Frihet fra smerte arbeids-ark


Sett av 2-3 dager til din personlige indre helbredelses-behandling med Yah. Arbeid deg nøye gjennom hele dette arket, og fortsett deretter med den oppgitte skrive-oppgaven.

 1. Det som gjør meg mest vondt er …
 • Skriv minst to hele sider om det og ikke prøv å være hyggelig – vær veldig ærlig. Skriv hvorfor det gjør deg vondt, hva det er, hva du føler om det, hva du tror om det. (To sider minimum, men ikke noe maksimum – du kan skrive så mye du trenger.) Husk å være veldig ærlig, selv om negative ord kommer ut. Bare du og Gud skal se dette, og Han vet allerede hva som finnes inni deg!
 • Når du er ferdig med å skrive, markerer du med en penn eller en markør, hvilke løgner det er du tror om deg selv, om andre og om Gud / YHVH. (En løgn er det som er motstridende mot hva Ordet sier.)
 • Finn deretter et matchende korrigerende skriftsted for hver løgn. Eksempel: “Jeg føler at jeg ikke får til noen ting.” Et samsvarende korrigerende skriftsted vil være: “Jeg kan gjøre alle ting gjennom Messias som styrker meg.”
 • Skriv ned hver løgn hver for seg, og deretter skriftstedet som korrigerer den.
 • Be om tilgivelse for løgnene du har trodd på og motta tilgivelsen ved tro. Tilgi så deg selv, Gud og andre fra hele ditt hjerte.
 • Fortsett så med å tale ut hver av løgnene høyt og si: Dette er en løgn, og jeg avviser den! Så taler du ut det korrigerende skriftstedet over løgnen og sier: Dette er sannheten, og det er den jeg tror på! Gjør dette minst en gang over hver løgn.
 • Lag deg til slutt et spesielt ark med alle skriftstedene du har brukt. Ha dette arket tilgjengelig til enhver tid. I løpet av de første 30 dagene skal du proklamere skriftstedene høyt ved begynnelsen av hver våkne time. Etter 30 dager skal du erklære dem i begynnelsen og på slutten av hver dag. Dette er medisinen din!
 • Tilbe Yah og takk Ham for Hans godhet. Be Ham fylle deg med Sin Hellige Ånd og ild.
 1. Det som gjør meg mest vondt med Gud er …
  Skriv minst to sider, og vær veldig sannferdig. Han vet det jo allerede! Gjør det samme som du gjorde med de forrige leksene. Til slutt bør du ha et ark med skriftsteder som du skal bruke på samme måte som med de første leksene. Vær ikke religiøs, men sannferdig. Bare du og Gud skal vite dette.
 2. Tilbedelse og takknemlighet

Når du avslutter, skal du tilbe Faderen og takke Ham for Hans sannhet og Hans barmhjertighet. Be Ham fylle deg med Sitt herlighets nærvær.