Righteousness is Going before Him

Rettferdighet går foran Ham


Righteousness is Going before Him

UNIFY OPPDATERINGER – Juni 2022 / Sivan 5782

Rettferdighet går foran ham og forbereder en vei for hans føtter. Salme 85:14

Forrige måned leste vi i våre månedlige UNIFY-oppdateringer: Bli oppmuntret til å “Fly høyere, se høyere og sikte høyere” i dette nye året! Vi skriver disse ordene på nytt for deg for at du kan se på dem igjen, før du leser de sterke vitnesbyrdene fra Shavuot tur 2022 som deles med dere denne måneden:

Dette profetiske ordet ble forløst i trekantområdet mellom Jerusalem, Hebron og Betlehem: Hebron, området for det første skjøtet for vår arv – Jerusalem, der Yeshua skal vende tilbake for å herske og regjere over nasjonene – og Betlehem, der Yeshua ble født. En hellig trekant, et hellig år, satt til side og adskilt for YHVH. Midt under dommen og rystelsene er YHVH Perazim på ferden å beseire Baal!

Dette er tiden for å beseire Baal i menigheten, i de troende, i Israel – overalt! UNIFY er unikt posisjonert for dette formålet. Husk at Rikes fremskritt blir gjort under motvind: ørner fortsetter alltid og går høyere. Så vi sikter også høyere når vi beveger oss sammen med YHVH Perazim. UNIFY / Kad-Esh MAP er en salvet tjeneste som er en “apostolisk spydspiss”, som åpner opp territorium for Sauenasjoner når de kobler seg til evangeliet fra Sion.

Vel, når vi rapporterer denne måneden vil du bli begeistret for å høre at Teamet vårt på denne nåværende Shavuot turen virkelig har “siktet høyere” – så høyt som selve Tempelhøyden! Bli oppmuntret når du leser Salme 85, for dette er Israels hjerte som ber: “Når vil vi se Deg igjen?” – og roper ut fra et sted av dyp sønderknuselse. Og nå vet vi hvorfor denne turen kalles Den profetiske gjenopprettelsen av Israel .

Er det ikke du som vekker oss til liv på ny så folket ditt kan glede seg i deg? Salme 85:7

Apostel Dominiquae fortalte at det var en viss type mennesker blant israelittene som først kom inn i arvelandet med Josva, men en annen folkegruppe kommer til Israel nå: samlet fra mange nasjoner og kulturer. Dette er et forfulgt og avvist folk. Noen har blitt knyttet til Israels Gud gjennom jødedommen – andre (som russere) har ikke hatt noen tilknytninger. Noen ble konvertert til katolisismen, som de sefardiske. Dagens Israel vil ikke oppføre seg som de som kom inn for mange år siden. Mange av de som kommer i dag har fått sine hjerter knust, og de vet ikke om de vil se Guds godhet i de levendes land.

YHVH sier at Han vil gjenopprette dem. “Rettferdighet går foran Ham” var denne turens tema – og vi vet at rettferdighet og barmhjertighet kysser hverandre; det skjedde med Yeshua første gang også. Den første fasen av Israels gjenopprettelse kan beskrives som min egen far som bringer en båtlast chilenske jøder til Landet. Den andre fasen av Sionismen handler nå om Israels profetiske og åndelige gjenopprettelse.

Yeshua vil ikke vende tilbake til Oljeberget før rettferdighet går foran Ham. Hvor mange av de tusenvis av turer som har vært arrangert gjennom årene har hatt rettferdighet som går foran dem? Oppfylte de formålet med å komme – eller likte de bare besøket? Arbeiderne er få – arbeid (eng: labour), slik som en mor som føder. Og vi vet at en mor må dø fra seg selv. Denne turen var virkelig en handling av kjærlig arbeid for at Israels gjenopprettelse skal bli realisert.

Våre trofaste UNIFY-medlemmer har bevist at de er villige til å betale prisen for rettferdigheten som skal gå foran Ham. Gjennom åpenbaring av den Hellige Ånd lærte vi om portalene og alterene her i Landet – og vi ble instruert til å gjøre omvendelse, vie altere til Yah, eller uansett hva Han befalte.

Vi har følt oss som laks som svømmer mot strømmen her i Israel, midt i all tunghet etter de siste to årene på grunn av covid-nedstenginger og isolasjon. Til tross for alle utfordringene har gruppen vår kommet, til og med kjempet for å komme inn på Tempelhøyden – etter at de sa at jøder ikke kan komme inn under Høytiden. Vi marsjerte videre, uhindret ettersom døren åpnet seg for at vi skulle få tilgang til Fjellet. Vi gikk frimodig frem og siktet høyere og proklamerte at Yahveh Perazim er på ferde for å rive ned Baals alter. Deretter ble Apostel beordret på Oljeberget til å “åpne portalen for Min gjenkomst”. Hun sa hun aldri har gjort dette før. For en mektig operasjon, der hver av våre 18 medlemmer sto sammen i enhet og tok autoritet over dette området for Hans herlighet!

Righteousness is Going before Him

Ja, hans frelse er nær for dem som frykter ham, for at herlighet skal bo i landet vårt. Salme 85:10

På utsiden så det ut som en vanlig tur, men vi var virkelig på et spesielt oppdrag. Her skjer det mye krigføring – vi må operere undercover og under radaren – og bønnedekning fra alle i UNIFY er viktig.

Følgende vitnesbyrd ble gitt av et par av deltakerne om hva hver har opplevd i løpet av de første 3 dagene av turen – det har vært ganske dypt og intenst!

Righteousness is Going before Him

Pastor Hanne Hansen fra Norge delte om marsjen på Tempelhøyden: Det varme været og de tunge klærne vi måtte ha på oss for å være på Tempelhøyden var ikke noe problem, da Yahs beskyttelse føltes som et lett plagg. Det var et privilegium å være på dette oppdraget, ettersom vi kommer til å se Sauenasjoner danne seg.

Paulette Cowan fra USA delte: på Tempelhøyden var vi som Gideons 300 menn som lepjet vannet. Og ethvert sted vi setter foten på, vil Han gi til oss. Yeshua gjør et verk i Landet – og Han bruker noen få til å holde opp Apostlene Dominiquae og Baruchs hender for å rive ned festningsverker. Ikke ved makt eller ved kraft, men ved Hans Ånd. Israel er den eneste nasjonen som har et løfte om naturlig frelse. Vi står i Ånden for at det skal skje. Denne turen forbereder Israel på dette.

Eunice Gware fra PNG delte om besøket i Shiloh: Da vi var på det historiske stedet for tabernaklet i Shiloh, lurte jeg på hvorfor Apostel ba oss om å jobbe i denne varme solen. Men jeg ydmyket meg og jobbet. Lite visste jeg at jeg faktisk sto nøyaktig på stedet for det Aller Helligste, og hørte Ånden si at når jeg kommer hjem, vil jeg være en kommandør i mitt hjemland. Vi forstår at vi har kommet under radaren for Israels frelse.

Jessica Lee fra Taiwan (i Landet for første gang): Jeg hadde overvunnet kreft i juni i fjor og ønsket å komme til Israel for å bøye meg ved Vestmuren, for å takke Yeshua for denne helbredelsen. Jeg opplevde så stor glede der.

Erika Mendoza fra California delte først et vitnesbyrd fra Tempelplassen og Kotel, deretter fra Dødehavet: du kunne føle det demoniske trykket der. Min ånd sørget over skjendingen som har skjedd på dette strategiske stedet. “Våkn opp menighet – Våkn opp! Våkn opp!” Jeg hørte det. Da jeg forsiktig trakk meg bort fra Kotel, var det som om det var noe som dro i magen – jeg ønsket virkelig ikke å dra bort derifra. Det drog innsiden av meg, og jeg hørte: “Du drar, men Mitt nærvær skal være med deg.”.

Deretter, ved Dødehavet hørte jeg disse ordene: “Dere er jordens salt” – men vi er ikke døde, vi lever i Ham. Denne turen er for å forstå at vi er Hans eiendom. Dette området ble dannet etter Sodoma og Gomorras opprør og ødeleggelse – og det taler om at vi også kan bli for salte eller stillestående, uten liv i oss, som dette havet. Der det ikke er omvendelse, der du ikke gjør det du skulle gjøre, blir du stillestående – uten å ha noe liv. Dette er hva våre menigheter er: det er ikke noe liv, så ingen fisk kan bli der – selv om vi skal være menneskefiskere. Det er på tide å våkne!

Apostel Dominiquae var enig i at hver enkelt har gått gjennom dype opplevelser, og det neste er Brudens mikveh. Etter innvielsen i Jordan-elven vil dere alle komme ut lettere, utbrøt hun.

Hver Tour-deltaker har blitt “utøst”, og har likevel opplevd Hans utgytelse samtidig. For en spennende profetisk tid å være i Israel!

Rapporter fra nasjonene

Righteousness is Going before Him

Fengsels tjeneste, dyrebar challah for fanger under Shavuot

Hadassah Danielsbacka, USA

Da Shavuot-festen nærmet seg, ble flere challah brød bakt med kjærlighet for å nytes av de fengslede i nærliggende fasiliteter, der relasjoner har blitt bygget gjennom den pågående fengsels tjenesten. For en velsignelse for dem å nyte challah brødene sammen med festmåltidene!

Kall for menn til å reise seg!

Pastor Sonia Gotelli, Peru

Et mannsmøte ble planlagt med alle nyutdannede og studenter ved AGIMAP-skolen for å bli betjent av Pastor Cesar Silva – temaet var ansvaret for mannens prestedømme i alle hjem og i Kad-Esh MAP Ministries. Et kall gikk ut om å reise seg opp som menn inn i YHVHs arbeid. Det var en stor velsignelse for alle deltakerne, og et månedlig møte vil bli planlagt.

Vi fortsatte å ha møter med Perú og Mexico som UNIFY Delegates for Sør-Amerika. Vi ble enige om å feire Shavuot sammen, samt be og spørre Ruach om en strategi for å nå andre nasjoner på kontinentet.

2. mai startet fem nye studenter med AGIMAP (spansk GRM-klasse)! Ima Bat Ami fortsetter å møtes for tilbedelse og bønn, og ser en positiv innvirkning på familiemedlemmer.

Righteousness is Going before Him

Latin Amerikansk koalisjon beveger seg bedende fremover

Pastor Cesar Silva, Mexico

Denne måneden har vi gjort fremskritt i vår latinamerikanske koalisjon og har allerede holdt flere møter, der hvert involverer bønn for de forskjellige ting vi håper vil finne sted i vår forening: Å reise det åndelige teltet i hele Latin-Amerika, i håp om at hver og en av våre nasjoner (Peru, Ecuador og Mexico) vil være en stolpe i denne Kongerikets struktur. Vi står i tro for at et arbeid skal begynne i hver nasjon i Latin-Amerika, som åpner dem opp for MAP Revolusjonen. De potensielle landene er Chile, Argentina, Colombia og Panama, der vi allerede har noen kontakter som vi allerede ber for.

Vi startet en gruppe fra AGIMAP-skolen i byen Reynosa. I denne gruppen har vi to personer, men mens vi går videre i de første klassene, ser vi en hunger og forpliktelse mot sannheten i Adonais Ord.

Vi fryder oss over Geologen som gjorde den profetiske Act of Repentance (omvendelses handling) i Hermosillo Sonora, fordi han ble valgt på en overnaturlig måte til å være leder for alle de teknologiske skolene som har gruveprogrammer. Yahveh velsigner ham, da han har mottatt stor favør og premier. Under vår retur fra Zahav Tov-gruven kom han som om han var en bønnekriger trent av Apostelen, ettersom han proklamerte at Adonai ville åpne åndelige og økonomiske dører for hele gruveprosjekt teamet.

Righteousness is Going before Him

Forbereder for aquaponisk vertikalt landbruk

Pastor Dawid Yosef Lee, Malaysia

UNIFY Malaysia Spesial Prosjekt – Forberedelse for aquaponisk vertikalt landbruk (80 SQFT)

Før vi beveger oss inn i landstykket som vi har kjøpt MAP@780, forbereder vi medlemmene på vertikalt grønnsakslandbruk med Tilapia (Kefas fisk).

Aquaponiks er et matproduksjonssystem som kombinerer akvakultur med hydroponics der det næringsrike akvakulturvannet mates til hydroponisk dyrkede planter, hvor nitrifiserende bakterier omdanner ammoniakk til nitrater.

Vi deltok på Zoom-møte med Kina og Hong Kong – med grundig diskusjon om Kommunisme kontra YHVHs Rike.

Righteousness is Going before Him

Kraftig vitnesbyrd om Mikveh helbredelse

D’vorah Cheung, Kina/ Hongkong

Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår, Efeserne 3:20

Sarah, en disippel av D’vorah, gir sitt vitnesbyrd: 14. juli 2018 ble jeg døpt i Jesu Kristi navn – dessverre kom bare min far. Etter dette har jeg sakte gjenopprettet min identitet, og den vil ikke lenger bli stjålet (Identitetstyveri). Den mirakuløse kraften i det opprinnelige navnet Yeshua tillot meg å oppleve at det som er umulig å forandre er mulig! Hele familien min kom for å se mikveh sammen, og YHVH ga meg til og med et familiebilde som gave. Etter dåpen så jeg at ansiktet mitt i speilet var så lyst. Det så ut som det glødet – det var fantastisk!

Nå, når jeg leser Bibelen, er det lettere å absorbere, og jeg får bedre forståelse enn før. Også, marerittene mine er redusert, øynene mine er fulle av liv, og humøret mitt er mer og mer stabilt – ikke lenger avhengig av stoff! Takk, Abba Far for din barmhjertighet, for at du lot meg vite at Du er en Gud uten forvirring. All pris til Yahveh! Jeg håper alle vil møte Yeshua og lære å kjenne ham.

****

D’vorah deltok på Shavuot-feiringen hos det sefardiske jødiske samfunnet. Hun har også vært i stand til å gjøre sitt arbeid fra hjemmekontoret sitt, som sparer tid på å reise, og gir henne mer tid for å forberede seg til å forkynne i hennes nye forsamling.

Righteousness is Going before Him

Utfrielse setter fanger fri

Pastor Perach Serena Yang, Taiwan

Pastor Dawid, pastor Perach og D’vorah arrangerte en kraftig utfrielses sesjon på nettet med tre deltakere fra Hong Kong, Kina. Påvirkningen av ettbarnspolitikken på 80-talet og Hongkong-folkets stolthet mot fastlands-kinesere såret søsteren som var fra Kina dypt. Hun ble ydmyket gjennom hele barndommen på skolen. De tre deltakerne ble sterkt forløst og helbredet ved å tilgi hverandre og omvende seg fra sine synder av vanære mot sine foreldre. Tvi takker for Den Hellige Ånds verk!

Hvert team fra nasjonene som kom på Shavuot turen ble bedt om å forberede en dans i henhold til Apostel Dominiquaes sanger på Tribute to the Jew in You-albumet – vårt Taiwan team forberedte en dans basert på “Flying Higher”. Selv om Malaysia ikke kunne delta på turen, forberedte vi også en for “Mantle of Mercy” og tok flagg designet av pastor Davids datter Amelia med til Det Hellige Land for å bruke dem til dans og tilbedelse der. Må Yah velsigne Malaysia.

Fem av våre søstre vil bli uteksaminert fra GRM i Jerusalem – Pris Yah for at Han har åpnet døren for at vi kan dra tilbake til Israel!

På grunn av nåværende situasjoner i våre nasjoner samlet vi brødre og søstre fra Kina, Hong Kong og Taiwan, og vi underviste og diskuterte kommunisme i Kina og demokrati i Taiwan, og vi diskuterte også problemene i Hong Kong. Til syvende og sist er Guds Torah standarden, og vi vet at alle nasjoners regjeringer må gjenopprette bibelsk politikk og vende tilbake til Guds rike for å ha sann enhet. Dette får oss også til å innse hvor viktig det er å fortsette GRM bibelskole blant kineserne, for å se formingen av sauenasjoner, en person om gangen.

Righteousness is Going before Him

Kingdom samling og GRM-avslutnings feiring

Apostel Sana Enroos, Sverige

Vi hadde den første nordiske Kingdom samlingen i Sverige sammen med Norge og Finland. Mange hadde reist lange avstander for å delta, noen til og med i 12 timer. Omtrent 30 disipler, nordiske UNIFY-delegater, medlemmer og andre var samlet for å lære om de gamle stiene og Evangeliet fra Sion. Vitnesbyrd, forkynnelse, undervisning, forbønn, dans, dåp, mikveh og profetiske handlinger var en del av disse dagene. Vi feiret Shabbat med Kiddush ledet av pastor Hanne, etterfulgt av en deilig saabbatmiddag.

Det var en slik glede, enhet og Yahs mektige nærvær over denne samlingen. Jeg hadde undervisning om Jeremia 1:10, og forklarte hvorfor og på hvilken måte det er nødvendig

å rykke opp og rive ned, å ødelegge og knuse, før det plantes og bygges. Det var en stor åpenbaring for mange, for å forstå hva Kongeriket Evangelium gjør i våre liv. Et godtgjørings soffer på $ 500 ble sendt til United Nations for Israel.

Høydepunktet på Kingdom samlingen var GRM-uteksamineringen (graduation) av åtte av mine disipler, syv fra Sverige og en fra Norge. Apostel Dominiquae Bierman holdt avslutnings-seremoni talen med stor åndelig skarphet og autoritet – et uforglemmelig øyeblikk for alle. Etterpå fortsatte vi seremonien med velsignelser, bønner og utdeling av diplomene. Dette var også en oppfyllelse for meg personlig, da jeg satte meg som mål i 2019 å få 10 disipler uteksaminert fra GRM. I dag var dette målet nådd – Priset være Yah!

Righteousness is Going before Him

YHVHs røst: Nå er tiden inne!

Pastor Terhi Laine, Finland

7. mai reiste vi til Sverige for et felles møte mellom Sverige, Norge og Finland, og åpnet et samarbeid mellom de tre nordiske landene. Apostel Sanas og pastor Hannes team mottok oss. Vi var omgitt av stor kjærlighet og fikk mange undervisninger og profetier som skulle tas med til Finland til alle i Vessels of Fire (Ild-kar). Slik kjærlighet og undervisning utvikles bare i et nært Yadah-forhold til Yeshua. Vi er så takknemlige for ilden som ble tent i våre hjerter på det besøket. Sinikka følte hvordan likegyldigheten og muren mot Sverige og svenskene ble brutt i henne og en ny kjærlighet til denne nasjonen ble født i henne. Hun opplevde også den store kjærligheten som det svenske og norske teamet har mot Finland og finnene.

Marie-Louise Anderssons drøm om Aliyah gjennom Finland: Hun hadde en drøm med et langt rom og et stort bord. Hender la tallerkener på bordet i en stor hast. De må gis mat hurtig fordi tiden er kort.

Representanter fra Ebenezer OE Finland association ble invitert til å besøke oss og dele om deres arbeid for å gjøre Aliyah – om lag 30 personer i Finland er medlemmer i denne foreningen. Det var et vakkert nærvær av den Hellige Ånd mens vi lovpriste og brøt brød sammen. Vi delte vår bekymring viktigheten av Israel og betydningen av Aliyah: hvor ubetydelig det er i mange forsamlinger eller ikke adressert i det hele tatt. De vil ha bønneoppgaver/turer i sommer og vil besøke og be for den kommende Aliyah. Jeg ga dem Apostels nye CD- Tribute to the Jew in you, noe som gledet dem mye.

Righteousness is Going before Him

Den skandinaviske koalisjonen styrker seg

Pastor Hanne Hansen, Norway

Norske, finske og svenske mennesker/disipler knyttet til Kad-Esh MAP Ministries møttes for ei helg som inkluderte dyp, rensende undervisning ved apostel Sana Enroos. Vi hadde dåp i Yeshuas navn og hadde GRM-uteksaminering (graduation) der apostel Dominiquae ga en kraftfull hilsen gjennom Zoom. Det var så fantastisk å også ha den finske gruppen til stede; en mektig salvelse og enhet var blant oss!

Ima Bat Ami-møtene fortsetter med nordmennene og Zoom-møter med apostelen Sana med både svenske og de norske deltakere. Yah er trofast i å undervise og styrke oss i troen og etablere oss i Evangeliet fra Sion. Nye GRM-studenter og UNIFY-medlemmer fra den skandinaviske regionale koalisjonen ble lagt til denne måneden.

Vi er også glade for å ha lokale sabbatsmiddager i hjemmene på forskjellige steder i Norge. Nye mennesker blir invitert, noe som er en fantastisk måte å bringe nye mennesker til Evangeliet fra Sion på.


Disse månedlige rapportene som sendes inn fortsetter å oppmuntre ledelsen av UNIFY, når vi deler den videre fremgangen som gjøres for å se Sauenasjoner oppstå. Alt som blir gjort kan umulig føres opp her, men vet at din innsats sikkert blir registrert av Ham.

Takk til dere alle for at dere er trofaste mot misjonen – og vi håper dere alle har hatt en velsignet Shavuot!

For apostlene Dominiquae & Baruch Bierman,

Pastor Debra Barnes og UNIFY-teamet

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Bli et medlem av de Forente Nasjoner for Israel og bli med på vår månedlige medlems- online konferanse.

Du vil motta ferske oppdateringer, instruksjoner og profetisk undervisning «live» hver måned, og være en del av Ester menigheten som står for Israel!

Bli med i UNIFY →

United Nations for Israel Online Konferanse – Juli

Tirsdag 5. Juli 2022 @ 12:00 PM – 2:00 PM (EDT) (Kl. 18-20 norsk tid)

Som medlem vil du motta en personlig invitasjon med en link til konferansen på e-post.

Støtt Oppdraget:

  • Gi online: https://kad-esh.org/no/gaver/
  • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Sjekker i USD, Kanadiske dollar eller Britiske pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams sendes til: Paulette Cowan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Sukkot Tour

Slutten på Shmita Israel tur

Innvielse av de neste 7 årene til Israels Konge
Forbered vegen!

7-18. oktober 2022

Med Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

Han sier: Bygg, bygg, rydd vei! Ta bort hver snublestein fra veien til folket mitt! Jesaja 57:14

Bli med oss når vi avslutter Shemita året og innvier den neste syvårs syklusen. Dette er den mest sentrale tiden i historien for Israel og nasjonene, når vi forbereder for Messias` tilbakekomst til Jerusalem.

Ta med shofarene deres og vær en av de 120 som blåser i shofar over hele Landet!

***Det behøves ingen grønne pass

Gå ikke glipp av denne livsforvandlende opplevelsen i Landet!

Lehitraot, vi sees i Israel!

Mer informasjon

tours@dominiquaebierman.com | 1 (972) 301-7087 ext.2

Registrer deg online →

Identitets-Tyveriet

Overvinn antisemittisme – oppdag den jødiske Messias

Oppdag din identitet i Messias ved å gjenopprette Hans identitet som en jøde, ikke en romer. Apostel Dominiquae Biermans nye bok Identitets-tyveriet og GRI online kurset overvinner antisemittisme ved å vise deg den jødiske identiteten til Messias. Du vil lære å vandre i det første århundrets kraft og salvelse!

Bestill nå og begynne å studer →

* Kurstilgang kommer sammen med boken bare når boken er bestilt gjennom nettstedet https://www.against-antisemitism.com/no/boken/

Bli en av de 70 Rettferdige fra nasjonene!

Bli en spesiell partner av de Forente Nasjoner for Israel ved å forplikte deg til en månedlig kjærlighetsgave på $ 100 eller mer. Trykk på knappen under eller kontakt oss for flere donasjons- alternativer: info@unitednationsforisrael.org

Bli med nå →

Bli med i vår Telegram kanal for de siste oppdateringene fra apostel Dominiquae Bierman:

https://t.me/dominiquaebierman

Abonner på vår YouTube-kanal!

Se de nyeste sendingene fra apostel Dominiquae Bierman og abonner på Forente Nasjoner for Israel YouTube-kanal!

Vår YouTube-kanal →