Glory of this Latter House

Selle tulevase koja hiilgus


Glory of this Latter House

UNIFY UUDISED – November 2021 / Heshvan 5782

“Selle tulevase koja tulevane peab olema suurem kui oli esimesel, ütleb JHVH Tsevaot (vägede), ja selles paigas ma annan rahu, ütleb JHVH Tsevaot!” Haggai 2:9

Seitsmendal kuul anti Haggaile võimas sõna JHVH käest (huvitaval kombel tähendab Haggai heebrea keeles “minu pühad”). Teine peatükk räägib tulevase koja hiilgusest (Eesti keeles – koja tulevane hiilgus) ja selles korduvad sõnad “hazak”- “olge tugev” ja “see on JHVH Tsevaot’i kuulutus”. See peatükk annab meile teada, et midagi murettekitavat hakkab toimuma. Tema manitsus “ÄRGE KARTKE” on veel üks vihje, et me peaksime end ette valmistama.

Salmis 6 tuleb see esile: “Sest nõnda ütleb JHVH Tsevaot: veel pisut aega, ja ma panen värisema taeva ja maa, mere ja kuiva maa! Ja ma panen värisema kõik paganad, nõnda et kõigi paganate RIKKUSED tuuakse ja ma täidan selle koja hiilgusega, ütleb JHVH Tsevaot!

Hõbe ja kuld on minu, ütleb Jahve. On öeldud, et selle viimase koja hiilgus saab olema suurem kui esimesel ja tema tagab selles kohas shalomi. Need on väelised tõotused, mis saavad täituma PÄRAST suuri raputusi.

Iisrael elab praegu läbi äärmuslikku hädaolukorda (koos kõigi teistega maailmas) ja selle valitsus üritab isegi mingisugust meditsiinilist diktatuuri kehtestada praeguse käimasoleva viiruse olukorra tõttu. Kuid selle keskel öeldakse meile, et kolmas tempel – JHVH koda saab olema suurejoonelisem kui kaks eelmist (ja Saalomoni esimene tempel oli juba üsna suurejooneline!). See läheb palju maksta. Uue maailmakorra ahelad tuleb Iisraeli küljest lahti rebida, mis toob kaasa suure pimeduse ja meeleheite, mis katab rahvaid. Kuid me teame, et JHVH on alati paralleelselt tegutsemas, mis puudutab Jeshua ihu ja kogudust terves maailmas.

Pruut valmistub Messia tulekuks ja pärast raputusi tuleb esile imeline pruut, hiilgav tempel, mis on tehtud elavatest kividest – nii juutidest kui ka paganatest. Meie teenistuses korratakse sageli lauset: “21. sajand nagu 1. sajand”, kuid see tuleks ümber sõnastada järgmiselt: “21. sajand on suurem kui eelmine”! Need prohveteeritud raputused lasevad küllusel voolata meie (nende, kes on joondunud JHVH Iisraeliga tehtud lepinguga, kes armastavad Iisraeli tingimusteta) suunas Iisraeli pärast.

On aeg tema (Iisraeli) jaoks “tõusta ja särada”, et kõik näeksid JHVH auhiilgust:

“Tõuse, sära, sest sinu valgus tuleb ja JHVH auhiilgus koidab su kohal! Sest vaata, pimedus katab maad ja pilkane pimedus rahvaid, aga sinu kohal koidab JHVH ja sinu kohal nähakse tema auhiilgust!” Jesaja 60:1-2

Ja meil on eesõigus tuua kõik, mis on vajalik tema pulma ettevalmistusteks!

Jesaja 60:5-7 kuulutab, et selle suure pimeduse ajal vabastatakse aarded ja tõesti, Iisrael TÕUSEB sel ajal nii, et “rahvad tulevad selle valguse juurde”. Neile antakse rahvuslik hazak’i vaim, mida ei saa eirata, tõmmates ligi hulgaliselt rahvaid kogu maailmas, kes tahavad teda rikkalikult õnnistada.

See kirjeldab ka suurt alija’d. Salmid 4,5 räägivad, et inimesed tulevad JA rahvaste rikkus tuleb samuti. Isegi nende hõbe ja kuld on neil kaasas, JHVH, su Jumala nimele ja Iisraeli Pühale, sellepärast et tema sind austab!

Uus sünd, uuestisündinud Iisrael tuleb enne, kui Jeshua tuleb tagasi valitsema Jerushalaimi (Jeruusalemma). Küllus ja õnnistus võib tulla ja voolata Iisraeli selliste liikumiste kaudu nagu UNIFY (Ühinenud Rahvad Iisraeli eest) – kuid me ei tea veel täpselt, kuidas see saab toimuma. (vt. Sak 12:10)

Salm 7 räägib minu “hiilgavast kojast”. Me näeme isegi araabia rahvaste tulekut, kes lahkuvad oma islami religioonist (Egiptus ja Assüüria on loetletud – tänapäeva Afganistaan, Iraan, Iraak jne.). UNIFY-l on tugev grupp liikmeid Malaisias, mis on moslemi riik, ja me usume, et ka meie jüngrid Dubais võivad sellel lõpuajal võidukalt tõusta. Üks neist läheb sel kuul isegi Egiptusesse teenima. Me palvetame, et vilja oleks palju!

Glory of this Latter House

Meie maja ees asuv aed (hüüdnimega “väike džungel”) katab mullapinda sellise iluga, et naabrid pööravad imetledes pead. Mitmel moel esindab see UNIFY-d, sest meie vaimse perekonna liikmed on pärit 30 eri rahvusest, erineva kultuuritaustaga, eri nahavärvi ja räägivad erinevaid keeli.

UNIFY on erinev muust ümbritsevast ja see tõmbab tähelepanu. Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumine on ellu kutsutud JHVH enda südamest, et tuua au temale, et JHVH auhiilgus oleks nähtav kõigile ja valguse sõnum saaks kuuldavaks suure pimeduse ajal. On palju teenistusi, mis teevad Jahve tahet, kuid meil on eriline mission – me oleme nagu komandoüksus. Komandoüksus läheb alati ees ja on eraldatud, salajane üksus, mis ei liigu koos ülejäänud armeega. Nad lähevad esimesena sisse, avavad tee, panevad oma elu “altarile” ja riskivad kõigega, et ülejäänud armee saaks sisse tulla. Meie oleme nagu need, kes seisavad keset Jordani jõge niikaua, kuni kogu Iisrael ja Messia pruut on üle jõe jõudnud kuivale maale.

Kuna nii paljud on ikka veel võitlemas Covid19-ga, kogume me tunnistusi nendelt, kes on sellest viirusest võidukalt välja tulnud, et julgustada teisi, kes veel võitlevad.

Glory of this Latter House

UNIFY rahvuslike delegaatide aruanded

Vanglateenistuses on laienemas GRM piiblikool!

Peapiiskop Dominiquae Bierman, Iisrael/USA

Käisime UCI (üks suurimaid range rezhiimiga vanglaid Floridas, USA-s) “elu väljakutse” üritusel ja panime üles stendi, kus tutvustasime GRM piiblikooli ja üle 20 kinnipeetava näitas huvi üles!

Ürituse ajal läksin välja ülistama ja laulsin oma ülistuslaulu heebrea keeles, kavatsedes mõnes seal viibivas juudis midagi “üles äratada”. Tuligi üks mees minu juurde, kes osutus poola juudiks, kuid sündinud Ameerikas ja kasvanud üles luterlasena. Ta ei olnud kunagi teinud alija-d (Iisraeli emigreerunud). Rääkisime ja ma ütlesin, et ta peaks liituma GRM piiblikooliga, et saada oma juudi identiteet tagasi ja siis ehk naasta oma tõelisele kodumaale Iisraeli. Ta vastas mu üleskutsele suure rõõmuga.

Rabi Baruch teenis kohalolijaid ja üks, kes oli ratastoolis sai tervendava kogemuse osaliseks ja tõusis püsti ratastoolist. Samuti saime teada, et üks New Jersey’sse üleviidud kinnipeetav on saanud loa jätkata GRM õpingutega teises vanglas ja plaanib seal omakorda õpperühma asutada. Palvetage, et ka selles kinnipidamisasutuses avaneksid uksed JHVH sõnale.

Glory of this Latter House

Võit Covid19 üle

Pastor Cesar Silva, Mehhiko

Pastor Cesar on kogenud imet, raputades endalt maha Covid19 deemoni ja tema koguduseliikmete usk on saanud üles tõstetud selle läbi. Midagi hämmastavat hakkab seal juhtuma, sest Rio Bravo TAHAB elada, et olla tuntud kui “Gooseni maakond”.

Rio Bravo on linn, mis on aastaid olnud üle antud pimedusele, narkootikumidele, korruptsioonile, vabamüürlusele ja seda on vaja puhastada. Pärast seda, kui pühitsesime selle linna JHVH-le ja nimetasime vaimus ümber “Gooseniks”, tabas Covid19 viiruse deemon peaaegu kõiki selle kurjuse kantsiga silmitsi seisjaid, kaasa arvatud peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch.

Pastor Cesar oli silmitsi surmaga, samal ajal kui tema naine ja tütar seisid palves nagu emalõvid võidu nimel, nagu ka UNIFY Ameerika liikmed ja kõigist teistest rahvaist liikmed oma palvetega. Ühel haiguse kõige raskemal päeval otsis pastor Cesar messiaanlikku ülistuslaulu “Sanala” (hispaania keeles “tervenda ta” ja see räägib Mehhiko rahva tervendamisest). Cesar palvetas seda laulu kuulates ja siis nägi ta nägemuses peapiiskop Dominiquae’t, kes seisis tema kõrval, parem käsi õhus. Nägemuses võttis Dominiquae tema paremast käest kinni ja ütles talle: “poeg, tõuse – tõuse, poeg!”

Kuni selle nägemuse päevani ei tundnud ta end väga hästi, sest tema vere hapnikusisaldus oli langenud 63%-ni ja ta oli hingamisapparaadi all. Pärast seda nägemust hakkas ta vere hapnikusisaldus tõusma, ta hakkas iseseisvalt hingama ja paranemine edenes.

Talle öeldi, et ta peab üles tõusma ja kõndima hakkama ja Vaim ütles talle: hazak, ole tugev”. Kuid kõndimise ajal langes tema hapnikutase, mille peale ta hakkas usus ja meelevallaga kuulutama: “Tema hingamine on minu hingamine”. Nüüd treenib ta oma kopse puhudes soofarit ja ülistades vastavalt psalmile 150!

“Ainus vastumürk on minu veri” oli sõna, mis anti Dominiquae’le tema enda Covid19 põdemise ajal. Nad võtavad nüüd igal õhtul ja hommikul osa Jeshua vere ja ihu osadusest (viinamarjamahl ja hapnemata leib). Kiddush reede õhtul shabbati alguses on samuti karika ja leivaosaduse aeg, millega me kuulutame JHVH kahekordset portsjoni lihaks saanud Toora sõna väge – meie Messiat Jeshuat.

Karda ainult JHVH’d ja ÄRA KARDA, siis kui maailmas toimuvad raputused. HAZAK– ole tugev ja sära keset selle maailma pimedust!

Glory of this Latter House

Ärkamine Peruus ima-bat-ami palvegrupi kaudu

Pastor Sonia Gotelli, Peruu

Meeskond Peruus jätkab usinalt oma jõupingutusi, kuulutades häid sõnumeid Jeshua kuningriigist ja valmistudes eelseisvaks Hanukkaks.

Tunnistused palvegrupist ima-bat-ami (heebrea keelest ema-tütar-minu rahvas) räägivad, et nende lakkamatud eestpalved mehhiko pastor Cesari eest said väeliselt vastatud. Mitu grupiga hiljuti liitunud noort pereema on saanud väga puudutatud Püha Vaimu ligiolust ja ootavad innukalt järgmisi palvekordi. Kuigi see grupp on algselt mõeldud ainult naistele, siis nüüd tahavad nende abikaasad naistega ühineda, sest nad näevad, et vägi vabaneb. GRM piiblikooli lõpetanud mehed kogunevad nüüd palvetama ja võib-olla tuleb seda hoopis abba-ben-ami’ks (isa-poeg-minu rahvas) nimetada.

Glory of this Latter House

Hüvituse toomine vabanemisee eest

Pastor Terhi Laine, Soome

Soome, Norra ja Rootsi vahel on moodustumas koalitsioon. Pastor Terhi rääkis apostel Sana Enroosile (Rootsi) võimalusest teha koostööd Skandinaavia UNIFY liikmete vahel.

HAZAK (olge tugevad) ja jätkake alustatud koostööd Skandinaavias!

Oulu tiim käib teisipäeviti linna tänavatel Siionis alguse saanud evangeeliumi kuulutamas. Kaks noormeest juba võtsid vastu juudi Messia Jeshua! Sealne kogudus hakkas õpetama usu heebrea juurtest ja kokku tuli viiest huvitatust koosnev grupp ja nad on otsustanud jätkata õpetamist vähemalt kord kuus.

Soome meeskonnaliige Sinikka jagas võimsat tunnistust sellest, kuidas ta vabanes vihkamisest oma abikaasa vanemate vastu. Sinikka sai südamesse, et osana rahvaste ja ka üksikisiku hüvituse toomisest juudi rahvale on Soomes asuvate juudi surnuaedade korrastamine. Sinikka ütleb: “Samal ajal kui olin korrastamas juutide haudu, ajendas Püha Vaim teha hüvitusena sama ka minu oma sugulaste haudadega ja kui ma sellele üleskutsele alistusin, siis muutus kogu õhkkond. Tundsin, et pean seda tegema enne talve tulekut. Püha Vaim ajendas mind meelt parandama, sest ma ei olnud oma pereliikmeid austanud nii, nagu vanemaid peaks austama. Mu silmad avanesid sügavale kibedusele, mis mul oli oma mehe vanemate JA ka minu mehe suhtes. Nüüd olen saanud vabaks tugevast vihkamisest oma abikaasa vastu, millest ei olnud saanud lahti minevikus. Vihkamise asemel on nüüd sügav kiindumus ja lugupidamine mu mehe vastu. Ülistus Jahvele!”

Hüvituse teod, mis on austusavaldus või lugupidamine meie elu autoriteetide vastu, võivad tuua kaasa perekondlike suhete täielikku muutumist!

Glory of this Latter House

Evangeeliumi kuulutamine, palved ja meeleparanduse teod

Apostel Sana Enroos, Rootsi

Uus koostöö UNIFY põhjapoolsete rahvaste vahel sai alguse kohtumisest Rootsis, Norra pastori Hanne ning Rootsi delegaadi Sana ja ase-delegaadi Unni Elisabeti vahel. Me tegime plaane ja Sana aitas Norra meeskonnal teha meeleparanduse tegusid oma rahva eest, et murda JHVH Toora ja seaduste rikkumisest tulenevad needused selle rahva üle.

Sana tahab aidata ka UNIFY Soome meeskonda selle kutsega, mida Jahve on talle andnud- teha meeleparanduse tegusid kohtades üle riigi, kus on valatud juutide verd, eriti massimõrvade paigad. Koostöös Soome tiimiga minnakse meeleparandust tegema ja lepitust tooma Hämenlinna juutide verevalamise eest Esimese maailmasõja ajal.

Meie Rootsi meeskond on palvetanud ja palunud Jahvelt andestust ebajumalakummardamise, verevalamise, asendusteoloogia, nõiduse ja muu sellise pärast erinevates paikades üle Rootsi. Tegime Halloweeni puhul ka ühise missiooni ja seisime meeleparanduse “müüripraos”, igaüks eraldi erinevates kohtades üle kogu riigi.

Külastasin Tyresö lossi, kus pidi kummitama, lossi kõrval asuvat kirikut ja samas piirkonnas asuvat “kummituste maja”. Ruahh (Vaim) näitas mulle nende kummitavate ilmingute taga erinevat tüüpi verevalamisi (mõrvad). Pärast kummituste maja kõrval soofari puhumist kuulsin, kuidas deemonid põgenesid ja karjusid: “Me vihkame teid!”

Ühel reedel vahetult enne shabbati algust saatsime värskelt küpsetatud hala (shabbati leiva) shoa (holokaust) ellujääjale Emerich Rothile ja tema naisele. Nad olid nii elevil ja tänulikud ja Emerich ütles hiljem, et see oli üks parimatest haladest, mida ta söönud on. Tema õde Elisabeth, kes on samuti shoa ellujääja, tahtis minuga isiklikult kohtuma tulla. Jahve on min südamesse pannud operatsiooni “rahhem” (halastus) ja seda kõigepealt juutidele, mille peamine eesmärk on tuua hüvituse ohvreid ja teenida Rootsi juute, eriti shoa ellujäänuid ja eakaid juute.

Nii põnev! Aitame neid praktiliselt erinevatel viisidel. Palved nende päästmise ja tervenemise eest jätkuvad. Ülistus Jahvele!

Glory of this Latter House

Skandinaavia koalitsiooni moodustamine

Pastor Hanne Hansen, Norra

Pastor Hanne on kaasas olnud koguduste võrgustikus, kes soovib taastada Jumala sõna Norra haridusasutustes. Samuti teeb ta eestpalveid ja meeleparanduse tegusid selle eest, kuidas juute Norras on koheldud. Sana Enroos ja pastor Hanne teevad nüüd koostööd, et lepitada veresüü needusi Norra erinevais paikades.

Nüüd on moodustamisel ka Skandinaavia koalitsioon: Norra (Hanne), Rootsi (Sana) ja Soome (Terhi).

Glory of this Latter House

AASIA KOALITSIOON on tekkinud: MALAISIA (Pastor Dawid), TAIWAN (Perach), HIINA (Hadassah), TAIMAA (Wassana), JAAPAN (Yutong), HONG KONG (D’vora) ja INDIA (Pastor Surendra)

Nad hakkasid omavahel koostööd tegema erinevatel põhjustel nagu üksteise julgustamine, tõlkimine, eestpalved jne. Need ülalloetletud on Aasia UNIFY kangelased, keda juhendab pastor Dawid.

See Ühinenud Rahvad Iisraeli eest (UNIFY) võrgustik sai alguse 2018. aasta Sukkoti ringreisist Iisraelis ja peapiiskop Dominiquae visiidist 2018. aastal Hongkongi, kus mõned meist kohtusid. Alustasime rühmana, et tõlkida GRM piiblikooli materjalid mandariini keelde, millele järgnesid teised Dominiquae Biermani raamatud. Nüüd on käsil esimesed tõlked jaapani, tai ja hindi keelde.

Taiwani liige Perach teeb igal õhtul interneti vahendusel eestpalve teenistust, koos osalejatega Taiwanist, Jaapanist ja Malaisia. Seda, mida Perach’ile Püha Vaim iga päev Toorast annab, võtavad nad palvesse iga kolme tunni järel, vastavalt Tooras sätestatud teenistuskordadele. See on väga võitud ja taevaväravad on neil palveaegadel avatud. Näeme tegutsemas 5-laadset teenistust, mis on praegusel ajal nii vajalik. Me vajame üksteist!

Glory of this Latter House

Võit verelepingu kaudu

D’vora Cheung, Hong Kong

Pärast värskendavat õpetust Jeshua vere lepingu väest kui vastumürgist, rakendasin ma seda vabamüürluse ahelate murdmiseks Hongkongis..

Võtsin Jeshua vere ja ihu – karika ja leiva osaduse, et teha meeleparandust meie valitsusasutuste, sealhulgas tervishoiu ja meditsiini ministeeriumi eest, kuulutades valjusti Psalmi (laul) 64, et toitlustusasutustes maha kiskuda deemonlik “rohelise passi” diktatuur.

Kasutan jätkuvalt võimalusi mõjutada juudi kogukonda Hongkongis, sest JHVH avab uksi üks-ühele suhtlemiseks erinevates olukordades. Külvan ka jätkuvalt Jeshua tundmiseks häid seemneid juutide eludesse selles kogukonnas ja teen neid kadedaks shabati ja piibellike pühade pidamisega. Kohtusin oma endise heebrea keele õpetajaga (Jeemeni juut) eelmisel kuul, mil ta oli just tulnud Iisraelist Hongkongi. Tegin ettepaneku pidada temaga koos shabbatit, kuid ta keeldus sellest viisakalt. Palvetan, et selle juudi naise süda avaneks varem või hiljem Jeshua kui tema enda juudi rahva Messia ära tundmisele ja vastu võtmisele.

Pärast seda, kui ma oktoobri alguses ei järginud valitsuse eeskirju kasutada „kodust lahkumise rakendust”, andis JHVH mulle 4 kirjakohta, et olla tugev ja mitte karta: 1. Moosese 15:1, Joosua 8:1, Heebrelastele 10:35 ja Jesaja 41:10-13.

Hongkongis on alanud 3-mas Covid19 süstide laine ja üha rohkem inimesi annab alla hirmu ja mugavuse vaimule. Juudi keskuses, kus ma töötan raamatupidamises, olen ma varsti ainus vaktsineerimata töötaja, samas saades tunnistajaks kõigile keskuse juutidele ja oma kolleegidele (Ap 1:8, Jos 24:22).

Glory of this Latter House

Tunnistused pärast 3-päevast vabastusteenistust

Perach Serena Yang, Taiwan

Kui õde C. alustas GRM piiblikooliga, oli tal ebamugavustunne kõhus ja alaseljas. Pärast mõningaid uuringuid tuvastati mõned günekoloogilised probleemid. Vabastusteenistuse palveseansi ajal koges ta justkui voolaks tema kõhust vesi. Pärast seda ta jäi tukkuma ja ärgates oli ebamugavustunne kadunud. Ta sai terveks, tänu Jeshuale!

Esimesel vabastusteenistuse päeval kartis õde Y. oma patuga (orvu- ja ohvrimeelsuse vaim) silmitsi seista ja seda tunnistada, kuid ta muutus Püha Vaimu ligiolus avatumaks. Järgmisel päeval tundis ta seletamatut hirmu, kuid siis me panime mängima ülistuslaule ja lugesime Toorast ja prohvetitest, mis peletasid eemale hirmu. Pärast viimast tervendavat teenistust on ta palju avatum, julgem ja isegi silmad säravad erilise valgusega

Glory of this Latter House

Maa ostmine Malaisias

Pastor Dawid Yosef Lee, Malaisia

Pastor David on hakanud otsima maad, mida osta palves välja kuulutatud konkreetses kohas. Me uurisime ühte kohta ja hakkasime otsima võimalust seal maad osta. 1948. aastal toimus seal 24 hiinlasest malaislase massimõrv, kes tapeti briti sõdurite poolt ühe kummiistanduse juures. See 3 aakrit, mida me kavatseme osta, on seesama istandus! Me olime mõni aeg tagasi teinud seal meeleparandust verevalamise pärast ja nüüd teame, et me peame just selle maatükki omama.

Malaisias on 95% täiskasvanutest Covid19 “vaktsiiniga” süstitud ja teisitimõtlejate tagakiusamised sagenevad. Peame rajama hoone 100-kohalise koosolekusaali jaoks. Kõik meie UNIFY meeskonna 4 peret kolivad sellesse uude kinnistusse, et seal avada taevaväravad ülistusega, nii et paljud saavad tulla päästele selles paigas. Meil on käimas maa jaoks laenu võtmine või selle ostu rahastamiseks iga meie perekonna oma kodu refinantseerimine (vaja on 220 000 USD). Palvetage meie eest, et saaksime taevast tarkust JHVH käest, et tema parimas tahtes edasi minna.

Raamatu “Juurte tervendav vägi” tõlkimine jaapani keelde

Yutong Tagawa, Jaapan

Me jätkame Dominiquae Biermani teise raamatu “Juurte tervendav vägi” tõlkimist ja korrektuuri jaapani keelde. Igal õhtul liitume Taiwani GRM palvegrupiga ja palvetame uute GRM piiblikooli õpilaste, Iisraeli, Ühinenud Rahvad Iisraeli eest ja Kad-Eshi MAP teenistuse eest.

Wassana Runkaew, Taimaa

Wasana lahkus lastekodust, kus ta oli töötanud viimased poolteist aastat, koos 8 lapsega, kes keeldusid Covid19 vaktsiini süstist ja nüüd vajab ta kohta, kus avada uus lastekodu. Me usume koos nende ustavate Jeshua järgijatega, et nad saavad rikkaliku õnnistuse osaliseks selles ettevõtmises! Hiliseim teave on see, et Wassana on juba uue koha leidnud neile lastele! Palvetagem, et kõik vajalikud rahalised vahendid laekuksid selle töö jätkamiseks shalomis.

Glory of this Latter House

Iisraeli – pühale maale istutatud uus viljapuuaed on märgistatud UNIFY sildiga

Sildi taga on oliivipuude salu alal, kuhu on istutatud meie UNIFY rahvaste 133 puud. Sellel sildil on kirjakoht Sakarja 2. peatükist, mis on praeguse aja kohta väga prohvetlik sõnum! (Kibbutsi nimi, mille liikmed istustasid meie annetatud puud on Shavei Darom (lõunasse naasnud) eesotsas Avraham Sabati-ga pildil)

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch sõidavad Iisraeli 8. aprillil 2022 nende tütre Adi ja Dori pulma (paasapüha, purimi ajal). Pühal maal on plaanis teha video Messia tagasitulekust, seostades selle JHVH tõotustega Iisraelile.

Palvetage selle reisi eest ja samuti meie KÕIGI peatselt Iisraeli naasmise eest

Kui sa seda usud, siis see ka sünnib. – Theodor Herzel

Meie veebisaidil luuakse Covid19 tunnistuste jaoks spetsiaalne link, milles avaldame tunnistusi selle kohta, kuidas on selle viiruse üle võit saavutatud. (MÄRKUS: näiteks käskis Püha Vaim Aital Eestist igal hommikul oma ihu pealaest jalatallani niiske froteerätikuga üle hõõruda, et öösel ihusse kogunenud mürkained väljutada ja higi kuivatada.)

Olen lindistanud uue “Tribuut” albumi jaoks viimaseid ülistuslaule, vaatamata kolm päeva ratastoolis viibimist. Minu 75-aastane abikaasa rabi Baruch, pärast Covidist taastumist, hakkas tegelema kickpoksiga, et sellest pimedast ajast saatan välja lüüa!

–––––––––––––

Eriline tänu kõigile, kes on toetanud rahaliselt UNIFY ja Kad-Esh MAP Teenistuse missiooni ja loomulikult tänan teid kõiki ustavate ja väeliste palvete eest.

Me ootame iga kuu teie väelisi tunnistusi, kui me jätkame JHVH kuningriigi edendamist Siionis alguse saanud heade sõnumite kaudu. Kui oled saanud julgustust meie UNIFY liikmete jõupingutustest ja tunnistustest, siis palveta, et näha, kuidas Jahve tahab, et saaksid sinagi olla osa juudi Messia Jeshua kuulutajate armeest, kes toovad häid sõnumeid päästest Iisraelile ja oma rahvale ja tervele maailmale.

Sinu Iisraeli sõbrad ja mentorid,

Peapiiskop dr Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

AB red and Rabbi blue

Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega.

Sa oled kutsutud olema nagu Ester Iisraelile. Ole osa peatamatust jõust, et seista Iisraeli ja oma rahva eest!

Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega →

Ühinenud Rahvad Iisraeli eest veebikonverents – detsember

Teisipäev, 7. detsember 2021 19.00–21:00 (kohalik aeg)

Liikmena saad e-posti teel isikliku konverentsi kutse koos lingiga

Toeta missiooni:

  • Anneta online: https://kad-esh.org/et/annetused/
  • Pangaandmete jaoks Ameerikas saada meile email: kad_esh_map@msn.com
  • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
  • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams addressed to: Adriana Dominiquae Bierman, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Identiteedi Vargus EST

Liitu uue antisemitismi vastase asjaga.

Avasta oma Messia identiteet, taastades tema identiteedi juudina, mitte roomlasena. Peapiiskop Dominiquae Biermani uus raamat „Identiteedivargus” ja GRI veebikursus võidab antisemitismi, näidates sinule Messia tõelist juudi identiteeti. Sa õpid käima 1. sajandi väes ja võidmises!

Telli nüüd ja hakka õppima →

* Juurdepääs kursusele kaasneb raamatuga ainult siis, kui raamat on tellitud veebilehe kaudu

https://www.against-antisemitism.com/et/

Ühine 70 õigega rahvaste seas!

Hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest eriliseks partneriks, toetades armastuse anniga 100 USD kuus. Klikka allolevaile linkidele või saada meile e-kiri rohkemate võimaluste jaoks: info@unitednationsforisrael.org

Liitu nüüd →

Hakka meie Youtube kanali tellijaks!

Vaata peapiiskop Dominiquae Biermani viimaseid saateid ja hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest Youtube kanali tellijaks!

Meie YouTube kanal →