We remember

Me mäletame


We remember

UNIFY UUDISED – Veebruar 2022 / Shevat–Adar 1, 5782

Nautige julgustavaid aruandeid meie ustavatelt UNIFY delegaatidelt paljudes riikides!

Me mäletame, austame ja armastame juudi rahvast

Apostel Sana Enroos, Rootsi

10. jaanuaril külastasin shoa (holokausti) ellujääja Emerich’i õde Elisabethi. Ta oli just saanud 94-aastaseks, nii et tähistasime seda koos. Oli liigutav kuulda tema elulugu nii Rootsis kui ka Iisraelis, kus ta elas aastaid. Ta rääkis mulle, kuidas kogu tema perekond kannatas antisemitismi all juba palju aastaid enne shoa’d Ungaris, kus kristlased juute mitmel viisil taga kiusasid. Seda oli väga kurb kuulda!

11. detsember oli viimane kord, kui külastasin shoa ellujääjat Emerich Rothi (97). Ta suri 22. jaanuaril 2022. Viisin talle viimaste kuude jooksul mitu korda hhala leiba shabbatiks, samuti palverätiku, lilli ja maiustusi. Ta hindas meie austuse- ja armastustegusid väga kõrgelt ning need avasid tema südame, et võtta vastu oma Iisraeli Jumala ja Abba armastus. Minu viimased sõnad talle olid: “Jeshua armastab sind ja oma juudi rahvast! Me palvetame teie eest!” Palvetasime mitu korda tema päästmise eest, teades, et ta sai päästetud nagu kord kogu Iisrael saab päästetud. Palves kogesin, et Jhvh lubab mind teda veel kunagi näha, rõõmustamas kui noor mees koos Jeshuaga!

We remember

Kui kuulsin, et ta on lahkunud, külastasin tema naist ja perekonda kaastundeavalduste, lillede ja küünaldega. See oli nii ilus Ruahhi täis hetk, kui me koos nutsime ja teda mälestasime. Emerichi naine hakkas rääkima taevast, kuigi ta pole uuestisündinud usklik. Järsku küsis ta minult, kas ma olen Emerichi kuulnud rääkivat midagi taevast? Rääkisin talle, mida nägin palves, et mees oli taevas nagu rõõmus ja noor mees. See puudutas ta naist väga ja andis nii rõõmu ja lootust. Kogesime mõlemad Jahve Ruahhi ligiolu!

Emerich maeti 27. jaanuaril, shoa mälestuspäeval, samal ajal, kui tegime oma shoa mälestusmissiooni. Jahve sõrm oli selle kõige peal!

Meil süütasime sellel shoa mälestusmissioonil taas 1200 küünalt, nagu ka meie eelmisel Hanukka missioonil. Küünalde summa oli 1200+1200=2400, nagu 24 vanemat Jahve trooni ümber. Me olime nagu kümme õiget, kes süütasime need küünlad juutide haudadel. Me tuletasime meelde nende nimesid ja austasime nende mälestust. Selle mälestuse ja taastamise teo eesmärk oli austada ja õnnistada juute, parandades meelt kristluse pattude eest.

We remember

Shabbati õhtusöök Oulus ja matuseteenistus

Pastor Terhi Laine, Soome

Mirjami kodus Oulus toimunud esimesele shabbati õhtusöögile saabus üheksa külalist. Neist nelja jaoks oli see nende esimene shabbati pidamise kogemus üldse. Nad lugesid shabbati kirja ja rääkisid sellest. HalleluJah! Kord kuus tuleb Oulus kokku väike seltskond, et rääkida usu juudi juurte taastamisest ja palvetada ning üksteist julgustada.

Pastor Terhi Laine teenis esimest korda matusel, kuna maeti “Tule astjad” liikme Eija abikaasa Rauno. Ruahhi kohalolek oli väikese leinajate rühma seas tuntav. Me kiitsime ja tänasime JHVH’d tema ustavuse eest ja selle töö eest, mida ta Raunos tegi, tuues mehe Jeshua tundmisele. Leidku Eija rohket lohutust Kõigeväelises!

“Sest minule tähendab elamine olla Messias ja suremine kasu.” Filiplastele 1:21

Põhja-Soomes Kolaris, kohtas perekond Lohjelm oma naabruskonnas ühte usklikku ja nad jäid pikalt vestlema jagades mõtteid paljudes usuküsimustes. See mees loeb nüüd shabbatikirju ja on mõnel shabbatil Lohjelmi perekonnaga kokku saanud. Jahve teeb oma tööd. Ta valmistab ette uusi astjaid õilsaks kasutuseks!

We remember

Osaledes shoa mälestuspäeva üritusel

Eicha Lohmus, Eesti

Osalesime 27. jaanuaril rahvusvahelisel holokausti (shoa) mälestuspäeval. Mälestusteenistus peeti kalmistul kohas, kus sõja ajal asus tankitõrjekraav ja seal avati mõrvatud Eesti juutidele uus mälestuskivi. Üritust korraldasid Eesti Juudi Kogukond ja Eesti Vabariigi valitsus. Eesti president esines kõnega ning tunnistas natside ja nende tolleaegse kaastöölise Eesti politsei poolt Eestis toime pandud kuritegusid juutide vastu.

Pärast mälestustseremooniat kalmistul kutsus Eesti Juudi kogukond kõiki II maailmasõja ajal aastatel 1041-1945 mõrvatud Eesti juutidele pühendatud näituse avamisele Juudi kogukonna muuseumis. Pärast näituse tutvustamist kogunesime väikesesse kohvikusse. Mul oli võimalus vestelda inimestega ja IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance) Eesti delegatsiooni esindajaga ning vahetada nimekaarte (minul oli UNIFY Eesti delegaadi nimekaart).

Uus Eesti GRM piiblikooli grupp edeneb õpingutes väga hästi ja kasvab teadmises ning usus. Kõik meie kokkutulemised on olnud täis rõõmu Ruahh Ha’kodeshis, nälga Jahve sõna järele ja ülistust.

We remember

Uus kogudus on sündinud!

D’vorah Cheung, Hiina

Tunnistusi päästest ja tervenemisest on Hongkongis mitmeid. Üks naine ostis raamatu “Identiteedivargus” ning pärast seda ta vabanes vaimuhaigusest ja talle väljakirjutatud ravimite võtmisest. Teisel naisel olid probleemid kõrvadega ja ta sai terveks shabbati koosolekul Jeshua nimes. Tema kuulmine paranes 20%-lt 95%-le!

Jaanuaris hakkas tegutsema uus messiaanlik kogudus! Me oleme kogunenud ühte ruumi kaubanduskeskuses. Esimesel korral panime kokku uudsevilja ohvrianni Kad-Esh MAP Teenistuse ja Ühinenud Rahvad Iisraeli eest õnnistamiseks. Samal õhtul teatas valitsus, et kuna omikroni viiruse tüve oht on langenud, siis võib kogunemine kogudustes ja sünagoogides jätkuda.

Jätkates öövahikordadega

Yutong Tagawa, Jaapan

Igal õhtul koguneme koos Taiwani palverühmaga eestpalvetele Iisraeli, Kad-Esh MAP Teenistuse ja UNIFY eest. Jätkame raamatu “Lammasrahvad” tõlkimist ja teksti korrigeerimist jaapani keeles.

We remember

Tervenemine ja vabastus

Pastor Dawid Yosef Lee, Malaisia

Oleme Hiina rahva nimel meelt parandanud mitmes linnas ja ka rahvusvaheliselt, selle eest et nad kummardavad punast draakonit meie Looja Elohimi asemel. Hiinlased tähistasid Hiina uut aastat 1. veebruaril, mis ei ole vastavuses piibellikule kalendrile, vaid inimeste ja deemonite loodud ajaarvestusele.

29. jaanuaril 2022 kogunesime koos Taiwani, Jaapani, Hiina, Hongkongi ja Malaisia meeskonnaga Zoomi kaudu ühisele meeleparandusele. Tänu JHVH’le!

Meil oli vabastusteenistus Cornelius Wee eest Malaisiast, Peng Chun Hua eest Hiinast ja Tsai Chia Chen eest Taiwanist. Teenistus läks hästi JHVH ja Jeshua armus ja juhtimise all.

We remember

Hüvituse ohvriand

Pastor Cesar Silva, Mehhiko

Fabiola Reyna tõi hüvituse ohvrianni või tänuohvri 8. detsembril oma uue viisa eest, mille kättesaamise tähtaeg oli ammu möödas ja muudkui venis. Pärast annetuse toomist juba järgmisel päeval sai ta teate, et tema viisa on kättesaamiseks valmis. Tänu JHVH’le!

Viisime mitmes Nuevo Leoni osariigi linnas läbi kaks prohvetlikku missiooni. Usume, et Siionis tehtud evangeelium levib ka nendesse linnadesse.

Palvetame jätkuvalt Elohimi shalomi ja õnnistuse eest peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Biermanile ning kogu UNIFY liikumisele kogu maailmas!

We remember

Shoa mälestuspäev ja uus ühtsus

Pastor Hanne Hansen, Norra

Osalesin oma linna sünagoogi poolt korraldatud shoa mälestuspäeva kogunemisel. Aitasin süüdata küünlaid, iga shoa ajal mõrvatud sünagoogi liikme kohta oli üks küünal. Need asetati mälestustahvi juurde sünagoogi liikmele Julius Paltielile, kes elas imekombel üle surmalaagrid ja on teinud märkimisväärset tööd, rääkides shoast tuhandetele koolilastele 1970. aastatest kuni 2008. aastani, mil ta suri.

Meil oli ühine shabbati kokkutulek kõigile Kad-Esh MAP ja UNIFY-ga seotud inimestele Norras. Alustasime ühise õhtusöögiga, millele järgnes jumalateenistus ja palve. Rääkisime kolmanda päeva ärkamisest, lammas-rahvastest ja UNIFY-st. Apostel Sana Enroos ja Marie (Rootsist) õpetasid ja jagasid Zoomi kaudu JHVH-lt saadud sõna. See oli võitud õpetus, mis kinnitas, mida Jahve meie rahvaste seas teeb. Tundsime ühtsust meie kõigi, rootslaste ja norralaste vahel. Väga julgustav! Otsustasime regulaarselt korraldada kogunemisi Zoomi kaudu. Osadus meie vahel oli shabbati koosviibimisel nii armas, et inimesed ei tahtnudki lahkuda!

Jagan Facebookis enamikku peapiiskop Dominiquae postitusi, nii oma isiklikul lehel kui ka lehel nimega “Ärka Norra”, kus on 65 liiget.

Järjekindel palve alistab Covid’i

Pastor Sonia Gotelli, Peruu

Kõik Kad-Esh MAP liikmed ja Hispaania GRM piiblikooli õpilased ühinesid kurbusega apostel Dominiquae ja rabi Biermaniga nende armastatud poja Yuvali kaotuse pärast. Korraldasime palveketi nende eest ning saatsime annetuse kulude katteks.

Mitmed meie kogukonna liikmed on läbi põdenud covid’i ja paljudel on haigusekulg olnud tänu eestpaletele suhteliselt kerge. Suureks abiks on olnud ka apostel Dominiquae ühes shabbati kirjas avaldatud juhis – minu covidi vastane käsiraamat, sest ta ise on samuti selle deemoniga silmitsi seisnud ja haiguse võitnud.

Jätkame iganädalaste apostli sõnumite edastamist TV La Luzi ja Radio Pacifico kaudu ning osaleme kesköistel vahikordadel.

Juuda lõvi armee on tõusmas!

Perach Serena Yang, Taiwan

Hiinlased Malaisias, Hiinas, Hongkongis, Jaapanis, Taiwanis ja USAs korraldasid ühise meeleparanduse aktsiooni oma esivanemate ja endi nimel, Hiina rahvusliku deemoni – punase draakoni kummardamise eest. Samuti parandati meelt asendusteoloogiast. Pärast meeleparandust ja UNIFY-le hüvituse ohvrianni/annetuse saatmist lõppes Taiwanis põud ja peatusid metsatulekahjud!

Nüüd on üle 10 hiinlase lõpetanud GRM piiblikooli ja liitunud ka UNIFY-ga. Hiinakeelne GRM piiblikool on nüüd ka veebis saadaval ja õpilasi on lisandunud ning paljud on liitunud UNIFYga. See õpetus valmistab ette meid saama Juuda lõvi armeeks, ja ainult Juuda lõvi suudab draakoni/lohe võita. Tänu JHVH-le!

“Nõnda ütleb JHVH: keela oma häält nutmast ja silmi pisaraid valamast, sest su teol on tasu, ütleb JHVH, ja nad tulevad tagasi vaenlase maalt! Sul on lootust tulevikuks, ütleb JHVH, su lapsed tulevad tagasi oma rajadesse!” Jeremia 31:16-17

Rõõmustades selle kauni vilja üle kõigis teie rahvastes!

Peapiiskop Dr. Dominiquae ja rabi Baruch Bierman ja UNIFY meeskond

AB red and Rabbi blue

Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega.

Sa oled kutsutud olema nagu Ester Iisraelile. Ole osa peatamatust jõust, et seista Iisraeli ja oma rahva eest!

Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega →

Ühinenud Rahvad Iisraeli eest veebikonverents – veebruar.

Teisipäev, 8. märts 2022 19.00–21:00 (kohalik Eesti aeg)

Liikmena saad e-posti teel isikliku konverentsi kutse koos lingiga

Toeta missiooni:

  • Anneta online: https://kad-esh.org/et/annetused/
  • Pangaandmete jaoks Ameerikas saada meile email: kad_esh_map@msn.com
  • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
  • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams addressed to: Adriana Dominiquae Bierman, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Identiteedi Vargus EST

Liitu uue antisemitismi vastase asjaga.

Avasta oma Messia identiteet, taastades tema identiteedi juudina, mitte roomlasena. Peapiiskop Dominiquae Biermani uus raamat „Identiteedivargus” ja GRI veebikursus võidab antisemitismi, näidates sinule Messia tõelist juudi identiteeti. Sa õpid käima 1. sajandi väes ja võidmises!

Telli nüüd ja hakka õppima →

* Juurdepääs kursusele kaasneb raamatuga ainult siis, kui raamat on tellitud veebilehe kaudu. https://www.against-antisemitism.com/et/

Ühine 70 õigega rahvaste seas!

Hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest eriliseks partneriks, toetades armastuse anniga 100 USD kuus. Klikka allolevaile linkidele või saada meile e-kiri rohkemate võimaluste jaoks: info@unitednationsforisrael.org

Liitu nüüd →

Hakka meie Youtube kanali tellijaks!

Vaata peapiiskop Dominiquae Biermani viimaseid saateid ja hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest Youtube kanali tellijaks!

Meie YouTube kanal →