytte til “kristen musikk” og ønsket mer utfrielse – sangene fra Tribute to the Jew in You brakte shalom tilbake igjen.

YHVH Perazim is on the Move

Japansk bok-oversettelse fortsetter

Yutong Tagawa, Japan

Vi er i sluttfasen av å oversette og korrekturlese den tredje boken Sheep Nations. Arbeidet med å oversette Grafted In til japansk har også begynt.

Trykte kopier av boken Yeshua er navnet (på japansk) har ankommet! Dagen etter at jeg mottok dem, sendte Yah et par til meg fra Kobe (navnet på denne byen betyr “Guds port”) for å kjøpe en bok. Og en annen japansk kvinne spurte meg om påske (easter) via tekstmelding. Jeg fortalte henne at vi feiret Pessach (forbigang) – deretter kjøpte hun en bok av meg! Be om at Herren vil hjelpe dem til å vende tilbake til de bibelske hebraiske røttene.

Som en del av den asiatiske koalisjonen slutter Japan seg til Taiwans bønnegruppe hver kveld, og slutter seg også til Ima Bat Ami-gruppen hver shabbat.

YHVH Perazim is on the Move

Å underordne seg under autoritet er nøkkelen

Pastor Dawid Yosef Lee, Malaysia

Våre trofaste kobling til og underordning under våre åndelige foreldre, apostel og rabbi, er nøkkelen til framgangen for Riket i vår nasjon. Vi har sett det i funksjon i Malaysia og i hele den asiatiske koalisjonen (inkludert Taiwan, Kina / Hong Kong og Japan), ettersom hvert område vokser og multipliserer seg. Dette krever mot, ydmykhet og tro hos hver person for at de skal bære frukt.

Vi feirer også det nylige kjøpet av landstykket, slik vi ble ledet av Ruach, som skal brukes til en mishkan (tabernakel, gudshus). Dette vil være en slik velsignelse for vårt Kad-Esh MAP / UNIFY Team i Malaysia.

YHVH Perazim is on the Move

Omvendelse fra Anti-Mesitojuz

Perach Serena Yang, Taiwan

Under Purim, den 18. mars, runget Shofar-lyden i enhet på Zoom, i det Fjerne Østen, ledet av Ps Dawid Yosef. Vi omvendte oss for Anti-Mesitojuz og for enhver erstatningsteologi (motstand mot Israel og jødene) – og ba deretter om Aliyah til Israel for jøder i Taiwan (anslått 600 – 800 stk). Vi vil takke den første jødiske rabbineren, Dr. Ephraim Ferdinand Einhorn, som kom og bodde i Taiwan i 1975. Han hadde bedt for dette landet og velsignet Taiwan i mer enn 40 år.

Priset være Yah for en lokal GRM-student fra Kina som har blitt uteksaminert (graduate) i mars. Også en ny student fra Kina er registrert denne måneden.

Det er en GRM-student i Taiwan. Hennes ektemann står fortsatt i kirken, men han har deltatt på våre sabbat-møter, Ima Bat Ami og bønnemøter online sammen med sin kone hver gang. En natt hadde hennes mann en drøm om at pastoren i hans menighet sto på prekestolen og sa: “Herrens navn er Yeshua. ” Så denne søsteren kjøpte to bøker av Yeshua er Navnet. Den ene ble gitt til hennes mann, og etter at han leste den, ga han den andre boken til pastoren i sin menighet. Da pastoren mottok boken, svarte han med å si: “Guds navn er YHVH.” Nå ser vi frem til at denne pastoren står på prekestolen og sier: “Yeshua er Herrens navn”, akkurat som i drømmen! HalleluYah.

Godtgjørings-handling – Lysmisjon på jødisk kirkegård i Oslo, Norge

Apostel Sana Enroos, Sverige og pastor Hanne Hansen, Norge

Da vi var på vei fra Sverige til Norge under Purim, begynte vi å få forskjellige åpenbaringer om hva som trengs i Norge. Vi så at Norge var som et lite Tyskland åndelig sett, med et nazistisk hakekors i åndeverdenen som fortsatt var i funksjon. På en eller annen måte hadde nasjonen vært under dette i 80 år. Yah ønsket å rense den mørke historien og tilgi. Han ønsket å bringe den tredje dags vekkelse til nasjonen, og Han gav oss en strategi.

Til tross for regnet, det kalde været, så oppnådde vårt lille, men forente team vårt mål for denne Act of Restitution (godtgjørings-handlingen): alle gravene og Davidsstjerne-strukturen midt på den jødiske kirkegården i Oslo ble fylt med stearinlys. Det ble et minnesmerke for disse dyrebare jødiske menneskene. Vi så hvordan Magen David brant dypt ned i bakken og ødela det hakekorset som hadde hvilt over landet Norge siden andre verdenskrig. Pastor Hanne blåste mektig i shofar, og vi ble fylt med stor glede. Etter denne omvendels-handlingen og bønnene ble en vakker Shalom forløst på stedet, og atmosfæren i Oslo forandret seg. Vi alle sammen følte det helt klart. Priset være Yah!

YHVH Perazim is on the Move

Sverige: Bygge et minnesmerke

Bakgrunn: I 1992 nektet Sverige å tillate jøder som var på vei til Israel for å gjøre Aliyah å reise gjennom sitt land – og de førte 501 jøder tilbake til Russland selv om de hadde fått tillatelse tidligere. Sverige ble som Edom (4. Mosebok 20:17-21) og det hele ble en blodskyld i hendene på Sverige, som ropte etter hevn. Disse jødene som ble sendt tilbake til Russland sto overfor vanskeligheter, forfølgelse, og noen av dem omkom. Jeg visste at noe mer måtte gjøres, mer enn en omvendelseshandling, som bare ber om tilgivelse.

Yah instruerte meg til å bygge et minnesmerke av steiner for disse jødene – de kom til Sverige gjennom Estland, men ble sendt tilbake. To år senere, 28. september 1994, kjørte M/S Estonia samme rute. Skipet kom aldri tilbake til Stockholm, men sank den kvelden. I denne tragedien døde 501 svensker – nøyaktig like mange jøder som Sverige nektet adgang.

Dette stein-minnet ble som EBENEZER, steinen av hjelp. Yahs finger var over denne godtgjørings-handlingen (Act of Restitution) som skulle velte bort forbannelsen over Sverige. Jeg tror at denne Magen David (bygget med 50 kg hvite marmorsteiner) er en Ebenezer for Sverige som opererer for Rachem!

Da jeg bygde Minnesmerket, var hele skapelsen i beredskap (alert). Ulike fugler gråt, skrek høyt og en hest så på. Salvelsen var så sterk! Jeg ble velsignet utenfor mål mens jeg bygde den, og lyttet til “Tribute to the Jew in You” samtidig. Da jeg var ferdig med minnesmerket, ville jeg ikke dra, for himmelen var åpen på dette stedet. Jeg sang Sh’ma Israel mange ganger og brøt forbannelsen av Edom i Sverige. HalleluYah!

Det kommer mye frukt fra denne skandinaviske koalisjonen – “YHVH Perazim er i bevegelse i Norge og Sverige!”

Apostel Sana bekreftet at det er ved vår lydighet at vi vrir rundt Abrahams nøkkel, ved at vi står under autoritet og griper tak i tzitziten (kappefliken) til våre jødiske åndelige foreldre – dette tillater salvelsen fra dette tjeneste-lederskapet å operere gjennom oss. Det er også vår villighet til å bli fullkommengjort og få våre gaver renset ved GRM som gjør at Han kan strømme mektig gjennom oss alle.


Ære til Israels Gud for alt Han har gjort! Vårt månedlige møte og hørelsen av all frukten i nasjonene er som “mat for min sjel”. Jeg kan se Yahvehs DNA i hvert av våre teammedlemmer som har blitt “helliggjort i sannheten”. (John 17)

Takk alle sammen for at dere er trofaste mot oppdraget – og vi vil se dere alle snart i Israel under Shavuot!

Nå, ha en veldig velsignet Pessach-tid!

Apostlene Dominiquae & Baruch Bierman og UNIFY Teamet

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Bli et medlem av de Forente Nasjoner for Israel og bli med på vår månedlige medlems nett-konferanse.

Du vil motta nye oppdateringer, instruksjoner og profetisk undervisning live månedlig, og være en del av Esterkirken som står for Israel!

Bli med i UNIFY →

Forente Nasjoner for Israel online konferanse – mai

Tirsdag 3 mai, 2022 @ 12:00 – 14:00 (EDT) (kl.18-20 norsk tid)

Som medlem vil du motta en personlig invitasjon med en lenke til konferansen via e-post.

Støtt oppdraget:

 • Doner på nettet: https://unitednationsforisrael.org/no/gaver/
 • Send oss en e-post på info@unitednationsforsrael.org for bankopplysninger
 • Ring oss i USA på 1-972-301-7087
 • Sjekker inn USD, kanadiske dollar eller britiske pund som skal sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Toskanske Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams adressert til Paulette Cowan, 52 Toskansk Vei Ste 202-412, St Augustine, FL 32092, USA

The Prophetic Restoration Tour of Israel

Profetisk gjenopprettelses-tur i Israel

Shavuot/Pinse

3-13. juni 2022 (10 dager)

Med Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

“Rettferdighet går foran Ham og forbereder en veg for Hans føtter” Salme 85:14

Grip shofarene deres og SKYND DERE å gå inn i Hans Land gjennom den ÅPNE DØREN vi alle har bedt om!

***Ingen grønne pass behøves, bare PCR tester

Mer informasjon

tours@dominiquaebierman.com | 1 (972)301-7087 ext.2

Mer informasjon →

Identitets-Tyveriet

Overvinn antisemittisme- oppdag den jødiske Messias

Oppdag din identitet i Messias ved å gjenopprette Hans identitet som en jøde, ikke som en romer. Apostel Dominiquae Biermans nye bok Identitets-tyveriet og GRI online kurset beseirer antisemittisme ved å vise deg den jødiske identiteten til Messias. Du vil lære å vandre i det første århundrets kraft og salvelse!

Bestill nå for å begynne å studere →

* Kurstilgang kommer med boken bare når boken bestilles gjennom nettstedet www.against-antisemitism.com

Bli en av de 70 Rettferdige fra nasjonene!

Bli en spesiell partner av de Forente Nasjoner for Israel ved å forplikte deg til en månedlig kjærlighets-gave på $ 100 eller mer. Trykk på knappen under eller kontakt oss for flere donasjons- alternativer: info@unitednationsforisrael.org

Bli med nå →

Bli med i vår Telegram kanal for de siste oppdateringene fra apostel Dominiquae Bierman:

https://t.me/dominiquaebierman

Abonner på vår YouTube-kanal!

Se de nyeste sendingene fra apostel Dominiquae Bierman og abonner på Forente Nasjoner for Israel YouTube-kanal!

Vår YouTube-kanal →