Israel's 70

Iisrael saab 70


Image

Iisrael tähistab

70 aastat imesid!

Sel päeval nuhtleb JHVH oma ränga, suure ja tugeva mõõgaga Leviatanit, põgenevat madu, ja Leviatanit, keerdunud madu, ja tapab meres oleva lohe! Tulevasil päevil juurdub Jaakob, Iisrael õitseb ning haljendab ja maailm on täis vilja!"
Jesaja 27:1, 6

Tähistades Tema võitu koos sinuga
Peapiiskop Dominiquae ja Rabi Baruch Bierman