Against all odds

Mot Alla Odds


Against all odds

UNIFY UPPDATERINGAR – Juli 2021 / Tammuz 5781

Sedan skall Israels barn vända om och söka YHVH, sin Gud, och David, sin kung. Med fruktan skall de söka YHVH och Hans godhet i kommande dagar. Hosea 3:5 SFB

Shalom, älskade UNIFY-medlemmar och delegater,

Frukt kommer mot alla odds. Även om vi arbetar med nationerna arbetar vi också med Israel. När vi förbereder nationerna för att bli fårnationer samarbetar YHVH med Israel. Våra böner orsakar en omvälvning.

Men då talade de som fruktar YHVH med varandra, och YHVH gav akt och lyssnade. En minnesbok blev skriven inför Honom för dem som fruktar YHVH och ärar Hans namn. De skall vara mina, säger YHVH Tzva’ot, min egendom på den dag då Jag utför mitt verk. Jag skall visa medömkan med dem så som en man visar medömkan med sin son som tjänar honom. Då skall ni åter se skillnaden mellan den rättfärdige och den ogudaktige, mellan dem som tjänar Gud och den som inte tjänar Honom.” Malaki 3:16-18 SFB

YHVH skriver en minnesbok åt oss. Även om du tror att ingen märker eller ser vad du gör, ta mod till dig. YHVH vet, och Han skriver en minnesbok. Vi betjänar först en. Att vi bli större är upp till Honom; Vi koncentrerar oss på att göra det som är rätt i Guds och människors ögon. När vi vandrar på Hans väg, skriver Han en minnesbok av hågkomst för dem som vördar Honom och tar emot och uppskattar Hans namn. Det finns ett särskilt skydd när vi står emot anti-Semitism – Han kommer att skona oss, som Malaki säger. Stå på det löftet!

Nu är det en avgörande tid att vi ber om en åtskillnad mellan oss och de onda, de som tjänar YHVH och de som inte gör det. Vår lott är inte bara förföljelse, avvisande och svårigheter. När vi betalar priset hela vägen och gör Hans vilja, då kan vi stå på detta ord och be Honom att göra en åtskillnad. Vi kan be, “Öppna dörrar och ge oss favör så att vi kan bryta igenom varje begränsning och barriär, och ta på oss Din smörjelse, kraft, auktoritet, glädje och provision. Få oss att skina så att nationerna fruktar Ditt namn. ”

Against all odds

Kalla till Handling – Dela-Dela-Dela

Det är lätt att vänja sig vid andlig mat, men man kan inte bli fet. Du måste löpa med den, var inte lat. Dela mina Mot Antisemitism videor! Hämta dem från YouTube, Facebook och Telegram och spendera minst 15 minuter om dagen med att dela dem vidare, tillsammans med The Identity Theft-boken/Identitetsstöld-boken. Alla dessa videor är också textade till Spanska så att vår Spansktalande publik också kan dela dem. Om du vill översätta dem till ditt eget språk, kontakta oss via info@kad-esh.org. Tystna inte, och kom inte med några ursäkter för vad som är rätt!

För Zions skull vill jag inte tiga, för Jerusalems skull vill jag ej unna mig ro, förrän dess rättfärdighet går upp som solens sken och dess frälsning lyser som ett brinnande bloss. Jesaja 62:1 SFB

Nationella Rapporter från UNIFY-Delegater

USA – Archbishop Dominiquae Bierman

Efter min sista månatliga retreat bad jag YHVH att berätta vad Han ville säga. Han sa: “Jag skall öppna dörrar för dig, så jag vill att du gör dig redo.” De har verkligen öppnat sig! Vi bad att TV-program och radioprogram skulle öppna sig för oss. Vi har fått öppnade dörrar till radioprogram och en Premiär på Jim Bakker-show. Jim Bakker har 1,6 miljarder människor som tittar. Samtidigt har Rabbin Baruch upptäckt ett nytt fängelse som är helt trosbaserat! Hans fängelse ministry expanderar, och han kommer att hålla månatliga Sabbatsmöten för fångarna. Många människor berörs och befrias kraftfullt! För att inte tala om att GRM för fångar nu finns tillgänglig på Lantern-plattformen, ett system som är gjort för fångar att studera på. Vi kan nu införa GRM i nästan alla fängelsesystem i Amerika. Prisa YAH!

Against all odds

Peru – Pastor Sonia Gotelli

Det Peruanska teamet fortsätter att träffas två gånger i veckan för att bedja och stå i bön för Israel och delar Ordet och Archbishops Sabbatsbrev. Två studenter från GRM har haft en besvärlig tid ekonomiskt på grund av COVID-19. Så, efter att ha ropat till Yah, öppnade de ett onlineföretag som säljer matvaror. De startade “Bodega Israel”, och på den tredje dagen fick de sin första betalning i form av lön och matvaror! En annan arbetslös advokat ropade till Yah och fick inte bara det jobb han ville ha utan också den exakta lönen han ville ha!

Against all odds

Mexiko – Pastor Cesar Silva

Pastor Cesar skickade ut syster Veronica för att utföra en profetisk förbön i Kalifornienbergen i USA. Hon placerade UNIFY:s flagga på toppen av Baden Powell Berget, höjd 9399 fot. Då deklarerade hon Jesaja 62:1: “För Zions skull vill jag inte tiga, för Jerusalems skull vill jag ej unna mig ro, förrän dess rättfärdighet går upp som solens sken och dess frälsning lyser som ett brinnande bloss.” Även mitt i en dödlig klättring fortsatte Veronica att framhärda tills hon nådde toppen. På vägen överlämnade hennes guide sitt liv till Yeshua på den mest utmanande platsen på vägen som heter “Djävulens ryggrad”! Slutligen, på toppen, planterade de flaggorna från UNIFY, Mexiko och Amerika!

Ett profet ord från Archbishop Dominiquae uppfylldes också om att Pastor Cesar skulle få mark för en församling. Nu fick Pastor Cesar mark beviljad, 3281 av 1000 kvadratmeter!

Against all odds

Finland – Pastor Terhi Laine

Det Finska teamet var på en speciell missionsresa till norra Finland, Lappland. De besökte ett pastorspar i Uleåborg, de första Finska pastorerna som tog examen från GRM:s Bibelskola! De bad och blåste i shofarer vid Polcirkeln och proklamerade att tredje dagen väckelse skall förlösas norr om polcirkeln, som inkluderar delar av Ryssland, Norge och Sverige. De besökte också en ung familj i Kolari som har berörts av budskapet, och mannen Mikveh-döptes i Yeshuas namn. Hustrun bad också om att deras barn skulle välsignas av Pastor Terhi. Nu läser de många av Archbishops böcker, HalleluYah!

Against all odds

Sverige – Apostel Sana Enroos

Apostel Sana hade ett viktigt uppdrag till den Judiska Barnön i Norrtälje Skärgård, där sommarläger för Judiska barn har hållits i över 100 år. På grund av självmord på ön har det varit mycket hemsökelse aktivitet. Efter en Omvändelsehandling och bön regerar nu Shalom på platsen och smörjelsen förlöstes!

Abba ledde också Aposteln Sana att skicka blommor till en av de Förintelse överlevarna som hon träffade 2019, 97-åriga Emerich Roth. Detta var en Restitutionshandling, en gåva med blommor med ett hedersamt meddelande av tacksamhet till honom som Jude och Apostel Sana tackade honom för hans ovärderliga tjänst för de svenska barnen och ungdomarna som han undervisat om Förintelsen, Shoah i över 30 år. Emerich har också startat en Stiftelse som heter Emerichfonden som för vidare hans arbete till nästa generation.

Emerichs fru svarade Apostel Sana med ett hjärtligt meddelande och bad henne att besöka dem personligen. Vilken öppning för att välsigna det Judiska samfundet!

Apostel Sana kontaktade också stiftelsen och begärde att få samarbeta med dem i arbetet mot antisemitism i Sverige.

Hongkong – nära Cheung

D’vora Cheung fortsätter att sprida evangeliet från Zion till människor över hela Hongkong. Hon fick den översatta versionen av The Healing Power of the Roots/Rötternas Helande Kraft och har gett den till nyckelpersoner som behöver dess transformerande budskap. Även om de kanske inte får tillbe framför Synagogan, kom D’vora och hennes teammedlem och bad under trappan och blåste in shofars. När de konfronterades av en säkerhetsvakt svarade de med vishet, och han lämnade dem ifred. Efteråt blåste de shofar framför Synagogan. Många fler saker händer i Hongkong. Vi kan skriva ett helt Sabbatsbrev om deras uppdrag! Prisa Yah för allt arbete de gör.

Against all odds

Kina – Hadassah Ping Jing

En Kinesisk syster som hade läst boken Identitetsstölden/The Identity Theft, reste 1600 kilometer för att ta emot ett mikveh-dop i namnet Yeshua genom Hadassah i sin hemstad Yongzhou i Hunan. Hon är nu angelägen om att starta GRM:s Bibel Skola och gå med i Förenade Nationerna för Israel! Frukt kommer fram i Kina!

Against all odds

Taiwan – Perach Serena Yang

Perach Serena Yang har hjälpt en syster i Hsinchu i norra Taiwan att rededikera sitt rum och liv till Yeshua – att ta bort alla hedniska föremål och omvända sig från anti-Mesitojuz fursten. Den 6 juni blev en bror vid namn David mikved (döpt) i Yeshuas namn i havet. Han är make till en kvinnlig evangelist vid namn Shuo-Wen. Efter att ha blåst shofar för evangeliet som skapades i Zion för att det skall höras i hela Taiwan, reste de till ett aboriginskt par vid Sun Moon Lake, delade Zions evangelium och gav dem Identitetsstöld boken. Shuo-Wen predikade om vikten av att ge upprättelse/restitution till Israel och det Judiska folket och uppmanade 51 personer att samlas till omvändelse på uppdrag för Taiwanesiska regeringen och det Taiwanesiska folket HalleluYah! Perach Serena Yang har också varit en del av Pastor David Yosef Lees helande och befrielsetjänst över Zoom.

Against all odds

Malaysia – Pastor Dawid Yosef Lee

Pastor Dawid och hans team har blivit färdiga med många översättningar av böcker och deras korrekturläsning till Traditionell och Förenklad Kinesiska. De har boken Grafted In/Inympad tryckt i 100 exemplar i Malaysia, och Taiwan kommer också att trycka 100. Prisa Yah! De planerar att översätta The Woman Factor/Kvinno Faktorn till Traditionell Kinesiska, eftersom korrekturläsningen redan är klar. De har också slutfört undertexterna till hela GRI, som innehåller 57 halvtimmar eller längre videor. Inte bara det, men de arbetar på att göra GRM tillgängligt via audio på Kinesiska. Prisa Yah!

Against all odds

Indien – Pastor Surendra Kumar

Pastor Surendra och hans team fortsätter att be regelbundet för Israel och UNIFY. Trots covid19-nedstängningen fortsatte de att hålla regelbundna bön och Bibelstudier och vägrade att ge efter för rädsla.

Japan – Yutong Tagawa

Yutong har studerat Yahs (Guds) Ord genom Archbishop Dominiquae Biermans böcker, och fortsätter i GRM:s Bibelskola. Hon har fått drömmen om att Japan ska bli en fårnation! HalleluYah, låt det bli så i Yeshuas namn! Kom ihåg Yutong i dina böner och be om att fler arbetare och medarvingar skall ansluta sig till henne i Japan!

Against all odds

Thailand – Wassana Runkaew

Wassana utsattes för mycket förföljelse på sin arbetsplats, en Kristen skola för infödda barn, där hon arbetar som vårdgivare och lärare. Hon har lärt dem vad hon har lärt sig i GRMs Bibel Skola, vilket väckte motstånd. Mitt i det valde hon kärlek och förlåtelse, och Yah belönade henne med många hungriga studenter som längtar efter att lära sig om trons Judiska rötter. De har också bakat Challah till Sabbaten tillsammans, och hon har sett många förändringar i barnens liv.

•••

Det som skiljer oss från Kristendomen som vanligt, är ”shma”, vilket betyder “hör och gör”. Det här är denna tidens instruktion! Använd det vi redan har där ute och hämta frukten från era egna nationer. Fortsätt era böner och olika fastor, dela videorna och Identitetsstölden. Det bästa sättet att äta ett stort äpple är en bit i taget. På samma sätt går vi framåt och utvecklar Fårnationer “en bit i taget”.

Dina Israeliska Mentorer och Vänner,

Archbishop Dr. Dominiquae Bierman
& Rabbi Baruch Bierman

Gå med i Förenade Nationerna för Israel.

Du är kallad att vara en Ester för Israel. Var en del av en ostoppbar trupp att stå för Israel i din nation!

Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

Förenade Nationerna för Israels Onlinekonferens – Augusti

Tis, Aug 3, 2021 12:00 – 14:00 (EDT) 18:00-20:00 (SVENSK TID)

Som medlem får du en personlig inbjudan med en länk till konferensen via e-post.

Stöd Uppdraget:

  • Donera/Ge online: https://unitednationsforisrael.org/unify-donations/
  • Vänligen mejla oss till: info@unitednationsforisrael.org för bankuppgifter
  • Ring oss i USA på 1-972-301-7087
  • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams adresseras till Adriana Dominiquae Bierman, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, FL 32092, USA

The Identity Theft

Gå med i en ny sak mot antisemitism.

Upptäck din identitet i Messias genom att återställa Hans identitet som Jude, inte som Romare. Archbishop Dominiquae Biermans nya bok Identitetsstölden & GRI:s onlinekurs besegrar anti-Semitismen genom att visa dig Messias Judiska Identitet. Du kommer att lära dig att gå i första århundradets kraft och smörjelse!

Beställ Nu för att Börja Studera →

*Kursåtkomst kommer endast med boken när boken beställs via www.against-antisemitism.com

Gå med i Nationernas 70 Rättfärdiga!

Stöd driften av Förenade Nationerna för Israels Ambassad i Jerusalem Hills med $ 100 per månad. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

Gå Med Nu →

https://unitednationsforisrael.org/embassy/

Prenumerera på vår YouTube Kanal!

Se på de senaste sändningarna med Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på United Nations for Israels YouTube Kanal!

Vår YouTube Kanal →