Følg skyen, ikke mengden


UNIFY OPPDATERINGER – Juni 2021 / Sivan 5781

Skysøylen vek ikke fra folket om dagen og ildsøylen ikke om natten. 2. Mosebok 13:22

Shalom, elskede UNIFY-medlemmer og delegater,

I begynnelsen av tjenesten min bestemte jeg meg for å aldri flytte med mindre skyen beveget seg. Denne skyen beveget seg da vi kom til St. Augustine, Florida, for å stå i gapet for USA. Historien om livene våre er at hvis skyen beveger seg, beveger vi oss. Herlighetens-skyen beveger oss.

Jeg har reist opp en tjeneste som beveger seg i denne kapasiteten og herligheten – ikke for å skape et annet kirkesamfunn, men for å fortsette med skyen, i Hans kavod (hebraisk for “herlighet”). Jeg vil fortsette å fungere på denne måten ved hvert steg jeg tar, og tjenesten (ministry) vil fortsette å operere på samme måte. Hele oppdraget til De forente nasjoner for Israel vil fungere under Sakarja 4: 6.

Dette er YHVHs ord til Serubabel: Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ruach (Ånd),
sier YHVH-Tzva’ot
. Sakarja 4: 6

Herlighets- skyen beveger seg i deres nasjoner. Min tilknytning er til herlighets-skyen. Herlighets-skyen er der velsignelsen og salvelsen kommer til å være. Hvis Israels folk ble igjen da herlighets-skyen flyttet seg, ville de ha fjernet beskyttelsen og dekket fra seg selv. De ville sannsynligvis ha dødd raskere enn senere i ørkenen.

Siden 90-tallet har skyen beveget seg for å gjenopprette de opprinnelige grunnvollene for troen, evangeliet som kom ut fra Israel for 2000 år siden. Noen av de troende fløt sammen med skyen, og andre ikke. Den beveget seg for å bringe åpenbaring og viktigheten av å stå sammen med Israel og troens jødiske røtter. Noen sto sterkt forankret i erstatningsteologien og sa: “kirken erstatter Israel, basta.”

Vi spiller ikke det politiske spillet. Vi er det som Amerika vil kalle en religiøs, pedagogisk organisasjon. Som en tjeneste er vi imidlertid templet. La oss si at det ikke var en 501 (c3) ideell virksomhet; men vi ville fortsatt eksistere. De Forente Nasjoner for Israel er evig: det er den Allmektiges visjon, lastet ned på meg og formidlet til deg. Vi startet lenge før 2012, fordi Kad-Esh MAP Ministries begynte allerede i 1990.

Gud skal reise seg, hans fiender bli spredt, de som hater ham, skal flykte for ham. Salme 68: 2

I Israel har det vært et forsøk på å bryte seg løs fra Netanyahu, som har vært en marionett under den nye verdensordenen. Derfor solgte han store israelske konglomerater til Kina på hans vakt. Han har også gjort Israel til forsøkskaniner for Pfizer.

Israel danner nye politiske partier for å bryte seg løs fra Netanyahu, og kampen har vært så stor at de er under angrep gjennom vold. Den onde som er bak NVO (Den nye verdensorden) gir seg ikke lett, men vi ber! Når Israel har det vanskelig, så holder vi oss til henne som Rut til Naomi – ikke av romantisk kjærlighet, men av pakts-kjærlighet.

Mange folkeslag skal slutte seg til YHVH den dagen. De skal være mitt folk, og jeg skal ta bolig hos deg. Da skal du kjenne at YHVH-Tzva`ot har sendt meg til deg.
YHVH skal ta Juda i arv som sin eiendom på hellig jord og velge ut Jerusalem enda en gang. Vær stille for Herren, alt som lever! For han bryter opp fra sin hellige bolig
.
Sakarja 2: 15-17

Pro-Israelsk Rally i Orlando, FL

Nasjonale rapporter fra UNIFY-delegater

USA – apostel Dominiquae Bierman

Vi deltok på et Pro-Israel Rally i Orlando, Florida (Se videoen ovenfor). Teamet vårt med UNIFY T-skjorter og shofarer fikk oppmerksomheten til mange. Vi fikk delt ut Identitets Tyveriet bok løpesedler og vi fikk kontakt med andre Israel-venner – spesielt en konservativ rabbi som holdt en tale på arrangementet, som var ivrig etter å høre om UNIFY og til og med tok opp vårt UNIFY-team i talen sin. På slutten av dette salvede stevnet kom noen få antisemitter fram med skiltet der det sto: “Jødene drepte Kristus.” Budskapet om Identitets Tyveriet er mer presserende enn noen gang for å tilbakevise disse gamle løgnene!

Peru – Pastor Sonia Gotelli

Teammedlemmene var involvert i veldedighetsarbeid: de gav Pesach (Påske) måltider, stoler og utstyr til et suppekjøkken som gir fattige mat.

Mexico – Pastor Cesar Silva

Etter at pastor Cesar ga et godtgjørings-offer til Israel gjennom UNIFY, endte en langvarig tørke til slutt i velsignet regn. Bønner fortsetter for Israel, spesielt med tanke på nylige angrep fra Hamas-terrorister. En kvinnes sønn som hadde blitt dødssyk av COVID-19, ble mirakuløst gjenopprettet etter at hun ga et godtgjørings-offer på $ 140! En tidligere pastor som var vertskap for apostel Dominiquae i 2018 ringte pastor Cesar og inviterte ham til å besøke dem i et prosjekt de utvikler. Prosjektet er å finne og samle alle benei anusim (skjulte sefardiske jøder) fra hele Latin-Amerika!

Finland – Pastor Terhi Laine

På minnedagen for den finske krigen 16. mai deltok pastor Terhi og Sinikka Backlund i den pro-israelske solidaritetsbegivenheten nær parlamentet i Helsingfors. En av parlaments-medlemmene kom tilfeldigvis forbi og ba om en mulighet til å snakke. Han forsvarte Israel sterkt; teamet vårt var så glade for å høre det, ettersom de nylig hadde bedt om hans åndelige oppvåkning. De delte ut UNIFY ambassade løpesedler og Identitets Tyveriet bok løpesedler, og pastor Terhi ga et UNIFY-flagg til en mann som var veldig tiltrukket av det. Etter arrangementet fortsatte teamet med å be i parlamentet, noe de har gjort regelmessig, og de reiser flere hundre kilometer til hovedstaden for disse svært viktige oppdragene. Ære til Yah!

Estland – Eicha Lohmus

Eicha deltok i vårrengjøringen av den største estiske konsentrasjonsleiren, Klooga Memorial Park. Nazister og deres estiske samarbeidspartnere der myrdet to tusen jøder. Den estiske avdelingen til den internasjonale kristne ambassaden i Jerusalem (ICEJ) arrangerte rengjøringen. Etter mange timers rengjøring holdt de en minnestund, blåste i shofarene og holdt flagg for Israel, Estland og UNIFY. Mens Eicha prøvde å blåse i shofar og holde UNIFY-flagget samtidig (med synlige vanskeligheter), løp en liten eldre dame fram, tok tak i flagget og sa til henne: “Nå kan du blåse i shofaren!” Og hun holdt UNIFY-flagget i midten (mellom Israels og Estlands flagg) gjennom hele arrangementet, og fortalte senere til Eicha at dette var det beste øyeblikket denne dagen for henne!

Norge – Pastor Hanne Hansen

Pastor Hanne hadde to UNIFY-søstre på besøk denne måneden, og hun mikveht (døpte) en av dem i badekaret sitt. Hun blåste i shofar over henne da hun kom opp av vannet etter syv nedsenkninger. Da ble stedet fylt med Yahs nærvær og de ble alle fylt av Hans rike glede! En organisasjon, en som søker å gjøre Bibelen og Den hellige ånd til den høyeste autoritet i kirken igjen, inviterte også pastor Hanne til å åpne møtet med et ord fra Yah og et bønne-emne. Pastor Hanne leste 1.Mosebok 12: 3, 2.Krøn. 7:14, og nevnte flere antisemittiske eksempler fra norske biskoper som har uttalt seg mot Israel. De bad sammen om tilgivelse for dette, og omvendte seg på vegne av kirken og disse biskopene. Ruach (Ånden) kom på en kraftfull måte med en ånd av omvendelse og gudsfrykt over medlemmene i bønnemøtet.

Sverige – Apostel Sana Enroos

Apostel Sana Enroos og hennes team ble sendt for å kjøre gjennom forskjellige store motorveier i Sverige. De blåste i shofaren mens de kjørte, også som en omvendelses-handling for svensk antisemittisme. Mange av dem kjørte en eller to timer der de sang, ropte og forkynte at Sverige er en sauenasjon som velsigner Israel og lever i samsvar med Yah’s Torah. De stengte også spesifikke demoniske portaler i Göteborg, 500 km fra Stockholm.

Hong Kong – D’vora Cheung

D’vora Cheung har gitt Identitets Tyveriet til mange mennesker i Hong Kong – selv ikke-troende har valgt denne boka! Hun og teamet hennes har lovsunget på det jødiske samfunnssenteret og solgt Apostel Dominiquaes bøker i det skjulte. Den kinesiske regjeringen har også latt være å pålegge vaksinasjoner. De har også stått i gapet for tilgivelse for den kinesiske regjeringen fordi den har signert avtaler med Iran. Mange flere salvede ting skjer også i Hong Kong. Pris Yah!

Taiwan – Perach Serena Yang

Perach Serena Yang og hennes team har bedt mange bønner for Israel i løpet av denne tiden, og har stått i gapet for Taiwan på grunn av de nylige angrepene mot Israel fra Hamas-terrorister. En ny GRM-student har sluttet seg til dem, samt et nytt UNIFY-medlem. Femti eksemplarer av boken Røttenes helbredende kraft er på vei til urfolk-brødrene i Taiwan fra Malaysia. Da en alvorlig skogbrann allerede hadde brent på det høyeste fjellet i Taiwan i åtte dager, samlet Perach ti mennesker for å omvende seg fra antisemittisme og alle landets synder. De sendte også godtgjørings-offer. Samme ettermiddag falt et fantastisk regn ned fra himmelen – brannen ble til slutt slukket og tørken overvunnet!

Papua Ny-Guinea – Pastor Mollie George

I en ekstraordinær bevegelse av Ruach stiger PNG og skynder seg å ta seg nye hebraiske navn. Ikke bare endres deres personlige navn til hebraiske navn, men også deres firmanavn. Så mange mennesker har ringt pastor Mollie og vitnet om denne endringen. Pastor Mollie besøkte en skole som kalte seg med et nytt navn etter de hebraiske røttene! Dette er en åpning for undervisning om sabbaten, Toraen, de Bibelske høytidene og viktigheten av å elske Israel. Selv mødre gir sine nyfødte barn hebraiske navn. Vi tror dette er et bevis på at evangeliet fra Sion beveger seg gjennom PNG!

Malaysia står med Israel!
Malaysia – Pastor Dawid Yosef Lee

Pastor Dawid og hans team har stått i gapet for Malaysia på grunn av volden mot Israel under Hamas-terrorangrepene. Zoom-samtaler fortsetter å samle teamet i det Fjerne østen, til samlinger med undervisning, bønn og lovprisning. De har trykket 100 eksemplarer av Røttenes helbredende kraft på kinesisk. Femti av dem skal til Taiwan!

Japan – Yutong Tagawa

Yutong har bedt med Serena Yang og UNIFY-teamet i Taiwan. De har bedt for Israel, Japan og Taiwan. Hun deltar i GRMs Fjerne østen online samlinger, og står i gapet for at Taiwan skal omvende seg fra all antisemittisme. Hun kjøpte syv kinesiske Røttenes helbredende kraft bøker for å ta med seg til Japan for å betjene de kinesiske forkynnerne der.

•••

I løpet av denne tiden er YHVHs herlighet over hver og en av dere. Selv om tidene er mørke, har vi himmelriket som støtter oss. YHVH følger oss med tegn, under og mirakler!

Deres israelske mentorer og venner,

Apostlene Dr. Dominiquae Bierman
& Rabbi Baruch Bierman

Bli med på 21 dager av verdensomspennende faste og bønn

Am Israel Chai!

27. juni til 18. juli 2021

Vi skal ha 21 dager med bønn og faste for å beseire monsteret av antisemittisme og grusomt hat mot det jødiske folk og Israel. Vi vil be om Israels frelse og utfrielse fra alle hennes fiender.

Mer informasjon →

Forente Nasjoner for Israels nettkonferanse – juli

Tirsdag 6. juli 2021 kl.12:00 – 14:00 (EDT) (Kl.18-20 norsk tid)

Som medlem vil du motta en personlig invitasjon med en link til konferansen på e-post.

Støtt Oppdraget:

  • Gi online: https://unitednationsforisrael.org/no/gaver/
  • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Sjekker i USD, Kanadiske Dollar eller Britiske Pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Union & Money Grams sendes til: Adriana Bierman, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Bli med på en ny ting mot antisemittisme.

Oppdag identiteten din i Messias ved å gjenopprette Hans identitet som en jøde, ikke som en romer. Apostel Dominiquae Biermans nye bok Identitets Tyveriet & GRI online kurset bekjemper antisemittisme ved å vise deg den jødiske identiteten til Messias. Du kommer til å lære å vandre i kraften og salvelsen fra det første århundre!

Bestill nå for å begynne å studere →

*Tilgangen til kurset kommer bare sammen boken når boken er bestilt gjennom web-siden www.against-antisemitism.com

Bli en del av De forente nasjoner for Israel

Du er kalt til å være en Ester for Israel. Vær en del av en ustoppelig styrke ved å stå for Israel i din nasjon!

Bli en del av De forente nasjoner for Israel →

Bli en av de 70 rettferdige fra nasjonene!

Støtt driften av ambassaden til de Forente Nasjoner for Israel på Jerusalem høyder med $ 100 i måneden. Trykk på knappen nedenfor eller send oss ​​en e-post for flere donasjons-alternativer: info@unitednationsforisrael.org

Bli med nå →

https://unitednationsforisrael.org/no/ambassaden/

Abonner på YouTube kanalen vår!

Se de siste videoene fra Apostel Dominiquae Bierman, and abonner på United Nations for Israel YouTube kanalen!

Vår YouTube kanal →