Against all odds

Mot alle odds


Against all odds

UNIFY OPPDATERINGER – Juli 2021 / Tammuz 5781

Deretter skal Israels barn vende om og søke YHVH sin Gud og David sin konge. Så skal de i ærefrykt vende seg til YHVH og Hans godhet i de siste dager. Hosea 3: 5

Shalom, elskede UNIFY-medlemmer og delegater,

Frukt kommer mot alle odds. På samme tid som vårt arbeid rettes mot nasjonene, så rettes det også mot Israel. Samtidig som vi forbereder nasjonene til å bli saue-nasjoner, så arbeider YHVH også med Israel. Våre bønner forårsaker et skifte.

Da talte de som fryktet YHVH med hverandre, og YHVH la merke til det og hørte på. Så ble det skrevet en minnebok for Hans ansikt, for dem som frykter YHVH, og dem som hedrer Hans navn. “Så de skal være Mine,” – sier YHVH-Tzva’ot – “den dagen Jeg gjør dem til Min egen spesielle eiendom. Jeg skal spare dem, slik en mann sparer sin egen sønn som tjener ham. Da skal dere igjen kunne skjelne mellom den rettferdige og den ugudelige, mellom den som tjener Gud og den som ikke tjener Ham.” Malakias 3: 16-18

YHVH lager en minnebok for oss. Selv om du tror at ingen legger merke til eller ser hva du gjør, så fatt mot. YHVH vet om deg, og Han skriver en minnebok. Først betjener vi en person. Det å bli større er så opp til Ham; vi konsentrerer oss bare om å gjøre det som er rett i Guds og menneskers øyne. Når vi vandrer på Hans veier, så skriver Han en minnebok for dem som ærer Ham og respekterer Hans Navn. Det finnes spesiell beskyttelse når vi står opp mot antisemittisme. Han skal spare oss, som Malakias sier. Stol på dette løftet!

Nå er vi inne i en avgjørende tid, der vi skal be om et skille mellom oss og de ugudelige, de som tjener YHVH og de som ikke gjør det. Vår del er ikke bare forfølgelse, forkastelse og vanskeligheter. Når vi betaler prisen hele veien og gjør Hans vilje, kan vi stole på dette Ordet og be Ham om å skape et skille. Vi kan be: “Åpne dører og gi oss favør, slik at vi kan bryte gjennom alle begrensninger og barrierer, og være dekket med Din salvelse, kraft, autoritet, glede og forsørgelse. La oss få skinne – slik at nasjonene frykter Ditt Navn. ”

Against all odds

Oppfordring til handling – Del-Del-Del

Det er lett å bli vant til åndelig føde, men du kan ikke bli feit. Du må løpe med det, ikke være lat. Del mine Against Antisemitism (mot antisemittisme) videoer! Få tak i dem fra YouTube, Facebook og Telegram og bruk minst 15 minutter om dagen på å dele dem fremover, sammen med IDENTITETS TYVERIET boka. Alle disse videoene er også tekstet på spansk, slik at vårt spansktalende publikum også kan dele dem. Hvis du vil oversette dem til ditt eget språk, så kan du kontakte oss via info@kad-esh.org. Ikke vær stille, og ikke lag unnskyldninger for det som er riktig!

For Sions skyld vil jeg ikke tie, for Jerusalems skyld vil jeg ikke hvile, før hennes rettferdighet går fram som stråleglans og hennes frelse skinner som en brennende fakkel. Jesaja 62:1

Nasjonale rapporter fra UNIFY-delegater

USA – Apostel Dominiquae Bierman

Etter min siste månedlige tilbaketrekning (retreat) ba jeg YHVH om å fortelle meg uansett hva Han ønsket å si. Han sa: “Jeg skal åpne dører foran deg, så Jeg vil at du skal gjøre deg klar.” Disse har faktisk åpnet seg! Vi ba om at TV-show og radio-program skulle åpnes opp. Nå har vi mottatt radioprogram-åpninger og en åpning på Jim Bakker-showet. Jim Bakker har et seertall på 1,6 milliarder mennesker. I mellomtiden har rabbi Baruch oppdaget et nytt fengsel som er helt igjennom trosbasert! Fengsels-misjonen hans utvides, og han kommer til å holde månedlige sabbats-møter for fangene. Mange mennesker blir berørt og kraftfullt utfridd! Og en gledelig nyhet er at GRM for innsatte i fengsler er nå tilgjengelig på Lantern-plattformen, et system laget for at fanger skal kunne studere. Vi kan nå introdusere GRM i nesten alle fengselssystemer i Amerika. Pris YAH!

Against all odds

Peru – Pastor Sonia Gotelli

Det peruanske teamet fortsetter å møtes to ganger i uken for å be og gå i forbønn for Israel, og dele ordet og apostels sabbats-brev. To av GRM studentene har hatt en strevsom tid økonomisk på grunn av COVID-19. Vel, etter å ha ropt til Yah, åpnet de en online virksomhet som solgte dagligvarer. De startet “Bodega Israel”, og på den tredje dagen mottok de allerede sin første utbetaling av lønn og dagligvarer! En annen arbeidsløs advokat ropte til Yah og mottok ikke bare den jobben han ønsket seg, men også den nøyaktige lønnen han hadde ønsket seg!

Against all odds

Mexico – Pastor Cesar Silva

Pastor Cesar sendte søster Veronica ut for å foreta profetisk forbønn i California-fjellene i USA. Hun plasserte UNIFYs flagg på toppen av Baden Powell fjellet, på ca 3000 meters høyde. Så erklærte hun Jesaja 62:1: “For Sions skyld vil jeg ikke være stille, for Jerusalems skyld vil jeg ikke hvile, før hennes rettferdighets lys bryter fram og hennes frelses fakkel skinner.” Selv midt i en dødelig stigning fortsatte Veronica å holde ut til hun nådde toppen. På veien gav guiden hennes livet sitt til Yeshua på det mest utfordrende stedet på stien som heter “Djevelens ryggrad”! Og til slutt, på toppen, plantet de flaggene til UNIFY, Mexico og USA! Et profetisk ord fra apostel Dominiquae ble også oppfylt, om at pastor Cesar skulle motta et jordstykke for en menighet. Nå har Pastor Cesar mottatt et løfte om en eiendom på 3281 x 1000 kvadratmeter!

Against all odds

Finland – Pastor Terhi Laine

Det finske teamet var på en spesiell misjonstur til Nord-Finland, Lappland. De besøkte et pastorpar i Uleåborg, de første finske pastorene som ble uteksaminert fra GRM bibelskole! De ba og blåste i shofar ved Polarsirkelen og proklamerte Den tredje dags vekkelse til regionen nord for Polarsirkelen, som inkluderer deler av Russland, Norge og Sverige. De besøkte også en ung familie i Kolari som har blitt berørt av budskapet, og mannen mottok en mikveh (dåp) i Yeshuas Navn. Kona ba også om at barna deres skulle bli velsignet av pastor Terhi. Nå leser de mange av Apostels bøker, HalleluYah!

Against all odds

Sverige – Apostel Sana Enroos

Apostel Sana hadde en viktig misjon på de jødiske barnas øy i Norrtälje skjærgård, hvor det har blitt arrangert sommerleirer for de jødiske barna i over 100 år. På grunn av selvmord begått på øya, hadde det vært mye hjemsøkt aktivitet. Etter at de omvendte seg og bad der, hersker det nå shalom på stedet, og salvelse ble forløst!

Abba ledet også apostel Sana til å sende blomster til en av de Shoa overlevende som hun hadde møtt i 2019, den 97 år gamle Emerich Roth. Dette var en restitusjonshandling, en blomstergave med et ærefullt, takknemlig budskap til ham som jøde, der hun takket ham for hans uvurderlige tjeneste i å undervise de svenske barna og ungdommene om Shoah i over 30 år. Emerich har også startet en stiftelse kalt Emerichfonden, som fører arbeidet hans videre til neste generasjon.

Emerichs kone svarte apostel Sana med en hjertelig beskjed og ba henne om å besøke dem personlig. For en åpning til å velsigne det jødiske samfunnet!

Apostel Sana kontaktet også stiftelsen og ba om samarbeid mot antisemittisme i Sverige.

Hong Kong – D’vora Cheung

D’vora Cheung fortsetter å spre Evangeliet fra Sion til mennesker over hele Hong Kong. Hun mottok den oversatte versjonen av Røttenes helbredende kraft, og har gitt den til nøkkelpersoner som trenger det forvandlende budskapet. Selv om de kanskje ikke får lov til å tilbe foran synagogen, dro D’vora og hennes team-medlem og ba under trappen, og de tok med seg shofarer. Da de ble konfrontert av en sikkerhetsoffiser, svarte de med visdom, og han lot dem være. Etterpå blåste de i shofaren foran synagogen. Det skjer mange flere ting i Hong Kong. Vi kunne skrive et helt sabbatsbrev bare om deres misjon! Prise Yah for alt arbeidet de gjør.

Against all odds

Kina – Hadassah Ping Jing

En kinesisk søster som hadde lest boken Identitets Tyveriet, reiste 1600 kilometer for å motta en mikve-dåp i navnet Yeshua fra Hadassah i hennes hjemby Yongzhou i Hunan. Hun er nå ivrig etter å starte GRM Bibelskole og bli med i de Forente Nasjoner for Israel! Det kommer frukt i Kina!

Against all odds

Taiwan – Perach Serena Yang

Perach Serena Yang har hjulpet en søster i Hsinchu, nord i Taiwan, med å innvie rommet og livet sitt til Yeshua – å fjerne alle hedenske gjenstander og omvende seg fra anti-Mesitojuz-åndsfyrsten. Den 6. juni ble en bror ved navn David mikved (døpt) i havet, i Navnet Yeshua. Han er ektemannen til en kvinnelig evangelist ved navn Shuo-Wen. Etter å ha blåst i shofaren for at Evangeliet fra Sion skal bli hørt gjennom hele Taiwan, reiste de til et urbefolknings par ved Sun Moon innsjøen, delte Evangeliet fra Sion med dem, og ga dem Identitets Tyveriet boka. Shuo-Wen forkynte viktigheten av å vende tilbake til Israel og det jødiske folk, og kalte 51 mennesker til å omvende seg på vegne av den taiwanske regjeringen og folket i Taiwan, HalleluYah! Perach Serena Yang har også vært en del av pastor David Yosef Lees helbredelses- og befrielses-tjeneste via Zoom.

Against all odds

Malaysia – Pastor Dawid Yosef Lee

Pastor Dawid og hans team er ferdig med mange bok-oversettelser og korrekturlesning til tradisjonell og forenklet kinesisk. De har trykket 100 eksemplarer av boken Grafted In (Podet Inn) i Malaysia, og Taiwan skal også trykke 100. Priset være Yah! De planlegger nå å oversette Kvinnefaktoren til tradisjonell kinesisk, siden korrekturlesingen allerede er fullført. De har også fullført undertekstene for hele GRI-kurset, som inkluderer 57 videoer der hver video er på en halvtime eller mer. Ikke bare det, men de jobber med å gjøre GRM tilgjengelig via audio på kinesisk. Priset være Yah!

Against all odds

India – Pastor Surendra Kumar

Pastor Surendra og hans team fortsetter å be regelmessig for Israel og UNIFY. Til tross for COVID19-nedstengning fortsatte de å holde regelmessige bønn- og bibelstudie-møter og nektet å gi etter for frykt.

Japan – Yutong Tagawa

Yutong har studert Ya’s (Guds) ord gjennom bøkene til apostel Dominiquae Bierman, og fortsetter med GRM bibelskole. Hun har mottatt drømmen om at Japan skal bli en saue-nasjon! HalleluYah, la det være slik i Yeshuas navn! Hold Yutong i bønnene dine og be om at flere arbeidere og medarvinger blir med henne i Japan!

Against all odds

Thailand – Wassana Runkaew

Wassana møtte mye forfølgelse på sin arbeidsplass, en kristen skole for innfødte barn, hvor hun jobber som omsorgsperson og lærer. Hun har undervist dem i det hun har lært på GRM bibelskole, noe som vakte motstand. Midt i dette valgte hun kjærlighet og tilgivelse, og Yah belønnet henne med mange sultne studenter som lengter etter å lære om troens jødiske røtter. De har også stekt challah (sabbats-brød) sammen til sabbat, og hun har sett mange endringer i barnas liv.

•••

Det som skiller oss fra den vanlige kristendommen er shma, som betyr “hør og gjør.” Dette er dagens instruksjon! Bruk det vi allerede har sendt der ute, og høst frukten fra deres egne nasjoner. Hold bønner og forskjellige faster, del videoene og Identitets Tyveriet boka. Den beste måten å spise et stort eple på er en bit av gangen. På samme måte vokser vi til saue-nasjoner “en bit av gangen.”

Deres Israelske Mentorer og Venner,

Apostel Dr. Dominiquae Bierman
& Rabbi Baruch Bierman

Forente Nasjoner For Israel online konferanse – august,

Tirsdag 3. august 2021 12:00 – 14:00 PM (EDT) (kl. 18-20 norsk tid).

Som medlem vil du motta en personlig invitasjon med en lenke til konferansen på e-post.

Støtt Oppdraget:

  • Gi online: https://unitednationsforisrael.org/no/gaver/
  • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Sjekker i USD, Kanadiske Dollar eller Britiske Pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Union & Money Grams sendes til: Adriana Bierman, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Bli med på en ny ting mot antisemittisme.

Oppdag identiteten din i Messias ved å gjenopprette Hans identitet som en jøde, ikke som en romer. Apostel Dominiquae Biermans nye bok Identitets Tyveriet & GRI online kurset bekjemper antisemittisme ved å vise deg den jødiske identiteten til Messias. Du kommer til å lære å vandre i kraften og salvelsen fra det første århundre!

Bestill nå for å begynne å studere →

*Tilgangen til kurset kommer bare sammen boken når boken er bestilt gjennom web-siden www.against-antisemitism.com

Bli en del av De forente nasjoner for Israel

Du er kalt til å være en Ester for Israel. Vær en del av en ustoppelig styrke ved å stå for Israel i din nasjon!

Bli en del av De forente nasjoner for Israel →

Bli en av de 70 rettferdige fra nasjonene!

Støtt driften av ambassaden til de Forente Nasjoner for Israel på Jerusalem høyder med $ 100 i måneden. Trykk på knappen nedenfor eller send oss ​​en e-post for flere donasjons-alternativer: info@unitednationsforisrael.org

Bli med nå →

https://unitednationsforisrael.org/no/ambassaden/

Abonner på YouTube kanalen vår!

Se de siste videoene fra Apostel Dominiquae Bierman, and abonner på United Nations for Israel YouTube kanalen!

Vår YouTube kanal →