Out of limitations

Piirangutest välja


Out of limitations

UNIFY UUDISED – Jaanuar 2022 / Sh’vat 5782

Niikaua kui sügaval südames igatseb juudi hing
Ja itta pööratud silm vaatab Siioni poole
Veel ei ole meie lootus kadunud, see 2000 aastane lootus,
Olla vabaks rahvaks omal maal, Siionis ja Jeruusalemmas
– Hatikva, Israeli rahvushümn

Iisraelil on lootust – ha’tikva. JHVH sõna jääb püsima. Iisraelil ja juudi rahval on 2000 aastane lootus olla vaba rahvas oma maal Siionis ja mitte ühegi võõra rahva ega globalistide agenda all.

Kui peapiiskop Dominiquae salvestas oma uut muusikaalbumit “Tribuut juudile sinus”, ütles Püha Vaim talle ühel õhtul, et soovib lisaks albumi viimase lauluna Iisraeli rahvushümni Hatikva. Algul ta ei arvanud, et sellega hakkama saab, sest see nõuab laia hääleulatust. Kuid Dominiquae võttis selle siiski ette ja see tuli ilus. Kui me kuuletume, on Jahve võimeline tegema palju rohkem, kui me arvame või isegi oskame paluda, sest me astume usus väljapoole oma piiranguid, et teha teoks seda, mida Kõigeväeline on käskinud. See on Looja Elohimi Vaim, mis saadab meid UNIFY’s – ühtsuses ja see viib sihini. Kui me kuuletume JHVH’le annab tema väe, võidmise, prohvetliku arusaamise ja varustuse.

“Aga sellele, kes enam kui rohkesti võib teha üle kõige selle, mida me palume või mõistame väge mööda, mis meis on tegev.” Efeslastele 3:20

Kui selle muusikaalbumi salvestustega alustasime, ei olnud meil raha 10 laulust pooltegi eest tasuda, (aga lõpuks salvestasime 16 laulu), kuid vaid päev enne esimese makse tähtaega saime ohvrianni suuruses 5000 USD! Siiani oleme maksnud kõik õigeaegselt ning palvetame ja usume, et ka ülejäänud raha tuleb. Albumi produtsent Lu on saanud nendest salvestusest väga puudutatud ja jätkame, et salvestada rohkem heebreakeelseid laule!

Need laulud toovad kaasa midagi, mida inimesed NÄEVAD – nad näevad JHVH kuningriiki toimimas ja usaldavad Kõigeväelist Iisraeli Elohimi.

“Ta pani mu suhu uue laulu, kiituslaulu meie Jumalale! Paljud näevad seda ja hakkavad kartma ja lootma JHVH peale!” Psalmid 40:4

Lugege minu muusika lugu ja toetage

Out of limitations

Surmamõistetu õpib GRM piiblikoolis

Meie vanglateenistus on plahvatuslikult laienenud! Meil on peaaegu 40 uut kinnipeetavat, kes alustasid eelmisel kuul GRM õpingutega. Nüüd on meil kolmes erinevas vanglas kokku 98 õpilast, nii naisi kui mehi.

Üks meie õpilastest, Michael, on surmamõistetu. Pärast seda, kui ta oli näinud ühte Dominiquae Biermani telesaadet, külastas rabi Baruch seda surmamõistetud kinnipeetavat, sest kuulis et ta on messiaanlik juut. Michael rääkis rabi Baruchile sellest saatest, mis teda nii mõjutas, ja Baruch ütles talle, et see telesaate jutlustaja on tema naine! Nüüd õpib Michael piiblikoolis ja saatis rabile ja meie meeskonnale selle kauni käsitsi joonistatud Hanukka kaardi, mis liigutas meie südameid.

NOTE: please make this image is reversed and needs to be corrected!

Out of limitations

On mitmeid kinnipeetavaid, kes saadavad oma kümnise meie Teenistusele, avaldades sellega oma tänu. Kui inimesed annetavad ja eriti kui annavad kümnist, on see märk sellest, et nende süda on muutunud. Paljud kinnipeetavad on kogenud sügavat vabanemist ka vabastusteenistuste kaudu, mida rabi Baruch ja peapiiskop Dominiquae Bierman on vanglas pidanud. Rabi käib iganädalaselt vanglas teenimas ja tema töö kannab palju vilja!

Hanukka valgus 5783/2022

Oleme broneerinud juba ette järgmise aasta 5783/2022 Hanukka ürituse “Hanukka valgus” jaoks Central Plaza-s, St. Augustine’i vanalinnas asuva väljaku. Oleme ka juba ostnud suure hanukkia (hanukka menora), mida seal kaheksal päeval süüdata.

Out of limitations

UNIFY rahvuslike delegaatide tunnistused

Lapsed juhatavad sisse shabbati ja GRM piiblikool Argentiinas

Pastora Sonia Gotelli, Peruu

Meie Peruu teenistuse lapsed avavad shabbati koosoleku, kuulutades valju häälega palvet Shmaa Iisrael. See toob peredele rõõmu, kui nad näevad uut põlvkonda Toorat õppimas.

Tänu nende tzedaka (õiged teod) fondile saavad nad katta vaeste perede vajadused. Sel kuul toimetas pastor Sonia ja tema meeskond Peruu ühes vaeste linnaosas (slumm) toiduabi ja mööblit viie lapse emale – ja nüüd on see naine Ima Bat Ami (UNIFY osadusgrupp) grupi liige.

Hispaaniakeelse piiblikooli üks lõpetaja, Walter Morales Chaparro, sõitis Buenos Airesesse, Argentiinasse. Ta alustab seal GRM piiblikooli grupiga Mar de Plata-s, kus Püha Vaim puudutas ühte abielupaari, kes soovis tundma õppida usu heebrea juuri.

Out of limitations

Austades langenud juudi sõdureid

Pastor Terhi, Soome

Pastor Terhi ja Soome meeskond jätkavad meeleparanduse ja palvemissioonidega. Üks neist peeti Soome iseseisvuspäeval Helsingis juudi kalmistul. Nad austasid iseseisvussõja ajal võidelnud juudi sõdureid, süüdates nende haudadel küünlad. Sinna maetud 13 juudi sõduri (ja 6 lahingus kadunuks jäänud sõduri) auks on püstitatud eriline mälestussammas.

Samuti on Soomes uus koht, uus perekond on oma kodu uksed avanud shabbatiteenistuste pidamiseks. Nad jätkavad ka endiselt shabbatiosadusi üksteise juures erinevates kodudes.

1200 küünlat

Apostel Sana Enroos, Rootsi

“Inimese vaim on JHVH küünal/õlilamp: see uurib läbi kõik südamesopid!” Õpetussõnad 20:27

Apostel Sana koos oma meeskonnaga süütas 1200 Hanukka küünalt ühel kalmistul Rootsis ja kõik need küünlad asetati juutide haudadele.

Peapiiskop Dominiquae kommenteeris, et see on nagu Yad Vashemis (Jeruusalemma lähedal paiknev shoa memoriaal) asuv laste mälestusmärk shoa (holokaust) ajal mõrvatud 1,5 miljoni juudi lapse auks. Seal on süüdatud vaid 6 küünalt, kuid erilise efekti kaudu paistab nagu oleks tuhandeid küünlaid ümberringi süüdatud, sest neid näidatakse läbi paljude peeglite. Nende 1200 küünla süütamine Rootsi kalmistul on nagu siis, kui kuningas Saalomon ohverdas Jeruusalemmas esimese templi sissepühitsemisel altarile 1000 härga ja Jahve andis talle, mida ta palus ja ohtralt soosingut paljus muus. Jahve õnnistab selle teo pärast võimsalt apostel Sanat ja Rootsi meeskonda.

Peapiiskop Dominiquae sai prohvetliku sõna apostel Sana jaoks: “Sa oled läbi viinud sel kuul palju missioone, aga see oli ERILINE minu jaoks, ütleb JHVH.” Kui me austame juudi rahvast, siis Jahve avaldab soosingut ja austust meile. Me usume, et apostel Sana saab nägema suurt ärkamist Rootsi juutide ja mittejuutide seas.

Out of limitations

«Ma annan sulle andeks!»

Pastor Hanne Hansen, Norra

Pastor Hanne ja UNIFY Norra liige Unni tegid oma linnas, Trondheimi juudi kalmistul teise maailmasõja ajal hukkunud juudi sünagoogi liikmete mälestuskivi ees meeleparanduse teo. Seal olles kogesid nad ka, et nad peaksid paluma juutidelt andestust kõige kahju eest, mida norralased olid neile teinud.

Kui nad jõudsid kohalikku sünagoogi, küsisid nad turvatöötaja käest (kes on ühtlasi Hanne hea tuttav sünagoogis), kas nad võiksid temalt kui ühelt Norra juutide esindajalt andestust paluda kõigi nende Trondheimis juudi rahvale tehtud hirmutegude eest. See juuditarist turvatöötaja ütles, et see oleks temale au ja pärast palvetamist ning andestuse palumist ta vastas: “Jah, ma annan teile andeks”. Kõik kolm olid pisarateni liigutatud ja see oli püha hetk, kus JHVH oli kindlasti kohal. Nad kustusid selle juudi naise (turvatöötaja) järgmiseks päevaksshabbati õhtusöögile, kus nad koos rõõmustasid ja kogesid erilist Püha Vaimu ligiolu. Meeleparanduse viljad on alati head ja toovad rõõmu ning Jahve on tegemas uusi asju nende hulgas, kui nad kogunevad ühistele shabbati teenistustele ja kutsuvad kaasa näljaseid tõe järele.

Eestis on alustanud õpingutega uus GRM piiblikooli grupp!

Eicha Lohmus, Eesti

Eicha on üle saanud ja taastunud covid’ist ning kogenud mitmeid isiklikke läbimurdeid. Tänu Jeshua vere väele, JHVH armastusele ja paljudele eestpalvetele. Nüüd harrastab ta juba uuenenud jõuga murdmaasuusatamist ja puhub soofarit! Viimaste kuudega on Eestis sündinud neljast õpilasest koosnev GRM-i grupp ja Eichal on selle vaimse “lapsega” palju tegemist. Selle grupi liikmed näitasid üles ka ta haiguse ajal palju hoolivust, tuues talle toitu ja palvetades. Usume läbimurdeid ja häid vilju igale GRM grupi õpilasele nii isiklikul tasandil kui ka oma perekonna ja terve rahva tasandil. Jahve on nad oma peopessa ära märkinud, kui tõe otsijad ja tema Iisraeli rahva armastajad.

Out of limitations

Järelejätmatu kuulutustöö Hongkongis

D’vora Cheung, Hong Kong

D’vora jätkab oma väsimatut kuulutustööd Hongkongis nii juutide kui ka mittejuutide seas. Ta on laiali jaganud ja müünud peapiiskopi raamatuid paljudele inimestele. Samuti seisis ta jõulude ajal müüripraos oma rahva eest, parandades meelt paganlikest pühadest ja puhudes soofarit. Nädal tagasi läks D’vora koos paari usukaaslasega tänavale, seal ülistuslaule lauldes ja jagades flaiereid Jahve ja Jeshua nime taastamisest.

D’vora on olnud UNIFY Hiina esindajana võimas tuleastja oma rahva seas ja kandnud häid vilju!

Out of limitations

Mikve ja Indoneesia keelne Piibel

Pastor Dawid Yosef Lee, Malaisia

Pastor Dawid annab pastoraalset abi paljudele Aasia rahvastele ja nad tulevad kokku Zoomi kaudu. Samuti koguneb kohalik lähematest inimestest koosnev grupp igal shabbatil. Teda külastasid ootamatult kaks GRM-i lõpetajat kaugemast linnast. Nad küsisid, millal nad saavad teha mikve-d (veekastmist) Jeshua nimesse, ja nad saidki seda teha kohe, pastor Dawidi maja basseinis!

Kogu Malaisia UNIFY meeskond käis Hanukka ajal matkal, kus nad kohtusid moslemi abielupaariga, kes soovis väga tutvuda Piibliga. Hiljem kingiti neile spetsiaalne Indoneesia piibel, kus on kasutusel nimed Jeshua ja JHVH. Meeskond jätkab nende teenimist.

Out of limitations

Soofari puhumine sünagoogis!

Yutong Tagawa, Jaapan

Yutong jagas Jeshua evangeeliumi oma Taiwani sõbraga, kes elab nüüd Jaapanis. Ta on kristlane, kelle südames on igatsus tõe järele. Kui Yutong kutsus teda liituma shabbati teenistustega, oli ta kiiresti nõus. Nüüd käib ta koos igal shabbatil ja Jahve andis talle isegi prohvetliku unenäo hakata pidama piibellikke toitumisseadusi.

Yutong sai nägemuse, et tal tuleb puhuda soofari kohalikus sünagoogis 28. detsembril. Ta luges Hesekieli 36. peatükist ja palvetas, et kõik Jaapani juudid pöörduksid tagasi Siionisse. Kuna see sünagoog kuulus sefaradi (hispaania) juutidele, tuletas pastor Dawid talle ka meelde, et ta kuulutaks Jeshua nimel selle piirkonna juutide tagasipöördumist Negevisse (kõrbeala, mis moodustab umbes 50% tänapäeva Iisraelist)!

“Ja Jeruusalemmast vangiviidud, kes on Sefaradis, pärivad Negevi linnad!” Obadja 1:20b

Out of limitations

Mõjutades valitsust ja tuues lootust turvakodudesse

Pastor Mollie, Paapua Uus Guinea

Pastor Mollie on PNG peaministri poolt määratud “Power of Mercy” (Halastuse jõud) komitee juhatusse, mille nõuanded mõjutavad valitsuse otsuseid, mis on seotud kohtusüsteemiga, inimõiguste, universaalsete õiguste ja isikuvabadusega. Pastor Mollie valdkond on inimõigused ja religioon. Ta hakkab nüüd eriliselt tegelema küsimusega, kuidas surmanuhtlust praegu PNG-s rakendatakse ja ta sooviks on muuta seda nii, et Paapua Uus Guineas rakendataks surmanuhtluse asemel muid karistusi.

Pastor Mollie tegeleb ka soolise vägivalla probleemidega ja muude tsiviilteenuste osutamisega. Teda kutsutakse mõnikord politseijaoskondadesse, et rääkida väärkoheldud naistega, vägistamisohvritega jne, ning ta on seotud piirkonna turvakodudega, kus teenib palve ja nõustamisega. Teenistusel on turvamajad/ turvakodud, kus abivajavatele naistele pakutakse varjupaika. Samuti on tal oma majas spetsiaalne tuba, kus ta pakub hädasolevatele naistele varjupaika. Pastor Mollie on ise läbi elanud väärkohtlemisi enne, kui ta kohtus oma praeguse abikaasaga ja ta teab, millest need naised on läbi läinud.

Juhtkonnale allumine ja ausus

Peapiiskop Dominiquae Biermani lõpusõnad

Siionis alguse saanud evangeelium räägib palju sellest, kuidas alluda juhtidele, neile, keda Jahve on valinud ja teenima võidnud. Selle põhimõtte järgimine toob enamasti endaga kaasa tohutu shalomi ja loob uusi kogukondi. Kui inimesed ei allu juhtkonnale, kelle Jahve nende üle on seadnud, ei kanna nad head vilja.

Ükskord oli meil suur grupp inimesi Austraaliast, kes olid seotud meie teenistusega ja kes tulid meie Iisraeli ekskursioonidele ja õppisid GRM piiblikoolis. Siis äkki, ilma selgitusteta, lahkusid nad kõik ja katkestasid sidemed meie teenistusega. Keegi ei selgitanud meile põhjust. Palju hiljem tulid mõned inimesed tagasi, et paluda andestust, ja tuli välja, et nad kõik olid uskunud vale kuuldusi.

Ülbus ja kadedus toovad alati kaasa valet. Kui teil on kellegi vastu midagi, rääkige selle inimesega, mitte tema selja taga. Me peame olema ÜHTSUSES, ausad, teisi austavad ja avatud. Kui teil on minuga või teie kohaliku pastoriga probleeme, siis palvetage selle pärast ja rääkige siis nende inimestega, sest laim, kuulujutud ja valekuuldused tulevad varem või hiljem alati välja, kuid siis võib tekitatud kahju olla juba raske parandada.

Tema au nimel,

Peapiiskop dr Dominiquae ja rabi Baruch Bierman ja UNIFY meeskond

AB red and Rabbi blue

Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega.

Sa oled kutsutud olema nagu Ester Iisraelile. Ole osa peatamatust jõust, et seista Iisraeli ja oma rahva eest!

Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega →

Ühinenud Rahvad Iisraeli eest veebikonverents – veebruar

Teisipäev, 1. veebruar 2022 19.00–21:00 (kohalik aeg)

Liikmena saad e-posti teel isikliku konverentsi kutse koos lingiga

Toeta missiooni:

  • Anneta online: https://kad-esh.org/et/annetused/
  • Pangaandmete jaoks Ameerikas saada meile email: kad_esh_map@msn.com
  • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
  • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams addressed to: Adriana Dominiquae Bierman, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Identiteedi Vargus EST

Liitu antisemitismi vastase asjaga.

Avasta oma Messia identiteet, taastades tema identiteedi juudina, mitte roomlasena. Peapiiskop Dominiquae Biermani uus raamat „Identiteedivargus” ja GRI veebikursus võidab antisemitismi, näidates sinule Messia tõelist juudi identiteeti. Sa õpid käima 1. sajandi väes ja võidmises!

Telli nüüd ja hakka õppima →

* Juurdepääs kursusele kaasneb raamatuga ainult siis, kui raamat on tellitud veebilehe kaudu

https://www.against-antisemitism.com/et/

Ühine 70 õigega rahvaste seas!

Hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest eriliseks partneriks, toetades armastuse anniga 100 USD kuus. Klikka allolevaile linkidele või saada meile e-kiri rohkemate võimaluste jaoks: info@unitednationsforisrael.org

Liitu nüüd →

Hakka meie Youtube kanali tellijaks!

Vaata peapiiskop Dominiquae Biermani viimaseid saateid ja hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest Youtube kanali tellijaks!

Meie YouTube kanal →