Righteousness is Going before Him

Õiglus käib tema ees


Righteousness is Going before Him

UNIFY UUDISED – Juuni 2022 / sivan 5782

Õigus käib tema eel ja järgib tema samme! Psalmid 85:14

Eelmisel kuul lugesime oma igakuistes UNIFY uudistes – Ole julge lennata kõrgemale, vaadata kõrgemale ja seada kõrgemad eesmärgid sel uuel aastal! Me kirjutame need sõnad uuesti, et te saaksite need üle vaadata, enne kui loete sel kuul esitatud võimsaid tunnistusi Shavuoti reisilt 2022:

See prohvetlik sõna anti Jeruusalemma, Hebroni ja Petlemma vahelises kolmnurgas teede ristumiskohas. Hebron, meie Iisraeli maa pärandi esimese lepingu piirkond; Jeruusalemm, kuhu Jeshua naaseb valitsema valitsema rahvaste üle; ja Beitlehem (Petlemm), kus Jeshua sündis. Püha geograafiline kolmik, püha JHVH-le eraldatud aasta. Kohtumõistmise ja raputuste keskel on JHVH Peratsim (läbimurde) liikvel, võites Baali!

See on aeg, et võita Baal kirikutes/kogudustes, usklikes, Iisraelis ja kõikjal! UNIFY on selleks ainulaadses positsioonis. Pidage meeles, et JHVH kuningriigi edenemine toimub ebasoodsate tuulte ajal – kotkad tõusevad alati kõrgemale. Ka meie sihime kõrgemale, kui liigume koos JHVH Peratsimiga (läbimurde Jahvega). UNIFY/Kad-Esh MAP on võitud teenistus, mis on nagu “apostellik odaotsik”, mis avab territooriumi lammas- rahvaste jaoks, kui nad liituvad Siionis alguse saanud evangeeliumiga.

Selle kuu aruandes võime julgusega teatada, et meie meeskond sellel shavuoti tuuril on tõesti “kõrgemale sihitud”, nii kõrgele kui Jeruusalemma Templimägi ise! Olge julgustatud, kui loete Psalmi 85, sest see on Iisraeli süda, mis palvetab: “Millal sa meid jälle elustad?” ja hüüab sügava purunemise kohast. Nüüd me teame, miks me seda reisi nimetasime “Iisraeli prohvetliku taastamise reisiks”.

Kas sa meid mitte jälle ei elusta, et su rahvas rõõmustuks sinus? Psalmid 85:7

Peapiiskop Dominiquae jagas, et Iisraeli laste seas oli see põlvkond, kes tulid esimest korda Joshua (Joosua) juhtimisel tõotatud maale. Kuid tänapäeval on Iisraeli tulnud ja tulemas teistsugune põlvkond, mis koosneb paljudest rahvustest ja kultuuridest ja need on tagakiusatud ja tõrjutud inimesed. Mõned on olnud seotud Iisraeli Jumalaga juutluse kaudu, aga teised (nagu venekeelsed juudid) ei ole olnud sellega seotud. Mõned on pöördunud katoliiklusesse, nagu sefaradi (hispaaniakeelsed) juudid. Tänapäeva Iisraeli rahvas ei käitu nii nagu need, kes tulid maale kaua aega tagasi. Paljude tänaste juutide südamed on murtud, sest nad ei tea, kas nad näevad veel Elohimi headust elavate maal.

JHVH ütleb, et ta taastab selle maa ja rahva. “Õiglus käib Tema ees” oli üks selle shavuoti ringreisi peateema. Piibel räägib, et heldus ja tõde saavad teineteisega kokku, õigus ja rahu annavad teineteisele suud, nagu see juhtus ka Jeshuaga esimesel korral. Iisraeli taastamise esimest etappi võib kirjeldada nagu seda tegi minu enda isa, kes tõi paaditäie Tšiili juute Iisraeli. Sionismi teine etapp on nüüd käes kui Iisraeli prohvetlik ja vaimne taastamine.

Jeshua ei naase Õlimäele enne, kui õiglus läheb tema ees. Kui paljudel tuhandetest Iisraeli turismireisidest aastate jooksul on õiglus käinud nende ees? Kas nad täitsid oma tuleku eesmärki või nautisid nad lihtsalt oma külaskäiku? Töötegijaid on vähe, Iisraeli rahva pärast sünnitusvaevas olijaid on vähe ja me teame, et lapse sündimiseks peab ema iseendale surema. See shavuoti reis oli tõeline armastuse tegu, et Iisrael saaks taastatud.

Meie ustavad UNIFY liikmed on tõestanud, et nad on valmis maksma hinda selle õigluse eest, mis läheks Jeshua ees. Püha Vaimu ja JHVH sõna ilmutuse kaudu saime teada väravatest ja altaritest Iisraeli maal ja meid juhatati tegema meeleparandust, pühitsema altareid Jahvele või mida iganes tema Ruahh meid tegema juhatas.

Me oleme siin Iisraelis tundnud end nagu lõhekala, kes ujub ülesvoolu, keset viimase kahe aasta rasket olukorda, mis on tingitud covidi sulgemistest ja piirangutest. Vaatamata kõigile väljakutsetele on meie grupp kohale jõudnud Iisraeli ja isegi võidelnud, et pääseda Jeruusalemma Templimäele, sisenedes sinna pühade ajal, mil tavaliselt ei lasta kedagi üles.

Me läksime julgelt edasi üles Templimäele, sihtisime kõrgemale ja kuulutasime, et “Jahve Peratsim on liikvel, lammutades Baali altari“. Õlimäel anti Dominiquale Püha Vaimu kaudu käsk “avada värav Messia tagasitulekuks“. See oli midagi, mida ta olnud varem teinud. Milline kaalukas operatsioon, kus igaüks meie grupi 18-nest liikmest seisis üksmeelselt, et võtta see territoorium üle Iisraeli Elohimi auks!

Righteousness is Going before Him

Tõepoolest, tema pääste on ligi neile, kes kardavad teda, et meie maal au elaks. Psalmid 85:10

Väliselt nägi see välja nagu tavaline ekskursioon, kuid meil oli tõepoolest eriline ülesanne. Siin toimub palju sõjategevust ja me peame tegutsema salaja ja radari all – ja kõigi UNIFY liikmete palvekate on hädavajalik.

Järgnevad tunnistused andsid mõned osalejad sellest, mida igaüks neist shavuoti reisi esimese kolme päeva jooksul koges ja see on olnud üsna sügavamõtteline!

Righteousness is Going before Him

Pastor Hanne Hansen Norrast rääkis Templimäele tõusmisest: “palav ilm ja kohmakas “vormiriietus”, mida pidime moslemite korraldusel seal viibimiseks kandma, ei olnud probleemiks, sest Jahve kaitse oli samal ajal kogetav nagu kerge ja õhuline riietus. See oli eesõigus olla kaasas seal Templimäe missioonil.”

Paulette Cowan USA-st jagas: “Templimäel olime nagu Gideoni 300 meest, kes lakkusid vett. Kõikjal, kuhu meie jalatallad astuvad, annab Jah selle maa meile. Jeshua tegutseb Iisraelis ja kasutab neid väheseid, kes hoiavad peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruchi käsi üleval, et maha kiskuda kindlustusi, mitte väe ega võimu, vaid Elohimi Vaimu läbi. Iisrael on ainus rahvas, kellele on antud tõotus saada kogu rahvana päästetud. Me seisame Vaimus ja müüripraos, et see saaks peatselt sündima.

Eunice Gware Paapua Uus Guineast (PNG) jagas mõtteid Shilo arheoloogilise paiga külastuse kohta: “Ma imestasin, miks Dominiquae lasi meid sellise kuuma päikese käes töötada. Kuid siis ma alandasin end selle kutse ees ja töötasin. Ma ei teadnudki, et ma tegelikult seisin koha peal, kus Shilo kogudusetelgis asus suure tõenäosusega Pühamast Püham paik ja kuulsin, kuidas Vaim ütles, et kui ma koju tagasi tulen, olen ma oma kodumaal komandör. Me mõistame, et oleme tulnud Iisraeli päästmiseks radari alla.”

Jessica Lee Taiwanist (kes oli esimest korda Iisraelis): “Eelmisel suvel tervenesin vähist ja tahtsin tulla Iisraeli, et kummardada koteli – läänemüüri ääres ja tänada Jeshuat selle tervenemise eest. Seal kogesin ma tohutut rõõmu.”

Erika Mendoza Californiast jagas esmalt tunnistust Koteli külastusest ja seejärel Soolamere kohta: “Siis kuulsin Soolamere ääres neid sõnu- sa oled maa sool, aga me ei ole surnud, me oleme elus Jhvh-s. See reis on selleks, et mõista, et me oleme Kõigeväelise omand. See Soolamere äärne ala tekkis pärast Soodoma ja Gomorra mässu ja hävingut ning räägib sellest, et ka meie võime muutuda jäigaks nagu soolasammas. Kui ei ole meeleparandust, ega tehta seda, mida peab tegema, siis muutud jäigaks ja tuimaks kamakaks, milles ei ole elu. Just sellised on meie kogudused – seal ei ole elu. Nii et seal ei saa ükski kala püsima jääda, kuigi me peaksime olema inimeste püüdjad. On aeg ärgata!”

Peapiiskop Dominiquae tõdes, et igaüks on läinud läbi sügavate kogemuste ja järgmisena on tulemas pruudi mikve. Pärast Jordani jõe pühitsemist saavad kõik mikve tegijad olema palju “kergemad”.

Iga reisil osaleja on ise nagu “välja valatud” ja samas kogenud Messia Vaimu välja valamist. Milline põnev prohvetlik aeg olla Iisraelis!

Tunnistused rahvaste seast

Righteousness is Going before Him

Vanglateenistus, armastusega küpsetatud halla vangidele shavuoti ajal.

Hadassah Danielsbacka, USA

Shavuoti püha lähenedes küpsetati armastusega mitu halla leiba, mida said nautida need kinnipeetavad, kes on meie peakorterile lähedalasuvates vanglates, kus on loodud suhteid vanglateenistuse kaudu. Milline õnnistus neile, kes said nautida shavuoti pühade söömaaega!

Üleskutse meestele, et nad tõuseksid üles!

Pastor Sonia Gotelli, Peruu

Meeste koosolek oli planeeritud kõigi AGIMAP (hispaaniakeelne GRM) kooli lõpetajate ja õpilastega, mida pidas pastor Cesar Silva teemal “Meeste kui preestrite vastutused oma perekonna keskel, omas kodus ja UNIFY ning Kad-Esh MAP teenistustes. Tehti üleskutse meestele tõusta Jahve antud kutsumuse tasemele. See oli suureks õnnistuseks kõigile osavõtjatele.

Jätkasime kohtumisi Peruu ja Mehhiko UNIFY Lõuna-Ameerika delegaatidega. Leppisime kokku, et tähistame koos shavuot-i, samuti palvetame ja palume Ruahhi käest strateegiat, et jõuda ka teiste rahvasteni sellel kontinendil.

Righteousness is Going before Him

Ladina-Ameerika koalitsioon liigub edasi palves.

Pastor Cesar Silva, Mehhiko

Sel kuul oleme teinud edusamme meie Ladina-Ameerika koalitsioonis ja oleme juba pidanud mitu kohtumist palvetades erinevatel teemadel, et tõsta kogu Ladina-Ameerika vaimulikku telki, lootes, et iga meie rahvaist (Peruu, Ecuador ja Mehhiko) on selle kuningriigi struktuuri sambaks. Me usume, et igas Ladina-Ameerika riigis algab töö, mis avab neid MAP-revolutsioonile. Järgmised riigid kuhu on meil plaanis välja sirutuda selle Iisraelis alguse saanud sõnumiga, on Tšiili, Argentiina, Kolumbia ja Panama, kus meil on praegu mõned kontaktid, mille eest me juba palvetame.

Me rõõmustame koos ühe geoloogiga, kes parandas meelt Hermosillo Sonoras, sest ta oli üleloomulikult valitud kõigi tehnoloogiliste koolide juhiks, kus on kaevandusprogrammid. Jahve on õnnistanud teda, sest ta on leidnud suurt soosingut ja auhindu. Samuti kuulutas ta prohvetlikult, et Adonai avab vaimse ja materjaalse/rahalise soosingu uksi kogu kaevandusprojekti meeskonnale.

Righteousness is Going before Him

Ettevalmistused vertikaalseks integratsiooniks vesiviljeluses.

Pastor Dawid Yosef Lee, Malaysia

UNIFY Malaisia eriprojekt – ettevalmistus vertikaalseks integratsiooniks vesiviljeluses /vesiviljeluse vertikaalseks kasvatamiseks (80 SQFT).

Enne kui me kolime maale, mille oleme ostnud, valmistame meie kogukonna liikmeid ette vertikaalseks köögiviljakasvatuseks tilaapia (Keefa/Peetruse kala) abil.

Vesiviljelus on toidutootmissüsteem, mis ühendab vesiviljeluse hüdropoonikaga, mille puhul toitaineterikas vesiviljeluse vesi söödetakse hüdropooniliselt kasvatatavatele taimedele, kus nitrifitseerivad bakterid muudavad ammoniaagi nitraatideks.

Me osalesime ühisel UNIFY Hiina ja Hongkongi Zoomi koosolekul, kus toimus põhjalik arutelu kommunismi ja Jahve kuningriigi aluste teemal.

Righteousness is Going before Him

Võimas tunnistus mikve tervenemisest.

D’vorah Cheung, Hiina/ Hong Kong

Aga sellele, kes enam kui rohkesti võib teha üle kõige selle, mida me palume või mõistame. Efeslastele 3:20

Sara, D’vora õpilane, annab oma tunnistuse: “Ma sain kastetud Jeesuse nimesse 14.7.2018. Kahjuks tuli sinna ainult mu isa. Siis sain aeglaselt oma identiteedi tagasi ja seda ei varastata enam. Jeshua algupärase nime imeline vägi võimaldas mul kogeda, et see, mida on minul võimatu muuta, on temal võimalik! Kogu mu perekond tuli minu mikvet vaatama ja Jahve andis mulle isegi perefoto kingituseks. Pärast kastmist nägin ma peeglist, et mu nägu oli nii särav ja helendas – see oli hämmastav! Nüüd, kui ma loen Piiblit, on seda lihtsam omaks võtta ja ma saan paremini aru kui varem. Samuti on mu õudusunenäod vähenenud, mu silmad on täis elu ja mu meeleolu on üha stabiilsem – ma ei sõltu enam ravimitest! Tänu Abba Isale halastuse eest, kogu au Jahvele!”

D’vora osales shavuoti tähistamisel, mida korraldas Hongkongi sefaradi juudi kogukond. Samuti on ta saanud teha oma tööd kodukontorist, mis annab talle rohkem aega oma uues koguduses jutlusteks valmistuda.

Righteousness is Going before Him

Vabastusteenistus teeb vangid vabaks.

Pastor Perach Serena Yang, Taiwan

Pastor Dawid, pastor Perach ja D’vora korraldasid internetis võimsa vabastusteenistuse kolme osalejaga Hongkongist, Hiinast. Ühe-lapse (peres ei tohi olla rohkem kui 1 laps) poliitika mõju 80ndatel ja Hongkongi inimeste ülbus mandri-hiinlaste vastu tegi Hiinast pärit õele sügavalt haiget. Teda alandati kogu tema lapsepõlve jooksul ja koolis. Kolm osalejat vabanesid ja said tervendatud, andestasid üksteisele ja tunnistasid oma vanemate vastu tehtud patud. Täname Püha Vaimu töö eest!

Igal Iisraeli shavuoti reisile saabunud rahvuse meeskonnal paluti valmistada ette tants vastavalt peapiiskopi lauludele albumile “Tribuut juudile sinus”. Meie Taiwani meeskond valmistas ette tantsu “Flying Higher” (lennates kõrgemale) põhjal. Kuigi Malaisia vennad-õed ei saanud shavuoti tuuril osaleda, siiski nad valmistasid ka ühe tantsu vastavalt laulule “Mantle of Mercy” (armumantel) ja me viisime pastor Davidi tütre Amelia poolt kujundatud ülistuslipud Iisraeli, et neid seal tantsuks ja jumalateenistuseks kasutada. Jahve õnnistagu Malaisiat.

Righteousness is Going before Him

Põhjamaade kogunemine ja GRM lõpetamise tähistamine.

Apostel Sana Enroos, Rootsi

Meil oli esimene põhjamaade “kuningriigi” kokkutulek Rootsis koos Norra ja Soome UNIFY liikmetega. Paljud olid maha sõitnud pikki vahemaid, mõned isegi 12 tundi. Umbes 30 UNIFY õde-venda ja teisi kogunesid, et õppida iidseid Toora radasid ja Siionis alguse saanud evangeeliumi. Tunnistused, jutlused, õpetus, eestpalved, tantsud, mikve ja prohvetlikud kuulutused olid osa neist päevadest. Me tähistasime shabatit kiddush’iga, mida juhtis pastor Hanne ja sellele järgnes maitsev shabati õhtusöök.

Seal oli selline rõõm, ühtsus ja Jahve võimas ligiolu. Ma õpetasin Jeremija 1:10 kohta, selgitades miks ja mil moel on vaja kitkumist, rebimist, purustamist, ehitamist ja istutamist! See oli paljude jaoks ilmutus, et mõista, mida kuningriigi evangeelium meie elus teeb. UNIFY jaoks panime kokku 500 USD suuruse tänu ja hüvituse ohvrianni.

Põhjamaade “kuningriigi” kokkutuleku tipphetk oli kaheksa minu õpilase – seitsme Rootsi ja ühe Norra õpilase GRM lõpetamine. Seejärel jätkasime tseremooniat õnnistuste ja diplomite jagamisega. See oli ka minu jaoks isiklikult Püha Vaimu antud ülesande täitmine, sest ma seadsin eesmärgiks, et 2019. aastal lõpetavad GRM-i 10 õpilast. Täna see eesmärk saavutati. Tänu Jahvele!

Righteousness is Going before Him

JHVH hääl: Nüüd on aeg!

Pastor Terhi Laine, Soome

6. mail sõitsime Rootsi, Norra ja Soome ühisele kohtumisele, mis avas koostöö Põhjamaade vahel. Meid võtsid vastu apostel Sana ja pastor Hanne koos nende meeskonnaliikmetega. Meid ümbritses suur armastus ja me saime palju sõna ja õpetust. Selline armastus ja ühtsus tekib ainult tihedas jadaa-suhtes Jeshuaga. Me oleme nii tänulikud selle tule eest, mis meie südames sellel külaskäigul süüdati. Sinikka tundis, kuidas ükskõiksus ja müür Rootsi ja rootslaste vastu temas murdus ning temas sündis uus armastus selle rahva vastu.

Meie juurde olid kutsutud Ebenezer OE Soome ühingu esindajad, kes rääkisid meile oma tööst alija tegemiseks Iisraeli. Püha Vaimu kohalolu oli kogetav, kui me koos ülistasime ja murdsime leiba. Me jagasime oma muret selle kohta, kui vähe räägitakse kogudustes Iisraeli tähtsusest ja alija tähendusest juutidele. Ma andsin Ebenezer ühingu esindajatele peapiiskopi Dominiquae uue CD “Tribuut juudile sinus”, mis võeti tänuga vastu.

Righteousness is Going before Him

Skandinaavia koalitsiooni tugevneb.

Pastor Hanne Hansen, Norway

Norra, Soome ja Rootsi UNIFY liikmed ja need, kes on ka seotud Kad-Esh MAP Teenistusega kohtusid nädalavahetusel, kus apostel Sana Enroos õpetas ja jagas prohvetlikku sõna. Meil oli mikve Jeshua nimesse ja GRM-i lõpetamine, kus peapiiskop Dominiquae pidas tervituskõne Zoomi kaudu. Oli nii imeline, et ka Soome rühm oli kohal; võidmine ja ühtsus oli meie seas!

Sel kuul lisandusid uued GRM-i õpilased ja UNIFY liikmed Skandinaavia piirkondlikust koalitsioonist. Me naudime ka kohalikke shabatiõhtuid kodudes erinevates kohtades Norras. Me kutsume ka uusi inimesi shabati pidamisele, mis on suurepärane viis tuua “värsket verd” Siionis alguse saanud evangeeliumi tundmise juurde.


Need igakuised aruanded on suureks julgustuseks ja õnnistuseks UNIFY meeskonnale ja juhtkonnale, sest me jagame edusamme, mida tehakse lammas-rahvaste esiletuleku ootuses ja lootuses. Kõike seda, mida eri rahvaste seas tehakse, ei ole võimalik siin kirja panna, kuid teadke, et kõik need võitud jõupingutused on kirja pandud Jahve poolt.

Täname teid kõiki, et olete missioonile truuks jäänud ja me loodame, et teil kõigil on olnud õnnistatud shavuot!

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Biermani volitusel,

Reverend Debra Barnes ja UNIFY meeskond

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikmeks ja saad liikmena osa igakuistest veebikoosolekutest ning prohvetlikest õpetustest ja juhistest otseülekannete kaudu. Sind on kutsutud olema Estriks Iisraeli jaoks ja Iisraeli eest hoolimata kõigest.

Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega →

Ühinenud Rahvad Iisraeli eest veebikoosolek – juuli

Teisipäev, 5. juuli 2022 19.00 (Eesti aeg)
Liikmena saad e-posti teel kutse koos lingiga konverentsile.

Toeta missiooni:

  • Anneta online: https://kad-esh.org/et/annetused/
  • Pangaandmete jaoks Ameerikas saada meile email: kad_esh_map@msn.com
  • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
  • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams addressed to: Paulette Cowan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Sukkot Tour

Sukkot 5783/2022 – Shmita aasta lõpu reis

Järgmise 7 aasta pühitsemine Iisraeli kuningale
Valmistage Jhvh teed!

6. – 18. oktoober 2022

Koos peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Biermaniga

„On öeldud: Sillutage, sillutage, tehke tee valmis, koristage takistused mu rahva teelt!” Jesaja 57:14

Liituge meiega, kui lõpetame shmita-shabati aasta ja pühitseme sisse uue seitsmeaastase perioodi. See on Iisraeli ja rahvaste jaoks üks ajaloo pöördelisemaid aegu, kui kuulutatakse Messia naasmist Jeruusalemma.

Haarake oma soofarid, et olla üks 120-nest soofarist, mis üle kogu Iisraeli hüüab!

***Vaktsineerimise tõendit ei nõuta.

Ära jää ilma sellest elumuutvast kogemusest Iisraeli maal!

Lehitraot, näeme Iisraelis!

Rohkem informatsiooni:

tours@dominiquaebierman.com| 1 (972) 301-7087 ext. 2

Identiteedi Vargus EST

Võida antisemitism ja avasta juudi Messia

Avasta oma Messia identiteet, taastades tema identiteet juudina, mitte roomlasena. Peapiiskop Dominiquae Biermani uus raamat „Identiteedivargus” ja GRI veebikursus võidab antisemitismi, näidates sinule Messia tõelist juudi identiteeti. Sa õpid käima 1. sajandi väes ja võidmises!

Telli nüüd ja hakka õppima →

Telli nüüd →

* Juurdepääs kursusele kaasneb raamatuga siis, kui raamat on tellitud veebilehe kaudu https://www.against-antisemitism.com/et/

Eestikeelset pehmeköitelist raamatut saab tellida ka Eestis. Selleks palun saada e-kiri aadressile: info@against-antisemitism.com

Ühine 70 õigega rahvaste seas!

Hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest eriliseks partneriks, toetades armastuse anniga 100 USD kuus. Klikka allolevaile linkidele või saada meile e-kiri rohkemate võimaluste jaoks: info@unitednationsforisrael.org

Liitu nüüd →

Liitu meie Telegrammi kanaliga ja ole kursis peapiiskop Dominiquae Biermani uute õpetustega:

https://t.me/dominiquaebierman

Hakka meie Youtube kanali tellijaks!

Vaata peapiiskop Dominiquae Biermani viimaseid saateid ja hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest Youtube kanali tellijaks!

Meie Youtube kanal →