Will Hardship Stop You

Kommer Svårigheter att Stoppa Dig?


Will Hardship Stop You
Torah Delen KORACH – Bamidbar (4 Moseboken) 16: 1-18:32. Haftarah: 1 Sam 11:14-12:22

Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. 2 Timoteusbrevet 3:1

Shabbat shalom högt älskade!

Vi lever i en generation av bekvämlighet, särskilt i de så kallade “upplysta” eller “Västerländska Civilisation Länderna”. Våra barn är vana från en ung ålder att komma undan med sin egen vilja och lust. Om människor är lite deprimerade eller inte kan sova, uppmuntras de av läkare att ta piller, inte att söka Gud, inte att omvända sig utan snarare att ta piller. Människor uppmuntras av media att söka det som är bäst för dem själva; inte för samhället eller Gud, utan för den själviska livsstil de vill ha.

Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning i stället för Gud. 2 Timoteusbrevet 3:1-4

Den känslomässiga uthålligheten hos denna generation är så låg att människor har nervösa sammanbrott till höger och vänster. Svårigheter och prövningar betraktas som fiender som man skall bli av med snarare än vänner som kan lära oss något och som kan stärka våra karaktärer. Principer är upp och ner; det som brukade vara gott och beundransvärt i det förflutna som helighet, rättfärdighet, integritet, ödmjukhet, trofasthet, lojalitet och så vidare, har blivit “föråldrade”. Vi är i nuets generation; inget tålamod behövs för någonting. Många barn lider av hyperaktiv uppmärksamhetsstörning.

Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, 2 Timoteusbrevet 3: 2-3

Tålamod och långmodighet är föråldrade i denna generation som försöker “må bra” hela tiden även om det innebär att ta droger eller få andra att må dåligt. Alla verkar göra allt de kan för att “må bra”. Vad gör rastlöshet, hyperaktivitet, otålighet, själviskhet med denna generation? Det förstör den helt och hållet; grunden är trasig och huset sjunker.

Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära…2 Timoteusbrevet 3:1

Det vi ser som Global Uppvärmning med dess ökande antal jordbävningar och tsunamis är inget annat än en Global Varning om att jordens grundvalar skakar. Det jag tycker är mest anmärkningsvärt är att mellan en jordbävning eller tsunami och en annan verkar livet fortsätta som om ingenting egentligen hände. Samtidigt finns det miljontals fördrivna, hemlösa människor som strövar runt i många länder nu, offer för detta eller någon annan katastrof.

Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. Timoteusbrevet 3:1

Självmordstalen fortsätter att öka och öka, så också prostitution, homosexualitet och drogmissbruk, övergrepp mot barn och våld och ändå försöker människor i stort att bli underhållna. Roms Ande är över oss. Det stora Romerska Riket korroderade inifrån på grund av den själviska, självcentrerade, “jag” livsstilen! Och medan Rom sjönk blidkade Kejsarna massorna med underhållning i Colosseum och stora arenor. De höll massorna nedsövda genom vidrig underhållning. Precis som idag är massorna nedsövda av de vidrigaste underhållningar som kommer genom deras TV- och datorskärmar varje dag och natt och det väller fram avskyvärdheter, oförskämdheter, cussing, förbannelser, pornografi, lögner, fusk, våld, trolldom, bedrägerier och så vidare …

Som människorna levde dagarna före floden: de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken, och de visste ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla – så skall Människosonens ankomst vara. Matteusevangeliet 24:38-39

Will Hardship Stop You

Jag ser tecken på dom över hela jorden och kyrkan i stort sover på placebo av “underhållning” både från TV och Internet och i “gudstjänsterna”. Människor går för att bli underhållna på Söndagen och till och med på Sabbaten, men de flesta konfronteras inte med frågor som synd och lydnad, omvändelse eller helighet.

Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst. Matteusevangeliet 24:12-13

Jag har märkt att när någon börjar lyda Yahs (Guds) Kallelse finns det svårigheter, det finns krigföring, satan gillar inte att förlora så lätt. Men den här generationen är dåligt förberedd på det och många vid första tecknet på svårigheter, obehag eller förföljelse flyr som rädda möss från Guds Kallelse.

Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Messias Yeshua att förföljas. 2 Timoteusbrevet 3:12

Älskade, svårigheter är normala på vägen till Evigheten. Det är bättre att vi blir vänner med och bekantar oss med det och lär oss hur man övervinner det och hur man växer i karaktären igenom det. Vad som verkligen behövs i alla våras liv i denna generation är en hälsosam dos av Fruktan för Yah (Gud)! Humanismens och underhållningens ande har de flesta människor så förgiftade och kvävda av otro att det enda vi kan förvänta oss är mer skakningar som skakar oss alla på denna jord ur syndens och bekvämlighetens djupa sömn.

Så säger YHVH Sebaot: Inom kort skall Jag än en gång komma himlen och jorden,
havet och det torra att skaka.
Haggai 2:7

Omoral har blivit normen på alla sätt, genom varje skärm. Vem suckar inombords om detta tillstånd? Vi är som grodan som kokades långsamt och inte märkte det. Vi har vant oss vid smuts runt omkring oss i musiken, på vägskyltarna, på TV:n, i ledande tidningar, reklamskyltarna och ingen suckar eller faller hjälplös inför Den Högste. Herre, ha BARMHÄRTIGHET! Han kan inte fylla oss med Sin Härlighet innan Han skakat bort all smuts och självgodhet från oss. Vi vill ha Väckelse men väckelse är kostsamt, mycket kostsamt, och den går alltid igenom Omvändelse, och Omvändelse föregås av skakningar.

Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad skall då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? Och om den rättfärdige med knapp nöd blir frälst, vad blir det då av den ogudaktige och syndaren? Därför skall de som efter Guds vilja får lida anförtro sina själar åt sin trofaste Skapare, under det att de gör vad som är gott. 1 Petrusbrevet 4:17-19

Will Hardship Stop You

Går du igenom svårigheter på Vägen till Lydnad? Fortsätt att göra det som är rätt i Hans ögon, håll ut i Hans Kallelse. Motstå frestelsen att sluta, att fly eller att lindra dina omständigheter genom kompromisser. Det är hög tid att vi alla blir sanna soldater! Han uppmanar oss att skyla alla civila kläder och klä oss för Krig.

Älskade, detta är YHVH:s Ord till oss alla,

Lid också du som en god Messias Yeshua soldat. 2 Timotheosbrevet 2:3

Under de kommande dagarna förbereds fler och fler skakningar, bara de som har blivit vän med svårigheter kommer att kunna stå och lysa på grund av deras lydnad mot den Högste Guden. Inga modeflugor, inga stora körer, band, högteknologisk rekvisita eller något som människan kan tänka sig kommer att hjälpa, bara “god gammal karaktär som uppvisar Andens frukt.

Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. De som tillhör Messias Yeshua har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Galaterbrevet 5:22-24

Yeshua har lagt upp en “Eftersökt” platsannons som säger: Mycket Eftersökt: människor fulla av Tro, Trofasthet, Uthållighet, Lydnad, Ödmjukhet och Integritet för Högrisk Position; några som tar den? De som svarar på Kallelsen att lysa mitt i mörkret i denna tidsålder kommer att bli Evigt belönade, även om de i det timliga kommer att lida mycket svårigheter.

Till sist, bli starka i Herren och i Hans väldiga kraft. Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Efesierbrevet 6:10-11

Har du stött på svårigheter på din väg till lydnad? Vad var det du reagerade på? Undvika Kallelsen; “justera” Kallelsen (till något mer “behagligt”) eller stanna kvar i Kallelsen, vad händer?

Enligt min erfarenhet flyr de flesta människor från Kallelsen eller religiöst “anpassar” den till sina omständigheter och “ursäktar” sig själva. Mycket få är verkligen lydiga intill slutet vad som än händer och bara de lydiga kommer att vara effektiva i att förbereda denna förlorade generation för Messias återkomst. De andra kommer att gå i dunkel och kommer att glida bort in i satans armar och evig förintelse.

Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, skall Jag spy ut dig ur Min mun Uppenbarelseboken 3:16

Herrens nåd kommer att bära oss igenom alla svårigheter OM vi vågar tro på Honom, lita på Honom och fortsätta att lyda Honom trots alla utmaningar!

Jag är korsfäst med Messias, och nu lever inte längre jag, utan Messias lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig. Galaterbrevet 2:19b-20

Död åt det självcentrerade livet är Sant Liv i Messias. Korsfäst din otro, lita på Honom och lyd Honom hela vägen! Du behövs i Hans Armé!

Dina Vänner och Mentorer i Israel

Archbishop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

“För Zions skull vill jag inte tiga” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

För att skicka dina Tionden och Offergåvor

 • Online: https://kad-esh.org/donations/
 • Mejla till oss på kad_esh_map@msn.com för att få bankuppgifter
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams adresseras to Paulette Cowan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Titta på den senaste Undervisningen: De Första Turisterna Del 1

 • Shabbat Letter ads
  Exposing Antisemitism in America
  Underteckna vår Petition för att Förbjuda Neonazism, Nynazism, Ideologin i Amerika och dela den med alla dina kontakter via Facebook, Twitter, Messenger, WhatsApp, e-post och textmeddelanden. Varje signatur räknas!

  Signera Nu →

  Pesah Sheni Tour

  Pesach Sheni 2023

  Andra Chansens Gud Profetisk Resa i Israel

  Vi firar Israels 75 Årsdag och Rabbi Baruchs 77-års Födelsedag

  2-12 Maj 2023

  Med Archbishop Doiniquae & Rabbin Baruch Bierman

  “De skall då fira den i andra månaden, på fjortonde dagen, i skymningen. Med osyrat bröd och bittra örter skall de äta Passover lammet.”  4 Moseboken 9:11 SFB

  Kom och fira den Andra Passover när du reser i Israel med oss och påverkar Hans Land med din Närvaro och dina böner. Ni kommer att njuta av en hel Passover Seder tillsammans.

  ***Inga gröna pass, inte heller Covid-tester behövs.

  Lehitraot, Vi ses i Israel!

  Mer information →

  GRM Banner

  Lär dig om trons Judiska rötter

  Du behöver aldrig gå en bibelskola någonsin igen. GRM Bibelskola är en tvättmaskin som leder till 1:a århundradets sanning. Du kommer att upptäcka i det ursprungliga evangeliet som skapades i Zion som har befriat många.

  Anmäl Dig & Börja Dina Studier →

  *Hela eller Partiella Stipendier kan begäras vid extrema behov. Skicka in din förfrågan till info@grmbibleschool.com och förklara orsaken till din begäran.”

  The Identity Theft

  Övervinn Antisemitism – Upptäck den Judiske Messias

  Upptäck din identitet i Messias genom att återställa Hans identitet som Jude, inte som Romare. Archbishop Dominiquae Biermans senaste bok Identitetsstölden & GRI:s onlinekurs besegrar antisemitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradets kraft och smörjelse!

  Beställ Nu för att Börja Studera →

  *Kursåtkomst kommer med boken endast när boken beställs via webbplatsen www.against-antisemitism.com

  GRM prison

  Stöd vårt Fängelse Ministry!

  Vi har ett fängelse ministry i USA som leds av Rabbin Baruch Bierman. GRM Bibelskola studeras nu i flera mans- och kvinnofängelser. Steg för steg leds de intagna till evangeliet som skapades i Sion, och vi har sett många underverk ske i deras liv! När Rabbi Baruch och teamet besöker fängelser återvänder de alltid med rapporter om helanden och förvandling av liv. Yah har öppnat för oss en mäktig dörr!

  Vi inbjuder er att stödja detta viktiga ministry genom böner och donationer/gåvor för att utvidga denna ansträngning att introducera Yeshua, den Judiske Messias till fängelsesystemet över hela USA!

  När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentaravsnittet: “Fängelse Ministry”

  Donera/Ge online →

  Läs mer →

  UNIFY Banner

  Bli medlem i Förenade Nationerna för Israel & delta i vår månatliga medlems online konferens.

  Du kommer att få nya uppdateringar, instruktioner och profetisk undervisning live varje månad och vara en del av Ester kyrkan som står för Israel!

  Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

  Gå med i De 70 Rättfärdiga i Nationerna!

  Bli en special partner till Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till en månatlig kärleksgåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

  Gå med Nu →

  Gå med i vår Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Prenumerera på vår YouTube Kanal!

  Titta på de senaste sändningarna från Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på Förenade Nationerna för Israels YouTube Kanal!

  Vår YouTube Kanal →