Esther Church Ascending

Ester-menigheten stiger opp!


Esther Church Ascending

UNIFY OPPDATERINGER – Desember 2021 / Tevet 5782

De som setter sin lit til Adonai er som Sions berg – det kan ikke rokkes, men det står for evig. Som fjellene omslutter Jerusalem, slik omslutter Adonai sitt folk, både nå og for evig. For et ondskapens septer skal ikke hvile over det land som er tilmålt de rettferdige – for at ikke de rettferdige skal rekke ut sine hender til det onde. Salme 125:1-3

Shalom elskede UNIFY-medlemmer og delegater!

Konferanse-møtet vårt i desember ble åpnet med disse ordene fra Salme 125, en sang om oppstigninger, som avsluttes med oppbyggelsen: «Shalom over Israel». Måtte den hvile over hver enkelt av dere i nasjonene også.

Dette månedlige UNIFY-møtet er ikke bare en tid for å dele vitnesbyrd, men er hovedsakelig for å holde visjonen brennende og levende i våre hjerter. Dette er en gang i måneden der vi blir oppmuntret, noe som bidrar til å bringe oss videre, gir ros for det som er blitt gjort, og fanger visjoner for fremtidig innsats.

Salme 125 minner oss om at YHVH omslutter sitt folk og at ondskapens septer (som representerer en myndighets-posisjon) ikke skal hvile over de rettferdige. Men vi må se dypere enn de åpenbare naturlige truslene mot Israel, som islam (f.eks. dagens iranske atomtrussel). Det er faktisk ondskapen til den nye verdensordenens agenda som har tatt over Israels regjering. Denne kraften kommer på en villedende måte, i navnet til folkets/offentlighetens velvære (opptrer som en medisinsk frelser). Den gode nyheten er at Skriften forteller oss at dette ikke skal hvile eller forbli – og vi ser allerede et skifte.

En fersk rapport fra America’s Frontline Doctors sier at WHO (VHO) European Advisory Group (Det europeiske råd) nå anbefaler at alle vaksinerte personer blir innesperret denne vinteren, for deres egen sikkerhet. Eksperter erkjenner at vaksinens effektivitet avtar, og at 95 % av alvorlig syke mennesker nå består av de som tok stikket (jab). Så nå er det de vaksinerte menneskene som er problemet – ettersom immunforsvaret deres er kompromittert!

Dette ble forutsett da apostel Dominiquae snakket om hvordan en slags Rachem (barmhjertighet på hebraisk) tjeneste snart skulle oppstå, en som skulle utøse så mye barmhjertighet som mulig – gjennom mennesker fulle av medfølelse for Israel og nasjonene. Israel rapporterer om at 70-80 % av befolkningen allerede har tatt 2 stikk (jab). Mange sykdommer dukker allerede opp der ettersom immunforsvaret svikter.

Nåværende røster advarer om denne tiden av dom, det samme gjør Sakarjas røst i kapittel 12, 13 og 14: det er den trengselens tid da Han utøser sin nåde over sitt folk, og de ser Ham som de har gjennomboret (Sak. 12 :10). Dette er også profetert i Sak. 13:1, hvor vi leser at det vil bli en åpen kilde til renselse for Hans folk. Dette skjer nå, midt i dette medisinske kaoset. Israel er forsøkskanin-nasjonen, med død eller sterilisering som et ønsket NVO-sluttresultat. Men spørsmål angående regjeringens Grønne Pass fortsetter å vekke opp innbyggerne – mange gjør nå opprør mot et påkrevd 3. stikk. Noen økonomiske virksomheter våkner også opp – som til og med tillater låntakerne sine å komme inn uten passet.

Israels regjering har blitt truet og bestukket av NVO, for å selge ut det Israels folk. Vi er UNIFY av en årsak, for denne tiden: vi er kalt til å stå sammen med Israel mot alle odds, og elske Israel betingelsesløst – i Ånd og Sannhet. Vi må frimodig forkynne de gode nyhetene fra Salme 125 – dette ondskapens septer SKAL bli fjernet.

UNIFY Flag

Vi må be som aldri før, og erklære Yahs løfter for Israel. De behøver at et Rut-lignende fellesskap stiller seg frem (framfor YHVH og framfor folket) og dette skjer over hele verden. Det at vi nå står i gapet for Israel bringer nåde også over våre egne nasjoner.

Vi befinner oss i tiden av å vite at Han er vår hyrde, av å vite at vi fullt ut kan stole på Ham, midt i dette mørket. Vi skal være hodet og ikke halen! YHVH skal vise hver enkelt av oss hva vi må gjøre.

Vi skal være det skinnende lyset for alle nasjoner i denne tiden av store utfordringer. Å prise Ham er vår oppgave: vi må synge – MYE! Det vil hjelpe til med å få sorgens og depresjonens ånd til å flykte. Apostele Dominiquaes nye musikk-album som nå produseres, skal vekke opp mange til å innse hvordan det er å ha en jødisk Messias på innsiden av oss – og til å vite hvordan det er å ha et stort lys i dette mørket som prøver å overta hele verden.

Det er håp om at vi kan gi ut “The Tribute to the Jew in You” (hyllesten til jøden i deg) -albumet til Purim. Be om at vi kan få til et nytt opptak med Jim Bakker rundt den tiden, og tilby det der først. Dette er som Identity Theft (Identitets Tyveriet)-boken i et album: å virkelig oppleve åpenbaringen av å ha en jøde på innsiden av seg. Vi behøver fortsatt halvparten av midlene for å dekke kostnadene ved album-produksjonen, om du kan vurdere å hjelpe til med det.

Denne sangen ble delt under møtet: Gled deg, o Messias’ brud (basert på Salme 125) – det skal være en sang som bringer stor glede midt i trengsel. Den forteller at som fjellene omslutter Jerusalem, slik omslutter YHVH sitt folk. Tekstene minner oss om at bryllupet vårt er nært: FORBERED BRUDEKJOLEN DIN, for Kongen kommer snart!

Profetisk ord for dette Shmita-året

Dette 5-foldige profetiske ordet ble gitt til apostelen av YHVH, basert på Jesaja 40:27-31, som involverer disse elementene, forklart mer fullstendig nedenfor:

  • HOLDER
  • VENTER
  • OVERGANG
  • PUSTER
  • HA TILLIT

Dette Shmita-året innebærer å HOLDE oss i det vi har – som med et holde-mønster av et fly som venter på å lande. Selv om ambassaden vår er stengt og frukthagen vår ikke kan dyrkes ennå, må vi holde oss i Ånden, ikke gi slipp på det vi har.

Shmita-året er en tid for å VENTE med håp – å håpe på YHVHs løfter og oppfyllelse av visjonen Han har gitt oss. Landet skal bringe frem frukt av seg selv, som det står skrevet. Jesaja 40:31 forteller oss at med venting kommer en tid med fornyelse.

Shmita-året er også en tid av OVERGANG – fra en syklus bestående av 7 til en annen 7 sesong. Å holde i og vente hjelper oss med å være på linje med denne overgangen. Vi vet ikke hva neste uke av livet vil inneholde, så denne overgangstiden vil hjelpe oss med å forberede oss på neste etappe av reisen vår. Vi flyttet til St. Augustine i 2015 under Shmita – slike flyttinger har vært et konstant mønster i livet vårt. Noen ganger er det en åndelig flytting, der vi trer inn i et høyere sted med Ham.

Apostelen beveger seg også inn i en profetisk salmist-posisjon igjen – der hun til og med fokuserer på at hun puster riktig for å synge, noe som fører til neste punkt, gitt som en innsikt som vi kan omfavne.

Esther Church Ascending

Shmita-året er en tid for PUSTE – Salme 150 sier: “La alt som har pust prise YHVH”. Vi må legge vekt på tilbedelse og lovprisning – det å synge og be profetisk er så viktig. Når kvinner føder, er det en tid som kalles overgang, alt ettersom riene blir sterkere. Men det er ikke tiden for å presse ennå. Det er i denne perioden jordmoren sier til henne: “Pust” – og som holder igjen fødselsprosessen til den rette tiden for et sunt resultat.

Til slutt er Shmita-året en tid for TILLIT. Denne riktige fødselen av visjoner er resultatet av å ha tillit og å føres til et høyere sted uten å bli utslitt. Vi skal løpe med evangeliet fra Sion! Å bli posisjonert i de ovennevnte 5 mønstrene slik at vi kan løftes opp med vinger som ørnen.

For mange år siden ble apostelen gitt denne forståelsen fra Yah: “Alle dine forfremmelser skal komme fra dine retreater” (tilbaketrekninger). Hun legger en 3 dagers pause inn i timeplanen hver måned; nå er Shmita en hellig retreat-tid, hvoretter vi alle skal reise oss, løpe og ikke bli trette! Når vi forutser all denne sykdommen som kommer i Israel (på grunn av at så mange får stikket), vil de behøve tegn og under for å se Messias klart – midt i et sådant mørke og håpløshet. Vi skal være rede!

Etter lanseringen av dette musikk-albumet, skal våre ledere reise til Israel, for å være der mellom Purim og Pesach. I tillegg til å være der for den gledelige feiringen av Adi (apostelens datter) og Dors bryllup den 8. april, skal de produsere en mektig ny TV-serie om Messias’ tilbakevending til landet.

Det er mye å se frem til i månedene og årene fremover. Selv med alle de flotte vitnesbyrdene som allerede er rapportert, har vi det beste i vente!

Esther Church Ascending

Nasjonale rapporter fra UNIFY-delegater

Omvendelses-handlinger og oppdateringer fra fengsels-tjenesten

Apostel Dominiquae Bierman, USA

Pastor Alana dro på et oppdrag til Rockefeller Center, i hjembyen New York City, stedet der det største juletreet står, for å blåse i shofaren for å velte denne avguden fra hjertet av Amerika. Denne må også veltes i alle menighetene, da den er et symbol på sol-tilbedelse. Julen er en erstatning for Hanukkah, med treet som en erstatning for menorah’en. Og i løpet av få dager ble et annet fremtredende 20 meter høyt dekorert juletre ødelagt av brann (utenfor Fox News-bygningen i Midtown Manhattan, New York)!

Omvendelses-handlinger er nøkkelen for å fjerne det undertrykkende, onde septeret som blir styrket av soltilbedelse. Det er nå viktig å proklamere ut Salme 125:3 – at «de ugudeliges stav skal ikke hvile på de rettferdige»!

Hadassah rapporterte som administrator for fengsels-tjenesten i Florida: Til tjeneste/betjening på den siste dagen av Hanukkah tok vi med latkes (potetpannekaker for feiring av Hanukkah), hjemmelaget av Rabbi, som ble til glede for fangene. En jødisk mann sa at han ikke har spist en latke på 18 år, så han ble ekstremt velsignet. En annen mann ved navn Michael, på dødscelle, er også jødisk, og vi tror på en snuoperasjon for ham, ettersom han studerer GRM nå.

Rabbi Baruch er som en far for dem der. To innsatte ga et vitnesbyrd fra forrige måneds befrielses-tjeneste: en mann sa at han følte seg «lettere enn noen gang», og en annen som aldri har kunnet motta tungemåls-gaven, har fått den nå! Dette har brakt ham til et annet nivå i livet. Det andre utfrielses-møtet resulterte også i mye herlighet; vi har nettopp mottatt et takknemlig postkort fra en av de fremmøtte, som skriver:

“Takk for befrielsestjenesten i dag, og for alt du gjør for oss og for Yeshuas sak! Du er i mine bønner hver dag!»

Esther Church Ascending

Besvarte bønner!

Pastora Sonia Gotelli, Peru

IMA BAT AMI: Denne gruppen strekker seg ut til den sentrale jungelen i Peru. Vi har nå fire medlemmer fra Villa Rica som deltar på bønnemøtet og de blir instruert med apostelens videoer av Despierta Sefarad. (Våkn opp Sefarad)

Ukentlig kringkasting av apostel Dominiquaes budskap fortsetter, gjennom TV La Luz (Lyset) og Radio Pacifico (Stillehavs-radioen).

Under vår Hanukkah-feiring hadde vi en gruppe på 8 barn (som et første offer) som deltok i proklamasjonen av salmer som priste YHVH. Aldersspennet var fra 2 til 10 år.

Hver sabbat leser vi den ukentlige parashah’en og de ukentlige brevene fra Kad-Esh. Det har vist seg å være til stor velsignelse fordi alle fremmøtte er inkludert i lesningen, med det formål å styrke deres tro.

Står i gapet for helbredelse

Pastor Terhi Laine, Finland

Team-medlemmet vårt, Eija, har ivrig fortsatt å dele informasjon ved å bruke traktatene vi har – brev har blitt sendt ut over hele Finland, med bønn.

Vi gleder oss over lovprisnings-rapporten fra Sinikka angående utfrielsen av hennes sønn, Markus, fra effekten av Covid-19-vaksinene. I tre måneder har han vært arbeidsufør. Med kontinuerlig bønn, hennes omvendelse for ham og et godtgjørings-offer (til Kad-Esh MAP Ministries) har dette fått fienden til å flykte. HalleluYah! Hjernen, lungene, hjertet og kranspulsårene hans er undersøkt, alle mulige blodprøver er tatt og ingenting galt er funnet. Nå har Markus selv innrømmet at det er vaksinene som har forårsaket alle plagene og symptomene han har opplevd. Vi vil fortsette å be om at hans hjerte skal bli fullstendig helbredet og at Markus skal vende tilbake til det første kjærlighetsforholdet til den jødiske Yeshua.

Erja Lastunen: Under en retreat med Den Hellige Ånd i tre dager, talte Han til meg om omvendelse på vegne av Finland angående forbrytelsene mot jødene i Finland. Jeg ble utfordret på hvor mye jeg er klar til å overgi meg til Den Hellige Ånds veiledning og om jeg er villig til å følge Hans råd. Han spurte meg om jeg var villig til å utelate alle tyvene som stjeler tiden fra livet mitt. Jeg åpnet så Daniels bok, kapittel 9, knyttet til omvendelse. Og Ruach HaKodesh begynte å dele et sant og levende ord for Finland og hvordan man kan be for Finland.

Nylig hørte vi i nyhetene hvordan MP-er (de konservative) som er imot vaksinene talte dristig i parlamentet. Det var en oppmuntrende start for omvendelse og den åndelige kampen for at vekkelsen skal bryte ut i Finland.

I nær fremtid skal vi fullføre oppdateringen av GRM Bibelskole, etter å ha oversatt seksjonene med flervalg-spørsmål, og sjekket tekstene og funksjonen til videoene på GRM-sidene. HalleluYah!

Esther Church Ascending

Samarbeid med Norge

Apostel Sana Enroos, Sverige

Denne helgen var historisk på mange måter. Sverige og Norge startet et samarbeid innenfor UNIFY, med oppdraget ‘utdanning i å håndtere blodskylden og å stå i gapet’, for pastor Hanne og for Unni, Norges visedelegat. Vi hadde forbønn og gudstjeneste på fredag ​​hele dagen. Vi beveget oss i profetiens ånd på vegne av Norge.

Det som skjedde denne helgen var noe veldig sterkt som jeg aldri har opplevd før: et tegn på 3. dags vekkelse! Vi hadde en profetisk forbønn for et par rett før sabbaten startet. Plutselig kom et rumensk par inn og bøyde seg under det andre parets forbønn. Først la vi ikke merke til noe på grunn av våre lukkede øyne. Da oppdaget vi at de lå på kne på gulvet foran oss. Vi så at de var knust og viste stor frykt for Elohim. De kunne ikke reise seg, turte ikke reise seg, sammen med mye gråt. Spesielt mannen, som prøvde å kommunisere til sin kone at dette er et veldig hellig øyeblikk, og at hun må være stille selv om hun ville si noe.

Esther Church Ascending

Minst tjuefem forskjellige sterke oppdrag har blitt utført av mitt team rundt omkring i Sverige i løpet av november. Disse dyrebare prestene har virket i hele nasjonen, fra sør til nord. De har jobbet med jødisk blodsutgytelse, uskyldig blod av forskjellige slag, avgudsdyrkelse, hekseri, falske altere, vaksine-agendaer knyttet til NVO, Leviatan-ofringer, menigheter fylt med avgudsdyrkelse og hedensk tilbedelse, og så videre.

På sabbaten hadde vi et heldagsmøte med undervisning, vitnesbyrd, instruksjon om å studere GRM og å bli med i UNIFY. Vi hadde også tjeneste ved dans og forbønn i flere timer. Vi avsluttet med fellesskap kombinert med å dele det vi har gjort i Sverige de siste 1,5 årene. Mange oppmuntrende vitnesbyrd ble delt og det var en slik enhet mellom oss alle. Virkelig vakre øyeblikk!

Kristendemokraterna ønsker at Sveriges ambassade i Israel skal flyttes til Jerusalem. – Ambassade-flyttingen er et utmerket neste skritt i relasjonsbyggingen mellom Sverige og Israel, sier KDs Lars Adaktusson. https://www.svd.se/kd-vill-flytta-ambassad-till-jerusalem

Norges omvendelses-handlinger

Pastor Hanne Hansen, Norge

Unni (Norsk UNIFY vise-delegat) og jeg, sammen med 5 andre nordmenn, besøkte apostel Sana og hennes disipler i Sverige. Vi ble undervist av Sana i hvordan vi kan gjøre omvendelses-handlinger her i Norge. Det var slik en velsignet enhet og kjærlighet mellom oss nordmenn og det svenske folket. Vi er veldig takknemlige for muligheten til å stå sammen med dem for renselse, oppvåkning og vekkelse for våre nasjoner. Nytt håp og mot er tent i oss for at Norge skal bli en saue-nasjon!

Den norske delegaten og vise-delegaten har gjort flere omvendelses-handlinger, inkludert en i Falstad senter. Falstad var en fangeleir under andre verdenskrig. Mer enn 4200 mennesker var fengslet her og mer enn 200 ble henrettet, inkludert 8 jøder. Falstadskogen var stedet hvor henrettelsene fant sted. Vi opplevde et mørke der, både åndelig og fysisk – selv trærne så ut som de sørget. Minnesteinen for alle ofrene var på det høyeste stedet der, hvor vi gjorde omvendelses-handlinger, først for jødene. Etter å ha bedt en stund, fylte freden området. Vi kjente det begge to samtidig – da ble vi fylt av glede og latter. Vi visste at Yeshuas blod hadde renset det stedet! Etter at vi blåste i shofaren var vårt første oppdrag i Norge fullført!

Dagen etter gjorde vi et oppdrag på Kristiansten festning (bygget i 1681) i min by Trondheim. Til sammen ble 30 norske patrioter henrettet der under andre verdenskrig, inkludert 4 jøder, pluss et ukjent antall personer av annen nasjonalitet. Etter krigen ble festningen brukt til å henrette krigsforbrytere som ble dømt til døden. Vi gjorde en omvendelses-handling for jødene som ble henrettet der – så ba vi om tilgivelse for ethvert uskyldig blod som ble utøst.

Vi kjente en forløsning og shalom, men også at det fortsatt var ting som var ugjort. Vi fortsatte å be, men kjente at vi ikke var i stand til å “komme gjennom” med det nå, da det vil kreve litt mer studier om hva som har skjedd på denne festningen. Vi vil gjøre det når museet der åpner igjen til våren, fordi vi tror at det som har skjedd der påvirker den åndelige atmosfæren i byen.

Vi prøver å samles hver Shabbat til en middag, sammen med personene som er knyttet til Kad-Esh/ troens jødiske røtter i byen vår – pluss en gang i måneden sammen med de som bor i vår del av landet. Dette har vært veldig velsignede kvelder, hvor også noen som er nye i troens jødiske røtter nå deltar.

Esther Church Ascending

GRI / GRM fortsetter å spre seg utover

D’vora Cheung, Hong Kong

Sofina er presten som tjenestegjorde i baptistkirken i 7 år og tjenestegjorde i en tjeneste som var full av erstatningsteologi i 4 år. Hun ble veiledet av Ruach og innså hedenskapet i menigheten. Hun konsentrerer seg nå om å studere GRI/GRM. Hun avsluttet GRI for en måned siden, og er i ferd med å registrere seg for GRM. En annen ved navn Elisheva fullførte GRI i august, og jeg ber om at hun vil ta grep for å registrere seg for GRM snart.

Vi er takknemlige for hvordan YHVH har utvidet vårt territorium her, og tillater kontakt med de i den lokale synagogen under Hanukkah-samlinger. Under en nylig konferanse ble det også solgt tre eksemplarer av Identitets Tyveriet-boken – må mye frukt få komme til dem som er sultne etter denne sannheten.

En ny Shabbat-gruppe har startet, da Yah ga oss de unge lederne som skal betjene barna. De var ikke bare Hans brud, men er også Hans tjenere.

Esther Church Ascending

Mye bønn og enhet

Perach Serena Yang, Taiwan

Vi fortsetter å be sammen på nettet (online) hver kveld – og vi føler behov for å be mer for Ima og Rabbi, deres familie og teamet i St. Augustine.

En ny søster ble med i Ima-gruppen forrige Shabbat. Hun hadde et møte med oss ​​en gang og bestemte seg for å bli døpt i Yeshuas navn denne Shabbaten (3. desember). Priset være Yah!

Vi har bedt sammen on-line med Malaysia Yen og deler budskap på nettet med kinesiske GRM-studenter, sammen med Hadassah en gang i uken. Pastor Dawid har delt “Mine Moadim” med Kina på Zoom – Taiwans GRM-studenter ble også med og lærte av ham.

Den 3. desember skal mange GRM-studenter dra til Tainan for å ha et møte. Det er så godt å komme sammen!

Esther Church Ascending

Asiatisk koalisjon forent med Thailand

Pastor Dawid Yosef Lee, Malaysia

UNIFY Malaysia fortsetter å delta i to endetids-bønnegrupper ukentlig (Global Midnight Watch & MAP Men’s Prayer). IMA BAT AMI i Malaysia startet i Shmita, ledet av Khasseh Yen, og møtes ukentlig på Zoom.

Vi gleder oss over at en elev fullførte GRM bibelskolen denne måneden!

Vår asiatiske koalisjon er forpliktet til å hjelpe Wassana i Thailand (som flyttet til et nytt sted i Chiang Mai, Thailand) – med midler fra Malaysia, HK, Taiwan og Japan. To familier fra Malaysia har også forpliktet seg til å støtte henne og hennes misjon hver måned.

Esther Church Ascending

Oversettelse av bøker fortsetter

Yutong Tagawa, Japan

Vi fullførte oversettelsen og korrekturlesingen av den andre boken, Røttenes helbredende kraft. Priset være YAH! Oversettelse av den tredje boken Sheep Nations – Saue-nasjoner- har begynt. ISBN-kode i Japan er brukt for alle japanske versjoner av bøkene.

Hver kveld er jeg med i Taiwans GRM IMA bønnegruppe, hvor vi ber for Israel, Kad-Esh Ministry og UNIFY.

Esther Church Ascending

Overgangstid

Wassana Runkaew, Thailand

Det har skjedd store forandringer i livet mitt siden i fjor, da jeg meldte meg inn i GRM-programmet. Jeg behøver å gi alt til Yeshua, slik dette verset minnet meg om og om igjen (til den taiwanske sjefen ankom i november): «Gå ut fra ditt land, og fra dine slektninger og fra din fars hus, til landet som Jeg skal vise deg;” 1. Mosebok 12:1

Som instruert av Yah nølte jeg ikke med å flytte, selv om jeg ville bli lei meg for å forlate elevene mine. Dette verset fortalte meg at jeg skulle skilles fra mitt gamle mønster og ikke bli kompromittert av erstatningsteologi. Imidlertid takker jeg Yah for at Han forlenget dagene mine i student-senteret hvor jeg kunne fortelle folk mer om Yah og Hans sannhet. Videre tror jeg at gode frø om det sanne evangelium fra Sion har blitt sådd i deres hjerter og skal spire en dag.

Jeg vil gjerne takke Yah for apostel Dominique Bierman og venner fra det fjerne Østen som støttet meg økonomisk. Takk for alle deres bønner også. Priset være Yah!

Faktisk så var det 2 jenter som fulgte med meg på denne flyttingen til et nytt sted (Zoe og Linda bor nå begge sammen med slektningene sine i den nærliggende byen til de blir 18 år – da kan vi gjenforenes). Vi er for øyeblikket on-line på fredagskveldene, og Zoe, som virkelig er ivrig etter Hans Ord, har også invitert vennene sine til å bli med på vår sabbats-tjeneste. Begge slutter kanskje med utdannelsen sin, men de vil følge Yah. Vær så snill, be om at de skal vokse dypere i Hans kunnskap og kjærlighet.

Det er en annen dame som pleide å studere på studie-sentret i Chiang Mai, Thailand. Hun er min senior, og det er Hans tid for å la meg introdusere henne til evangeliet fra Sion. Hun kjenner til Yeshua, men er fortsatt forvirret når det gjelder erstatningsteologi. Neste måned skal jeg invitere henne hjem til meg, og det vil være på tide å gi henne GRI-leksjoner, da hun søker Adonai, Yeshua.


Slike mektige rapporter indikerer at Ruach beveger seg over folket vårt, når de strekker ut sine hjerter og hender til dem som bor i deres nasjoner. Må vi fortsette å bevege oss fremover, ta landet i besittelse og forvandle sjeler til vår Messias ære.

Hans kongelige septer strekkes ut til Hans Ester-menighet!

Deres Israelske Mentorer og Venner,

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

AB red and Rabbi blue

Bli med i de Forente Nasjoner for Israel.

Du er kalt til å være en Ester for Israel. Vær en del av en ustoppelig styrke for å stå for Israel i din nasjon!

Bli med i de Forente Nasjoner for Israel →

Forente Nasjoner for Israel Online Konferanse – januar

Tirsdag 4. januar 2022 kl. 12:00 PM-2:00 PM (EDT) (kl.18.00-20.00 norsk tid)

Som et medlem vil du motta en personlig invitasjon med en link til konferansen, på e-post.

Støtt Oppdraget:

  • Gi online: https://unitednationsforisrael.org/no/gaver/
  • Send en e-post til oss for bankdetaljer info@unitednationsforsrael.org
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Sjekker i USD, Kanadiske Dollar eller Britiske Pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Union & Money Grams sendes til: Hadassah Paloma Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Identitets-Tyveriet

Bli med på en ny ting mot antisemittisme.

Oppdag identiteten din i Messias ved å gjenopprette Hans identitet som en jøde, ikke som en romer. Apostel Dominiquae Biermans nye bok Identitets Tyveriet & GRI online kurset bekjemper antisemittisme ved å vise deg den jødiske identiteten til Messias. Du kommer til å lære å vandre i kraften og salvelsen fra det første århundre!

Bestill nå for å begynne å studere →

*Tilgangen til kurset kommer bare sammen boken når boken er bestilt gjennom web-siden www.against-antisemitism.com

Bli en av de 70 rettferdige fra nasjonene!

Bli en spesiell partner til de Forente Nasjoner for Israel ved å forplikte deg til en månedlig kjærlighetsgave på $100 eller mer. Trykk på knappen under eller send oss en e-post for flere donasjons-alternativer: info@unitednationsforisrael.org

Bli med nå →

Gå med i vår Telegram kanal for de siste oppdateringene fra Apostel Dominiquae Bierman:

https://t.me/dominiquaebierman

Abonner på YouTube kanalen vår!

Se de siste videoene fra Apostel Dominiquae Bierman, og abonner på United Nations for Israel YouTube kanalen!

Vår YouTube kanal →