Esther Church Ascending

Estri kogudus on tõusmas!


Esther Church Ascending

UNIFY UUDISED – Detsember 2021 / Tevet 5782

“Kes loodavad JHVH peale, on nagu Siioni mägi, mis ei kõigu, vaid püsib igavesti! Jeruusalemma ümber on mäed ja JHVH on oma rahva ümber nüüd ja igavesti! Sest õela valitsussau ei jää püsima õigete liisuosal, et õiged oma käsi ei sirutaks ülekohtu järele!” Psalmid 125:1-3

Shalom armsad UNIFY liikmed ja delegaadid!

Meie detsembrikuu konverents algas nende sõnadega psalmist 125, mis lõpeb kuulutusega: “Shalom olgu Iisraelile”. Olgu see kuulutus ka igaühega teist rahvaste seas.

Need igakuised UNIFY veebikohtumised ei ole ainult tunnistuste jagamise aeg, vaid ka selleks, et hoida nägemus meie südames põlevana ja elusana. See on kord kuus, kus me saame julgustust, mis aitab edasi minna ja püüab nägemust tulevasteks jõupingutusteks.

Psalm 125 tuletab meile meelde, et JHVH on kõikjal oma rahva ümber, ja et õela valitsussau ei jää valitsema õigete üle. Kuid me peame vaatama sügavamale Iisraeli ümbritsevatele ohtudele, nagu islamile, millega kaasneb praegune Iraani tuumaoht. Tegelikult on praegu Uue maailmakorra kurjus võtnud üle Iisraeli valitsuse ja see kurjus hiilib sisse petlikult, esinedes “rahva heaolu” nimel tegutsemises (nagu “päästev meditsiin”). Hea uudis on see, mida heebrea Pühakiri ütleb meile, et see kurjus ei jää püsima ja me näeme juba muutusi.

Hiljutises aruandes, mille koostas American Frontline Doctors (ee Ameerika eesliini arstid), öeldakse, et WHO/MTO (Maailma Terviseorganisatsioon) Euroopa nõuanderühm soovitab nüüd, et kõik vaktsineeritud inimesed peaksid sel talvel oma ohutuse huvides olema karantiinis. Eksperdid tunnistavad, et vaktsiini tõhusus väheneb ja et praegu on 95% raskelt haigestunud inimestest need, kes on Covidi “vastu” süstitud. Nii, et nüüd on vaktsineeritud inimesed probleemiks kuna nende immuunsüsteem on kahjustatud!

Peapiiskop Dominiquae’le tuli piibelliku shmita (shabati) aasta alguses nägemus, kuidas peagi tekib rahhem (heebrea keeles halastus) tüüpi teenistus, mille ülesandeks on laiendada võimalikult palju JHVH halastust inimeste kaudu, kes on täis kaastunnet Iisraeli ja rahvaste vastu. Iisraelis on 70-80% elanikkonnast juba lasknud endale teha 2 süsti. Paljud haigused on seal juba esile kerkimas, kuna immuunsüsteem ei suuda neile vastu seista.

On juba esile tulnud mitmeid hoiatusi saabuva kohtumõistmise eest, nagu ka prohvet Sakarja kuulutas 12., 13. ja 14. peatükis. See on viletsuse aeg, mil JHVH valab oma halastuse oma rahva üle ja juudi rahvas tunneb ära, kelle nad on läbi pistnud (Sakarja 12:10). Samuti loeme Sakarja 13:1, et JHVH rahva jaoks saab olema avatud allikas patu ja roojasuse vastu. See toimub praegu keset seda meditsiini diktatuuri segadust. Iisrael on rahvas – katsejänes, kelle hukkumine või steriliseerimine on Uue maailmakorra ja globalistide agenda soovitud lõpptulemus. Kuid valitsuse sundusliku rohelise passiga seotud probleemid äratavad jätkuvalt Iisraeli kodanikke tõe tundmisele ja paljud juudid mässavad nüüd kohustusliku 3-nda Covid süsti vastu. Ka mõned Iisraeli ettevõtted on ärkamas ja lubavad klientidel ilma rohelise passita siseneda, kuigi valitsus seda ei aktsepteeri.

Iisraeli valitsus on Uue maailmakorra poolt ära petetud ja ära ostetud. Meie, UNIFY (Ühinenud Rahvad Iisraeli eest) on ellu kutsutud JHVH poolt sel põhjusel ja just selleks ajaks nagu praegu, et seista Iisraeli kõrval kõigest hoolimata ja armastada Iisraeli tingimusteta vaimus ja tões. Me peame julgelt kuulutama häid uudiseid Psalmist/Laulust 125, mis ütleb, et see kurjuse valitsus TÕUGATAKSE maha.

UNIFY Flag

Me peame palvetama nagu ei kunagi varem, kuulutades Jahve tõotusi Iisraelile. Iisrael vajab Ruti-sarnast kogudust, et seista JHVH ja tema rahva ees, mis toimiks kogu maailmas. Meie seismine Iisraeli eest toob halastust ka meie endi rahvastele.

Me elame ajal, mil teame, et tema on meie karjane, keda võime täielikult usaldada keset seda pimedust. Me oleme pea, mitte saba! JHVH näitab kindlasti igaühele meist, mida me peame tegema.

Me oleme kutsutud olema valguseks kõigi rahvaste keskel nende tänaste väljakutsete ajal. Tema ülistamine on meie ülesanne ja me peame laulma PALJU! See ajab kurbuse ja masenduse vaimu välja. Dominiquae Biermani uus valmiv muusikaalbum äratab paljusid üles mõistma, mida see tähendab, et meie sees on juudi Messias ja mida tähendab see, et meil on suur valgus selles pimeduses, mis püüab kogu maailma vallutada.

Loodame, et saame Purimi pühaks välja anda muusikaalbumi “Tribuut juudile sinu sees”. See on nagu raamat “Identiteedivargus” aga albumi kujul, mis laseb tõeliselt kogeda ilmutust sellest, et sinu sees on juut.

Ühte valmiva albumi ülistuslauludest pealkirjaga “Rõõmusta Messia pruut” kuulsime viimasel konverentsil ja see põhineb Psalmil 125 ning toob suurt rõõmu keset ahastust. Selles öeldakse, et nagu mäed ümbritsevad Jeruusalemma, nii ümbritseb JHVH oma rahvast. Laulutekst tuletab meile meelde, et meil tuleb valmistada ette pulmariietus, sest kuningas on varsti tulemas!

Prohvetlik sõna selle shmita (shabbati) aasta jaoks

See viiekordne prohvetlik sõna tuli peapiiskop Dominiquale JHVH-lt, mis põhineb Jesaja 40:27-31 ning hõlmab neid allpool täpsemalt selgitatud punkte:

  • HOIDMINE
  • OOTAMINE
  • ÜLEMINEK
  • HINGAMINE
  • USALDAMINE

Sel shmita aastal me HOIAME seda, mis meil on – nagu lennuk ootab maandumist. Kuigi meie Jeruusalemma saatkond on suletud ja meie viljapuuaeda ei saa veel harida, peame hoidma seda Vaimus ja mitte laskma lahti sellest, mis meil on.

Shmita aasta on lootusega OOTAMISE aeg, usaldades JHVH tõotusi ja tema antud nägemusi. Maa toob vilja iseenesest esile, nagu on kirjutatud ja Jesaja 40:31 ütleb, et koos ootamisega tuleb uuendamise aeg.

Shmita aasta on ka ÜLEMINEKU aeg ühest 7-aastasest tsüklist teise 7-aastasesse hooaega. Hoidmine ja ootamine aitab meil olla selle ülemineku jaoks valmis. Me ei tea, mida järgmine elunädal toob, seega aitab see üleminekuaeg meid ette valmistada teekonna järgmiseks etapiks. Meie kolisime 2015. aastal, shmita aastal, Ameerikasse St. Augustinesse ja sellised kolimised on olnud meie elus pidev muster. Mõnikord on see vaimne kolimine, sisenemine kõrgemasse paika koos Jeshuaga.

Esther Church Ascending

Shmita aasta on ka HINGAMISE aeg. Pslam 150 ütleb: “Kõik, millel on hingeõhk, ülistagu JHVH-d”. Me peame panema rõhku ülistamisele, sest laulmine ja prohvetlik palve on nii oluline. Kui naised sünnitavad, siis nimetatakse seda aega üleminekuks, kui ihu kokkutõmbed muutuvad tugevamaks. Kuid veel ei ole aeg pressida. See on periood kui ämmaemand ütleb: “Hinga!”, et hoida sünnituse õiget ajastust ja et sünnitus oleks tervislik.

Lõpuks on Shmita aasta USALDAMISE aeg. See õige nägemuse sünd on usalduse ja kõrgemale tõusmise tulemus, ilma väsimata. Me jookseme Siionis alguse saanud evangeeliumiga! Olge oma positsioonidel ülaltoodud viiekordses mustris, et saaksime tõusta tiibadega nagu kotkad.

Shmita aasta on puhkuse ja ritriidi (Jhvh otsimine) aeg, mille järel me kõik tõuseme üles, me jookseme ja ei väsi ega tüdi! Kuna me näeme ette Iisraelis kogu suure haigestumise laine tulekut (sest nii paljud on selle eksperimentaal Covid süsti võtnud), siis me teame, et juudid vajavad imesid ja tunnustähti, et näha Messiat selgelt keset pimedust ja lootusetust. Meie oleme valmis!

Eelolevatel kuudel ja aastatel on palju, mida oodata, mida Jahve on ette kuulutanud oma prohvetite kaudu.

Esther Church Ascending

UNIFY rahvuslike delegaatide tunnistused

Meeleparandus ja vanglateenistuse uudised

Peapiiskop Dominiquae Bierman, USA

Pastor Alana läks oma kodulinnas New Yorgis asuvasse Rockefeller keskusesse, kus on püstitatud USA suurim jõulupuu. Ta läks, et seal puhuda soofarit ja maha kiskuda see ebajumalakuju Ameerika südamest. See ebajumalakuju tuleb ka kõigis kirikutes maha kiskuda, sest see on päikesekummardamise sümbol. Mõne päeva jooksul hävitas tulekahju Manhattani kesklinnas, New York-is ühe teise silmapaistva, umbes 16 meetri kõrguse dekoreeritud jõulupuu.

Meeleparanduse teod on võti, et eemaldada rõhuv kurjuse valitsuskepp, mida juhib päikesekummardamise vaim. Oluline on kuulutada vastavalt Psalmid 125:3, et “õela valitsussau ei jää püsima õigete liisuosal”.

Hadassah, UNIFY vanglateernistuse administrator Floridas, andis tunnistuse, kuidas nad pidasid vanglas Hanukka teenistuse ja paljud kinnipeetavad said väga rõõmsaks. Üks juut ütles, et ta koges suurt õnnistust selle teenistuse läbi. Üks teine surmamõistetute sektsioonis olev mees nimega Michael on samuti juut ja me usume, et tema jaoks on pöördumine toimunud, sest ta õpib nüüd GRM piiblikoolis.

Rabi Baruch on neile kinnipeetavatele seal nagu isa. Kaks kinnipeetavat andsid tunnistuse eelmise kuu vabastusteenistusest. Üks mees ütles, et ta tunneb end “kergemini kui kunagi varem” ja teine sai keeltes rääkimise anni, mida ta oli nii kaua igatsenud.

Esther Church Ascending

Vastatud palved !

Pastora Sonia Gotelli, Peruu

Hanukka tähistamise ajal oli meil 8-liikmeline rühm lapsi (nagu uudseviljaohver), kes kuulutasid ja lugesid JHVH ülistuslaule Psalmide/Laulude raamatust. Lapsed olid vanuses 2 kuni 10 aastat.

Igal shabatil loeme iganädalast Toora portsjoni – parashat shavua ja shabbati kirju. See on osutunud suureks õnnistuseks, sest kõik osavõtjad on kaasatud lugemisse, eesmärgiga tugevdada nende usku.

Seistes müüripraos tervenemise eest

Pastor Terhi Laine, Soome

Rõõmustame Sinikka tunnistuse üle, mis puudutab tema poja Markuse paranemist Covid-19 süstide kõrvalmõjudest. Kolm kuud on ta olnud töövõimetu. Pideva palve, meeleparanduse ja hüvituse ohvrite toomise kaudu Iisraelile (Kad-Esh MAP ja UNIFY-le) on vaenlane põgenenud. HalleluJah! Nüüd on Markus ise tunnistanud, et vaktsiinid on põhjustanud kõik need hädad ja kohutavad sümptomid tema ihus. Me jätkame palvetamist, et tema süda paraneks täielikult ja et Markus saaks tagasi esimese armastuse suhte juudi Messia Jeshuaga.

Erja Lastunen tunnistab: “Kolm päeva kestnud eraldatud palve ja JHVH otsimise ajal rääkis Püha Vaim mulle meeleparandusest Soome rahva eest seoses Soomes juutide vastu toime pandud kuritegudega. Mind pandi proovile, kui palju olen valmis Püha Vaimu juhtimisele alluma. Jahve küsis minult, kas ma olen valmis välja viskama kõik need vargad, kes varastavad minu elust aega. Seejärel avasin Taanieli raamatu 9. peatüki, mis on seotud meeleparanduse teemaga ja Ruahh HaKodesh (Püha Vaim) hakkas jagama tõelist ja elavat sõna Soome jaoks ja seda, kuidas Soome eest palvetada.”

Hiljuti kuulsime uudistes, kuidas vaktsineerimise vastu olevad parlamendiliikmed võtsid Soome parlamendis julgelt sõna. See oli julgustav algus meeleparanduseks ja vaimseks sõjapidamiseks, et Soomes puhkeks ärkamine.

Esther Church Ascending

Tehes koostööd Norraga

Apostel Sana Enroos, Rootsi

See nädalavahetus oli mitmes mõttes ajalooline. Rootsi ja Norra alustasid UNIFY raames koostööd, mille eesmärgiks oli õpetada, kuidas tegeleda mõrvatud juutide veresüü lepitamisega omal maal ja seista koos müüripraos pastor Hanne ja Norra ase-delegaadi Unniga. Terve reedese päeva pühendasime meeleparandusele ja eestpalvetele. Me liikusime Norra eest prohvetlikus vaimus.

See, mis nädalavahetusel juhtus, oli midagi väga võimsat, mida ma pole kunagi varem kogenud – 3-nda päeva ärkamise märk! Meil oli prohvetlik eestpalve ühe abielupaari eest vahetult enne shabbati algust. Järsku tuli ruumi sisse üks Rumeenia abielupaar ja langes põlvili selle teise paari eestpalve ajal. Esialgu ei märganud me midagi, sest meie silmad olid suletud. Siis avastasime, et nad põlvitasid meie ees põrandal. Nägime, et nad on murtud ja vaevatud, kuid neis oli tugev kartus Elohimi ees. Nad olid pikka aega põlvedel ja kas ei suutnud või ei julgenud püsti tõusta. Eriti mees, kes püüdis oma naisele mõista anda, et see on väga püha hetk ja et ta peab olema vait, isegi kui ta tahaks midagi öelda.

Esther Church Ascending

Meie meeskond on novembri kuu jooksul teinud vähemalt kakskümmend viis erinevat missiooni üle Rootsi. Need hinnalised vaimse teenistuse sõdurid on teinud missionireise üle kogu Rootsi ja tegelenud juutide verevalamise ja erineva süütu vere lepitamisega maal. Samuti maha kiskunud vaimus ja soofarihäälega ebajumalakummardamise, nõiduse kantse, võltsaltareid, Uue maailmakorraga seotud vaktsineerimis-kampaaniatele allutatud territooriumite võimukantse ja paganliku jumalateenistusega täidetud kristlike kirikute võimupiirkondi ja nii edasi.

Shabbati päev oli täidetud õpetuse, tunnistustega, juhistega GRM-i õppimiseks ja UNIFY-ga liitumiseks. Meil oli ka mitmetunnine teenimine tantsu ja eestpalve kaudu. Jagati palju julgustavaid tunnistusi ja meie kõigi vahel valitses eriline ühtsus. Tõepoolest, ilusad hetked!

Norra meeleparanduse teod

Pastor Hanne Hansen, Norra

Unni (Norra UNIFY ase-delegaat) ja mina koos viie teise norralasega külastasime apostel Sanat ja tema õpilasi Rootsis. Sana õpetas meile, kuidas teha meeleparanduse tegusid Norras. See oli väga õnnistatud aeg ühtsuses norralaste ja rootslaste vahel. Oleme väga tänulikud võimaluse eest seista koos nendega meie rahvaste puhastuse ja ärkamise eest. Sai süüdatud uus lootus ja julgus, et Norra saaks lammas-rahvaks!

UNIFY Norra meeskond on teinud mitmes kohas meeleparandust, sealhulgas ühes Falstadi keskuses. Falstad oli Teise maailmasõja ajal vangilaager, kus vangistati üle 4200 inimese ja hukati üle 200 inimese, nende hulgas 8 juuti. Falstadi metsades toimusid hukkamised. Me kogesime seal pimedust, nii vaimset kui ka füüsilist ja isegi puud nägid välja, nagu oleksid nad leinanud. Kõigi ohvrite mälestuskivi oli seal kõige kõrgemas kohas, kus me tegime meeleparandust, kõigepealt juutide eest. Pärast mõnda aega kestnud palvetamist tuli shalom (rahu) meie ja selle paiga üle. Me teadsime, et Jeshua veri oli selle koha puhastanud ja selle missiooni lõpetuseks ja kinnituseks puhusime soofareid!

Järgmise päeva missiooniteekond oli Kristiansteni kindlusesse (ehitatud 1681) minu sünnilinnas Trondheimis. Kokku hukati seal 2. maailmasõja ajal 30 Norra patriooti, nende hulgas 4 juuti, lisaks teadmata arv inimesi teistest rahvustest. Pärast sõda kasutati linnust surmanuhtluse saanud sõjakurjategijate hukkamiseks. Me tegime seal hukatud juutide eest meeleparandust ja seejärel palusime andestust kogu süütult valatud vere eest.

Me kogesime vabanemist ja shalomi, aga ka seda, et seal on veel asju tegemata. Me jätkasime palvetamist, kuid tundsime, et me ei “pressi sellest praegu läbi”, sest see nõuab rohkem uurimist selle kohta, mis selles linnuses juhtus. Me jätkame seda missiooni, kui muuseum kevadel jälle avatakse, sest me usume, et seal toimunu mõjutab linna vaimsel kombel.

Esther Church Ascending

GRI/GRM on levimas

D’vora Cheung, Hong Kong

Sofina on vaimulik jumalateenija, kes teenis baptistikoguduses 7 aastat ja 4 aastat asendusteoloogiat täis kogudust. Ruahhi (Vaimu) juhatusel sai ta aru, et kristluses valitseb tegelikult paganlus. Nüüd keskendub ta GRM-i õpingutele. Teine Elisheva nimeline usklik lõpetas GRI augustis ja ma palvetan, et ta astuks peagi samme, et alustada GRM piiblikooliga.

Me oleme tänulikud selle eest, kuidas JHVH on laiendanud meie territooriumi siin, võimaldades Hanukka teenistuse ajal suhelda kohaliku juudi sünagoogi liikmetega.

Uus shabatigrupp on alustanud kooskäimist, sest Jahve andis noored juhid, kes hakkavad lapsi ja noori teenima.

Esther Church Ascending

Palju palvet ja ühtsust

Perach Serena Yang, Taiwan

Ühine palvetamine jätkub igal õhtul interneti vahendusel ja me tunneme vajadust palvetada rohkem meie vaimse ema (ima heebrea keeles) Dominiquae ja rabi Baruchi ja nende Iisraeli perekonna ja St. Augustine UNIFY meeskonna eest.

Üks uus õde liitus eelmisel shabbatil meiega. Ta tuli meie shabbatiosadusse ja otsustas siis järgmisel korral läbi teha veekastmise mikve Jeshua nimesse. Kiitus Jahvele!

Esther Church Ascending

Aasia koalitsiooniga liitub Taimaa

Pastor Dawid Yosef Lee, Malaisia

UNIFY Malaisia osaleb jätkuvalt iganädalastes lõpuaja palvegruppides (Global Midnight Watch ja MAP Men’s Prayer). Malaisia IMA BAT AMI alustas shmita aasta alguses ja kohtub iganädalaselt Zoomi vahendusel.

Meil on hea meel, et üks õpilane lõpetas sel kuul GRM Piiblikooli!

Meie Aasia koalitsioon on pühendunud Wassana abistamisele Tais (kes kolis uude kohta, et jätkata lastekodu õpilastega). Rahaline toetus tuleb Malaisiast, Hongkongist, Taiwanist ja Jaapanist. Kaks perekonda Malaisiast on samuti võtnud kohustuse toetada Wassanat ja tema missiooni igakuiselt.

Esther Church Ascending

Raamatute tõlkmine jätkub

Yutong Tagawa, Jaapan

Lõpetasime teise raamatu “Juurte tervendav vägi” tõlkimise ja teksti korrektuuri. Kiitus Jahvele! Nüüd alustasime raamatu “Lammasrahvad” tõlkimisega Jaapani keelde.

Igal õhtul liitun ma Taiwani GRM palvegrupiga, kus palvetatakse Iisraeli, Ühinenud Rahvad Iisraeli eest ja Kad-Esh MAP teenistuse eest.

Esther Church Ascending

Üleminekuaeg

Wassana Runkaew, Taimaa

Minu elus on toimunud suured muutused alates eelmisest aastast, mil ma alustasin GRM piiblikooliga. Kui novembris saabus meie lastekodu Taiwani ülemus, siis tõi see kaasa tööalaseid suuri muutusi. Aga ma sain kirjakoha Jeshua täielikuks usaldamiseks selles asjas: “Mine oma maalt ja oma isakojast maale, mille ma sulle näitan.” (1Ms 12:1)

Jahve juhtimisel ei kõhelnud ma kolida, kuigi mulle oleks palju haiget teinud oma õpilastest selles lastekodus lahkuda. Tegelikult oli 2 tüdrukut, kes järgnesid mulle selle kolimise käigus (Zoe ja Linda elavad nüüd mõlemad oma sugulaste juures lähedalasuvas linnas, kuni nad saavad 18-aastaseks ja siis saame taas kokku). Praegu oleme reede õhtuti ühenduses interneti kaudu ja Zoe, kes on tõeliselt innukas JHVH sõna järele, on kutsunud ka oma sõpru meie osadustele. Mõlemad tüdrukud võivad oma hariduse pooleli jätta, kuid nad tahavad rohkem Jahve-d tundma õppida. Palun palvetage nende eest, et nad juurduksid sügavamalt Tema tundmises ja armastuses.

Ma tahan tänada Jeshuat peapiiskop Dominique Biermani ja UNIFY sõprade eest Kaug-Idas, kes mind on rahaliselt toetanud nende muutuste keskel. Tänan ka kõigi teie palvete eest. Kiitus Jeshuale!


Sellised suurepärased tunnistused näitavad, et Ruahh (Vaim) liigub meie inimeste seas, kui nad sirutavad oma südamed ja käed oma rahva poole. Jätkugu meie edasiliikumine, maa vallutamine ja hingede ümberkujundamine juudi Messia Jeshua auks.

JHVH kuninglik valitsuskepp on suunatud tema Estri koguduse poole!

Sinu Iisraeli sõbrad ja mentorid,

Peapiiskop dr Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

AB red and Rabbi blue

Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega.

Sa oled kutsutud olema nagu Ester Iisraelile. Ole osa peatamatust jõust, et seista Iisraeli ja oma rahva eest!

Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega →

Ühinenud Rahvad Iisraeli eest veebikonverents – jaanuar

Teisipäev, 4. jaanuar 2022 19.00–21:00 (kohalik aeg)

Liikmena saad e-posti teel isikliku konverentsi kutse koos lingiga

Toeta missiooni:

  • Anneta online: https://kad-esh.org/et/annetused/
  • Pangaandmete jaoks Ameerikas saada meile email: kad_esh_map@msn.com
  • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
  • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams addressed to: Hadassah Paloma Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Identiteedi Vargus EST

Liitu uue antisemitismi vastase asjaga.

Avasta oma Messia identiteet, taastades tema identiteedi juudina, mitte roomlasena. Peapiiskop Dominiquae Biermani uus raamat „Identiteedivargus” ja GRI veebikursus võidab antisemitismi, näidates sinule Messia tõelist juudi identiteeti. Sa õpid käima 1. sajandi väes ja võidmises!

Telli nüüd ja hakka õppima →

* Juurdepääs kursusele kaasneb raamatuga ainult siis, kui raamat on tellitud veebilehe kaudu

https://www.against-antisemitism.com/et/

Ühine 70 õigega rahvaste seas!

Hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest eriliseks partneriks, toetades armastuse anniga 100 USD kuus. Klikka allolevaile linkidele või saada meile e-kiri rohkemate võimaluste jaoks: info@unitednationsforisrael.org

Liitu nüüd →

Hakka meie Youtube kanali tellijaks!

Vaata peapiiskop Dominiquae Biermani viimaseid saateid ja hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest Youtube kanali tellijaks!

Meie YouTube kanal →