My Queen Esther

Min Dronning Ester


Purim 2019/5779 Spesial utgave

My Queen Esther
Torah lesing TZAV – Vayikra (3.Mosebok) 6,1(8)-8,36

Dronning Ester, datter av Abihajil, og jøden Mordekai skrev et offisielt brev for å stadfeste det andre brevet om purim. Ester 9,29

Shabbat shalom du høyt elskede,

Denne Purim ønsker jeg å velsigne deg med mitt syn på Dronning Ester, den jødiske Hadassah. Vi leser ofte Bibel-historier, men går ofte glipp av det menneskelige og «ned på joda» delen, og vi ser bare det heroiske. Men, det heroiske er faktisk et resultat av menneskeligheten til helten eller heltinnen i vårt tilfelle. La oss møte Min Dronning Ester!

Mordekai var fosterfar til Hadassa, også kalt Ester. Hun var datter til onkelen hans og hadde verken far eller mor. Hun var en velskapt og vakker ung kvinne. Da faren og moren hennes døde, tok Mordekai henne til seg som sin egen datter. Ester 2,7

Først av alt, hun er en ung kvinne, en ung kvinne på kanskje 16, 17 år. Hun er en jomfru, hun har aldri kjent en mann intimt. Som alle tenåringer, hadde hun kanskje hatt drømmer om «ridderen i en skinnende rustning» som hun en dag skulle forelske seg i og gifte seg med. Det er sikkert at Kongen av Persia ikke var en av hennes forhåpninger! Så beskyttet som hun vokste opp under hennes onkel Mordekais formynderskap, så var hun en foreldreløs med 0 i kapital. Hun hadde ingen mor, ingen far, ingen søstre og ingen brødre som vi vet om. Hun hadde kanskje aldri møtt foreldrene sine eller kanskje hun var veldig ung når de døde. Fordi hun var i eksil og var en fange fra Juda, er det godt mulig at foreldrene hennes ble myrdet av den Persiske makten, kanskje av Kongen selv, eller kanskje de døde da Jerusalem falt i hendene på Babylonerne før Persia tok over Imperiet.

Bibelen er stille om omstendighetene for deres død. Men vi vet en ting, det er ikke morsomt å være en foreldreløs. Det er ikke morsomt for en liten jente å ikke ha en mor som kjærtegner henne, som trøster henne i et fremmed land. Selv om det synes som om Mordekai ble en veldig god surrogatfar mens hun vokste opp og ble en kvinne, fikk menstruasjonen og slike ting som skjer med unge jenter, hadde hun ingen mor å betro seg til. Kanskje vokste hun opp ensom, der hun tjente sin onkel så godt hun kunne, men det synes som om Hadassahs begynnelse ikke var veldig gunstig, og den hadde absolutt ikke merkene av utmerkelse, av kongelighet eller av et virkelig lykkelig liv.

Det synes for meg at selv om Hadassah hadde lidt siden hun var veldig ung, så hadde hun gjort et indre valg som er Kongelig i mine øyne. Hennes valg var å frykte hennes fedres Gud, Israels Gud, å ære sin adoptivfar, onkel Mordekai, og å ha en positiv, ydmyk holdning i livet. Det er denne ikke-offer holdningen som brakte Hadassah til tronen og plasserte henne slik at hun kunne bli frelseren for sitt folk Israel. Vi kan se denne positive tros-holdningen når hun ble kidnappet fra tryggheten i onkel Mordekais hjem til kongens harem.

Kongens ord og bud ble kjent, og mange unge kvinner ble samlet i borgen Susa under tilsyn av Hegai. Også Ester ble hentet til kongens slott, til Hegai, som voktet kvinnene. Ester 2,8

My Queen Esther

Snakk om en traumataisk hendelse! Se for deg alle jentene som skriker i skjær skrekk når de ble pågrepet av de Persiske soldatene for å bli tatt med til kvinnenes luksus fengsel kalt et Harem. De ville ALDRI kunne vende tilbake til sine hjem og til sine familier derfra. Livet deres var dømt til isolasjon. Og til og med om det skulle hende seg at kongen ville velge en av dem, så ville ikke ting bli mye bedre. Den utvalgte kvinnen ville måtte elske med kongen enten hun likte ham eller ikke. Ingen av hennes følelser ville bli tatt i betraktning. Hennes mål i livet ville være å behage kongen når som helst han ønsket henne og leve i isolasjon blant de andre kvinnelige konkubinene og evnukkene i luksusen i haremet. Den dagen disse jentene ble tatt som en «handelsvare», var den dagen drømmene deres døde. Bare en ville bli valgt og alle de andre ville ikke være noe annet enn dekorasjon, en leke med intet håp om en egen familie. Kongen kaller kanskje på hver av med-konene av og til, men dette var det meste de kunne håpe på, og kanskje hvis de var «heldige» ville de bli gravide og oppdra et kongelig barn selv.

Ester fortalte ikke hvilket folk eller hvilken slekt hun tilhørte, for Mordekai hadde sagt at hun ikke måtte nevne noe om det. Ester 2,10

Det er derfor ingen overraskelse at når tiden kom for hver av disse kvinnene til å gå til kongen og se om de ville bli valgt etter måneder av forberedelse og pleie i dyrebare oljer, valgte hver av dem det beste de kunne ha på seg for å imponere kongen. Det var en kvinnelig konkurranse som pågikk i det haremet! Og når det første sjokket la seg, var hver kvinne fast bestemt på å erobre kongens hjerte og å nå kronen. Unntatt Hadassah, som ved den tiden hadde tatt det hedenske navnet Ester.

Ester er en avledning fra Ishtar, fruktbarhetsgudinnen, men det har også den hebraiske betydningen, «den skjulte». Og hun skjulte virkelig sin identitet som en jøde slik onkel Mordekai viselig hadde rådet henne, under et hedensk navn. Ester fortsatte å lyde sin onkel selv om hun var langt fra ham. Dette viser meg at hun hadde et føyelig, lærevillig hjerte av lydighet, men det viser også mot. Mot til å spille en del i en rolle som hun ikke hadde planlagt. Mot til å stole på sin onkels visdom, hennes oppdragelse som en Yah-fryktende jøde tilhørende hennes fedres Gud.

Så kom turen til Ester, datter av Abihajil, som var onkel til Mordekai, han som hadde tatt henne til seg som sin egen datter. Da hun skulle gå inn til kongen, ba hun ikke om annet enn det kongens evnukk Hegai, som voktet kvinnene, hadde foreslått, og alle som så Ester, fikk godvilje for henne. Ester 2,15

Ester var den eneste som avsto fra sine «rettigheter» i haremet. Hun overførte sine rettigheter til å velge de klærne hun skulle ha på seg den avgjørende natten med kongen, til evnukken som hadde ansvaret. Lydigheten, ydmykheten og lærevilligheten som hun hadde vist i sin onkels hus gav henne favør med evnukkene i autoritet. Hun var annerledes og hun opptrådte ikke som en fristerinne, slik de andre gjorde. Hun ønsket helt enkelt rådet fra profesjonelle, og når det handlet om kongen så visste evnukken nøyaktig hva hans herre likte best. Han fortsatte til å kle henne opp på en måte som ville være uimotståelig for kongen. Hennes diskrete fremtreden, hennes ydmyke ånd, hennes positive og vise holdning var nå «pakken» i den riktige «innpakningen». Kledd i de klærne og smykkene som kongen likte best!

My Queen Esther

Jeg lurer på hvordan disse klærne så ut? Var de dekkende eller avslørende? Var de skinnende og glinsende eller tonet ned i farge? Var øreringene lange eller runde, gull eller sølv, jade eller diamanter? Igjen, Skriftene er stille angående detaljene, noe som tillater fantasien vår å sveve. En ting kommer opp i sinnet mitt: Jeg er sikker på at klærne hennes ikke så «jødiske» ut. Sannsynligvis, i øynene til de fleste jøder ville hun ha sett ut som en «hedning og en uhellig kvinne» da hun gikk til kongen. Kanskje de hadde mislikt sminken hennes, kappen, klesdrakten, selskapskjolen og de Persiske symbolene i dem. Men det er dette evnukken rådet henne til, og han kjente kongen best.

Kongen elsket Ester mer enn alle andre kvinner. Hun vant velvilje og gunst hos ham framfor alle de andre jomfruene. Han satte en kongelig krone på hodet hennes og gjorde henne til dronning i stedet for Vasjti. Ester 2,17

Jeg kan ikke holde meg tilbake fra å tenke på mitt eget liv da jeg måtte kle meg i Biskops og Erkebiskops klær som ikke ser jødiske ut men heller katolske og likevel, dette er det min «evnukk», Ruach HaKodesh, den Hellige Ånd krever av meg for å spille min del i frelsen for mange! Jeg beundrer Dronning Ester for at hun ikke tillot religiøsitet eller menneskefrykt å stoppe hennes guddommelige oppdrag som hun ikke kjente til på den tiden. Hun fulgte bare instruksjoner. Og hun behaget virkelig kongen! Behaget ham med sine klær og behaget ham med sin skjønnhet og karakter. Det var kjærlighet ved første blikk for ham! Spørsmålet er, var det slik for henne også? Likte hun ham? Var han attraktiv? Var han mild? Etter alt, dette ville være den eneste mannen hun noen gang ville kjenne.

Ester fortalte fremdeles ikke noe om hvilken slekt eller hvilket folk hun tilhørte, slik Mordekai hadde sagt henne. Hun rettet seg etter det Mordekai sa, slik hun hadde gjort det da han var fosterfar for henne. Ester 2,20

Når jeg fortsetter å dele min Dronning Ester med deg, ønsker jeg å berøre hennes menneskelige tendens til å gi etter. Mens jeg priser hennes lærevillighet og underdanighet som gjorde at hun vant så mye favør med autoritetene og med kongen selv, så er det et annet område av underkastelse i hennes karakter som ikke var til hennes fordel. Dette er årsaken til hvorfor kongen sannsynligvis ble uinteressert og trett av henne, og i en måned rakte han seg ikke ut etter henne. Hun hadde blitt en glemt dronning. Kanskje var hun for medgjørlig, for søt, og kongen behøvde noen som var mer spennende. Det synes for meg som om denne passiviteten ledet henne til å akseptere situasjonen i stedet for å kjempe tilbake for kongens hengivenhet. Hun ble bekvem i sin passivitet og slo seg til ro med mindre enn hun kunne ha, hun var bare i luksusen og komforten i haremet blant andre kvinner som var i samme knipe. Jeg kan til og med merke et snev av depresjon her, kanskje mismot?

Mordekai fikk vite alt som hadde skjedd, og han flerret klærne sine og kledde seg i sekk og aske. Så gikk han ut i byen og ropte og klaget høyt og bittert. Ester 4,1

Plutselig ble hennes ensomme, komfortable, søvnige verden av komfort og kongelig underholdning rystet av nyhetene! Hennes elskede og ærede onkel Mordekai kjempet mot et dekret av utryddelse signert av kongen! Han var i sekk og aske når han fikk kjennskap til at den onde rådgiveren til kongen, Agagitten Haman, en etterkommer etter Israels fryktede fiende Amalek, hadde overbevist kongen om å utrydde jødene. Akk! Dette var en dag av nød og ødeleggelse, og det var ingen frelse i sikte. Det som var signert med Kongens signetring kunne ikke bli tilbakekalt!

Da påla Ester Hatak å si dette til Mordekai: «Alle kongens tjenere og folket i kongens provinser vet at om noen, mann eller kvinne, går inn til kongen i den indre slottsgården uten å være innkalt, så er det bare én lov som gjelder: døden. Bare den som kongen retter gullsepteret sitt mot, får leve. Selv har jeg ikke blitt kalt inn til kongen på tretti dager.» Ester 4,10-11

Men, den ettergivende Ester var ikke beveget til å komme ut av sin passivitet. Hun hadde funnet sin komfort-sone og ønsket ikke å lide mer. Hadde hun ikke lidt nok allerede som en jødisk fange, en eksil, en foreldreløs, en kidnappet kvinne og nå avvist av kongen som ikke hadde møtt henne på 30 dager? Aner jeg et snev av «offer-mentalitet» her? Aner jeg litt bitterhet i holdningen hennes, kanskje ergrelse? Det er en tid i livet til alle helter og heltinner der for mye er for mye, og når vi føler at vi ikke kan gi mer av oss selv. Dette er et menneskelig øyeblikk i livet til en helt, et viktig øyeblikk. Det er et definerende øyeblikk. Valg gjort ved dette punktet vil definere alle fremtidige hendelser. Vil Dronning Ester reise seg opp som en dronning eller vil hun forbli en fange, en foreldreløs landsforvist? Hennes positive holdninger og valg gjorde henne til en dronning, og nå?

Mordekai ba dem si til Ester: «Tro bare ikke at du som den eneste av jødene skal berge livet fordi du er i kongens slott. For om du tier i denne tiden, vil hjelp og redning komme til jødene fra et annet sted, mens du og ditt farshus vil gå til grunne. Og hvem vet om det ikke er for en tid som denne at du har fått dronningrang?» Ester 4, 13-14

Mordekai visste hvordan han skulle tale til hjertet til sin skattede niese, etter alt, han var den som hadde oppdratt henne. Han kjente henne bedre enn hun kjente seg selv, han visste hva som ville drive henne fremover og få henne ut av skallet for å gå inn i dristig HANDLING! Han formante henne slik bare han kunne! Han snakket til «sin Hadassah», den modige jødiske kvinnen. Han talte til hennes tro og samvittighet og hun gjensvarte som den jødiske Hadassah ville! Hun hadde vært Ester-Ishtar-Skjult for lenge, hun behøvde å komme fram i sin jødiskhet nå! Det var nå eller aldri!

Da ba Ester dem si til Mordekai: «Gå og kall sammen alle jøder som befinner seg i Susa, og hold faste for min skyld. Dere skal ikke spise eller drikke på tre dager, verken om natten eller om dagen. Jeg og tjenestejentene mine vil også faste på samme måte. Så skal jeg gå inn til kongen, selv om det ikke er etter loven. Skal jeg gå til grunne, så går jeg til grunne.» Ester 4,15-16

Hun satte all frykt til side etter som dette var et spørsmål om liv og død, hun mobiliserte alt det motet hun kunne, hun praktiserte lederskap og autoritet da hun befalte alle jødene og alle sine terner til å faste sammen med seg!

Da kongen fikk se dronning Ester der hun sto i slottsgården, fikk han godvilje for henne. Han rettet gullsepteret som han hadde i hånden, ut mot henne, og Ester gikk fram og rørte ved spissen av septeret. Ester 5,2

My Queen Esther

Hun var en strategisk tenker, hun hadde en plan, og ingen kunne stoppe henne. Hadassah og Ester hadde til slutt blitt EN! Hennes jødiskhet og hennes tro koblet med hennes posisjon av autoritet og kongelighet ville nå kunne utøve den største bragd noen mann eller kvinne noensinne hadde gjort! Hun ville redde hele den jødiske nasjon fra utryddelse, og ville bli en Dronning på ordentlig og sitte side ved side med Kongen på sin trone. Hun ville reise seg fra anonymiteten i haremet og komme inn i rampelyset og ansvaret til Tronen! Fortsatt kledd i Kongelige, Persiske klær, full av Israels Ånd og av Israels Gud ville hun være en med-hersker over Persia, og onkelen hennes ville bli rådgiver for kongen i stedet for Amalekitten Haman.

Hun overvant egenhendig Amaleks åndsfyrste og reddet Israel fra utryddelse! Hadde det ikke vært for Dronning Ester, ville ikke Messias Yeshua blitt født fra Juda stamme og Davids Hus, profeti ville ikke ha blitt oppfylt, og ingen hedninger ville noen sinne kunne nyte frelse og forløsning! Hadde det ikke vært for det overvinnende motet og lydigheten til en jødisk kvinne, ville hele verden nå være dømt til ødeleggelse! Djevelen har forsøkt å utslette Israel slik at nasjonene aldri skulle erfare frelse. Han forsøker fortsatt å utslette Israel slik at Messias ikke skal vende tilbake til Jerusalem!

Da sa kong Xerxes til dronning Ester og jøden Mordekai: «Se, Hamans hus har jeg gitt til Ester, og selv er han blitt hengt på en påle fordi han ville legge hånd på jødene. Ester 8,7

Alle hyll Dronning Ester! Du er fortsatt behøvd i denne generasjonen!

Glad Purim til alle som elsker Israel og Israels Messias!

For en tid som denne. Ester 4,14

Dine Israelske mentorer og venner

Erkebiskop Dominiquae og Rabbi Baruch Bierman

For Sions skyld vil jeg ikke være stille. Jesaja 62,1

Send dine Purim gaver og velsign Israel:

  • Gi online: https://kad-esh.org/no/gaver/
  • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Sjekker i USD, Kanadiske Dollar eller Britiske Pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Union & Money Grams sendes til: Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

SE Kjemper i Landet, del fire

https://www.youtube.com/watch?v=PkFNRzWqTHY&t=8s

ISRAEL TURER 2019

Vi inviterer deg til å bli med oss på de kommende turene og feiringene!

Pesach på UNIFY Ambassaden på Jerusalems høyder – 17-18 april 2019
Shavuot tur og hellig ild konferanse – 1-14 juni 2019
Sukkot Israel tur – Bibelskole på hjul – 10-23 oktober 2019

Forente Nasjoner for Israel årlig sammenkomst i Jerusalem – 16-19 oktober 2019

For mer informasjon:

www.kad-esh.org/no/category/turer-til-israel/
Eller send en e-post til oss på tours@dominiquaebierman.com

Ukens bok:

Sheep nations (sauenasjoner)

Yeshua adskiller nasjonene – hvilke nasjoner vil bli sauenasjoner og arve evigheten med Ham, og hvilke vil bli geitenasjoner og gå til evig ødeleggelse? Den Allmektige besøkte Erkebiskop Dominiquae Bierman i Chile og gav henne en verdens-forandrende åpenbaring som er særdeles nødvendig for å frelse nasjonene!

Bli et medlem av UNIFY:

info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/no/medlemskap/

Bli en venn av Jerusalem Ambassaden

Bli en av de 70 rettferdige fra Najonene ved å støtte driften av de Forente Nasjoner for Israel Ambassaden på Jerusalems høyder med $100 pr. mnd. Trykk på knappen under og velg en månedlig gave på $100 eller send en e-post til oss for flere måter å gi på:

info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/no/gaver/

https://unitednationsforisrael.org/no/ambassaden/

Studer GRM – Israelsk Bibelskole

Studiemåter

  1. Individuell online. Du velger din tid og studerer i ditt eget tempo. Gå til http://www.grmbibleschool.com eller send en e-post til grm@dominiquaebierman.com
  2. Kjøp bibelskolen, studer hjemme for deg selv og start en GRM gruppe. Dette alternativet er det eneste som vil fungere for plantere av grupper og menigheter. Det er også det beste for familier som studerer sammen. Gå til http://www.grmbibleschool.com eller send en e-post til grm@dominiquaebierman.com
  3. Online studiegruppe via konferanse telefon på internett. Dette gir deg en ramme for studiene ettersom det er faste ukentlige samlinger – pluss at det inkluderer interaksjon med andre on-line studenter også. For mer informasjon og registrering, send en e-post til grm@dominiquaebierman.com eller ring oss i USA til +1-972-301-7087

Sjekk våre siste spennende undervisninger og oppdateringer på Facebook og del dem!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/