For such a time as this

For en tid som dette


For such a time as this

UNIFY OPPDATERINGER – Mars 2022 / Chodesh Adar II, 5782

Kos deg med de mektige rapportene fra våre trofaste UNIFY-delegater i mange nasjoner!

Filming av Purim-programmer og lansering av Tribute to the Jew in You (hyllest av jøden i deg) musikk-album!

Apostel Dominiquae Bierman, USA

Apostel Dominiquae, Rabbi Baruch og Hadassah besøkte Morningside, nær Branson, Missouri. Apostel Dominiquae spilte inn to Jim Bakker Show under Purim, og forløste budskapet og kallet til å være en Ester-kirke i vanskelige tider, der vi begynner med det jødiske folket. Hun lanserte også sitt nye musikk-album Tribute to the Jew in You med en konsert som en minne-seremoni over sønnen Yuval-Justin. Etter konserten feiret de også GRM Bibelskole uteksamineringen (graduation) til Kimberley Warrick, produsenten av Jim Bakker Show. Hun er nå vår første GRM uteksaminerte hos Morningside, og vi er så stolte av henne! Apostel Dominiquae ble også invitert til å forkynne på søndagsgudstjenesten hos Morningside menighet, og hun delte et profetisk budskap kalt Å forstå tidene.

Mange hos Morningside ble dypt berørt av Apostel Dominiquaes betjening i ord, sang og ved lyden av shofaren. De velsignet Apostel og teamet på mange måter til gjengjeld! De er som en familie! Yah gjør et dypt verk der, og bringer evangeliet fra Sion inn i deres midte og til millioner gjennom deres show. Vi priser Yah for dette vellykkede oppdraget!

For such a time as this

Se programmene:

Ukraina oppdatering: Hvordan du kan hjelpe

https://jimbakkershow.com/watch/?guid=4338

Forstå Purim

https://jimbakkershow.com/watch/?guid=4339

Ukraina-oppdatering – Bidra til å redde de ukrainske jødene!

Forente Nasjoner for Israel samarbeider med partnere i krigssonen og i Polen – og bistår dem som redder de ukrainske jødene og hjelper dem med å gjøre Aliyah til Israel.

Med vår støtte kunne de sende 10 busser inn i Ukraina, og hundrevis ble brakt i sikkerhet.

For å hjelpe oss med å fortsette støtten kan du sende bidragene dine til:

https://unitedna tionsforisrael.org/ukrainian-jews/

For such a time as this

Brev til kronprinsessen

Apostel Sana Enroos, Sverige

12. februar hadde Apostel Sana og teamet et møte med det norske teamet gjennom Zoom. Hun forkynte om å være plantet ved Sions vann og Yahs endetids-agenda. Det var rundt 20 svensker og nordmenn samlet. Folk ble veldig inspirert og fanget av Yahs nærvær.

Abba instruerte Apostel Sana til å sende boken Identitets-tyveriet til sin kronprinsesse Victoria. Sana hadde mottatt et profetisk budskap om henne og hennes mann i 2010, da de giftet seg. Hun delte det med henne nå for første gang i brevet skrevet med et kalligrafisett, med gammeldags penn og blekk (se bildet ovenfor). Ruach instruerte henne om å skrive det på denne måten. Alle disiplene ba for kronprinsessen og hennes mann, om at boken og budskapet skulle berøre dem og at de ville bli podet inn i Israels oliventre. Kronprinsessen var en nær venn av Shoah-overlevende Emerich Roth, som døde i forrige måned. Visedelegat Marie så i Ånden hvordan hun hadde mottatt dette brevet og ble veldig berørt av budskapet og kan ikke slutte å tenke på det.

Apostel Sana og hennes team utførte også mange mektige forbønnsoppdrag, inkludert en omvendelses-misjon (Act of Repentance) til Blasieholm, Stockholm, der Käpplinge-drapene (en massakre i 1389) fant sted. Da de omvendte seg og brøt forbannelser, ble stor shalom forløst.

For such a time as this

Omvendelses-handling for “Rinnan-banden ”

Pastor Hanne Hansen, Norge

Pastor Hanne og teamet har fortsatt å samles sammen med den svenske gruppen via Zoom. Apostel Sana delte et profetisk ord om at “nå er det siste øyeblikk for de kristne lederne til å komme tilbake til Sions evangelium”. Som Noahs ark, vil evangeliet fra Sion bære oss gjennom dommens vann.

Pastor Hanne og hennes vise-delegat Unni gjorde en omvendelses-handling for “Rinnan-banden”, den mest kjente og grusomme norske Gestapo-gruppen i deres del av Norge, som hadde sin hovedbolig her under andre verdenskrig. Det var celler og torturkamre i kjelleren, hvor mange ble drept. Denne norske mannen, Henry Rinnan, drev gruppen helt etter egne regler. Ved et par anledninger likviderte de nordmenn uten forutgående tysk godkjenning. Flere hundre mennesker ble torturert, og selve gruppen antas å ha drept mer enn 80 mennesker. Huset er i dag en privatbolig midt i et boligområde i pastor Hannes hjemby Trondheim.

Pastor Hanne og Unni gikk og ba rundt huset under denne omvendelses-handlingen. De sto i gapet som nordmenn for de norske gjerningsmennene som torturerte og drepte de som var en del av motstandsbevegelsen og hadde kjempet for frihet for Norge. Motstandskjemperne betalte en høy pris med sine liv, og pastor Hanne og Unni følte at deres blod ropte ut om rettferdighet. Da de ba om renselse og forsoning ved Yeshuas blod, kom shalom og glede. Så hørte de også plutselig at fuglene hadde begynt å kvitre. Det var som om hele området kom inn i Shalom.

Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet. Nå vil jeg holde øynene åpne og ørene vendt mot hver bønn som stiger opp fra dette stedet. 2 Krønikebrev 7:14-15

De ba også for dette området, byen og landet og følte at det de hadde gjort hjalp landet å åpne opp for helbredelse og vekkelse. De ble deretter minnet på å synge sangen «Et blodvasket Norge». Til slutt blåste de i shofar.

For such a time as this

Deltakelse på Jerusalem bønne-frokost som en “Hot Pepper Pad”

Eicha Lohmus, Estland

Eicha deltok på Jerusalem bønne-frokost i Tallinn, holdt for første gang i Estland. Før begivenheten følte hun seg veldig syk, men den Hellige Ånd ba henne bare om å forberede seg til å gå, og teamet ba for henne. Hun mottok et profetisk ord fra Yah, som sa at hennes nærvær i begivenheten vil være som en “varm pepperpute” som først stikker, men deretter bringer helbredelse. Etter å ha mottatt ordet, brukte hun det også i praksis, og la en varm pepperpute på brystkassen for natten. På morgenen var hun helt frisk og klar til å gå!

Det estiske parlamentet var vertskap for arrangementet. Inviterte gjester inkludert israelske regjerings-representanter, var ledere av estiske Israel-vennlige menigheter og andre regjeringsrelaterte organisasjoner. Under hele den to dager lange begivenheten under Jerusalem bønne-frokost hadde Eicha muligheten til å kommunisere med andre deltakere, og hun etablerte kontakt med estiske parlamentsmedlemmer, så vel som med tjenestemenn fra Israel, USA og andre land. I tillegg gjenopprettet hun noen “ødelagte” forbindelser med estiske pastorer, inkludert sin egen tidligere pastor.

Et av de estiske parlaments-medlemmene kunngjorde i sin tale at Estland, hvis hans parti blir valgt neste år, vil flytte ambassaden til Jerusalem. Priset være Yah!

Deling, deling, deling

Pastor Terhi Laine, Finland

Det finske teamet fortsetter å nå ut til folk uansett hvor de går. En lokal gruppe i Oulu fortsetter å samles for å studere troens jødiske røtter og gjøre gateevangelisering i Yeshuas navn. Eija fortsetter å dele om Yeshua og UNIFY i Jyvaskyla, og hun sendte også et brev til Statsministeren i Finland og informerte henne om de Forente Nasjoner for Israel.

For such a time as this

Bønnehuset til De forente nasjoner for Israel i Rio Bravo

Pastor Cesar Silva, Mexico

En dame ved navn Lizeth hadde mottatt Yeshua da Apostlene Dominiquae og Baruch nylig besøkte Mexico. Nå ga hun et godtgjørings-offer til Kad-Esh MAP Ministries – og bare noen få måneder senere åpnet Faderen en dør at hun kunne foreta den første betalingen for en lithiumgruve i Chile med en forlengelse på 398 hektar.

Gi, så skal dere få: Et godt mål, sammenristet, stappet og breddfullt, skal dere få i fanget. For i det målet dere selv måler med, skal det også måles opp til dere. Lukas 6:38

Pastor Cesar og teamet har leid en leilighet for å være et bønnehus for de Forente Nasjoner for Israel i Rio Bravo, hvor bønn vil pågå 24/7. De helliget og innviet huset i åtte dager, slik innvielsen av Salomos tempel skjedde.

For such a time as this

Livets kilde i Villa Rica

Pastor Sonia Gotelli, Peru

Hver sabbat åpner forsamlingens barn sabbat-møtet med Shema. En av jentene, en 4-åring, hadde problemer med å uttale bokstaven “R”, men da hun begynte å erklære Shema Israel, var uttalen hennes krystallklar! Tungen hennes var løsnet, og nå proklamerer hun Shema uten problemer. Priset være YHVH!

Ungdommene som ble uteksaminert fra AGIMAP (spansk GRM bibelskole) mottok en mikveh dåp i Villa Rica, som ligger i Perus sentrale høyland, i deres naturlige kildevann. Navnet på kilden var “Heksen” (på engelsk), men de omdøpte det til “Livets kilde”. Senere ba Ima Bat Ami gruppeleder Maribel Puchos om å finne et landstykke der de kunne bo og evangelisere området fra. Nesten umiddelbart fikk hun en telefon fra en slektning som ville selge et jordstykke i Villa Rica, i samme område som der dåpen fant sted!

Gruppen av ungdommer vendte forvandlet tilbake til Lima, ettersom de hadde vært vitne til Yahs kraft som manifesterte seg gjennom lydighet.

Mirakler i Kehilat Hoshanah Raba

D’vorah Cheung, Kina/ Hongkong

D’vorah feiret Rosh Chodesh med sin splitter nye forsamling. Hun fortalte om Shabbat og hvordan det kinesiske nyttåret er hedensk. Sabbat-møtene og andre sammenkomster fortsetter, og denne nye Kehilat Hoshanah Raba har allerede vært vitne til mange helbredelses-mirakler.

En mann som led av psykisk sykdom, omvendte seg og mottok Yeshua – og opplevde mye utfrielse. Nå leser han Identitetstyveri-boken.

D’vorah og teamet hennes har også fastet og bedt for Israel, Ukraina, Kina og Kad-Esh MAP Ministries. De gjør også en Ester faste under Purim.

For such a time as this

Boken Yeshua er navnet på japansk er klar!

Yutong Tagawa, Japan

Yutong og teamet oversetter for tiden Sauenasjoner boken til japansk, og de har nettopp trykt Yeshua er navnet boken på japansk!

De er med i Taiwans bønnegruppe hver kveld, og på Shabbat er de med i Ima Bat Ami-gruppen.

For such a time as this

Bruke motgiften

Pastor Dawid Yosef Lee, Malaysia

Pastor Dawid og det malaysiske teamet møtes hver sabbat morgen kl. 10.30 i pastor Dawids hus for familiefelleskap og tilbedelse. De har gått gjennom det de kaller en “sesong-influensa”, siden det er slik de erfarer det. De anvendte Yeshuas blod som motgift ved å ta nattverd hver dag – og etter 3-4 dager kom deres styrke tilbake, og de kom seg raskt. Løven har beseiret dragen!

For such a time as this

Hæren til Løven av Juda reiser seg!

Perach Serena Yang, Taiwan

Taiwan har en ny GRM Graduate!

Perach blåste i shofar ved Tseng-Wen Reservoir VI – det største reservoaret sør i Taiwan og proklamerte at Hans Torah er som reservoar-vannet som strømmer inn i det sørlige Taiwans område for å vekke folks hjerter.

De ber hver kveld sammen med den taiwanske GRM-gruppen, Yutong i Japan og Yen fra Malaysia. På tirsdag 22. feb. (like etter at Apostel kunngjorde informasjonen om den kommende Israel-turen), begynte Yens sønn Ruel å synge en sang som nevnte «Jakobs Gud» mens han syklet på sykkelen sin. Sangen sier: “Kom, la oss gå opp til Herrens fjell, inn i Jakobs Guds hus.” De planlegger definitivt å dra opp til Israel, til Jakobs Guds hus!

––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vi er så takknemlige for alle disse oppløftende og herlige rapportene – fortsett å bli ledet av Ruach, og måtte neste måneds møte fortelle om enda flere seire! Ære til Israels Gud!

Apostlene Dr. Dominiquae & Baruch Bierman og UNIFY Teamet

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Bli med i de Forente Nasjoner for Israel!

Du er kalt til å være en Ester for Israel. Bli en del av en ustoppelig styrke ved å stå for Israel i din nasjon!

Bli med i de Forente Nasjoner for Israel →

Forente Nasjoner for Israel Online konferanse – april

Tirsdag 5 april, 2022 12:00 – 14:00 (EDT) (kl.18-20 norsk tid)

Som medlem vil du motta en personlig invitasjon med en lenke til konferansen via e-post.

The Prophetic Restoration Tour of Israel

Profetisk gjenopprettelses-tur i Israel

Shavuot/Pinse

3-13. juni 2022 (10 dager)

Med Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

“Rettferdighet går foran Ham og forbereder en veg for Hans føtter” Salme 85:14

Grip shofarene deres og SKYND DERE å gå inn i Hans Land gjennom den ÅPNE DØREN vi alle har bedt om!

***Ingen grønne pass behøves, bare PCR tester

Mer informasjon

tours@dominiquaebierman.com | 1 (972)301-7087 ext.2

Mer informasjon →

Støtt oppdraget:

  • Gi online: https://kad-esh.org/no/gaver/
  • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Sjekker i USD, Kanadiske dollar eller Britiske pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams sendes til: Paulette Cowan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Identitets-Tyveriet

Bli med på en ny ting mot antisemittisme

Oppdag din identitet i Messias ved å gjenopprette Hans identitet som en jøde, ikke som en romer. Apostel Dominiquae Biermans nye bok Identitets-tyveriet og GRI online kurset beseirer antisemittisme ved å vise deg den jødiske identiteten til Messias. Du vil lære å vandre i dey første århundrets makt og salvelse!

Bestill nå for å begynne å studere →

* Kurstilgang kommer med boken bare når boken bestilles gjennom nettstedet www.against-antisemitism.com

Bli en av de 70 Rettferdige blant nasjonene!

Bli en spesiell partner av de Forente Nasjoner for Israel ved å forplikte deg til en månedlig kjærlighets-gave på $ 100 eller mer. Trykk på knappen under eller kontakt oss for flere donasjons- alternativer: info@unitednationsforisrael.org

Bli med nå →

Bli med i vår Telegram kanal for de siste oppdateringene fra apostel Dominiquae Bierman:

https://t.me/dominiquaebierman

Abonner på vår YouTube-kanal!

Se de nyeste sendingene fra apostel Dominiquae Bierman og abonner på Forente Nasjoner for Israel YouTube-kanal!

Vår YouTube-kanal →