Totem Poles, Christmas Trees and Obelisks

Tootemi sambad, jõulukuused ja obeliskid 1. osa


Totem Poles, Christmas Trees and Obelisks
Toora portsjon NITZAVIM – Devarim (5. Moosese) 29:9–30:20

Shmita aasta 5781/2021 – 5782/2022

“Ära istuta enesele Ashera tulpa (ee viljakustulpa), ei ühtki puud JHVH, oma Jumala altari kõrvale, mille sa enesele teed! Ja ära püstita enesele sammast, mida JHVH, su Jumal vihkab! Moosese 16:21-22

Ashera tulp (eesti keelde tõlgitud kui viljakustulp) on püha puu või puidust tulp, mis seisis kaananlaste religioossete paikade lähedal, et austada Ugariti emajumalannat Asherat, El-i abikaasat. Tootem on algeliste usundite juures austatav loom (tootemloom), taim või ese.

Kes on Ashera?

Jumalanna Ashera (viljakus)tulbad on mainitud Piiblis juba alates 2. Moosese kuni Miika raamatuni, mis näitab, et see ebajumalateenistuse vorm oli Iisraeli jaoks pidevaks pinnuks silmas.

“Lammutage nende altarid, purustage sambad ja raiuge maha Ashera tulbad.” Moosese 34:13

See jumalanna näib olevat peamise meesjumala abikaasa paljudes Mesopotaamia ja Palestiina jumalate panteonides: Babüloonia tormijumal Amurru, Ugarti jumal El ja võibolla isegi kaananlaste jumal Baal. Ashera oli väga populaarne jumalanna (1Kn 18:19). Tema sagedane esinemine Piibli lugudes näitab ka seda, et see kultus oli Jahve kummardamise peamine rivaal (2Ms 34:13; 5Ms 16:21). See selgitab hulgalised kirjakohad Ashera tulpade püstitamisest ja kummardamisest, selle tegevuse tugevast hukkamõistust ning nende tulpade maharaiumisest ja põletamisest (Km 6:25–30; 2Kn 23:4-7).

Seda jumalannat esindasid Piiblis sageli altari lähedale püstitatud pühad tulbad. Tema populaarsusele iisraellaste seas, mida on endiselt kahjustanud polüteistlik maailmavaade, võib viidata Siinai loodeosas leiduv pealdis „Jahve ja tema Ashera”. Ashera võib olla kas viljakusjumalanna või kultusobjekti nimi. Jumalanna oli Iisraeli paganlike kõrvalekallete aegadel populaarne ja teda peeti mõnikord ka Jahve õnnistuste vahendajaks.

https://www.olivetree.com/blog/what-is-an-asherah-pole/

Totem Poles, Christmas Trees and Obelisks

Ashera kummardamine

Kaananlaste jumalateenistuste ja sünkreteeritud iisraellaste jumalateenistuste „kõrgete paikade” ja linnapühamute üks ühine joon on Ashera tulpade püstitamine (Km 3:7; 1Kn 14:15; 15:13; 2Kn 13:6). Siiski on meil vähe teavet nende viljakustulpade funktsiooni kohta rituaalses praktikas.

Esimese ja teise Kuningate raamatu kirjutaja toob välja Ashera tulpade kummardamise kui ühe paljudest põhjustest, miks Assur Iisraeli vallutas. Hiskija ja Joosija reformid üritasid need kaananlaste jumalanna kujutised ära keelata. Seepärast tähendas nende kultuse teivaste maha lõhkumise käsk vajadust puhastada rahvas võõrmõjudest ja naasta lojaalse Jahve teenimise juurde. https://www.olivetree.com/blog/what-is-an-asherah-pole/

“Teie, kes kirest hõõgute tammede keskel, iga halja puu all, teie, kes tapate lapsi orgudes, kaljulõhede vahel!” Jesaja 57:5

“Sest ammusest ajast oled sa murdnud oma ikke, rebinud katki oma köidikud ja öelnud: Mina ei taha teenida! Jah, igale kõrgemale künkale ja iga halja puu alla laskusid sa truudust murdma!”

Jeremija 2:20

Kuidas Ashera tulbad välja nägid?

Teadlased ei ole täiesti kindlad, kas need olid lihtsalt puidust postid, mis sümboliseerisid puid, sisaldades võibolla viljakusjumalanna nikerdatud kujutist, või osa pühast salust. Näiteks Iisraeli maal välja kaevatud iidsete pitsatite pildid kujutavad Asherat kui rauaaja stiliseeritud puud. Viide 2. Kuningate 17:10 Ashera tulpadele „iga halja puu” all, näib viitavat sellele, et need olid pigem rajatud kultuslikel eesmärkidel kui istutatud puud.

Ilmselt kudusid naised Ashera kuju kaunistamiseks teatud tüüpi katteid või riideid. Mesopotaamia jumalate kujude jaoks kootud ja tikitud rõivaste kujundamine oli tuntud tava.

Totem Poles, Christmas Trees and Obelisks

Mida see meie jaoks tänapäeval tähendab?

Israeliitide Ashera tulbad olid üks paljudest viisidest, kuidas nad rikkusid Kõigeväelise Looja Jumala käsku mitte teenida teisi jumalaid ega kummardada loodut ja inimkätega valmistatud kujusid (2Ms 20:3–6). Kogu inimkonna ajaloo vältel on JHVH Elohim meid kutsunud enda juurde tagasi pöörduma. Midagi muud kummardada pole lihtsalt mõtet, kui me saame hoopis universumi Loojale kogu au anda.

Paar järeldust ülaltoodu põhjal:

Mõnikord võtab õppetunni selgeks saamine aega. Isegi kui sa pidevalt Jumala vastu pattu teed, tahab ta siiski seda, et sa pöörduksid Kõigeväelise Jumala juurde tagasi.

Iisraellased hakkasid sageli ebajumalaid teenima oma naabrite sissetungivate kultuuride mõju tõttu. Suunake oma mõtted JHVH-le ja ärge laske end tänapäeva paganlikul kultuuril Jumalast eemale tõmmata.

Ashera tulp püstitati mõnikord otse JHVH altari kõrvale. Ära lase end petta uskudes, et võid tähtsaks pidada teisi asju samaväärselt Jumalaga. Nagu Jeshua ütles: “Keegi ei saa teenida kahte isandat” (Mt 6:24) https://www.olivetree.com/blog/what-is-an-asherah-pole/

Usun, et seni, kuni vahetame heebrea Pühakirja piibelliku jumalateenistuse paganlikku päritolu ja üksnes emotsioone tekitava ebajumalateenistusega, siis vahetame Jumala pühaduse, tõe ja au inimeste tehtud ebajumalateenistuse vastu. See kompromiss on väga kulukas. See mõjutab Jeshua pruuti ebasoodsalt, tema puhtust, meelevalda ja au.

Selle Shmita aasta jooksul pakutakse meile samu võimalusi, mida Eelija esitas Iisraeli rahvale Karmeli mäel.

“Nüüd astus Eelija kogu rahva ette ja ütles: “Kui kaua te lonkate kahe karguga? Kui JHVH on Jumal, siis käige tema järel; aga kui Baal on see, siis käige tema järel!”” 1. Kuningate 18:21

Järgneb…

Sinu Iisraeli sõbrad ja mentorid

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

“Siioni pärast ma ei vaiki.” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Kümniste ja annetuste saatmiseks:

  • Pangaandmete jaoks Ameerikas saada meile e-kiri: kad_esh_map@msn.com
  • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
  • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams addressed to: Adriana Dominiquae Bierman, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Vaata viimast õpetust: Võta meelevald kiusajate vastu

Õpi tundma usu juudi juuri

Sul ei ole vajadust õppida enam üheski teises piiblikoolis. GRM piiblikool on nagu pesumasin, mis puhastab ja valmistab sind ette avastama 1. sajandi tõde ning juhib edasi Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde, mille kaudu on paljud vabaks saanud.

Registreeru ja alusta õpingutega (inglise keeles) →

Eestikeelseks õppeks palun saada e-kiri aadressile: estonia@unitednationsforisrael.org

Liitu uue antisemitismi vastase asjaga.

Avasta oma Messia identiteet, taastades tema identiteet juudina, mitte roomlasena. Peapiiskop Dominiquae Biermani uus raamat „Identiteedivargus” ja GRI veebikursus võidab antisemitismi, näidates sinule Messia tõelist juudi identiteeti. Sa õpid käima 1. sajandi väes ja võidmises!

Telli nüüd ja hakka õppima →

Lugejatelt:

Ma tahan öelda, et olen saanud palju olulisi teadmisi, mis on seotud kirikuajaloo, identiteedivarguse, kogu juudi rahva ajaloo ja antisemitismiga: see raamat on uskumatult rikas! Tõeline teabe- ja ilmutuse allikas. Kiitus Jumalale! ~ François Foisil, France

Seda, peapiiskop Biermani raamatut lugedes, avastab lugeja šokeerivaid tõdesid, mida ajaloolased ja teoloogid on põlvkondade kaupa varjanud. See raamat on nagu tsunami, mis paiskab esile ilmutusi meie minevikust, olevikust ja JHVH rahva tulevikust.

~ Peapiiskop Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Imed ja tunnustähed olid algkoguduse seas tavalised, kuid see vägi varastati usklikelt. Kuidas? Muutes meie Isanda identiteeti. See identiteedivargus on selles läbimurderaamatus paljastatud ja selgelt välja toodud. Raamat avab silmad ja vastab paljudele küsimustele, taastades meie tõelise usu aluse, mis anti juudi Messia Jeshua jüngritele. ~ Reverend Debra Barnes, USA

Telli nüüd →

* Juurdepääs kursusele kaasneb raamatuga ainult siis, kui raamat on tellitud veebilehe kaudu

https://www.against-antisemitism.com/et/

Liitu meie uue Telegrammi kanaliga ja ole kursis peapiiskop Dominiquae Biermani uute videote ja õpetustega:

https://t.me/dominiquaebierman

Hakka meie Youtube kanali tellijaks!

Vaata peapiiskop Dominiquae Biermani viimaseid saateid ja hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest Youtube kanali tellijaks!

Meie Youtube kanal →

GRM prison

Toeta meie vanglateenistust!

Oleme avanud USA-s vanglateenistuse, mida juhib rabi Baruch Bierman ja GRM piiblikooli grupi UCI vanglas Floridas. Sammhaaval juhatatakse kinnipeetavaid Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde ja me oleme näinud nende elus palju imesid! Kui rabi Baruch külastab neid vanglas, naaseb ta alati teadetega tervenemistest ja elu muutustest. Jahve on avanud meile võimsa ukse!

Oleme valmis saanud GRM Piiblikooli platvormil, mis võimaldaks kõigil Ameerika vanglasüsteemi kinnipeetavatel tahvelarvuti kaudu õppida. Kutsume sind üles toetama seda olulist teenistust palvete ja annetustega, et laiendada jõupingutusi juudi Messia Jeshua tutvustamiseks kogu USA vanglasüsteemile!

Annetuse saatmisel kirjuta palun kommentaaridesse: “Vanglateenistus

Anneta veebilehel →

Loe rohkem →

Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega!

Sind on kutsutud olema Estriks Iisraeli jaoks. Ole osa peatamatust jõust, et seista oma rahvaga Iisraeli eest!

Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega →

Ühine 70. Rahvaste õigega!

Toeta Jeruusalemma suursaatkonna toimimist Jeruusalemma mägedel igakuise maksega $100. Klikka allolevaile linkidele või saada meile e-kiri rohkemate võimaluste jaoks: info@unitednationsforisrael.org

Liitu nüüd →

https://unitednationsforisrael.org/et/saatkond/