Two Weddings and One Divorce

To bryllup og en skilsmisse


Two Weddings and One Divorce

Hvorfor er det så viktig å bringe denne informasjonen?

 1. Yahveh er en Hellig Gud
 2. Anti-semittisme vokser til alarmerende proporsjoner i verden.
 3. Satan ønsker å ødelegge Israel gjennom palestinakonflikten.
 4. Erkebiskop Dominiquae fikk en besøkelse av Herren i Chile da Han viste henne at etter 2000 år med evangeliet, er det ikke èn nasjon som Han kunne kalle en `saue-nasjon` ifølge Matteus 25,32.
 5. Satan ønsker å ødelegge alle nasjoner ved å påvirke dem til å hate Guds Torah (lover og forskrifter) og å hate det jødiske folk og staten Israel. (Se Jesaja 34, Obadja, Sakarja 12, Salme 83)
 6. Kirken skulle disippelgjøre nasjoner. Matteus 28,19
 7. Kirken må endre seg og vende tilbake til de jødiske/bibelske røttene og gjenvinne evangeliet som de jødiske apostlene forkynte.

Profeti fra Lance Lambert 1:

«Min vrede er vekket, sier Herren, mot nasjonene fordi de deler Mitt land og søker å ødelegge min arv.

Mitt rasende sinne er som en kokende kjele mot disse mektige statene som har tenkt ut slike planer og som ved press og manipulasjon søker å gjennomføre dem.

Nå vil jeg bli deres fiende, sier Herren, og jeg vil dømme dem ved naturkatastrofer, ved fysiske katastrofer, ved ild, ved flom, ved jordskjelv og ved vulkanutbrudd. Jeg vil berøre havene, atmosfæren, jorden og alt som er i dem. Dessuten vil jeg berøre dem der det vil smerte dem mest, for jeg vil berøre deres kraft og fundamentene for velstand og fremgang. Jeg vil knuse deres fremgangsrike økonomier, sier Herren. Og jeg vil ødelegge, og kaste over ende, og ødelegge, slik at de kan vite at Jeg er Herren.»

Fra Michael McGarry, «Holocaust og den kristne verden» av Ritner, Smith & Steinfeldt:

«Når mange kristne blir konfrontert med Shoa (Nazi Holocaust), ser de på det som om det var noen utenomjordiske vesener som landet på jorden, tok navnet «Nazi» og gikk i gang med å torturere og drepe jøder. De ser på gjerningsmennene som utførte disse uhyrlige handlingene som vesener fra en annen planet, som mennesker som ikke gir barna sine en klem, gråter når en forelder dør, blør når de blir skadet – med andre ord, ikke-menneskelige skapninger uten en samvittighet, roboter laget av en gal og ond skaper. Men Shoa (Holocaust) er ikke historien om en gruppe utenomjordiske mennesker, heller om menneskelige skapninger. Og de, må vi innrømme, var primært kristne, fra den anerkjente lutherske og katolske tradisjon. På en eller annen måte hadde de mistet det som gjorde dem til etterfølgere av Jesus, eller de hadde valgt å undertrykke det i deres redselsfulle jakt etter å drepe jøder.»

Den følgende illustrasjonen vil forklare hvorfor kristendommen var `vuggen` til den spanske inkvisisjonen, korstogene og Nazi Holocaust. Yahveh-Gud ser etter omvendelse i kirken for å kunne influere nasjonene og oppfylle mandatet i Matteus 28,19- «Gå og gjør disipler av alle nasjoner.»

Den første og opprinnelige kirken var gift med en jødisk ektemann som hadde navnet Yeshua Messias & inn i familien Hans, det jødiske folket (Efeserne 2,14 og Romerne 11). Bryllups-seremonien fant sted i Jerusalem. Den ble ratifisert og forseglet ved ektemannens blod som ble utgytt og ved Hans legeme som ble knust. (Lukas 22,15-20). Tiden for dette ekteskapet var den Hellige Bibelske Festen Påske (Pesach/Forbigang [Passover]). Frukten av dette mirakuløse bryllupet var tusener og atter tusener av mennesker, både jøder og hedninger, frelst og helbredet. Til og med skyggen av denne hellige bruden helbredet de syke, ettersom tegn og under fulgte henne hvor enn hun gikk i navnet til sin Ektemann Yeshua.

Dette ekteskapet ledet hustruen til mye lidelse. Mange i verden elsket ikke hennes Ektemann, og de forsøkte å drepe henne ved å forfølge henne og til og med kaste henne til løvene under det romerske imperiets terrorregime. Dette var harde tider. Etter mange år av lidelse hadde Yeshuas hustru blitt utmattet. Han hadde dratt for å forberede et sted for henne og hadde ikke kommet tilbake ennå. Hun begynte å bli sliten etter å ha levd som en som ble utstøtt, forfulgt og jaget over alt. Hun lengtet etter fred for enhver pris. Hun lengtet etter den varme omfavnelsen fra en ektemann som ville gi henne fred og trygghet her på denne jord… Da hun var på det svakeste sto en jordisk konge frem. (Matteus 10,34, Johannes 14,27, Jeremia 8,11)

Denne jordiske kongen var innflytelsesrik og mektig etter jordiske standarder. Han kunne stoppe drepingen og forfølgelsen mot henne. Han kunne gi henne den sikkerheten hun lengtet etter… Hvis hun bare ville gå med på å skille seg fra denne jødiske ektemannen sin, og fullstendig skille seg fra Hans familie Israel, og fra Boken som hun verdsatte så høyt. Der hadde Han etterlatt henne alle Sine instruksjoner og familiearven som var Guds Ord.

Denne mektige kongen syntes å være en åndelig mann. Han påsto at hennes jødiske ektemann hadde kommet til ham i en drøm og hadde gitt ham kronen til det romerske imperiet. Hans bedragerske sjarm og forsonende manerer greide å tiltrekke den da veldig utmattede Messias` brud, men ikke alle ble bedradd. Det fantes en andel av bruden/kirken/ekklesia som ikke ble lurt av sjarmen til denne bedragerske kongen. Disse var de Messianske jødene på den tiden.

De var for rotfestet i skriftene i den Hellige Boken og de Gamle Hebraiske Skriftene til å bli bedradd. Men en betydelig majoritet av de troende på den tiden var hedninger, og de ønsket ikke mer lidelse på vegne av Boken, dens Forfatter eller Hans Familie.

De ønsket frihet og fred for enhver pris.

Den mektige Konstantin sang sangen om fred og trygghet og forberedte en rosenseng… Hedninge-delen av kirken sov med ham og kom inn i voldsom utroskap og såret hjertet til hennes himmelske jødiske ektemann. For å berolige samvittigheten til denne utro kirken bestemte Konstantin seg for å legalisere denne uhellige unionen i år 325 e.Kr ved hjelp av en bryllups-seremoni kalt «Kirkerådet i Nikea», som trakk opp en ugudelig og illegal ekteskapskontrakt kalt den Nikenske trosbekjennelse.

Han brukte sin jordiske makt for å tiltrekke seg alle de hedenske kirkefedrene, som for det meste allerede var anti-semittiske og hatet sine jødiske røtter. Disse kirkefedrene skulle være vitner til denne grusomme skilsmissen og det utillatelige nye ekteskapet mellom den da hovedsakelig hedenske kirken og en annen Jesus, skapt av Konstantin.

Denne alternative frelseren kom med en annen familie, en annen bok (totalt frakoblet de Gamle Hebraiske Skriftene), andre skikker, lover, høytider, tradisjoner og tidsregninger.

Fordi han visste at hans nye kone var vant til å tilbe Gud, organiserte han for henne en gud som ville passe henne perfekt ved å ikke kreve noe hellighet fra henne. En fredsgud som var ettergivende mot en blanding av hedenskap og hellighet. En alt inkluderende (all-inclusive) gud som aksepterte alle tradisjoner og blandet dem til en.

Nå ville Påske (Pesach/Forbigang) og Første Frukter, feiringen av Yeshua`s oppstandelse, bli til Festen for Ishtar; fruktbarhets-gudinnen, eller Easter (engelsk for påske) med påskeharer og påskeegg. (På den tiden ble egg dyppet i blodet av babyene som ble ofret til denne gudinnen, derav tradisjonen av å «male» eggene).

Nå ble dagen for tilbedelse endret fra sabbat til søndag for å udødeliggjøre sol-guden som nå skulle kalles Jesus – men det var en annen Jesus og absolutt ikke Yeshua, den jødiske Messias.

Så skulle dagen for vintersolverv for hekseri, kalt saturnia eller paganalia, feiret den 25. desember i det Romerske Imperiet, få navnet jul og ville feire fødselen til denne falske Messias. For den sanne Messias ble født under den Hellige Bibelske Løvhyttefesten og fulgte den Hebraiske Bibelske Kalender og ikke den Romerske! (Daniel 7,25-27, Jeremia 10,2-4 om juletreet)

Den Gamle Hellige Boken med de Hebraiske Skriftene skulle bli foreldet, og dens lover avskaffet. I stedet samlet Konstantin de Apostoliske Skriftene, brevene fra Paulus og andre til en ny hellig bok, og kalte den det Nye Testamente. Han gav denne hellige boken sin egen perverse tolkning, fullstendig skilt fra de fundamentale Hebraiske Skriftene som han og hans etterfølgere kalte det «Gamle Testamente». (Matteus 5,17-21)

«Ved å forkaste deres skikk, kan vi overføre til våre etterkommere den legitime måten å feire påske (easter) på… Vi skulle derfor ikke ha noe til felles med jøden, for vår Frelser har vist oss en annen veg; vår tilbedelse følger en mer legitim og mer passende kurs (etter rekkefølgen av ukens dager): Og som en konsekvens av å enstemmig følge denne vei, vil vi, kjære brødre, skille oss selv fra det avskyelige selskap med jøden.» (Utdrag fra Den Nikenske Trosbekjennelse, år 325, funnet hos Eusebius, Vita Const. Lib III 18-20)

Denne trosbekjennelsen og dens instruksjoner blir fortsatt fulgt av de fleste kristne i dag, slik som feiringen av påske (easter), jul, søndag (erstatter sabbat), og forkastelsen av Guds lover.

En ny religion hadde blitt født. Den hadde en hedninge-gud ved navn Jesus Kristus, en apostel ved navn Konstantin og en ny bok ved navnet det Nye Testamente, (selv om den er samlet fra de apostoliske skriftene, som er helt Yah (Gud)-inspirert, som ble svikefullt tolket gjennom hedenske øyne og hedenske teologer). De hadde nye tradisjoner og uhellige feiringer som påske (easter), jul, søndag og halloween.

Og det aller viktigste…INGEN JØDER…Nei, ikke en gang Messias.

Hva har frukten av dette utillatelige ekteskapet vært?

«Enten må dere holde treet for å være godt og frukten god, eller dere må holde treet for å være dårlig og frukten dårlig. For et tre kjennes på frukten». Matteus 12,33

Frukten av det første hellige ekteskapet var frelse og helbredelser.

Frukten av dette ugudelige og hedenske ekteskapet var tvungne konverteringer og drap. Ja, til og med masseødeleggelser av familien til Yeshua Messias (den sanne ektemannen), i navnet til den falske Jesus Kristus, en gud skapt av Konstantin.

En gud som ifølge Konstantin i den nikenske trosbekjennelsen, hadde vist oss en annen veg. Hva var den vegen? Det var sjalusiens, hatets, drapets, ødeleggelsens og lovløshetens vei. Grusomme kristne hendelser som pogromer, den hellige inkvisisjonen og holocaust har skjedd etter at dette ugudelige ekteskapet ble inngått i det 4. århundre og skapelsen av denne falske religionen.

Hatet som ble formidlet i den nikenske trosbekjennelse mot jødene og alt jødisk, inkludert Torahen og det Gamle Testamente, har fortsatt gjennom den store protestantiske reformasjonen i det 16. århundre, og det influerer kristne i dag.

De følgende utdrag er fra Our Hands are Stained with Blood (Våre hender er tilgriset av blod) av Michael Brown, der han siterer direkte fra Martin Luthers skrifter.

Dette ble skrevet av Luther etter at han ble frustrert av å forsøke å evangelisere jødene og da han var gammel og syk:

«Hva skal vi kristne gjøre med dette forkastede og forbannede folket, jødene? Først, brenn synagogene deres. For det andre skal hjemmene deres på samme måte rives ned og ødelegges. For det tredje skulle bønnebøkene deres og de Talmudiske skrifter bli tatt fra dem. For det fjerde må deres rabbinere forbys å undervise under trussel om tap av liv. For det femte skulle pass og reise privilegier bli absolutt forbudt for jødene… Kort oppsummert, kjære fyrster og herrer, disse av dere som har jøder under dere: hvis mitt råd ikke behager dere, finn bedre råd, slik at dere og vi alle kan bli kvitt denne uutholdelige, djevelske byrden av jødene.»

Hitler fulgte omhyggelig Luthers instruksjoner og siterte ham mens han gjorde det. Frukten? Over seks millioner jøder tilintetgjort i grusomme dødsleire og gasskamre, og mange overlevende er merket for livet.

Profetisk alter-kall

«Han skal gjøre oss levende etter to dager. På den tredje dag skal Han reise oss opp, så vi skal leve for Hans åsyn. La oss kjenne, ja, la oss jage etter å lære Yahveh å kjenne. Like visst som morgenrøden skal Han komme. Han kommer til oss som regnet, som senregnet og tidligregnet over jorden.» Hosea 6,2-3

Den tredje dagen er over oss, som er det tredje årtusen, og dette er Faderens kall til Hans tredje dags kirke:

Kom la oss vende tilbake til Yeshua, til vår jødiske Messias, Hans jødiske familie og Hans gamle hebraiske skrifter. Kom la oss tolke på nytt det Nye Testamente gjennom de Hellige Skriftenes øyne. La oss adskille oss selv fra vår hedenske ektemann, Konstantin, og hans falske Jesus, og la oss gå tilbake til den sanne Messias Yeshua, til Hans Fars lover og forskrifter, til sann Guddommelig hellig nåde, til sann kjærlighet og hellighet. La oss vende tilbake til Jerusalem… Og la oss bli gjort hele fra århundrer av utroskap og hedenskap, når vi går tilbake til de opprinnelige apostoliske jødiske røttene for troen vår.

I Yeshua`s Kjærlighet og Sønderknuselse,

Apostlene Baruch & Dominiquae Bierman

Dementi: Hva denne artikkelen ikke sier:

 1. Den sier IKKE at vi skal gå tilbake til lovene fra rabbinsk judaisme.
 2. Den antyder IKKE at alle kristne har anti-semittisme.
 3. Den diskvalifiserer IKKE de talløse troende som kaller på navnet Jesus Kristus og mener den SANNE jødiske Messias Yeshua.
 4. Den diskvalifiserer IKKE tilbedelse på søndag, mandag, tirsdag eller en hvilken som helst dag.
 5. Den diskvalifiserer IKKE det Nye Testamente som en del av Bibelen (Bare de feilaktige, `skilte`tolkningene av den)

1 International Intercessors Leaders`Conference (Ord fra Herren forløst gjennom Lance Lambert) Caliraya, Laguna, Fillipinene søndag 2. november 1998