Esther Church Ascending

Ester Kyrkan Reser sig!


Esther Church Ascending

UNIFY UPPDATERINGAR – December 2021 / Tevet 5782

De som förtröstar på YHVH Adonai är som Zions berg. Det rubbas inte, det står kvar för evigt. Jerusalem omges av berg, och YHVH omger sitt folk från nu och till evig tid. Ogudaktighetens spira skall inte vila över de rättfärdigas arvslott, för att de rättfärdiga inte skall räcka ut sina händer till orättfärdighet. Psaltaren 125:1-3

Shalom älskade UNIFY Medlemmar och Delegater!

Vårt konferensmöte i December inleddes med dessa orden från Psaltaren 125, en Sång om att Resa sig, som slutar med uppbyggelse” Shalom vare över Israel”. Må det vara över var och en av er i nationerna också.

Detta månatliga UNIFY-möte är inte bara en tid att dela vittnesbörd, utan är främst för att hålla visionen brinnande och levande i våra hjärtan. Detta är en gång i månaden som vi uppmuntras, hjälper till att föra oss framåt, offrar lov för vad som gjordes och fånga visioner för framtida ansträngningar.

Psalm 125 påminner oss om att YHVH finns runt Sitt folk och att ondskans spira (som representerar en auktoritetsposition) inte ska vila över de rättfärdiga. Men vi måste se djupare än de uppenbara naturliga hoten mot Israel, som Islam (till exempel det nuvarande Iranska kärnvapenhotet). Det är faktiskt ondskan i den Nya Världsordningens agenda som har tagit över Israels regering. Denna kraft kommer på ett bedrägligt sätt, i namnet som folkets/allmänhetens välbefinnande (agerar som en medicinsk frälsare). Den goda nyheten är att skriften säger oss att detta inte ska stanna kvar eller förbli – och vi ser redan ett skifte ske.

En färsk rapport från Amerikas Frontline Doktorer säger att WHO:s Europeiska Rådgivande Grupp nu rekommenderar att alla vaccinerade människor hålls instängda i vinter, för sin egen säkerhet. Experter medger att vaccinets effektivitet minskar, och att nu är 95 procent av de svårt sjuka de som tog sprutan. Så nu är det de vaccinerade människorna som är problemet – eftersom deras immunsystem fallerar!

Detta förutsågs när Archbishop talade om hur en Rachem (barmhärtighet på Hebreiska) snart skulle uppstå, en som utgjuter så mycket barmhärtighet som möjligt – genom människor fulla av medkänsla för Israel och nationerna. Israel rapporterar att 70-80 procent av befolkningen redan har tagit 2 sprutor. Många sjukdomar dyker redan upp där, när immunsystemet fallerar

Nuvarande röster varnar för denna tid av dom, liksom Sakarjas röst i kapitlen 12, 13 & 14: det är under tider av problem när Han utgjuter Sin nåd över Sitt folk och de ser Den som de har genomborrat (Sak 12:10). Också, Profeterat i Sak 13:1 och vi läser att det kommer att finnas en öppen källa för rening för Hans folk. Det händer nu, mitt i denna medicinska turbulens. Israel är försökskaninnationen, med död eller sterilisering som är ett önskat slutresultat av NWO. Men frågor om regeringens Gröna Pass fortsätter att väcka medborgare – många gör nu uppror mot en nödvändig 3:e spruta. Vissa företag vaknar också – de till och med tillåter kunder att komma in utan Passet.

Israels regering har hotats och mutats av NWO och sålt ut Israels folk. Vi är UNIFY av en anledning, för den här säsongen: vi är kallade att stå med Israel mot alla odds och älska Israel villkorslöst – i Ande och Sanning. Vi måste djärvt förkunna de goda nyheterna från Ps 125 – denna spira av ondska KOMMER att tas bort.

UNIFY Flag

Vi måste be som aldrig förr och deklarera Yah´s löften för Israel. De behöver ett Rut-liknande samhälle som står upp (inför YHVH och inför folket) och detta händer över hela världen. Att vi står i gapet för Israel bringar också nåd över våra nationer.

Vi är i tiden för att få veta att Han är vår Herde, att få veta att vi kan lita fullt ut på Honom mitt i detta mörker. Vi kommer att vara huvudet och inte svansen! YHVH kommer säkert att visa var och en av oss vad vi måste göra.

Vi kommer att vara det skinande ljuset för alla nationer i denna tid av sådan utmaning. Att prisa Honom är vårt uppdrag: vi måste sjunga – MYCKET! Det kommer att hjälpa till så att sorgens och depressionens anda flyr. Archbishop´s nya musikalbum som produceras kommer att väcka många att inse hur det är att ha en Judisk Messias inom sig – och att veta hur det är att ha ett stort Ljus i detta mörker som försöker ta över hela världen.

Förhoppningen är att vi ska kunna släppa albumet “En Tribute till Juden i dig/The Tribute to the Jew in You” vid Purim. Be att vi kan ordna en ny inspelning med Jim Bakker runt den tiden och erbjuda den där först. Det är som Identitetsstöldsboken i ett album: att verkligen uppleva uppenbarelsen av att ha en Jude inom dig. Vi behöver fortfarande hälften av medlen för att täcka kostnaderna för albumproduktionen, om ni kan tänka er att hjälpa till med detta. (Donera på https://kad-esh.org/donations/, skriv till kommentarsfältet: Tribute)

Denna sång delades under mötet: Fröjda dig, Oh Messias Brud (baserad på Ps 125) – den kommer att vara en sång som ger stor glädje mitt i nöden. Det står att som bergen omger Jerusalem, så omger YHVH Sitt folk. Texten påminner oss om att vårt bröllop är nära: FÖRBERED DIN KLÄDNAD, för Kungen kommer snart!

Profetiskt Ord för detta Shmita år

Detta femfaldiga profetiska ord gavs till Archbishop av YHVH, baserat på Jesaja 40:27–31, som involverade dessa punkter som förklaras mer fullständigt nedan:

  • HÅLL FAST
  • VÄNTAN
  • ÖVERGÅNG
  • ANDAS
  • TILLIT

Detta Shmita år handlar om att HÅLLA FAST vid vad vi har – som med ett plan i gång, i väntan på att landa. Även om vår Ambassad har stängts och vår fruktträdgård ännu inte kan brukas ännu, måste vi stanna i Anden, inte släppa taget om det vi har.

Shmita året är en tid av VÄNTAN med hopp – hoppas på YHVH:s löften och uppfyllande av den vision Han gett oss. Landet kommer att frambringa av sig självt som det står skrivet. Jesaja 40:31 säger oss att med väntan kommer en tid av förnyelse.

Shmita året är också en tid för ÖVERGÅNG – från en cykel av 7 till en annan 7 säsong. Hålla fast och Vänta hjälper oss att vara i linje med denna Övergång. Vi vet inte vad nästa vecka i livet kommer att innehålla, så denna övergångstid hjälper oss att förbereda oss för nästa del av vår resa. Vi flyttade till St. Augustine 2015 under Shmita – sådana flyttar har varit ett konstant mönster i vårt liv. Ibland är det en andlig flytt för att gå upp på en högre nivå med Honom.

Archbishop går också in i en profetisk psalmistisk position igen – till och med fokuserar på att hon Andas ordentligt för att sjunga, vilket leder till nästa punkt som ges som insikt för oss att omfamna.

Esther Church Ascending

Shmita året är en tid av ANDNING – Ps. 150 säger, “Låt allt som har ande prisa YHVH”. Vi måste lägga tonvikten på tillbedjan och lovprisning – att sjunga och be profetiskt är så viktigt. När kvinnor föder finns det en tid som kallas övergång, eftersom sammandragningarna blir starkare. Men det är inte dags att trycka på än. Denna period är när barnmorskan säger till henne, “Andas” – hålla födelseprocessen till rätt tid för ett hälsosamt resultat.

Slutligen är Shmita-året en tid av TILLIT. Denna rätta födelse av vision är resultatet av Tillit och att gå till en högre plats utan att bli trött. Vi ska springa med evangeliet som skapades i Zion! Bli Placerade i ovanstående 5 mallar så att vi kan stiga upp med vingar som örnar.

För flera år sedan fick Archbishop en förståelse från Yah: “Alla dina kampanjer kommer från dina retreater”. Hon schemalägger en 3 dagars paus varje månad; Nu är Shmita en helig retreat tid, varefter vi alla kommer att resa oss, springa och inte bli trötta! Som vi förutser i Israel, om all sjukdom som kommer att komma (på grund av att så många är injicerade) kommer de att behöva tecken & under för att se Messias tydligt mitt i sådant mörker och hopplöshet. Vi kommer att vara redo!

Efter lanseringen av detta musikalbum kommer våra ledare att resa till Israel, för att vara där mellan Purim & Pesach. Förutom att vara där för det glada firandet av Adi (Archbishops dotter) & Dors bröllop den 8 April, kommer de att producera en kraftfull ny TV-serie om Messias återkomst till landet.

Det finns mycket att se fram emot under de kommande månaderna och åren. Även med alla de stora vittnesbörd som redan rapporterats in, har det bästa ännu inte kommit!

Esther Church Ascending

Nationella Rapporter från UNIFY Delegater

Omvändelse Handling & Fängelse Ministry Uppdateringar

Archbishop Dominiquae Bierman, USA

Pastor Alana åkte på ett uppdrag till Rockefeller Center, i sin hemstad New York City, platsen för den största Julgranen, för att blåsa i shofar för att stjälpa den avguden från Amerikas hjärta. Denna måste också stjälpas i alla kyrkor, eftersom det är en symbol för soldyrkan. Julen är en ersättare för Hanukkah, med trädet som en ersättning för menoran. Inom några dagar förstördes ett annat framstående 50 fot dekorerat träd av eld (utanför Fox News-byggnaden i centrala Manhattan, NY)!

Omvändelsehandlingar är nyckeln till att avlägsna den förtryckande, onda spira som bemyndigas av soldyrkan. Det är viktigt att nu förkunna Psalm 125:3 att “de ogudaktigas stav inte ska vila över de rättfärdiga”!

Hadassah rapporterade som Administratör för vårt Fängelse Ministry i Florida: På den sista dagen av Hanukkah mötet tog vi med latkes, hemlagade av Rabbi, vilket var en fröjd för fångarna. En Judisk man sa att han inte har fått en latke på 18 år, så han var extremt välsignad. En annan man vid namn Michael i dödscellen är också Jude och vi tror på en vändning för honom, eftersom han studerar GRM nu.

Rabbi är som en far för dem där. Två interner vittnade från förra månadens befrielsemöte: en man uppgav att han kände sig “lättare än någonsin” och en annan kunde aldrig få tungotalets gåva, men nu har fått det! Det har tagit honom till en annan nivå i hans liv.

Andra befrielsemötet resulterade också i mycket härlighet; vi fick just ett tacksamt vykort från en av deltagarna, han skriver:

“Tack för Befrielse mötet idag och för allt du gör för oss och för Yeshuas sak! Du är i mina böner varje dag!”

Esther Church Ascending

Besvarade Böner!

Pastora Sonia Gotelli, Peru

IMA BAT AMI: Denna grupp sträcker sig till Perus centrala djungel. Vi har nu fyra medlemmar från Villa Rica som deltar i bönemötet och de instrueras av vår Apostels videor av Despierta Sefarad.

Veckovis sändning av Apostel Dominiquaes budskap fortsätter varje vecka genom TV La Luz och Radio Pacifico.

Under vårt Hanukkah-firande hade vi en grupp på 8 barn (som första offer) som deltog i deklarationen av Psaltaren och prisade YHVH. Åldersintervallet var från 2 till 10 år.

Varje Sabbat läser vi veckovisa parasha och veckobreven från Kad Esh. Det har visat sig vara till stor välsignelse eftersom alla deltagare inkluderas i läsningen, i syfte att stärka sin tro.

Stå i gapet för helande

Pastor Terhi Laine, Finland

Vår teammedlem, Eija, har ivrigt fortsatt att dela information genom att använda de skrifter vi har – brev har under bön skickats över hela Finland.

Vi gläds åt Sinikkas glädjande och lovprisande rapport om hennes sons, Markus, tillfrisknande från covid-19-vaccinets effekter. I tre månader har han inte kunnat arbeta. Med ständig bön har hennes omvändelse för honom och ett upprättelseoffer (till Kad-Esh MAP Ministries) fått fienden att fly. HalleluYah! Hans hjärna, lungor, hjärta och kranskärl har undersökts, alla möjliga blodprover har tagits och inget fel har hittats. Nu har Markus själv erkänt att det är vaccinerna som har orsakat alla problem och symptom han har upplevt. Vi kommer att fortsätta att be att hans hjärta ska bli helt helat och för Markus att återvända till den första kärleksrelationen till den Judiska Yeshua.

Erja Lastunen: Under en retreat med den Helige Ande i tre dagar, talade Han till mig om omvändelse å Finlands vägnar gällande brotten mot Judarna i Finland. Jag utmanades om hur mycket jag är redo att kapitulera till den Helige Andes vägledning och om jag är villig att följa Hans råd. Han frågade om jag var villig att lämna alla tjuvar som stjäl min tid från mitt liv. Jag öppnade sedan Danielsboken kapitel 9 i samband med omvändelsen. Och Ruach HaKodesh började dela ett sant och levande ord för Finland och hur man ber för Finland.

Nyligen hörde vi i nyheterna hur de Parlamentsledamöter som är emot vaccinerna djärvt talade i parlamentet. Det var en uppmuntrande början på omvändelse och den andliga kampen så att väckelsen skall bryta ut i Finland.

Inom en snar framtid kommer vi att slutföra GRM Bibel Skol-uppdatering, och ha översatt flervalsfrågor avsnitten, och kontrollerat texterna och funktionen av videorna på GRM-sidorna. HalleluYah!

Esther Church Ascending

Arbeta Tillsammans med Norge

Apostel Sana Enroos, Sverige

Den här helgen var historisk på många sätt. Sverige och Norge inledde ett samarbete inom UNIFY, med utbildnings mission om att hantera blods skuld och stå i gapet för Pastor Hanne och Unni, Norges Vicedelegat. Vi hade förbön och tillbedjan på Fredagen under hela dagen. Vi rörde oss i profetians anda å Norges vägnar.

Det som hände i helgen var något mycket starkt som jag aldrig har upplevt förut: ett tecken på 3:e dagens Väckelse! Vi hade en profetisk förbön för ett par precis innan Sabbaten började. Plötsligt kom ett Rumänskt par in och bugade sig under det andra parets förbön. Först märkte vi ingenting på grund av våra slutna ögon. Sen upptäckte vi att de knäböjde på golvet framför oss. Vi såg att de är förkrossade och visade stor fruktan för Elohim. De kunde inte resa sig upp, vågade inte resa sig upp, tillsammans med mycket gråt. Särskilt mannen som försökte kommunicera till sin fru att detta är ett mycket heligt ögonblick och att hon måste vara tyst även om hon ville säga något.

Esther Church Ascending

Minst tjugofem olika starka missioner har gjorts av mitt team runt om i Sverige under November. Dessa värdefulla tjänare har verkat i hela nationen från Söder till Norr. De har tagit itu med den Judiska blodsutgjutelsen, oskyldigt blod av olika slag, avgudadyrkan, häxeri, falska altare, vaccinagendor som är kopplade till NWO, Leviatans offer, kyrkor fyllda med avgudadyrkan och hednisk dyrkan och så vidare.

På Sabbaten hade vi ett heldagsmöte med undervisning, vittnesbörd, instruktion att studera GRM och gå med i UNIFY. Vi hade också betjäning genom dans och förbön i flera timmar. Vi avslutade med gemenskap kombinerat med att dela vad vi har gjort i Sverige de senaste Ett och ett halvt åren. Många uppmuntrande vittnesbörd delades och det fanns en sådan enhet mellan oss alla. Vackra stunder verkligen!

Kristdemokraterna vill att Sveriges Ambassad i Israel flyttas till Jerusalem. – Ambassadflytten är ett utmärkt nästa steg i relationsbyggandet mellan Sverige och Israel, säger KD:s Lars Adaktusson. https://www.svd.se/kd-vill-flytta-ambassad-till-jerusalem

Norges Omvändelsehandlingar

Pastor Hanne Hansen, Norge

Unni (Norska UNIFY Vice Delegat) och jag, tillsammans med 5 andra Norrmän, besökte Apostel Sana och hennes lärjungar i Sverige. Vi fick lära oss av Sana hur man gör Omvändelsehandlingar här i Norge. Det var en sådan välsignad enhet och kärlek mellan oss Norrmän och Svenskar. Vi är mycket tacksamma för möjligheten att stå tillsammans med dem för rening, uppvaknande och väckelse i våra nationer. Nytt hopp och mod har tänts i oss för att Norge ska bli en fårnation!

Den Norska delegaten och Vice Delegaten har gjort flera Omvändelsehandlingar, inklusive en i Falstads centrum. Falstad var ett fångläger under Andra Världskriget. Mer än 4200 människor fängslades här och mer än 200 avrättades, inklusive 8 Judar. Falstads skogar var platsen där avrättningarna ägde rum. Vi upplevde mörker där, både andligt och fysiskt – och träden såg ut som om de sörjde. Minnesstenen för alla offer var på den högsta platsen där, där vi gjorde omvändelsehandlingar, först för Judarna. Efter att ha bett en tid fylldes området med frid. Vi kände det båda två, samtidigt – sedan fylldes vi av glädje och skratt. Vi visste att Yeshuas blod hade renat platsen! Efteråt blåste vi i shofar, vår första mission i Norge var slutförd!

Nästa dag gjorde vi en mission på Kristianstens fästning (byggd 1681) i min stad Trondheim. Tillsammans avrättades 30 Norska patrioter där under Andra Världskriget, inklusive 4 Judar, plus ett okänt antal personer av andra nationaliteter. Efter kriget användes fästningen för att avrätta krigsförbrytare som dömdes till döden. Vi gjorde en Omvändelsehandling för Judarna som avrättades där – och bad sedan om förlåtelse för allt oskyldigt blod som utgjutits.

Vi kände en förlösning och shalom, men också att det fortfarande fanns saker ogjorda kvar. Vi fortsatte att be, men kände att vi inte kunde “bryta igenom” med det nu, eftersom det kommer att kräva lite mer studier om vad som har hänt på denna fästning. Vi kommer att göra det när deras museum öppnar igen på våren, eftersom vi tror att det som har hänt där påverkar Stadens andevärld.

Vi försöker samlas varje Sabbat för en middag, tillsammans med de personer som är kopplade till Kad-Esh/The Jewish Roots of the Faith/Trons Judiska Rötter i vår stad – plus en gång i månaden med personerna i vår del av nationen. Detta har varit mycket välsignade kvällar, där också några få människor som är nya för trons Judiska rötter nu deltar.

Esther Church Ascending

GRI / GRM Fortsätter att Spridas

D´vora Cheung, Hong Kong

Sofina är tjänaren som tjänstgjorde i Baptistkyrkan i 7 år och tjänade i ett ministry som var fullt av ersättningsteologi i 4 år. Vägledd av Ruach förverkligade hon hedendomen i kyrkan. Hon koncentrerar sig nu på att studera GRI/GRM. Hon avslutade GRI på en månad och är på väg att registrera sig för GRM. En annan vid namn Elisheva avslutade GRI i Augusti, och jag ber att hon kommer att vidta åtgärder för att registrera sig för GRM snart.

Vi är tacksamma för hur YHVH har utökat vårt territorium här, vilket tillåter koppling med dem i den lokala Synagogan under Hanukkah mötena. Under en konferens nyligen såldes också tre exemplar av Identitetsstöldsboken – må mycket frukt komma till dem som hungrar efter denna sanning.

En ny Sabbatsgrupp har startat, eftersom Yah förmedlade de unga ledarna som ska tjäna barnen. De var inte bara Hans brud, utan också tjänare.

Esther Church Ascending

Mycket Bön och Enhet

Perach Serena Yang, Taiwan

Att be tillsammans fortsätter online varje kväll – och vi känner behovet av att be mer för Ima och Rabbi, deras familj och teamet i St. Augustine.

En ny syster gick med i Ima-gruppen senaste Sabbaten. Hon hade ett möte med oss en gång och bestämde sig sedan för att döpas i Yeshuas namn denna Sabbat (3 December). Prisad vare Yah!

Vi har bett tillsammans online med Malaysia Yen och delar budskap på nätet med Kinas GRM-studenter med Hadassah en gång i veckan. Pastor Dawid har delat “Mina Moadims” för Kina på Zoom – Taiwan GRM studenter har också kommit med och lärt sig från honom.

Den 3 December kommer många GRM-studenter att åka till Tainan för att ha ett möte. Det är så skönt att träffas!

Esther Church Ascending

Asiatisk Koalitionen Förenad med Thailand

Pastor Dawid Yosef Lee, Malaysia

UNIFY Malaysia fortsätter att delta i två bönegrupper varje vecka (Globalt Midnatts Vak & MAP Mens Böner). IMA BAT AMI från Malaysia startade i Shmita, ledd av Khasseh Yen, och träffas på Zoom varje vecka.

Vi gläder oss åt att en elev avslutade GRM Bibel Skolan den här månaden!

Vår Asiatiska Koalition har åtagit sig att hjälpa Wassana i Thailand (som flyttade till en ny plats i Chiangmai, Thailand) – med medel från Malaysia, HK, Taiwan och Japan. Två familjer från Malaysia har också åtagit sig att stödja henne och hennes mission varje månad.

Esther Church Ascending

Översättningen av Böcker Fortsätter

Yutong Tagawa, Japan

Vi avslutade översättningen och korrekturläsningen av andra boken The Healing Power of the Roots/Rötternas Helande Kraft. Prisa YAH! Översättningen av den tredje boken Sheep Nation/Fårnation har börjat. ISBN-koden i Japan har tillämpats för alla Japanska versioner av böcker.

Varje kväll går jag med i Taiwans Bönegrupp GRM IMA och ber för Israel, Kad-Esh Ministry och UNIFY.

Esther Church Ascending

Tid för Övergång

Wassana Runkaew, Thailand

Det har skett stora förändringar i mitt liv förra året när jag skrev in mig i GRM-programmet. Jag måste ge allt till Yeshua, som Hans vers påminde mig om och om igen (tills den Taiwanesiska chefen anlände i November): “Gå ut från ditt land, och från dina släktingar och från din fars hus, till det land som jag ska visa dig;” 1 Mosebok 12:1

Enligt Yahs anvisningar tvekade jag inte att flytta, även om jag skulle känna smärta att lämna mina elever. Den här versen sa till mig att skiljas från mitt gamla mönster och att inte kompromissa med Ersättningsteologin. Men jag tackar Yah för att Han förlängde mina dagar i studentcentret där jag kunde berätta mer om Yah och Hans sanning. Dessutom tror jag att goda frön om det sanna Evangeliet som skapades i Zion har planterats i deras hjärtan och kommer att gro en dag.

Jag vill tacka Yah för Archbishop Dominique Bierman och vänner från Fjärran Östern som stödde mig ekonomiskt. Tack för alla era böner också. Prisar Yah!

Egentligen var det 2 flickor som följde med mig på denna flytt till en ny plats (Zoe och Linda bor nu båda med sina släktingar i den närliggande staden tills de blir 18 år gamla – då kan vi återförenas). Vi är för närvarande online på fredagskvällar och Zoe, som verkligen är intresserad av Hans Ord, har också bjudit in sina vänner att gå med i vårt Sabbatmöte också. Båda kanske slutar sin utbildning, men de kommer att följa Yah. Be för att de ska växa djupare in i Hans kunskap och kärlek.

Det är en annan dam som brukade studera i Seminariet, i Chiangmai Thailand. Hon är min senior och det är Hans tid att låta mig presentera henne för evangeliet som skapades i Zion. Hon känner till Yeshua, men är fortfarande förvirrad när det gäller ersättningsteologin. Nästa månad ska jag bjuda in henne till mitt hus och det är dags att ge henne en GRI-lektion, när hon söker Adonai, Yeshua.


Sådana stora rapporter tyder på att Ruach rör sig bland vårt folk, eftersom de sträcker ut sina hjärtan och händer till dem i sina nationer. Må vi fortsätta framåt, ta landet i besittning och förvandla själar till vår Messias Ära.

Hans kungliga spira ges till Hans Ester kyrka!

Dina Israeliska mentorer och vänner,

Archbishop Dr. Dominiquae Bierman
& Rabbin Baruch Bierman

AB red and Rabbi blue

Gå med i Förenade Nationerna för Israel.

Du är kallad att vara en Ester för Israel. Var en del av en ostoppbar kraft att stå för Israel i din nation!

Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

Onlinekonferens för Förenade Nationerna för Israel – Januari

Tisdagen den 4 Januari, 2022 18:00 – 20:00 (Svensk Tid)

Som medlem får du en personlig inbjudan med en länk till konferensen via e-post.

Stöd Missionen:

  • Donera online: https://unitednationsforisrael.org/unify-donations/
  • Vänligen mejla till oss på info@unitednationsforsrael.org för bankuppgifter
  • Ring oss i USA på 1-972-301-7087
  • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams adresseras till Hadassah Paloma Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

The Identity Theft

Gå med i en ny sak mot antisemitism.

Upptäck din identitet i Messias genom att återställa Hans identitet som Jude, inte Romare. Archbishop Dominiquae Biermans nya bok Identitetsstölden & GRI:s onlinekurs besegrar antisemitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradet makt och smörjelse!

Beställ Nu för att Börja Studera →

*Kursåtkomst kommer med boken endast när boken beställs via webbplatsen www.against-antisemitism.com

Gå med i De 70 Rättfärdiga av Nationerna!

Bli en special partner till Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till en månatlig kärleksgåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

Gå med Nu →

Gå med i vår Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

https://t.me/dominiquaebierman

Prenumerera på vår YouTube Kanal!

Titta på de senaste sändningarna från Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på Förenade Nationerna för Israels YouTube Kanal!

Vår YouTube Kanal →