Two Weddings and One Divorce

Kaks Abielu Ja Üks Lahutus


Two Weddings and One Divorce

Miks on nii vältimatu anda järgmist informatsiooni?

 1. JHVH on PÜHA ELOHIM.
 2. Antisemitism on MURETTEKITAVAL mõõdul tõusmas üle kogu maailma.
 3. Saatan tahab hävitada Iisraeli läbi Palestiina küsimuse.
 4. Adonai külastas Dominiquae’t Tšiilis, kui Ta näitas temale, et pärast kahte tuhandet aastat evangeeliumi kuulutamist ei ole ÜHTEGI rahvast, keda Ta võiks nimetada Matteuse 25:32 järgi „lammas-rahvaks”.
 5. Saatan tahab hävitada kõiki rahvaid, mõjutades neid vihkama Elohimi Toorat (seadusi ja korraldusi) ning vihkama juudi rahvast ja Iisraeli riiki (vt. Jesaja 34, Obadja, Sakarja 12, Psalmid 83).
 6. Kogudus peaks õpetama RAHVAID – Matteuse 28:19.
 7. Kirik/kogudus peab MUUTUMA ja TULEMA TAGASI juudi/piibellike JUURTE juurde ning leidma taas EVANGEELIUMI, mida jutlustasid juudi apostlid.

PROHVETEERING LANCE LAMBERTILT:1

Mu viha on üles õhutatud rahvaste vastu, sest nad jaotavad Mu maa ja püüavad hävitada Mu pärandit, ütleb Adonai. Mu tuline viha on otsekui keev katel nende vägevate riikide vastu, kes on välja töötanud sellised strateegiad ning kes surve ja manipuleerimisega püüavad neid täide viia. Ometi saan Mina nende vaenlaseks, ütleb Adonai, ja ma mõistan nende üle kohut loodusõnnetuste, katastroofide, tule, veeuputuse, maavärinate ja vulkaanipursete läbi. Ma puudutan meresid, atmosfääri, maad ja kõike nende sees. Lisaks puudutan Ma neid nende kõige valusamast kohast, sest Ma puudutan nende jõukuse ja heaolu võimu ja aluseid. Ma purustan nende õitsva majanduse, ütleb Adonai. Ja Ma kukutan, kukutan ja kukutan, et nad teaksid, et Mina olen Adonai.”

Katkend Ritneri, Smithi ja Steinfeldti raamatust „Holokaust ja kristlik maailm”, tsiteerib Michael McGarry:

Paljud kristlased, olles vastakuti shoaga (natside läbiviidud holokaustiga), vaatavad sellele, nagu oleksid maale maandunud mingid tulnukad, kes võtsid endale nimeks „natsid” ning seejärel tapsid ja piinasid juute. Nad peavad nende elajalike tegude tegijaid tulnukateks teiselt planeedilt – mitte inimesteks, kes muidu ei oleks kallistanud oma lapsi, ei oleks nutnud vanemate surma puhul, ei oleks voolanud verd, kui neid haavati. Teiste sõnadega – neid peetakse ebainimlikeks ilma südametunnistuseta olenditeks, mingi hullu ja kurja tegelase poolt loodud robotiteks. Aga shoa (holokaust) ei ole üks lugu võõrastest olenditest, vaid pigem inimestest. Ja me peame tunnistama, et nad olid peamiselt suure luterliku ja katoliku pärandiga kristlased. Nad olid kaotanud mingil põhjusel selle, mis tegi nad Jeesuse järgijateks või olid nad otsustanud selle oma hirmsas juutide tapmise tuhinas maha suruda.”

Järgmine lugu seletab, miks kristlus oli Hispaania inkvisitsiooni, ristiretkede ja natside läbiviidud holokausti „häll”. JHVH-Elohim ootab, et kirik kahetseks pattu, et ta mõjutaks rahvaid ja täidaks Matteuse 28:19 mandaati – „Minge ja tehke jüngriteks kõik rahvad!”

Esimene ja algupärane kogudus abiellus juudi Abikaasaga, kelle nimi oli Messia J`shua Ha´Mashiah, ja sisenes Tema juudi rahva perekonda (Efeslastele 2:14 ja Roomlastele 11). Pulmatseremoonia toimus Jeruusalemmas. See kinnitati ja pitseeriti Abikaasa verega ja Tema Ihu murdmisega (Luuka 22:15-20). Selle abielu sõlmimise aeg oli püha piibellik paasapüha. Selle imelise abielu viljaks olid tuhanded ja tuhanded päästetud ja tervendatud inimesed, nii juudid kui ka paganad. Isegi püha Pruudi vari tervendas haigeid, kui tunnustähed ja imed järgisid teda igal pool, kus ta oma mehe J`shua nimel käis.

See abielu tõi Naisele palju kannatusi. Paljud maailmas ei armastanud tema Meest ja püüdsid teda tagakiusu läbi tappa, heites teda Rooma impeeriumi hirmuvalitsuse ajal isegi lõvide ette. Need olid rasked aastad. Pärast paljusid kannatusteaastaid J`shua Naine väsis. J`shua oli läinud temale aset valmistama ega olnud veel tagasi tulnud. Ta hakkas oma tõrjutu eluviisist väsima, olles igal pool taga kiusatud ja taga aetud. Ta igatses iga hinna eest rahu. Ta igatses oma Mehe sooja kallistust, kes annaks talle rahu ja turvatunnet siin selle maa peal … Siis ilmus tema kõige nõrgemal tunnil üks maine kuningas (Matteuse 10:34, Johannese 14:27, Jeremija 8:11).

See maine kuningas oli maise mõõdupuu järgi mõjukas ja võimas. Ta võis peatada tema vastu suunatud tapatalgud ja tagakiusu. Ta võis anda talle turvalisuse, mida ta igatses … KUI ta ainult nõustuks end LAHUTAMA oma juudi Mehest ning TÄIELIKULT LAHKU MINEMA oma Iisraeli perekonnast ja sellest nii kalliks peetud RAAMATUST, kus ta Mees oli temale jätnud kõik oma juhised ja Elohimi riigi perekondliku pärandi.

See võimas kuningas paistis olevat vaimne inimene. Ta väitis, et tema Iisraeli abielumees oli ilmunud talle unes ja andnud talle Rooma impeeriumi krooni. Tema petlik võlu ja rahustavad kombed suutsid köita tollal väga väsinud Messia Pruuti, aga mitte kõik ei saanud petetud. Üks osa Pruudist/kogudusest/ekklesia’st EI SAANUD selle valeliku kuninga võludest PETETUD. Messiaanlikud juudid olid ju alles jäänud. Nad olid Püha Raamatu ja vana heebrea Pühakirja tekstidesse LIIGA JUURDUNUD, et petetud saada. Kuid tolle aja usklike valdav enamus olid paganad, ja nad ei tahtnud rohkem Raamatu, selle Autori või Tema Perekonna nimel taluda kannatusi. Nad tahtsid iga hinna eest vabadust ja rahu.

Võimas Constantinus laulis rahu ja turvalisuse laulu ning valmistas roosisängi … Koguduse paganlik osa magas temaga, langedes vägivaldsesse abielurikkumisse ja haavates oma taevase juudi Mehe südant. Et vaigistada abielu rikkuva koguduse südametunnistust, otsustas Constantinus 325. aastal seadustada selle ebapüha liidu Nikaia kirikukogu nimelise abielutseremoonia vahendusel ning vormistada ebapüha ja ebaseaduslik abieluleping NIKAIA USUTUNNISTUSE näol.

Ta kasutas oma ilmalikku võimu, et tuua kokku kõik paganlikud kirikuisad, kes suuremalt jaolt olid juba antisemitistid ja vihkasid oma juudi juuri. Need kirikuisad olid selle hirmutava lahutuse tunnistajad ning abielurikkumisest välja kasvanud uus abielu valdavalt paganliku kiriku ja TEISE JEESUSE vahel oli Constantinuse looming.

Alternatiivne Päästja tuli ühes teise perekonnaga, ühes teise raamatuga (mis oli täiesti lahutatud iidsetest heebrea kirjutistest), ühes teiste kommete, seaduste, pühade, traditsioonide ja ühes teise ajaarvamisega.

Teades, et tema värske abikaasa oli harjunud kummardama Elohimi, organiseeris ta tema jaoks jumala, kes sobiks talle täiuslikult, nõudmata temalt mingit pühadust; rahujumala, kes suhtus leebelt paganluse ja pühaduse segunemisse; KÕIK ÜHES jumala, kes tunnustas kõiki traditsioone ja segas nad kõik kokku.

Paasapüha ja uudseviljapüha – J`shua ülestõusmispüha – muudetakse viljakusjumalanna Astarte pidustusteks või lihavõttepühadeks (ingl. k. Easter) ühes jäneste ja munadega (Tol ajal kasteti mune viljakusjumalannale ohverdatud imikute verre, kust lähtub munade värvimise komme).

Elohimi ülistamise päev kantakse üle laupäevalt pühapäevale, et igavikustada päikesejumalat, keda nüüd nimetati JEESUSEKS – kuid see oli siiski teine Jeesus ja kindlasti mitte juutide Messia J`shua .

Maagiline talvine pööripäev, mida nimetati saturnaaliaks või paganaaliaks ja mida tähistati Rooma impeeriumis 25. detsembril, sai nimeks jõulud (ingl. k. Christmas) ja pidi tähistama selle valemessia sünnipäeva (Sest tõeline Messia sündis piibelliku lehtmajadepüha ajal ja järgis heebrea Piibli kalendrit, mitte Rooma kalendrit! Vt. Taanieli 7:25-27 ja jõulupuu kohta Jeremija 10:2-4).

Iidne heebrea Püha Raamat muutus iganenuks ja selle seadused kehtetuks. Selle asemel kogus Constantinus apostlite kirjutised, Pauluse ja teiste kirjad, uude raamatusse ja koostas uue püha raamatu, mille nimeks sai Uus Testament. Ta andis sellele pühale raamatule oma väärastunud tõlgenduse, mis on täielikult LAHUTATUD Heebrea Pühakirja alustest, mida tema ja tema järgijad nimetasid „Vanaks Testamendiks” (Matteuse 5:17-21).

Hüljates nende tava, võime me oma järeltulijatele edasi anda seaduspärase lihavõttepühade pidamise … meil ei peaks seega olema midagi juutidega ühist, sest Päästja on meile näidanud TEISE TEE. Meie aga järgime oma jumalateenimises palju õiguspärasemat ja mugavamat kurssi (pidades silmas päevade järjestust nädalas). Seega, kallimad vennad, võttes üksmeelselt omaks selle kursi, me soovime olla lahutatud juutide jälestusväärsest seltskonnast.” (Katkend Nikaia usutunnistusest aastast 325. Eusebius, Vita Const. Lib III 18-20).

SUUREM OSA tänastest kristlastest järgib seda usutunnistust ja selle juhiseid siiani, pidades lihavõttepühi, jõule, shabbat‘i asendanud pühapäeva ning olles kõrvale heitnud Elohimi seadused.

UUS RELIGIOON oli tõepoolest sündinud. Sellel oli jumal nimega Jeesus Kristus, apostel nimega Constantinus ja uus raamat nimega Uus Testament (kuigi koostatud apostlite kirjutiste põhjal, mis on täiesti Jah poolt inspireeritud, kuid mida petlikult tõlgendati paganliku teoloogia silmade läbi). Sellel olid uued traditsioonid ja ebapühad pidustused nagu lihavõtted, jõulud, pühapäeva tähistamine ja halloween.

Ja KÕIGE TÄHTSAM … EI MINGEID JUUTE! … Isegi mitte Messiat.

Mis on olnud selle ebapüha abielu vili?

Kui puu on hea, siis on ta viligi hea, või kui puu on halb, siis on ta viligi halb; sest puud tuntakse tema viljast.” Matteuse 12:33

Esimese püha abielu viljadeks olid pääste ja tervenemised.

Selle jumalatu ja paganliku abielu viljadeks olid sunniviisilised pöördumised ja tapmised. Jah, isegi Messia J`shua (tegeliku ja õige Abikaasa) perekonna massiline hävitamine Constantinuse loodud jumala – vale Jeesus Kristuse nimel; selle jumala nimel, kes vastavalt Constantinusele oli Nikaia usutunnistuses näidanud neile TEISE TEE. Mis oli see teine tee? See oli armukadeduse, viha, tapmise, hävitamise ja seadusetuse tee. Hirmsad kristlikud sündmused nagu pogrommid, püha inkvisitsioon ja holokaust on leidnud aset alates jumalatust 4. sajandi abielust ja selle võltsreligiooni loomisest.

Nikaia kirikukogul edasi antud viha juutide ja kõige juudipärase vastu, kaasaarvatud Toora ja Vana Testament, on jätkunud läbi 16. sajandi suure protestantliku reformatsiooni ja see mõjutab kristlasi ka täna.

Järgmine katkend on võetud Michael Browni raamatust „Meie käed on määritud verega ”, kus autor tsiteerib otse Martin Lutheri kirjutisi.

Seda kirjutas Luther, kui ta tundis end pärast juutide evangeliseerimise katset läbikukkununa ning oli juba vana ja haige:

Mida peaksime meie, kristlased, ette võtma nende kõrvale heidetud ja neetud inimestega – juutidega? Esiteks, süütama põlema nende sünagoogid. Teiseks, samamoodi hävitama nende kodud. Kolmandaks, ära võtma nende palveraamatud ja Talmudid. Neljandaks, surma ähvardusel keelama ära nende rabidel õpetamine. Viiendaks, keelama juutidel omada passe ning võtma ära igasugune õigus reisida. Lühidalt, mu kallid vürstid ja aadlikud, kelle alluvuses on juute: kui minu nõuanded teile ei sobi, siis leidke paremad, et teie ja meie saaksime vabaks sellest talumatust, saatanlikust juutide koormast.” Hitler järgis Lutheri juhiseid ülitäpselt, ja tsiteerides teda, tegi nende nõuannete kohaselt. Vili? Kohutavates surmalaagrites ja gaasikambrites hävitati üle kuue miljoni juudi ning paljudele ellujäänutele jäid eluaegsed haavad.

PROHVETLIK ALTARIKUTSE:

Tema teeb meid elavaks kahe päevaga, kolmandal päeval tõstab ta meid üles ja me võime elada tema palge ees. Tundkem siis teda, saagem kätte JHVH tundmine. Ta tuleb nagu ilus koidupuna, ta tuleb meile nagu vihm, otsekui hiline ja varane vihm, mis niisutab maad.” Hoosea 6:2,3

Saabunud on Kolmas Päev, kolmas milleenium, ja see on Isa kutse oma Kolmanda Päeva kogudusele:

„Tulge, pöörduge meie juudi Messia J`shua, Tema juudi Perekonna ja Tema iidse heebrea Pühakirja poole. Tulge, mõtestagem ümber Uus Testament heebrea Pühakirja silmade läbi. Lahutagem endid oma paganlikust mehest Constantinusest ja tema võlts-Jeesusest ning mingem tagasi tõelise Messia J`shua, Tema Isa seaduste ja korralduste juurde, Elohimi tõelise püha armu, tõelise armastuse ja pühaduse juurde. Pöördugem tagasi Jeruusalemma … Ja saagem terveks sajandeid kestnud abielurikkumisest ja paganlusest, tulles tagasi meie usu algupäraste apostellike juudi juurte juurde.”

J`shua armastuses ja murdumises
pastorid Baruch ja Dominiquae Bierman

Märkus. Mida see artikkel EI ütle:

 1. See EI ütle, et peab tagasi minema rabiinliku judaismi seaduste juurde.
 2. See EI eelda, et kõik kristlased kannavad endas antisemitismi.
 3. See EI tunnista kõlbmatuks lugematuid usklikke, kes hüüavad appi Jeesuse Kristuse nime, pidades silmas TÕELIST juudi Messiat J`shua’t.
 4. See EI tunnista kõlbmatuks Jumala teenimist pühapäeval, esmaspäeval, teisipäeval või mistahes muul päeval.
 5. See EI tunnista kõlbmatuks Uut Testamenti kui Piibli osa.

1 International Intercessors Leaders’ Conference (Word from the Lord released through Lance Lambert) Caliraya, Laguna, Philippines Sunday 2 November 1998