Järgi pilve, mitte rahvahulka


UNIFY UUDISED – Juuni 2021 / Sivan 5781

“Ei lahkunud pilvesammas päeval ega tulesammas öösel rahva eest!” 2. Moosese 13:22

Meie teenimistöö alguses otsustasin mitte kunagi liikuda, kui pilv ei liigu. See pilv liikus siis, kui tulime Floridasse St. Augustinesse, et seista müüripraos USA eest. Meie elutee on olnud selline, et kui pilv liigub, siis me liigume. Au (auhiilguse) pilv paneb meid liikuma.

Me oleme üles ehitanud teenistuse, mis liigub selles võimekuses ja auhiilguses – mitte selleks, et luua uut konfessiooni, vaid jätkata liikumist koos pilvega, tema kavod-is (heebrea keeles “au”). Ma jätkan selliselt toimimist ja JHVH teenimist. Kogu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest missioon toimib Sakarja 4:6 alusel.

“Siis ta kostis ja ütles mulle nõnda: “See on JHVH sõna, mis on öeldud Serubbaabelile: ei väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb JHVH Tsevaot (vägede)!” Sakarja 4:6

Au pilv võib liikuda ka teie rahvaste seas. Mina olen kiindunud sellesse au pilve. Au või auhiilguse pilv või pilvesammas on see, kus õnnistus ja võidmine toimuma hakkavad. Kui Iisraeli rahvas oleks jäänud paigale siis, kui pilvesammas liikus, oleksid nad eemaldanud kaitse ja katte enda pealt. Tõenäoliselt oleks kogu rahvas varem või hiljem kõrbes hukkunud.

90-ndatest alates on pilv liikunud, et taastada usu algne vundament – see evangeelium, mis sai alguse Iisraelis 2000 aastat tagasi. Mõned usklikud liikusid pilvega kaasa ja mõned mitte. See liikus, et tuua ilmutust Iisraeli eest seismise kohta ja usu heebrea juurte tähtsusest. Mõned jäid aga seisma asendusteoloogia alusele, öeldes, et kirik asendab Iisraeli.

Me ei mängi poliitilisi mänge. Oleme see, mida Ameerika nimetaks usuliseks haridusorganisatsiooniks. Teenistusena oleme aga pigem tempel. Isegi kui me ei oleks sel aastal saanud mingit kasumit, oleksime endiselt olemas. Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumine on Kõigeväelise ilmutus, mis on alla laaditud minule ja edasi antud teile. UNIFY sai alguse kaua enne 2012. aastat, kuna Kad-Esh MAP Teenistus alustas tegevust juba 1990. aastal.

“Jumal tõuseb! Ta vaenlased hajuvad ja ta vihkajad põgenevad tema palge eest!” Psalmid 68:2

Iisraelis on üritatud lahti saada Netanyahust, kes on olnud Uue maailmakorra hüpiknukk. Seetõttu kasutas ta oma võimu Iisraeli suuremate konglomeraatide müümisel Hiinasse. Samuti on ta muutnud Iisraeli rahva Pfizeri katsejäneseks.

Iisraelis on moodustatud Netanyahust lahku löömiseks uusi erakondi, kelle vastu Netanyahu ja tema juhitav partei on üles ässitanud tagakiusu ja vägivaldseid rünnakuid. Uue maailmakorra kurjus ei anna alla kergelt, kuid me seisame palves! Kui Iisraelil on raske, jääme meie siiski tema kõrvale nagu Rutt Naomi kõrvale – mitte romantilisest, vaid lepingulisest armastusest.

“Sel päeval hoiab JHVH poole palju paganaid ja nad saavad tema rahvaks! Ja mina asun sinu keskele ja sa hakkad mõistma, et JHVH Tsevaot (vägede JHVH) on mind läkitanud sinu juurde! Ja JHVH võiab Juuda enesele pärisosaks pühal pinnal ning valib taas Jeruusalemma! Vaiki JHVH ees, kõik liha, sest tema tõuseb oma pühast asupaigast!” Sakarja 2:15-17

Iisraeli-meelne demonstratsioon Orlandos, FL

UNIFY rahvuslike delegaatide aruanded

USA – peapiiskop Dominiquae Bierman

Osalesime Iisraeli-meelsel demonstratsioonil Orlandos, Floridas (vaadake ülaltoodud videot). Meie UNIFY t-särkides ja soofaritega varustatud meeskond sai suure tähelepanu osaliseks. Saime jagada raamatu “Identiteedivargus” flaiereid ja suhelda teiste Iisraeli sõpradega, eriti ühe üritusel kõne pidanud konservatiivse rabiga, kes oli väga huvitatud UNIFY-st ja mainis meid isegi oma kõnes. Selle võitud meeleavalduse lõpus tulid mõned antisemiidid kohale loosungiga, mis ütles: “Juudid tapsid Kristuse”. Meie identiteedivarguse sõnum on nende igivanade valede ümberlükkamiseks pakilisem kui kunagi varem!

Peruu – pastor Sonia Gotelli

Meeskonnaliikmed tegelesid heategevusega ja annetasid paasapüha lauariistu, toole ja muud kasulikku varustust kohalikke vaeseid toitlustavale supiköögile.

Mehhiko – pastor Cesar Silva

Pärast seda, kui pastor Cesar tõi UNIFY kaudu Iisraelile hüvitise, lõppes pikaajaline põud lõpuks õnnistatud vihmaga. Covid 19-sse raskelt haigestunud noormees sai imeliselt terveks pärast seda, kui ta ema tõi 140 USD suuruse hüvitis-ohvri Iisraelile! 2018. aastal peapiiskop Dominiquaet võõrustanud endine pastor helistas pastor Cesarile ja kutsus teda liituma nende uue arendusprojektiga. Projekti eesmärgiks on leida ja kokku tuua kõik bnei anusimid (varjatud sefardi juudid) kogu Ladina-Ameerikas!

Soome – pastor Terhi Laine

16. mail, Soome sõja mälestuspäeval osalesid pastor Terhi ja Sinikka Backlund Iisraeli-meelsel solidaarsusüritusel Helsingi parlamendihoone lähedal. Üks parlamendiliige palus võimalust sõna võtta. Ta kaitses tugevalt Iisraeli ja meie meeskonnal oli seda kuuldes nii hea meel, sest nad olid just hiljuti palvetanud Soome valitsuse vaimse ärkamise eest. Nad jagasid UNIFY saatkonna ja raamatu “Identiteedivargus” flaiereid ning pastor Terhi kinkis UNIFY lipu ühele mehele, kes oli sellest väga huvitatud. Pärast üritust asus meie UNIFY Soome tiim parlamendihoones ees palvetama, mida nad on eelnevalt regulaarselt teinud, sõites ühiselt nendel päevadel ja oluliste missioonidega seotud aegadel mitusada kilomeetrit Soome pealinna. Au Jahve-le!

Eesti – Eicha Lohmus

Eicha osales Eesti suurima koonduslaagri, Klooga memoriaali kevadistel heakorrastustöödel. Natsid ja nende eestlastest kaastöölised mõrvasid seal 2000 juuti. Kevadise koristamise korraldas Rahvusvahelise Jeruusalemma Kristliku Saatkonna (ICEJ) Eesti filiaal. Pärast tunde kestnud koristustöid toimus mälestusteenistus, puhuti soofareid ja tõsteti üles Iisraeli, Eesti ja UNIFY lipud. Kui Eicha üritas (ilmsete raskustega) samaaegselt oma soofarit puhuda ja UNIFY lippu üleval hoida, jooksis üks väike vanem naine kohale, haaras Eicha käest UNIFY lipu ja ütles: “Nüüd saad soofarit puhuda!” Ta hoidis kogu mälestusteenistuse vältel otse keskel (Iisraeli ja Eesti lippude vahel) UNIFY lippu, öeldes hiljem Eichale, et see oli tema päeva parim hetk!

Norra – pastor Hanne Hansen

Pastor Hannele tulid sel kuul külla kaks UNIFY liiget, kellest üks tegi mikve (veekastmine) tema vannis. Soofariheli kõlas üle vannitoa, kui ta pärast seitsmekordset kastmist vannist välja tuli ja täitis selle paiga JHVH ligiolu ja ülirohke rõõmuga! Üks Norra usuorganisatsioon, mille eesmärgiks on muuta Piibel ja Püha Vaim taas kiriku kõrgeimaks autoriteediks, kutsus pastor Hanne nende koosolekut avama Jahve sõna ja palvega. Pastor Hanne luges 1. Moosese 12:3 ja 2. Ajaraamat 7:14 ja tõi näiteid antisemiitlikest Iisraeli-vaenulikest piiskoppidest. Kohalviibijad olid kõik väga vastuvõtlikud!

Rootsi – apostel Sana Enroos

Apostel Sana Enroos ja tema meeskond läkitati autosõidule Rootsi suurematele maanteedele. Nad puhusid autoga sõites soofarit ja kuulutasid meeleparandust antisemitismist. Nad sõitsid vahel mitu tundi järjest, samal ajal lauldes ja valjuhäälselt kuulutades Rootsi rahva saamist lammasrahvaks, kes õnnistab Iisraeli ja elab Jahve Toora järgi. Palves ja meelevallaga sulgesid nad teatud deemonlikud kantsid Göteborgis, 500 km kaugusel Stockholmist.

Hong Kong – D’vora Cheung

D’vora Cheung on jaganud raamatut “Identiteedivargus” paljudele Hongkongi inimestele, isegi mitteusklikud on selle vastu huvi üles näidanud! D’vora ja meeskond on ülistanud juudi kogukonnakeskuses, müües salaja peapiiskop Dominiquae raamatuid. Meie meeskonna palvevastusena on Hiina valitsus pehmendanud vaktsineerimise nõudeid. Samuti on UNIFY meeskond seisnud müüripraos Hiina valitsuse eest, kes on sõlminud tehinguid Iraaniga. Ülistus JHVH-le!

Taiwan – Perach Serena Yang

Perach Serena Yang ja meeskond on selle aja jooksul palju Iisraeli eest palvetanud. Liitunud on uus GRM-i õpilane, samuti uus UNIFY liige. Malaisiast pärit Taiwani põliselanikele on saadetud 50 raamatut “Juurte tervendav vägi”. Kui Taiwani ühel kõrgeimal mäel oli juba kaheksa päeva tõsine metsatulekahju, siis kogus Perach kokku kümme inimest, et parandada meelt Taiwani antisemitismi ja kõigi maa pattude pärast. Nad saatsid ka hüvitise ohvriande Iisraeli. Samal pärastlõunal hakkas vihma sadama, mis kustutas tulekahjud ja pani piiri põuale!

Paapua Uus Guinea – pastor Mollie George

Ruahhi erilise liikumise tagajärjel on PNG rahvast tabanud heebrea nimede “hullus”. Inimesed on massiliselt hakanud heebreakeelseid nimesid kasutusele võtma. Nii inimeste kui ka ettevõttete nimed muudetakse ümber heebrea nimedeks. Paljud inimesed on pastor Mollie’le helistanud ja heebrea nimede kohta nõu küsinud. Pastor Mollie külastas ühte kooli, mis vahetas om anime heebreakeelse nime vastu! See avab uksed õpetustele shabbati, Toora, piibellike pühade ja Iisraeli tähtsuse kohta. Usume, et see on tõend Siionis alguse saanud evangeeliumi liikumisest üle kogu PNG!

Malaisia seisab Iisraeliga!

Malaisia – pastor Dawid Yosef Lee

Pastor Dawid ja tema meeskond on parandanud meelt ja teinud eestpalveid Malaisia pärast, mis on seisnud Hamasi poolel Iisraeli vastu suunatud terrorirünnakute ajal. Zoomi veebikõnede vahendusel koguneb Kaug-Ida meeskond jätkuvalt palvele ja ülistusele. Nad on hiina keelde tõlkinud ja trükkinud 100 eksemplari raamatut “Juurte tervendav vägi”. Neist 50 raamatut läheb Taiwani!

Jaapan – Yutong Tagawa

Yutong on palvetanud koos Serena Yangi ja UNIFY Taiwani meeskonnaga. Nad on palvetanud Iisraeli, Jaapani ja Taiwani eest. Yutong võtab ka osa GRM-i Kaug-Ida veebikoosolekutest palvetades ja parandades meelt kogu antisemitismist oma rahva hulgas. Ta ostis 7 hiinakeelset raamatut “Juurte tervendav vägi”, et tuua need Jaapanisse sealsete hiina keelt kõnelevate inimeste jaoks.

•••

Sel ajal las JHVH au paistab üle igaühe teist. Kuigi ajad on pimedad, toetab meid taevariik. JHVH imed ja tunnustähehed järgivad meid!

Sinu Iisraeli mentorid ja sõbrad,

Peapiiskop dr Dominiquae Bierman
ja rabi Baruch Bierman

Liitu meie 21. päevase ülemaailmse paastu ja palvega

Am Israel hhai!

27. juuni – 18. juuli 2021

Meil võtame 21 päeva palveks ja paastuks juudi rahva päästmise nimel antisemitismist ja kõigist sellest tuletatud ilmingutest, sealhulgas antisionism ja igasugune viha juudi rahva. Me palvetame Iisraeli pääste ja vabanemise eest kõigist tema vaenlastest.

Rohkem teavet →

Ühinenud Rahvad Iisraeli eest veebikonverents – Juuli

Teisipäev, 6. juuli 2021 19.00–21:00 (kohalik aeg)

Liikmena saad e-posti teel isikliku konverentsi kutse koos lingiga.

Toeta missiooni:

  • Anneta online: https://kad-esh.org/et/annetused/
  • Pangaandmete jaoks Ameerikas saada meile email: kad_esh_map@msn.com
  • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
  • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams addressed to: Adriana Bierman, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Annetused →

Liitu uue antisemitismi vastase asjaga.

Avasta oma Messia identiteet, taastades tema identiteedi juudina, mitte roomlasena. Peapiiskop Dominiquae Biermani uus raamat „Identiteedivargus” ja GRI veebikursus võidab antisemitismi, näidates sinule Messia tõelist juudi identiteeti. Sa õpid käima 1. sajandi väes ja võidmises!

Telli nüüd ja hakka õppima →

* Juurdepääs kursusele kaasneb raamatuga ainult siis, kui raamat on tellitud veebilehe kaudu

https://www.against-antisemitism.com/et/

Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega.

Sa oled kutsutud olema nagu Ester Iisraelile. Ole osa peatamatust jõust, et seista Iisraeli ja oma rahva eest!

Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega →

Ühine 70 õigega rahvaste seas!

Toeta Jeruusalemma suursaatkonna toimimist Jeruusalemma mägedel igakuise maksega $100. Klikka allolevaile linkidele või saada meile e-kiri rohkemate võimaluste jaoks: info@unitednationsforisrael.org

Liitu nüüd →

Jeruusalemma saatkond →

Hakka meie Youtube kanali tellijaks!

Vaata peapiiskop Dominiquae Biermani viimaseid saateid ja hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest Youtube kanali tellijaks!

Meie YouTube kanal →

יְבָרֶכְךָ יהוה, וְיִשְׁמְרֶךָ
יָאֵר יהוה פָּנָיו אֵלֶיךָ, וִיחֻנֶּךָּ
יִשָּׂא יהוה פָּנָיו אֵלֶיךָ, וְיָשֵׂם לְךָ שָׁלוֹם

JHVH õnnistagu ja hoidku sind!
JHVH lasku oma pale paista sinu üle ja olgu sulle armuline!
JHVH tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle oma shalom!

⁠— 4 Moosese 6:24-26