Against all odds

Vaatamata kõigele


Against all odds

UNIFY UUDISED – Juuli 2021 / Tammuz 5781

“Seejärel Iisraeli lapsed pöörduvad ja otsivad Jehoovat, oma Jumalat, ja Taavetit, oma kuningat; nad tulevad värisedes JHVH ja tema headuse juurde viimseil päevil!” Hoosea 3:5

Shalom, armsad UNIFY liikmed ja delegadid,

Viljad tulevad esile vaatamata kõigele vastuseisule. Niipalju kui me töötame rahvaste jaoks, töötame ka Iisraeli jaoks. Kui töötame, et rahvad saaksid lammas-rahvaiks, siis samal ajal tegeleb JHVH Iisraeliga. Meie palved murravad läbi ja muudavad olukordi.

“Siis rääkisid isekeskis need, kes kartsid JHVH’t; ja JHVH pani tähele ning kuulis ja tema palge ees kirjutati mälestusraamat nende heaks, kes kardavad JHVH’t ja austavad tema nime! Ja nad kuuluvad mulle, ütleb JHVH tsevaot (vägede), on mu eraomand sel päeval, mille ma valmistan! Ja ma olen neile armuline, nõnda nagu mees on armuline oma pojale, kes teda teenib! Ja te näete jälle vahet õige ja õela vahel, selle vahel, kes teenib Jumalat, ja selle vahel, kes teda ei teeni!” Malaki 3:16-18

JHVH kirjutab mälestusraamatut meie heaks. Isegi kui arvad, et keegi ei märka ega näe, mida sa teed, siis ära kaota julgust. JHVH näeb, teab ja kirjutab mälestusteraamatut. Alguses on seda üks peatükk. Raamatu mahu suurenemine on tema teha ja ka meie kätes, niikaua kui keskendume selle tegemisele, mis on kõigepealt õige Jumala ja siis ka inimeste silmis. Kui me käime JHVH teedel, kirjutab ta mälestusraamatu nende heaks, kes teda ja tema nime austavad. Antisemitismi vastu võitlejate üle on eriline kaitse – ta säästab meid, nagu Malaki ütleb. Püsi selles tõotuses!

Praegu on ülioluline aeg palvetada vahetegemise pärast meie ja õelate vahel. Nende, kes teenivad JHVH’t ja nende vahel, kes ei teeni. Kui maksame lõpuni hinna ja teeme Kõigeväelise tahet, võime seista selle sõna peal ja paluda tal vahet teha. Me võime palvetada: „Palun ava uksed ja saada meile soosingut, et saaksime läbi murda kõikidest takistustest ning vala meie peale oma võidmine, vägi, varustus ja rõõm. Pane meid särama, et kõik rahvad kardaksid sinu nime, JHVH.”

Against all odds

Üleskutse tegutsemiseks: jaga edasi – jaga edasi – jaga edasi

Vaimse toiduga on lihtne harjuda, kuid hoia, et sa rasva ei lähe. Pead seda aktiivselt välja jagama, et mitte laisaks muutuda. Jaga edasi minu antisemitismi vastaseid videoid! Need on saadaval YouTube’s, Facebookis ja Telegrammi kanalil ning jaga neid edasi koos raamatuga “Identiteedivargus”. Kui soovid need oma emakeelde tõlkida, võta meiega ühendust aadressil info@kad-esh.org. Ära vaiki ja ärge otsi vabandusi mitte tegemaks seda, mis on õige!

“Siioni pärast ma ei vaiki ega jää rahule Jeruusalemma pärast, enne kui tema õigus hakkab paistma ja tema pääste põleb otsekui tõrvik!” Jesaja 62:1

UNIFY rahvuslike delegaatide aruanded

USA – peapiiskop Dominiquae Bierman

Pärast minu viimast igakuist ritriiti palusin JHVH-t rääkida mulle kõike, mida ta tahab. Ta ütles: “Ma avan sinu ees uksed ja ma tahan, et te valmistuksite.” Tõepoolest, nad on avanenud! Palvetasime, et telesaadete ja raadiosaadete uksed avaneksid. Nüüd on need uksed juba avananud, nagu uks Jim Bakkeri telesaatesse. Jim Bakkeri vaatajaskond peamiselt USA-s, aga ka teistes riikides on umbes 1,6 miljardit inimest. Vahepeal on rabi Baruchi alustatud vanglateenistus laienenud ja ta korraldab vangidele igakuiseid shabati teenistusi. Paljud saavad puudutatud ja tervenenud ning vabastatud! Rääkimata sellest, on vangidele GRM piiblikoolis õppimine nüüd saadaval veebipõhisel platvormil. Nüüd saame GRM-i tutvustada peaaegu igas Ameerika vanglasüsteemis. Kiitus JHVH-le!

Against all odds

Peruu – pastor Sonia Gotelli

Peruu meeskond koguneb jätkuvalt kaks korda nädalas Iisraeli eest palvetamiseks, sõna jagamiseks ja shabatikirjade lugemiseks. Kahel GRM-i õpilasel on COVID19 tõttu olnud rahaliselt väga kitsas aeg. Ühele neist andis Püha Vaim palvevastusena idee avada veebipõhine toidupood või e-pood. Juba kolmandal päeval pärast e-poe avamist said nad oma esimese palga ja toidulaua ülikülluslikult kaetud! Teine GRM õpilane, töötuks jäänud advocaat, hüüdis palves JHVH poole ja sai lisaks soovitud töökohale ka täpselt selle palga, mida palves välja ütles!

Against all odds

Mehhiko – pastor Cesar Silva

Pastor Cesar saatis õe Veronica USA-s California mägedesse prohvetlikku eestpalvet tegema. Ta asetas UNIFY lipu Baden Powelli mäe tippu, 2800 meetri kõrgusele. Siis kuulutas ta kirjakohta Jesaja 62:1: “Siioni pärast ma ei vaiki ega jää rahule Jeruusalemma pärast.” Vaatamata raskele ja järsule mäkketõusule jõudis Veronica tippu. Ühes teekonna kõige raskemas kohas, mille nimi on “Saatana selgroog”, andis tema teejuht oma elu Jeshuale! Lõpuks mäe tippu jõudes asetasid nad sinna kolm lippu – UNIFY, Mehhiko ja Ameerika!

Samuti täitus peapiiskop Dominiquae prohvetlik sõna, et pastor Cesar saab koguduse rajamiseks maad ja see hõlmab 3281 korda 1000 ruutmeetrit!

Against all odds

Soome – pastor Terhi Laine

Soome meeskond käis spetsiaalsel missioonireisil Põhja-Soomes Lapimaal. Nad külastasid Oulus pastoripaari, esimesi Soome pastoreid, kes lõpetasid GRM piiblikooli! Nad palvetasid koos ja puhusid soofarit Arktika teeringi juures, kuulutades sellest põhja poole – Venemaa, Norra ja Rootsi suunas kolmanda päeva ärkamist. Nad külastasid ka ühte Kolari noort perekonda, keda sõnum on puudutanud, ja mees tegi läbi mikve (veekastmise) Jeshua nimesse. Naine palus ka, et pastor Terhi õnnistaks nende lapsi. Nüüd loevad nad paljusid peapiiskopi Dominiquae raamatuid. HalleluJah!

Against all odds

Rootsi – apostle Sana Enroos

Apostel Sanal oli oluline missioon Norrtälje saarestikus asuvale Juudi Laste saarele, kus juudi laste suvelaagreid on peetud juba üle 100 aasta. Saarel sooritatud enesetapu tõttu on seal olnud palju imelikke kummituslikke ilminguid. Pärast Sana tehtud eestpalvet ja meeleparandust valitseb nüüd selles paigas shalom!

Püha Vaimu juhtimisel saatis apostel Sana ka lilli ühele shoa ellujäänule, 97-aastasele Emerich Rothile, keda ta oli kohanud 2019. aastal. Need lilled ja aupaklik tänusõnum oli hüvitise toomine sellele eakale juudi mehele, tänades teda hindamatu töö eest Rootsi laste ja noorte heaks, kellele ta oli üle 30. aasta õpetanud tõde Iisraeli ja shoa kohta. Emerich on loonud ka fondi nimega Emerichfonden, mis kannab tema töö edasi järgmisele põlvkonnale. Emerichi naine vastas apostel Sanale südamliku sõnumiga, paludes tal neid isiklikult külastada. Milline avatud uks sealse juudi kogukonna õnnistamiseks!

Hong Kong – D’vora Cheung

D’vora Cheung jätkab Siionis tehtud alguse saanud evangeeliumi levitamist Hongkongi inimestele. Ehkki neile ei antud otsest luba sealse sünagoogi juures mingeid jumalateenistusi korraldada, läksid D’vora ja tema meeskonnaliige ning palvetasid sünagoogi trepi all, tuues sisse soofarid. Sünagoogi turvaülema küsimustele vastasid nad arukalt ja ta jättis nad rahule. Pärast puhusid nad sünagoogi ees soofarit. Tänu Jahve’le kogu töö eest, mida nad teevad.

Against all odds

Hiina – Hadassah Ping Jing

Identiteedivarguse raamatut lugenud Hiina õde sõitis 1600 kilomeetrit, et teha oma sünnilinnas Hunani Yongzhous mikve vee-kastmine Jeshua nimesse, mida viis läbi UNIFY liige Hadassah Ping Jing. Nüüd on ta innukas alustama GRM piiblikooli õpingutega ja liituma Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega. Hiina kannab head vilja!

Against all odds

Taiwan – Perach Serena Yang

Perach Serena on aidanud Põhja-Taiwanis Hsinchus asuval õel oma tuba ja elu Jeshuale pühendada, eemaldades kõik paganlikud esemed ja parandades meelt kõigest asendusteoloogiast. Üks Davidi nimeline vend tegi meres mikve (veekastmise) Jeshua nimesse. Ta on Shuo-Weni nimelise naisevangelisti abikaasa. Pärast seda sõitsid nad koos Sun Moon järve äärde ühe põliselanikest abielupaari juurde, kus kuulutasid Siionis alguse saanud evangeeliumi ja tõde Iisraeli kohta ning kinkisid neile raamatu „Identiteedivargus“. Naisevangelist Shuo-Wen jutlustas hüvitise toomise tähtsusest Iisraelile ja juudi rahvale, kutsudes 51 kohalikku meeleparandusele Taiwani valitsuse ja rahva eest! Perach Serena on olnud osa pastor David Yosef Lee tervendamis- ja vabastusteenistustest ka Zoomi kaudu.

Against all odds

Malaisia – pastor Dawid Yosef Lee

Pastor Dawid ja tema meeskond on lõpetanud paljude raamatute tõlked ning nende korrektuuri traditsioonilisse ja lihtsustatud hiina keelde. Malaisias on neil trükitud 100 eksemplari raamatut “Külge poogitud” ja Taiwan laseb ka 100 raamatut trükkida. Kiitus Jahvele! Samuti on neil valmis GRI piiblikooli kogu kursuse videote subtiitrid. Samuti töötavad nad selle nimel, et GRM oleks hiinakeelsena audio vahendusel – audioraamatuna kättesaadav. HalleluJah!

Against all odds

India – pastor Surendra Kumar

Pastor Surendra ja tema meeskond palvetavad jätkuvalt Iisraeli ja UNIFY eest. Vaatamata COVID19 sulgemisele pidasid nad regulaarselt palvekoosolekuid ja piibliõpet, keeldudes hirmule allumast.

Jaapan – Yutong Tagawa

Yutong on õppinud Jahve (Jumala) sõna peapiiskop Dominiquae Biermani raamatute ja GRM piiblikooli kaudu, mis on pannud tema südamesse igatsuse näha Jaapanit saamas lammas-rahvaks. Hoidkem Yutongi oma palvetes ja palugem, et veel paljud Jaapanis liituksid temaga!

Against all odds

Taimaa – Wassana Runkaew

Oma töökohas, kristlikus lastele mõeldud koolis, kus ta töötab hooldaja ja õpetajana, on Wassanat tabanud palju tagakiusu. Ta on õpetanud lastele seda, mida on õppinud GRM piiblikoolis, kuid see on tekitanud vastuseisu kooli juhtkonnaga. Vaatamata tagakiusule otsustas ta mitte kibestuda, vaid andeks anda ja edasi liikuda ning JHVH premeeris teda paljude uute näljaste õpilastega, kes tahavad õppida usu juudi/heebrea juurte kohta. Nad on ühiselt shabati jaoks hala küpsetanud ja ta on laste elus palju muutusi näinud.

•••

Mis eristab meid kristlusest, on shmaa, mis tähendab “kuula ja tee”. Olgu see meie juhiseks alati! Kasutage seda varustust, mis te olete saanud ja koguge vilja oma rahvaste põldudelt. Palvetage lakkamatult ja võtke ette erinevaid paastumise viise, jagage edasi meie õpetuste videoid ja raamatut “Identiteedivargus”. Parim viis suure õuna söömiseks on hammustada üks väike tükk korraga. Samamoodi edeneme lammas-rahvaste esiletulekuga “üks tükk korraga”.

Sinu Iisraeli sõbrad ja mentorid,

Peapiiskop dr Dominiquae Bierman & rabi Baruch Bierman

Ühinenud Rahvad Iisraeli eest veebikonverents – august

Teisipäev, 3. august 2021 19.00–21:00 (kohalik aeg)

Liikmena saad e-posti teel isikliku konverentsi kutse koos lingiga.

Toeta missiooni:

  • Anneta online: https://kad-esh.org/et/annetused/
  • Pangaandmete jaoks Ameerikas saada meile email: kad_esh_map@msn.com
  • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
  • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams addressed to: Adriana Dominiquae Bierman, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Liitu uue antisemitismi vastase asjaga.

Avasta oma Messia identiteet, taastades tema identiteedi juudina, mitte roomlasena. Peapiiskop Dominiquae Biermani uus raamat „Identiteedivargus” ja GRI veebikursus võidab antisemitismi, näidates sinule Messia tõelist juudi identiteeti. Sa õpid käima 1. sajandi väes ja võidmises!

Telli nüüd ja hakka õppima →

* Juurdepääs kursusele kaasneb raamatuga ainult siis, kui raamat on tellitud veebilehe kaudu

Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega.

Sa oled kutsutud olema nagu Ester Iisraelile. Ole osa peatamatust jõust, et seista Iisraeli ja oma rahva eest!

Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega →

Ühine 70 õigega rahvaste seas!

Toeta Jeruusalemma suursaatkonna toimimist Jeruusalemma mägedel igakuise maksega $100. Klikka allolevaile linkidele või saada meile e-kiri rohkemate võimaluste jaoks: info@unitednationsforisrael.org

Liitu nüüd →

Jeruusalemma saatkond →

Hakka meie Youtube kanali tellijaks!

Vaata peapiiskop Dominiquae Biermani viimaseid saateid ja hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest Youtube kanali tellijaks!

Meie YouTube kanal →